Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Особливі умови до конкурсної документації на закупівлю робіт - Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м....

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

Сторінка2/4
1   2   3   4

Особливі умови до конкурсної документації на закупівлю робіт

 1. Роботи виконуються в обсязі, передбаченому робочим проектом «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-51, Ф-53 від ПС 35/10 "Кирилівка" на ділянці опор №5-15,№7-14 та №102-114 Якимівського району Запорізької області» (шифр проекту 328.14-ЕСН). Ознайомитись з зазначеною документацією можливо у паперовому вигляді за адресою м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 7, каб. 205 за попереднім запитом Учасника.

 2. Учасник повинен надати договірну ціну, локальні кошториси, розрахунок вартості устаткування, відомостями ресурсів і розшифровкою інших витрат в письмовому і електронному вигляді по кожному лоту з використанням програмного комплексу АВК-5 (СТС) і в форматі Eхсеl у відповідності до вимог діючих ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Замовником рекомендований рівень заробітної плати 6 600 грн. на розряд 3,8 за звичайних умов виконання робіт.

При розрахунку витрат на відрядження враховувати наступне:

 • рівень добових витрат рекомендовано у розмірі не більше 80 грн.;

 • рівень витрат на проїзд до місця робіт рекомендовано у розмірі не більше 100 грн.;

 • максимальний граничний рівень витрат на наймання житла рекомендовано не більше 200 грн. на добу.

 1. Учасник конкурсних торгів (далі – Учасник) повинен представити обґрунтування закупівельних цін (прайси, копії рахунків, відповіді постачальників) на основні матеріали і устаткування.

Придбання усіх необхідних для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення (далі – будівництво) матеріалів та устаткування (окрім спеціально обумовлених) здійснює Учасник.

Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали, що передбачені ПКД.

Учасник має право запропонувати еквівалент/аналог обладнання та/чи матеріалів.

Якщо запропоноване обладнання та/чи матеріали є еквівалентом/аналогом, Учаснику необхідно додатково до технічної документації надати порівняльну таблицю параметрів замовленого обладнання та запропонованого Учасником їх еквіваленту/аналогу у наступній формі:

Найменування обладнання

Найменування параметра обладнання

Значення параметру обладнання згідно з ПКД

Значення параметру запропонованого обладнання


Кожен з параметрів запропонованого Учасником еквіваленту/аналогу обладнання та/чи матеріалу повинен бути на рівні або кращим від відповідного параметру замовленого обладнання та/чи матеріалу.

Надання зразків еквіваленту/аналогу матеріалів/обладнання здійснюється Учасником за додатковим запитом Замовника.

Корегування ПКД та повторне проведення експертизи ПКД у зв’язку із застосуванням Учасником обладнання та/чи матеріалів які є еквівалентом/аналогом, виконується за рахунок Учасника та погоджується Учасником з автором проекту/ів.

 1. Учасник надає копії дозволів та/або декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки , необхідних для виконання робіт, пов’язаних із предметом закупівлі:

 1. Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

 • Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри,

пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників;

 1. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці:

 • Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

 • Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;

 • Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;

 • Зварювальні роботи.

 1. У пропозиції Учасник надає інформацію по Формі «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Персонал

Організація, в якій працює персонал (підрядник-учасник /субпідрядник)*

Найменування організації

Посада

ПІБ**

Досвід роботи, років

Кваліфікаційна група з ел. безпеки ***

Документ що підтверджує кваліфікацію та спеціалізацію персоналу Учасника****

1

2

3

4

5

6

7

8

Інженерний персоналВиробничий персонал* - зазначається приналежність організації, в якій працює персонал (до підрядної або субпідрядної організації).

** - кількість та спеціалізація заявленого персоналу повинна відповідати потребам в робочих кадрах та трудоміскісті, розрахованої у локальних кошторисах.

*** - зазначити групу та надати копії підтверджуючих документів.

**** - зазначити назву та реквізити документу, що підтверджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника згідно вимог Замовника

При необхідності, персонал Учасника повинен поєднувати різні посадові обов'язки і функції.

Учасник надає копії свідоцтв персоналу про професійне навчання та на виконання робіт підвищеної небезпеки (згідно передбачених ПКД).

 1. Учасник надає документацію підтверджуючу досвід у виконані аналогічних договорів (не менш двох), або не менш двох відгуків по виконанню аналогічних робіт з будівництва.

 2. Учасник повинен надати перелік необхідних для виконання робіт машин, механізмів, обладнання та інвентарю, які є на балансі, або копії договорів оренди машин та механізмів за формою «Довідка про наявність машин, механізмів, обладнання та інвентарю».

№ п/п

Основне необхідне обладнання/ машини/ механізми (найменування, виробник)

Модель

Термін експлуатації, місяців

Стан (нове, погане, використане чи справне)

Власне, орендоване (у кого), буде придбано (у кого)

Кількість одиниць
У випадку залучення субпідрядних організацій наявність машин та механізмів у них. На кожну одиницю обладнання (техніки), яка підлягає атестації, мають бути надані документальні свідчення проходження такої атестації. Документація надається на вимогу Замовника.

 1. Якщо Учасник має намір виконувати певні види робіт за допомогою спеціалізованих субпідрядних організацій, то такі види робіт та запропоновані субпідрядники повинні бути чітко визначені, а рівень кваліфікації, досвід та можливості субпідрядників описані у наведеній формі:

Назва субпідрядника, його реквізити

Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику

Орієнтовний % робіт субпідрядника

Досвід виконання аналогічних робіт


Учасник несе повну відповідальність за якість робіт, виконаних субпідрядною організацією.

 1. Учасник надає План виконання робіт по формі:

Сума відповідно до Договірної ціни,

тис.грн.

Об’єм виконаних будівельних робіт в тис. грн.

місяць

1

2

3

4

….

11

12
 

 

 

 

 

 

 
 1. Після укладання Договору, по письмовому зверненню «Підрядника», можлива попередня оплата до 50% від загальної вартості робіт за цім Договором, при умові фінансовій можливості «Замовника».

 2. Незалежно від виплати чи невиплати «Замовником» попередньої оплати «Підрядник» зобов’язаний дотримуватись строків виконання робіт згідно з календарним графіком, який є невід’ємною частиною Договору.

 3. Надати погоджений проект договору.


ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ____________


м. Запоріжжя

"__" _____ 2019 рокуПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запоріжжяобленерго» (надалі іменується "Замовник") в особі _________, яка(ий) діє на підставі ________ з однієї сторони, та

____________________(надалі іменується «Підрядник») в особі ___________, яка(ий) діє на підставі ____________________________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір підряду (надалі іменується «Договір») про наступне:


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. За цим Договором Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений Договором строк закінчені роботи, зазначені в п.1.2. цього Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи (надалі за текстом Договору – Роботи).

1.2. Предметом цього Договору є Роботи: «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-51, Ф-53 від ПС 35/10 "Кирилівка" на ділянці опор №5-15, №7-14 та №102-114 Якимівського району Запорізької області» (шифр проекту 328.14-ЕСН) (надалі за текстом Договору – Об’єкт/Роботи). Власником результату виконаних Робіт (Об’єкта) є Замовник.

Адреса місця виконання Робіт: на ділянці опор №5-15, №7-14 та №102-114 Якимівського району Запорізької області.

Код згідно з національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

1.3. Обсяги, етапи, (кількісні характеристики), виконуваних за цим Договором Робіт, визначені в Проектній документації та в кошторисній документації.

1.4. Підрядник підтверджує, що має всі чинні дозвільні та погоджувальні документи на роботи, що підлягають виконанню за цим Договором, та необхідні кваліфікаційні характеристики.

 1. ЯКІСТЬ РОБІТ


2.1. Підрядник виконує передбачені цим Договором Роботи відповідно до Проектної документації, чинних нормативно-правових, галузевих документів (в т.ч. вимог ДБН України, ДСТУ, ГОСТ, ГОСТУ, ДК, ГКД, ПУЕ) та вимог Замовника.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених Робіт, досягнення показників, визначених в Проектній документації, а також можливість експлуатації Об’єкта протягом гарантійного строку. Підрядник відповідає за якість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і устаткування, що поставляються ним, відповідність сертифікатам, державним стандартам, технічним умовам, ПКД та умовам цього Договору, і забезпечує наявність необхідних технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість на території України.  Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають встановленим вимогам щодо якості, Замовником не оплачуються.

2.3. Гарантійний строк якості виконаних Робіт складає 10 (десять) років. Гарантійний строк якості змонтованого обладнання (якщо при виконанні Робіт встановлюється обладнання) дорівнює строку, наданому виробником.

2.4. Перебіг гарантійного строку якості закінчених Робіт та змонтованого обладнання починається з моменту підписання Акта приймання виконаних робіт.

2.5 Сторони домовилися, що у разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, змонтованому обладнанні Замовник повідомляє Підрядника про необхідність направлення представника для складання акта дефектів. В повідомленні вказується місце прибуття представника Підрядника та термін, в який йому необхідно з’явитися. Явка представника обов’язкова.

2.6. Перелік недоліків (дефектів), що виявлені у виконаних Роботах, змонтованому обладнанні протягом гарантійного строку, та терміни їх усунення представники Замовника та Підрядника фіксують в акті дефектів.

2.7. У разі відмови Підрядника (або нез’явлення у визначений строк належним чином повідомленого Підрядника) взяти участь у складанні акта дефектів, Замовник має право скласти акт дефектів самостійно і надіслати його Підряднику. Даний акт дефектів є належним доказом наявності недоліків (дефектів) і обов’язковим до виконання Підрядником та Підрядник зобов’язується усунути недоліки в зазначені у акті дефектів строки.

2.8. Підрядник зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки (дефекти) в строки, визначені актом дефектів. Всі роботи (в т.ч. по заміні обладнання, щодо якого Сторони склали акт дефектів), виконуються Підрядником за власний рахунок без відшкодування понесених ним витрат.

2.9. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені на Об’єкті протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки (дефекти) виникли внаслідок:

 • неналежної підготовки Проектної документації / Технічного завдання / акту дефектів;

 • природного зносу та/або неправильної експлуатації результату закінчених робіт;

 • неналежного ремонту результату закінчених робіт, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами.

2.10. У разі не усунення Підрядником виявлених недоліків (дефектів) у строк, визначений в акті дефектів, або при відмові Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 7-денний строк після вручення Підряднику письмової вимоги та/або акта дефектів Замовник не одержує відповідь Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику пов’язані з цим витрати та завдані збитки протягом 5 банківських днів з дати отримання письмової вимоги Замовника.
1   2   3   4

Схожі:

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №17/01-14/40-oг/мю від 17. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №05/12-13/521/692-ог від 05. 12. 2013 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Державному органу з питань...
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право...
Яка зареєстрована та мешкає за адресою: 03125 м. Київ, вул. Монтажників, 15, кв. 1, д т. 286-56-75

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної...
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Державний методичний центр
Україна, м. Київ–1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, тел./факс 8 (044) 279-10-42; тел. 279-10-88

Електронна пошта
Леніна, 168, м. Запоріжжя, 69107, тел. 212-44-00, факс 212-44-03, код єдрпоу 37941997

Чернівецької області вул. М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400,...
М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400, тел. 2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, raionarada07@bigmir net

65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40
Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vinБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт