Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/41
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за квітень 2016 року.
Зміст

1

Про запровадження нової форми податкової накладної з 1 квітня 2016 р.

Лист Державної фіскальної служби України від 01.04.2016 р. № 11272/7/99-99-19-03-02-17

7


2

Щодо нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість при списанні матеріальних активів та запасів через крадіжку

Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 25.02.2016 р. № 661/10/25-01-15-01-09

7-9


3

Про розгляд листа (щодо порядку нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за операцією зі списання товарно-матеріальних цінностей, які визнані непридатними для використання, та при подальшій реалізації їх як вторинної сировини)

Лист Державної фіскальної служби України від 16.03.2016 р. № 5737/6/99-99-19-03-02-15


9-11

4

Про розгляд звернення (щодо обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ у разі здійснення резидентом - неплатником ПДВ операцій з придбання у нерезидента послуг із оренди виділених серверів у мережі Інтернет)

Лист Державної фіскальної служби України від 12.03.2016 р. № 5305/6/99-99-19-03-02-15

11-13

5

Про надання відповіді (щодо порядку формування платником ПДВ податкового кредиту у разі ввезення раніше експортованих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту за умови подальшого їх використання в оподатковуваних операціях у межах своєї господарської діяльності)

Лист Державної фіскальної служби України від 15.03.2016 р. № 5568/6/99-99-19-03-02-15

13-14


6

Про розгляд звернення (щодо правомірності включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість, нарахованих/сплачених під час придбання товарів для трудових, господарсько-адміністративних та санітарних потреб підприємства (питна вода, господарський інвентар, інші, перераховані в зверненні товари)

Лист Державної фіскальної служби України від 17.03.2016 р. № 5888/6/99-99-19-03-02-15
14-15


7

Про розгляд листа (щодо порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунків коригування, які містять декілька номенклатурних позицій на збільшення та на зменшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг)

Лист Державної фіскальної служби України від 14.03.2016 р. № 5470/6/99-99-19-03-02-15


16

8

Щодо складання розрахунку коригування

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 05.04.2016 р. № 8078/10/26-15-12-01-18


17-18

9

Щодо коригування об'єкта оподаткування, задекларованого в податковій декларації з податку на прибуток за 2015 рік

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 16.03.2016 р. № 6297/10/26-15-12-05-11


18-20

10

Щодо відображення доходів від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначених за правилами бухгалтерського обліку

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 16.03.2016 р. № 6300/10/26-15-12-05-11
20-22


11

Щодо включення до складу витрат або доходів сум дисконтування

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 19.02.2016 р. № 3790/10/26-15-11-02-11

22


12

Щодо відсотків, нарахованих на розстрочені суми по авансових внесках з податку на прибуток

Лист Державної фіскальної служби України від 21.03.2016 р. № 6042/6/99-99-19-02-02-15

22-23


13

Щодо курсових різниць, які утворились в результаті переоцінки зобов'язань минулих років

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 22.03.2016 р. № 7030/10/26-15-12-05-11


23-25

14

Щодо податкового обліку витрат, які не пов'язані з виробництвом

Лист Державної фіскальної служби України від 25.03.2016 р. № 6577/6/99-99-19-02-02-15


25-26

15

Щодо суми перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Лист Головного управління ДФС у Рівненській області від 17.03.2016 р. № 651/10/17-00-15-02-10


26-28

16

Щодо питання права на зменшення фінансового результату на суму безнадійної заборгованості

Лист Головного управління ДФС У Тернопільській області від 28.03.2016 р. № 531/10/19-00-12-02-28/2982


28-30

17

Щодо розміру зарахування сум податку з іноземних джерел при обчисленні податку на прибуток

Лист Державної фіскальної служби України від 01.04.2016 р. № 7148/6/99-99-19-02-01


30-31

18

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі

Лист Державної фіскальної служби України від 04.04.2016 р. № 7327/6/99-99-19-02-02-15


32-33

19

Про розгляд звернення (щодо оподаткування доходу, отриманого з джерел за межами України)

Лист Державної фіскальної служби України від 12.04.2016 р. № 3734/П/99-99-17-02-03-14


33-35

20

Щодо сплати роялті резиденту Російської Федерації через агента за невиключне право на використання твору

Лист Державної фіскальної служби України від 21.03.2016 р. № 6047/6/99-99-19-02-02-15


35-37

21

Щодо права нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України

Лист Державної фіскальної служби України від 12.03.2016 р. № 5385/6/99-99-19-02-02-15


37-38

22

Щодо розрахунку амортизації основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації

Лист Державної фіскальної служби України від 12.03.2016 р. № 5389/6/99-99-19-02-02-15


38-39

23

Щодо оподаткування податком на прибуток при визначенні різниць за резервами (забезпеченнями) для відшкодування наступних витрат, сформованих до 01.01.2015 р.

Лист Державної фіскальної служби України від 04.04.2016 р. № 7331/6/99-99-19-02-02-15


39-40

24

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування за даними фінансової звітності

Лист Державної фіскальної служби України від 06.04.2016 р. № 7540/6/99-99-19-02-02-15


40-41

25

Щодо оподаткування дивідендів, нарахованих у 2016 році

Лист Державної фіскальної служби України від 14.03.2016 р. № 5462/6/99-99-17-03-03-15


41-42

26

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств

Лист Державної фіскальної служби України від 12.03.2016 р. № 5375/6/99-99-19-02-02-15


42-46

27

Щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи – державному реєстратору)

Лист Міністерства юстиції України від 27.11.2015 р. № 1032/1375-0-2-15/8


46-47

28

Щодо переуступки податкового боргу платника податків третім особам

Лист Державної фіскальної служби України від 06.04.2016 р. № 3477/С/99-99-19-02-02-14


47-48

29

Щодо визнання операції безтоварною

Лист Державної фіскальної служби України від 08.04.2016 р. № 7862/6/99-99-19-02-02-15


48-49

30

Щодо використання факсиміле при оформленні первинних документів

Лист Державної фіскальної служби України від 07.04.2016 р. № 7783/6/99-99-19-02-02-15


49-50

31

Щодо застосування розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування при донарахуванні єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у періоди до 01.01.2016 р.

Лист Державної фіскальної служби України від 23.03.2016 р. № 6360/6/99-95-42-02-16


50-52

32

Щодо оподаткування подарунків

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 25.03.2016 р. № 7354/10/26-15-13-04-16


52-55

33

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання»

Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2016 р. № 350


55-57

34

Щодо відображення у графах 3а та 3 податкового розрахунку ф. 1ДФ сум доходів, до яких застосовується коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу України, а саме з урахуванням коефіцієнта чи без нього

Лист Державної фіскальної служби України від 04.04.2016 р. № 7309/6/99-95-42-02-16


58

35

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на доходи у вигляді премій, нарахованих працюючим та звільненим працівникам

Лист Державної фіскальної служби України від 18.03.2016 р. № 4670/5/99-99-17-03-03-16


58-61

36

Щодо застосування податкової соціальної пільги при нарахуванні заробітної плати за неповний робочий день

Лист Державної фіскальної служби України від 18.03.2016 р. № 5930/6/99-99-17-03-03-15


61-62

37

Про розгляд листа (щодо сплати земельного податку за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб)

Лист Державної фіскальної служби України від 08.04.2016 р. № 7898/6/99-99-15-04-02-15


62-63
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт