Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов на 2016-2017 навчальний рік Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов на 2016-2017 навчальний рік Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

Сторінка1/26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
РічнийПЛАН РОБОТИ

Тернопільської спеціалізованої школи

з поглибленим вивченням іноземних мов

на 2016-2017 навчальний рікТернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3

з поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради

Тернопільської області


ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління

освіти і науки

Тернопільської міської ради
Протокол засідання ради ТСШ № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов

_____________ Похиляк О.П.
"____"_______2016 р. № ___

"_____" _____________ 2016 р.
Голова ради школи______________З.А. Березій

ПЛАН РОБОТИ

Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3

з поглибленим вивченням іноземних мов

на 2016 – 2017 навчальний рікСХВАЛЕНО

Протокол засідання

педагогічної ради

ТСШ № 3 з поглибленим

вивченням іноземних мов

"___"_______ 2016 р. №____

Директор школи

_______________ Н.Д. Будій


Т


ернопіль, 2016


ЗМІСТ

п/п

Назва розділу

Сторінка

1.

ВСТУП

5

2.

РОЗДІЛ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"

63

3.

РОЗДІЛ ІІ. Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками

67

4.

РОЗДІЛ ІІІ. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

76

5.

РОЗДІЛ ІV. Забезпечення професійних знань педагогічних працівників

81

6.

РОЗДІЛ V. Організація роботи початкової школи.

Підготовка дітей дошкільного віку до навчання в школі


92

7.

РОЗДІЛ VІ. Вдосконалення змісту та методів навчання

іноземних мов. Організація навчально-виховної роботи з предмета

99

8.

РОЗДІЛ VІІ. Розвиток здібностей і талантів учнів


107

9.

РОЗДІЛ VІІІ. Заходи спрямовані на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

109

10.

РОЗДІЛ ІХ. Формування здоров'я та фізичного розвитку учнів

113

11.

РОЗДІЛ Х. Забезпечення професійного консультування учнів

117

12.

РОЗДІЛ ХІ. Підвищення якості виховного процесу

119

13.

РОЗДІЛ ХІІ. Організація санітарно-профілактичних та оздоровчих заходів. Охорона праці та безпека життєдіяльності

121

14.

РОЗДІЛ ХІІІ. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу

125

15.

РОЗДІЛ ХІV. Робота з батьками

130

16.

РОЗДІЛ ХV. Фінансово-господарська діяльність

134

17.

РОЗДІЛ ХVІ. Організація внутрішкільного контролю

137

18.

ДОДАТОК №1. Наради при директорові

147

19.

ДОДАТОК №2. Графік проведення предметних тижнів

151

20.

ДОДАТОК №3. Тематика засідань педагогічних рад

156

21.

ДОДАТОК №4. Тематика засідань методичної ради

158

22.

ДОДАТОК №5. Тематика засідань атестаційної комісії

161

23.

ДОДАТОК №6. План роботи атестаційної комісії

162

24.

ДОДАТОК №7. План роботи шкільної ради

164

25.

ДОДАТОК №8. Педагогічне навантаження вчителів школи

166

26.

ДОДАТОК №9.
27.

ДОДАТОК №10. План підготовки школи до нового

2014-2015 навчального року та в осінньо-зимовий період
28.
ВСТУП
Виконуючи Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту", "Про мови в Україні", керуючись Конституцією України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Національною державною програмою «Освіта України XXIстоліття», Законом України «Про охорону дитинства», Новими Державними стандартами початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» адміністрація Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов у 2015-2016 навчальному році спрямовувала свою роботу на здійснення системного контролю якісною організацією навчально-виховного процесу на підготовчому етапі впровадження науково-методичної роботи «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», виконання навчальних планів та програм, підвищення професійної компетентності педагогів в оволодінні засобами креативної освіти, плануванні роботи творчих груп, діагностики рівня готовності педагогічних працівників до роботи над проблемою.
АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ

ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
СТАН І РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
У 2015 –2016 навчальному році в Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов завершили навчання 1027 учнів у 33 класах.

Прибуло за звітний період 9 учнів, вибуло – 14 учнів.

Кількісний склад учнів:

1-4 класи – 12 класів – 392 учні

5-9 класи – 15 класів – 477 учнів

10-11 класи – 6 класів – 188 учнів

Мова навчання – українська.

Середня наповнюваність класів - 31 учень.

Функціонувала 1 група продовженого дня.

Школа працювала в дві зміни. У ІІ зміну навчались учні 3, 5, 6 класів (230 учнів).

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У 2015-2016 навчальному році школа працювала у дві зміни: у І зміну навчались 26 класів (727 учнів), у ІІ зміну – 7 класів ( 230 учнів). Початок занять - о 8.30, закінчення 10 уроку – о 18.00.

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку була:

 • в 1-х класах – 35 хвилин,

 • в 2 - 4 класах – 40 хвилин,

 • в 5 - 11 класах – 45 хвилин,

Перерви – тривалістю 10 та 20 хвилин. Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 20 хвилин.

Робочі навчальні плани школи відповідали Типовим планам спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов і були погоджені Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та державним санітарним лікарем м. Тернополя. За 2015-2016 н.р. зроблено суттєві кроки щодо переходу на новий зміст навчання, його варіативність, відповідність вимогам сучасного суспільства. Учні 3-4 класу навчались за новим Державним стандартом початкової освіти, учні 5-7 класів – за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, за новими програмами, підручниками. Основним завданням школи було формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, тому години варіативної складової у 2-4-х класах виділено на вивчення курсу «Я у світі», у 5-6-му класах – на курс «Історія Тернополя», які викладаються англійською мовою.

Робота школи побудована відповідно до нормативних документів, які регламентують діяльність школи, а саме: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України на ХХІ ст., Державного стандарту загальної і середньої освіти, Державного стандарту початкової освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Декларації прав людини, Декларації прав дитини, Кодексу законів «Про працю України», Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» тощо.

Оцінювання навчальних досягнень школярів відбувалося відповідно до Критеріїв навчальних досягнень учнів, затверджених наказами МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» №755 від 20.08.2008р. та «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» №371 від 05.05.2008 р.

Ведення шкільної документації здійснювалося відповідно до нормативно-правових документів МОН України.

Діяльність Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 спрямовувалась на реалізацію програмно-методичного забезпечення освітнього процесу, роботі над науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Методичний супровід навчально-виховного процесу відбувався у відповідності з Програмами, підручниками, методичними рекомендаціями, затвердженими МОН України для використання в поточному навчальному році.

Науково – методичне забезпечення діяльності закладу передбачало:

 • створення умов для креативного розвитку інноваційної особистості;

 • створення умов для професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів;

 • розробку науково-методичного та програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • застосування сучасних психолого-педагогічних технологій;

 • впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом на основі проблем креативної освіти;

 • співпрацю з науковими установами.


Для забезпечення навчальної діяльності у школі функціонували:

 • бібліотека;

 • спортивний зал;

 • ігрова кімната;

 • актова зала (налічує 120 місць);

 • їдальня (налічує 120 місць);

 • майстерня (частково обладнана інвентарем).

У навчальному закладі обладнано один комп’ютерний клас для навчання учнів старшої школи із загальною кількістю 11 комп’ютерів та один комп’ютерний клас для навчання учнів початкової школи із загальною кількістю 9 комп'ютерів.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнано медичний пункт, працювало 2 шкільні медичні сестри, які організовували систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечували профілактику дитячих захворювань, та 1 дитячий лікар.

Школа забезпечувала науково-теоретичну, гуманітарно-мовленнєву (знання двох іноземних мов), загальнокультурну підготовку дітей.

Набір учнів у 1-11-і класи здійснювався на конкурсній основі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Учителя англійської мови Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ...
Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст з поглибленим вивченням іноземних мов

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

План роботи кз лор «Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат...
Педагогічний аналіз за 2015-20156навчальний рік. Пріоритетні цілі І завдання на 2016-2017навчальний рік

Затверджую
Херсонський Таврійський ліцей мистецтв Херсонської міської ради (далі хтлм) – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів,...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16
З метою якісної організації конкурсного приймання дітей до школи, відповідно до „Правил конкурсного приймання до Харківської спеціалізованої...

Правила прийому до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів...

Правила прийому до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів...

План роботи комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат...
Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів “Дивосвіт”»

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Кравченко В. М
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Правила приймання дітей (учнів, вихованців) до комунального закладу...

Правила прийому до навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній...
Директор нвк «знз І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради

Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим...
Головною проблемою сучасної школи є опанування учнями вмінь та навичок саморозвит­ку та самовиховання творчої особис­тості, що значною...

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

Анкета учасника 3-го всеукраїнського туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Місце роботи: Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської...

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2016-2017 навчальний рік

План-конспект уроку з української мови в 10 класі на тему: «Лексико-синтаксичні...
Підготувала Бойко Людмила Юріївна, учитель вищої категорії Прилуцької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт