Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок

Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Затверджено

рішення Аудиторської палати України

від 01.11.2012 № 260/6 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо ПРОВЕДЕННя АУДИТУ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

ВІДПОВІДНО до МІЖНАРОДНИх СТАНДАРТів АУДИТУ

м. Київ - 2012

Зміст

Сторінка

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4

.I Вступ 5

.II Мета методичних рекомендацій 5

.III Сфера застосування методичних рекомендацій 5

Розділ Б. Визначення та проведення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики та рівень суттєвості 6

.I Стандартний процес аудиту 6

.II Розуміння суб’єкта господарювання і його середовища 9

.III Визначення аудиторського ризику 13

1. Мета оцінки аудиторського ризику 13

)1 ідентифікував та оцінював ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки виходячи з розуміння суб'єкта господарювання і його середовища, включаючи внутрішній контроль суб'єкта господарювання; 13

)2 отримував достатні та прийнятні аудиторські докази щодо існування суттєвих викривлень, розробляючи та виконуючи відповідні дії у відповідь на оцінені ризики; 13

)3 формував думку про фінансову звітність виходячи з висновків, зроблених на основі отриманих аудиторських доказів. 13

2. Метод оцінки аудиторського ризику 14

3. Дії у відповідь на оцінені ризики 18

.IV Визначення рівня суттєвості та рівня суттєвості ідентифікованих викривлень 20

.V Розробка стратегії та програми аудиту 23

Розділ В. Аудит органів управління кредитної спілки 25

.I Аудит правових основ діяльності кредитної спілки 25

.II Аудит системи управління кредитною спілкою 26

.III Отримання аудиторських доказів 26

Розділ Г. Аудит кредитного і депозитного портфелів 27

.I Аудит кредитного портфеля 27

1. Мета аудиту процесу кредитування 27

2. Розробка стратегії аудиту процесу кредитування 27

3. Тестування ефективності процедур контролю процесу кредитування 28

4. Аудит якості кредитного портфеля на підставі вибіркової перевірки окремих кредитів 28

)1 Оцінка платоспроможності позичальника 29

)2 Оцінка застав і поручителів 29

)3 Класифікація кредитів за групами ризику 29

)4 Висновки аудитора за результатами класифікації кредитів за групами ризику 30

.II Аудит депозитного портфеля 31

1. Мета аудиту процесу внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 31

2. Розробка стратегії аудиту процесу залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 31

3. Тестування ефективності процедур контролю процесу залучення депозитів 31

.III Отримання аудиторських доказів 32

Розділ Ґ. Аудит фінансової звітності 32

.I Мета аудиту фінансової звітності кредитної спілки 32

.II Розробка стратегії аудиту фінансової звітності 33

.III Процедури аудиту 34

.IV Отримання аудиторських доказів 36

Розділ Д. Аудиторський звіт 36

Розділ Е. Аудиторська документація 36

Розділ Є. Контроль якості аудиту 37

1. Зовнішні 1

2. Внутрішні 1

1. Ціль СВК 1

2. Складові частини СВК 3

2.1 Принципи функціональної СВК 3

2.2 Інструменти для організації внутрішньої системи контролю 5

2.3 Служба внутрішнього аудиту 7

Додаток 1: Нормативні акти, які формують регуляторне середовище діяльності кредитних спілок

Додаток 2: Розуміння характеру ризиків, пов’язаних з діяльністю кредитної спілки

Додаток 3: Перевірка системи внутрішнього контролю

Додаток 4: Приклад запиту на надання інформації

Додаток 5: Процедури аудиту

Додаток 6: Визначення поняття системи управління ризиками(Risk Management System, RMS)

Додаток 7: Орієнтир (Benchmark) для оцінки заставного майна та поруки

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів...

Методичні рекомендації з планування обов’язкового аудиту фінансової...
«Планування аудиту фінансової звітності». Методичні рекомендації ( надалі по тексту – Рекомендації) встановлюють вимоги до окремих...

Методичні рекомендації «Виявлення аудитором шахрайства та інших викривлень...
Міжнародний стандарт аудиту 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» (надалі мса...

Програма постійного удосконалення професійних знань аудиторів
«Методичні основи І практика аудиту фінансової звітності. Застосування аудиторського судження та документування аудиту (з урахуванням...

В. О. Сипко документація конкурсних торгів
Послуги щодо фінансового аудиту (послуги з аудиту фінансової звітності Украероруху складеної у відповідності до мсфз)

Методичні рекомендації з проведення органами державної контрольно-ревізійної...
З метою реалізації статті 26 Бюджетного кодексу України та відповідно до Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної...

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності,...
НП(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної...
З метою вдосконалення проведення аудиту ефективності виконання бюджетних програм наказую

Методичні рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього...
Рекомендації) підготовлено з метою регулювання роботи служби внутрішнього аудиту в компанії з управління активами (далі – Компанія)...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую

Тов «Поліграфіка Плюс»
Звіт про фінансовий стан, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Підприємство уклало договір з аудиторською...

I. Щодо консолідованої фінансової звітності
За результатами прийняття та перевірки Державною казначейською службою України (далі Казначейство) зведеної бюджетної звітності та...

Другий етап кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора банків
Аудиторська фірма, в якій ви працюєте, здійснює аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року Приватного акціонерного...

Методичні рекомендації щодо здійснення інспектування органами Державної...
Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2006 р. N 550 (далі Порядок проведення інспектування), з метою забезпечення єдиних підходів...

Примітки до фінансової звітності
Приміток у складі річної фінансової звітності визначається Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,...

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт