Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Підручника Get 200! Book 2 Календарно-тематичне планування до курсу

Підручника Get 200! Book 2 Календарно-тематичне планування до курсу

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

Календарно-тематичне планування до підручника Get 200! Book 2

Календарно-тематичне планування до курсу Get 200! Macmillan Exam preparation course for Ukraine. Book 2
* жовтим кольором позначені уроки із завданнями поглибленого рівня

* зеленим кольором позначені уроки повторення та уроки з країнознавства


урок №

тема

мовленнєві функції

мовна компетенція

мовленнєва компетенція

екзаменаційні навички та мікроуміння, загальнонавчальна компетенція

лексика і граматика

аудіювання

говоріння

читання

письмо
Розділ 1 Travelling and tourism с. 4-19

1

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 4 впр. 1-3, стор. 5 впр. 4-5)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує види транспорту

подорожі та види транспорту (collocations)
Опис фотографій

Електронний лист

Заповнення пропусків в тексті

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Розвиток мовної здогадки

Лексико-граматичний аналіз тексту

Стратегії запам’ятовування лексики

Навички категоризації лексики

2

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 5 впр. 6-9)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує подорож різними видами транспорту

подорожі та види транспорту (collocations, compounds)

Діалогічне мовлення

Повідомлення

Заповнення пропусків в тексті

Доповнення речень

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

3

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 6 впр. 10-12, стор. 7 впр. 13-15)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- підтримує бесіду про різні види відпочинку

туристична інформація

готелі та кемпінги

визначні місця

words with similar meanings

Опис малюнків

Інформаційні повідомлення на веб-сайті

Рекламні оголошення

Заповнення пропусків в тексті

Доповнення речень

Заповнення Mind Map (Exam Companion)

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

4

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 7 впр. 16-20)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує свої почуття та враження

екскурсії

нещасні випадки під час подорожі

collocations
Діалогічне мовлення

Повідомлення у блозі

Заповнення пропусків в тексті

Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту


5

Розвиток умінь аудіювання

стор. 8-9

- розуміє ключову інформацію в аудіотексті і встановлює відповідність між висловлюваннями та твердженнями

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природному темпі

- описує подорож з опорою на ключові слова

- висловлює і обґрунтовує власну думку, погляди, почуття на тему різних видів транспорту, екстремальних видів подорожування

подорожування

види транспорту

готелі та кемпінги

екскурсії

Аудіювання з розумінням ключової інформації та окремих деталей

The world is a small place

(В1 - Matching)

Діалогічне мовлення
Summary

Заповнення Mind Map (Exam Companion)

Уміння виокремлювати основну думку

Стратегії виконання завдань на встановлення відповідності

Уміння працювати в парах


6

Розвиток умінь аудіювання

стор. 9

- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті і вибирає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- вміє знаходити необхідну інформацію в тексті

- визначає головну думку тексту, що звучить у природному темпі

- вміє підбирати синоніми

- висловлює власну думку з приводу почутого та обґрунтовує її

подорожування

види транспорту

екскурсії

готелі та кемпінги

Аудіювання з розумінням ключової інформації та окремих деталей

Dream holidays (B1+ / B2 - Multiple choice)

Діалогічне мовлення

аудіоскрипт стор. 164

Заповнення пропусків в реченнях

Доповнення речень

Переклад синонімів

Заповнення Mind Map (Exam Companion)

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток навичок самостійної роботи

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки

7

Розвиток умінь читання

стор. 10-11

Exam Companion стор. 3

- визначає головну думку тексту

- розуміє специфічні деталі змісту тексту та текстові референції

- розпізнає зв’язки між окремими частинами тексту та доповнює текст реченнями, яких бракує

- описує місця, які варто відвідати, та визначні місця, цікаві для туристів

- висловлює думку з приводу чинників, які можуть зіпсувати канікули на узбережжі

- наводить приклади для обґрунтування власної думки

подорожування

види транспорту

екскурсії

готелі та кемпінги

нещасні випадки
Діалогічне мовлення

Висловлення і обґрунтування власної думки з приводу прочитаного

Опис місця

A Peaceful Moment (B1 - gap-fill)

читання з повним розумінням змісту текстуДоповнення речень

Заповнення Mind Map (Exam Companion)

Стратегії ознайомлювального та переглядового читання

Розуміння структурно-логічних зв’язків у тексті

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки

8

Розвиток умінь читання

стор. 12

Exam Companion стор. 3

- розуміє основну та другорядну інформацію у тексті

- розуміє специфічні деталі змісту тексту та текстові референції

- розпізнає зв’язки між окремими частинами тексту та доповнює текст реченнями, яких бракує

- описує місця, які варто відвідати

- висловлює думку щодо чинників, які можуть зіпсувати подорож

- наводить приклади для обґрунтування власної думки

подорожування

види транспорту

екскурсії

готелі та кемпінги

нещасні випадки
Діалогічне мовлення

Висловлення і обґрунтування власної думки з приводу прочитаного

Lucky you! Not really... (B1+ / B2 - gap-fill)

читання з повним розумінням змісту тексту

Лексичні трансформації

Заповнення Mind Map (Exam Companion)

Стратегії ознайомлювального та переглядового читання

Розуміння структурно-логічних зв’язків у тексті

Розвиток мовної здогадки

9

Розвиток умінь говоріння

стор. 13

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, почуття щодо різних видів подорожей

- розпочати, підтримати та завершити бесіду, отримати та надати пояснення щодо туристичної подорожі

- описати малюнки та ілюстрації

- аналізувати мовленнєві зразки

подорожування

види транспорту

екскурсії

готелі та кемпінги
Опис фотографій

Рольова гра
Написання визначень ЛО з теми «Подорожі»

Переклад речень

Уміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді

Уміння аналізувати мовленнєві зразки

Уміння структурувати усне повідомлення

10

Розвиток лексико-граматичних навичок стор. 14

Exam Companion стор. 4

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обрати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти неправильні

- пояснює відмінності у значенні схожих слів

- висловлює і обґрунтовує власну думку на тему подорожей

- запитує та надає відповіді на запитання, що стосуються подорожей під час канікул, наводячи приклади

подорожування

види транспорту

туристична інформація

екскурсії

готелі та кемпінги
Діалогічне мовлення

Опис фотографій
Заповнення пропусків у тексті

Завдання множинного вибору

Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Стратегії переглядового та пошукового читання

11

Розвиток лексико-граматичних навичок стор. 15

Exam Companion стор. 4

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обрати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти неправильні

- знає правила утворення різних частин мови за допомогою суфісків

- запитує та надає відповіді на запитання, що стосуються подорожей під час канікул, наводячи приклади

подорожування

види транспорту

туристична інформація

екскурсії

готелі та кемпінги
Діалогічне мовлення

Короткі тексти описового характеру

Заповнення пропусків у тексті

Завдання множинного вибору

Vocabulary Test 1

Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового та пошукового читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору

12

Розвиток граматичних навичок

стор. 140-141

- знає правила та вміє вживати в мовленні ступені порівняння прикметників та прислівників та конструкції з ними

- вибирає правильну форму слів, поданих у контексті

Adjectives and adverbs (comparative and superlative forms)

Синтаксичні конструкції з прикметниками та прислівниками
Діалогічне мовлення

Опис фотографій

Міні-діалоги

Блог

Електронний лист

Доповнення речень

Вибір правильної форми слова

Заповнення пропусків

Порівняння країн та міст

Розвиток навичок самостійної роботи

Розвиток мовної здогадки

Розуміння лексико-граматичного контексту

13

Розвиток умінь письма стор. 16

Exam Companion стор. 5

- пише електронний лист про нещодавню подорож, зважаючи на запропоновані комунікативні умови і докладно їх розвиваючи

- використовує активну тематичну лексику і граматичні структури

- вміє описувати місця, погоду, події, висловлювати та обґрунтовувати свої думки, погляди, почуття

подорожування

види транспорту

туристична інформація

готелі та кемпінги

екскурсії
Діалогічне мовлення

Зразок написання листа

Уривок з блогу

Написання електронного листа (B1) – опис подорожі

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

Уміння аналізувати приклади
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування до підручника Get 200! Book 1 Календарно-тематичне...
Календарно-тематичне планування до курсу Get 200! Macmillan Exam preparation course for Ukraine. Book 1

Календарно-тематичне планування з природознавства (1 клас) складено...
Природознавство: Календарно-тематичне планування. 1 кл. Т. Гільберг, Т. Сак. Хмельницький, 2012. 16 с

Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Дієслова та фрази для надання інструкцій: stand up, sit down, look, listen, count, open your book, close your book, wave goodbye

Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Дієслова та фрази для надання інструкцій: stand up, sit down, look, listen, count, open your book, close your book, wave goodbye

Календарно-тематичне планування до
Календарно-тематичне планування до нмк academy Stars 6 Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard

Календарно-тематичне планування до
Календарно-тематичне планування до нмк academy Stars 5 Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard

Календарно-тематичне планування з правознавства (практичний курс)
Мета, завдання, особливості курсу. Як працювати на уроках курсу. Як користуватись підручником

Календарно-тематичне планування Розробки уроків
Посібник містить розробки уроків з трудового навчання, календарно – тематичне планування

Календарно-тематичне планування з курсу біології 8 клас 6 Розділ І. «Рослини»
Лабораторна робота №4. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума

Тематичне планування за підручником
Календарно тематичне планування за підручником „ Deutsch 5“ (5-й рік навчання) ІІ семестр

Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво...
Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво (5- 7 кл.), та художня культура (9-10 класи)

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальної...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7, 9-11 класах

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 9 класу
Календарно-тематичне планування з англійської мови для 9 класу за підручником А. Несвіт

Календарно-тематичне планування уроків інтегрованого курсу«мистецтво»,...
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури

Календарно-тематичне планування

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Календарно-тематичне планування Planetino2

Календарно-тематичне планування Planetino3База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт