Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Дата введення документа в дію

Дата введення документа в дію

Сторінка1/3
  1   2   3

Нормативний документ

Назва документу

Дата введення документа в дію

Державні стандарти України

ДСТУ 1.2:2015

Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. – На заміну ДСТУ 1.2:2003

20.12.2015

ДСТУ 1.5:2015

Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів. – На заміну ДСТУ 1.5:2003

01.09.2016

ДСТУ 33.001:2013

Страховий фонд документації. Основні положення. – На заміну ДСТУ В 33.001-94

01.01.2014

ДСТУ 33.002:2007

Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять.

01.01.2009

ДСТУ 33.004:2006

Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення.

01.10.2007

ДСТУ 33.116:2010

Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги.

01.07.2012

ДСТУ 33.211:2016

Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання. – Вперше

01.07.2017

ДСТУ 33.601:2005

Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги. – Вперше

01.10.2006

ДСТУ 2272:2006

Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.

01.07.2007

ДСТУ 2293:2014

Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. - На заміну ДСТУ 2293-99

01.05.2015

ДСТУ 2392-94

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2394-94

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985)

Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. - На заміну ДСТУ 2395-94.

01.07.2001

ДСТУ 2398-94

Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2482-94

Системи оброблення інформації. Комп'ютерні технології навчання. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2627-94

Системи оброблення інформації. Видавничі комп'ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення.

01.07.1995

ДСТУ 2628-94

Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення.

01.07.1995

ДСТУ 2732:2004

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять.

01.07.2005

ДСТУ 2937-94

Кінофотоматеріали. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 2939-94

Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3003:2006

Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення понять.

01.07.2007

ДСТУ 3008-95

Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

01.01.1996 -01.07.2017

ДСТУ 3008:2015

Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – На заміну ДСТУ 3008-95

01.07.2017

ДСТУ 3017:2015

Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. – На заміну ДСТУ 3017-95

01.07.2016

ДСТУ 3018-95

Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.

01.01.1996 - 01.07.2017

ДСТУ 3144-95

Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3145-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.

01.01.1996

ДСТУ 3148-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги.

01.01.1996

ДСТУ 3279-95

Стандартизація послуг. Основні положення.

01.01.1997

ДСТУ 3294-95

Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.

01.01.1997

ДСТУ 3302-96

Система стандартів з баз даних. Структурна система словників інформаційних ресурсів.

01.01.1997

ДСТУ 3396.0-96

Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.

01.01.1997

ДСТУ 3396.2-97

Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення.

01.01.1998

ДСТУ 3578-97

Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.

01.01.1998

ДСТУ 3579-97

Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексографічними даними на магнітних носіях.

01.01.1998

    ДСТУ 3582:2013

Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97.

01.01.2014

ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Ч. 1. Вступ і загальні принципи.

01.07.1999

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99)

Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги.

01.07.2000

 ДСТУ 3772-2013

Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги. На заміну ДСТУ 3772-98

01.07.2014

ДСТУ 3814:2013

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ). На заміну ДСТУ 3814-98

01.01.2014

ДСТУ 3843-99

Державна уніфікована система документації. Основні положення.

01.07.2000

ДСТУ 3844-99

Державна уніфікована система документації. Формуляр – зразок. Вимоги до побудови.

01.07.2000

ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 1. Означення абстрактної послуги та процедури.

01.01.2001

ДСТУ 3874-99 (ГОСТ 30655-99) (ISO 8777:1993)

Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку.

01.01.2001

ДСТУ 3899:2013

Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94

01.01.2014

ДСТУ 3900.101:2014

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. – На заміну ДСТУ 3900-99

01.04.2015

ДСТУ 3960-2000

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення.

01.07.2000

ДСТУ 3966:2009

Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

01.07.2010

ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML).

01.07.2001

ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985)

Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення.

01.01.2002

ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986)

Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення.

01.01.2002

ДСТУ 4163-2003

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.

01.09.2003

 ДСТУ 4302:2004

Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD).

01.07.2005

ДСТУ 4309:2004

Інформація та документація. Оформлення перекладів  (ISO 2384:1977, MOD).

01.07.2005

ДСТУ 4331:2004

Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, NEQ).

01.07.2005

ДСТУ 4419:2005

Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять.

01.07.2006

ДСТУ 4423-1:2005

Інформація та документація. Керування документацій-ними процесами.Ч.1. Основні положення (15489-1:2001, MOD).

01.04.2007

ДСТУ 4423-2:2005

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч.2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD).

01.10.2007

 ДСТУ 4447:2005

Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги.

01.10.2006

ДСТУ 4489:2005

Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів.

01.10.2006

ДСТУ 4515:2006

Інформація і документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ).

01.10.2007

ДСТУ 4826:2007

Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги  (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ).

01.01.2009

ДСТУ 4861:2007 

Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості.

01.01.2009

ДСТУ 5034:2008

Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять.

01.01.2009

ДСТУ 5058:2008

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення.

01.01.2010

ДСТУ 5099:2008

Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення.

01.01.2010

ДСТУ 6095:2009

СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88 – 2003, MOD).

01.07.2009

ДСТУ 6096:2009

СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила введення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD).

01.07 2009

ДСТУ 7093:2009

СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD).

01.04.2010
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про введення в дію номенклатури справ Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу...

Тема: Шаблон документа. Макроси. Друк документа
Актуалізувати знання учнів про стилі, стильове оформлення документів різних типів, схему документа, автоматичне створення змісту...

Наказ
Про введення в дію Технологічної схеми здійснення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані у зоні діяльності...

Коммунальное учреждение «дошкольное учебное учреждение (ясли-сад)...
Про введення в дію номенклатури справ дошкільного навчального закладу на 2014 рік

Коммунальное учреждение «дошкольное учебное учреждение (ясли-сад)...
Про введення в дію номенклатури справ дошкільного навчального закладу на 2015 рік

Х арківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 харківської міської ради харківської області
Про введення в дію номенклатури справ школи та призначення відповідального за ведення обліку шкільної документації

Ко м мунальное учреждение «дошкольное учебное учреждение (ясли-сад)...
Про введення в дію номенклатури справ дошкільного навчального закладу на 2014 рік

Коммунальное учреждение «дошкольное учреждение образования (ясли-сад)...
Про введення в дію номенклатури справ дошкільного навчального закладу на 2015 рік

Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освітуНомер...
Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освітуНомер документа: 1/9-118

Закон України "Про охорону прав на винаходи І корисні моделі"
Роз'яснення: цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після введення його в дію згідно з Постановою вр n 3769-xіі (...

Анкета рахунку в цінних паперах
Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав документ)

Анкета рахунку в цінних паперах
Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав документ)

Анкета рахунку в цінних паперах
Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав документ)

Наказ
Про організацію виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 13. 07. 2007 р. №604 “Про порядок введення в дію переліку...

Відомості про депонента – власника цінних паперів
Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав документ)

Додаток 18 картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ

Зразок заповнення декларації про готовність об’єкта до експлуатації...
Назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду

Зразок заповнення декларації про готовність об’єкта до експлуатації...
Назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного наглядуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт