Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради


ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №41

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №41 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н А К А З

30.12.2014 №252

Про підсумки виховної роботи

за І семестр 2014/2015 навчального року

та завдання на ІІ семестр

2014/2015 навчального року
На підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», державних концепцій національного виховання, громадянського виховання, патріотичного виховання учнів 1-12 класів у загальноосвітніх навчальних закладах, сімейного виховання, превентивного виховання, Основних орієнтирів виховання, на виконання міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015 р.р.», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2010-2015 р.р., Державної цільової соціальної програми «Обдарована молодь» на 2012-2015 р.р., наказу МОНМСУ від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної компанії «Стоп насильству!» на період до 2015 р., розпорядження Кабінету міністрів України від 31.05.2012р. №325-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки сім’ї до 2016 року», указу Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», наказу МОНМСУ від 03.08.2012 р. № 888 «Про затвердження Плану заходів МОНМСУ щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 р.», наказу МОНМСУ від 19.07.2012 р. № 827 «Про затвердження плану заходів МОНМСУ щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 р.», листа МОНМСУ від 20.01.2012 1/9-43 «Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді», розпорядження Кабінету міністрів України від 13.09.2010 р. №1808-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 р.р., указу Президента України від 28.01.2000 №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності», указу Президента України від 28.01.2000 №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 41 Харківської міської ради Харківської області був розроблений план виховної роботи школи за пріоритетними напрямками (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, ціннісне ставлення до людей, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до мистецтва, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до себе), план роботи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів правопорушень, злочинності, насильства та запобігання дитячій бездоглядності в учнівському середовищі, організована робота Школи сприяння культури здоров’я.

Керуючись вищезазначеними документами, школа головну увагу у виховній роботі акцентує на вихованні громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, з свідомим ставленням до обов’язків; на формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя. Головною метою виховної діяльності навчального закладу є становлення учня як творця і проектувальника свого життя, який уміє визначити позитивну життєву стратегію, прагне бути компетентною, відповідальною, соціально активною і мобільною особистістю, здатною до соціальної діяльності.

Управління виховною роботою школи здійснювали заступник директора з навчально-виховної роботи Віннікова Л.Є., педагог-організатор Сметанська Л.О., практичний психолог Загорна Н.В. та класні керівники. Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи школи «Формування в учнів ціннісних ознак громадян української держави, виховання духовності та загальної культури», педагогічний колектив організовував і провів майже усі заплановані у І семестрі позакласні та позашкільні заходи. За підсумками І семестру виховна робота школи проводиться на достатньому рівні, що межує з високим. Потребує коригування робота новопризначених класних керівників.

Підсумки виховної роботи школи за І семестр 2014/2015 навчального року узагальнено у довідці (додається).

На підставі вищевикладеного,
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Вінніковій Л.Є. у ІІ семестрі 2014/2015 навчальному році:

1.1.Тримати на контролі стан виховної роботи школи.

1.2. Посилити контроль за відвідуванням навчальних занять та проведенням позаурочного часу дітьми групи «ризику» та дітьми схильними до скоєння правопорушень.

1.3. Тримати на контролі проведення запланованих виховних заходів та бесід по класам школи.

1.4. Доповісти про підсумки виховної роботи за І семестр 2014/2015 навчального року та завдання на ІІ семестр 2014/2015 навчального року на педагогічній раді школи.

Січень 2015 року

1.5. Надавати дієву допомогу педагогу-організатору, соціальному педагогу та вчителям школи у роботі з профілактики правопорушень, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин неповнолітніми.

Протягом року

1.6. Підтримувати тісний зв'язок між сім'єю, дитиною, школою та службами у справах дітей, ВКМСД.

Протягом року

2. Класним керівникам 1-11 класів у ІІ семестрі 2014/2015 навчального року:

2.1. Активізувати роботу по виявленню та розвитку творчого потенціалу і здібностей учнів школи.

2.2. Залучити до гуртків та спортивних секцій дітей, які їх не відвідують.

2.3. Залучити до участі у класних і шкільних виховних заходах весь колектив класу і батьків учнів.

2.4. Провести опитування батьків та дітей з метою виявлення нахилів дітей, відстеження стосунків у сім’ях, попередження правопорушень чи шкідливих звичок.

Січень 2015 року

2.5. Оновити базу учнів пільгового та під облікового контингенту.

Січень 2015 року

2.6. Охопити учнів пільгового та підоблікового контингенту участю у шкільних та позашкільних заходах.

3. Відмітити плідну роботу класних керівників Третьякової І.Л., Кобзар Т.Є., Олійник Т.О.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


В.о.директора школи Є.В.Гонський
З наказом ознайомлені:


Віннікова Л.Є.

Седіна С.І.

Дяченко Т.С.

Загорна Н.В.

Кулік А.В.

Старова В.М.

Сметанська Л.О.

Супрунов О.В.

Голєнькова О.О.

Бугайова Л.А.

Третьякова І.Л.

Кобзар Т.Є.

Олійник Т.О.

Удовицька В.А.


Додаток

до наказу директора

ХЗОШ № 41

від 30.12.2014 № 252
Довідка про підсумки виховної роботи школи

за І семестр 2014/2015 навчального року

та завдання на ІІ семестр

2014/2015 навчального року
На виконання визначених нормативних документів та річного плану виховної роботи школи виховна робота була спрямована за пріоритетними напрямками (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, ціннісне ставлення до людей, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до мистецтва, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до себе). Саме за ними аналізувалася виховна робота школи у І семестрі 2014/2015 навчального року.

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з навчально-виховної роботи Віннікова Л.Є., педагог-організатор Сметанська Л.О., практичний психолог Загорна Н.В. та класні керівники. Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи школи «Формування в учнів ціннісних ознак громадян української держави, виховання духовності та загальної культури», педагогічний колектив організовував і провів майже усі заплановані у І семестрі позакласні та позашкільні заходи. Педагоги школи головну увагу у виховній роботі акцентували на виховання громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, з свідомим ставленням до обов’язків; на формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя. Головною метою виховної діяльності школи є становлення учня як творця і проектувальника свого життя, який уміє визначити позитивну життєву стратегію, прагне бути компетентною, відповідальною, соціально активною і мобільною особистістю, здатною до соціальної діяльності.
Ціннісне ставлення до суспільства і держави. Протягом І семестру класними керівниками були проведені такі тематичні виховні години та бесіди: ”Профілактика правопорушень. Правова відповідальність неповнолітніх”, «Україна — наша Батьківщина» (1-4 класи), «Та земля мила, де мати народила» (5-8 класи), «Історія моєї родини — в історії мого краю» (9-11 класи), «Школа — наш дім, ми господарі в нім» (1-2 класи), «Державні символи України» (3-4 класи), «Конституційні основи держави» (5-8 класи), «Ми — громадяни України» (9-11 класи), «Громадянське суспільство — гарантія дотримання прав людини», «Я — українець!» (1-4 класи), «Поєднання особистісних потреб людини та вимог суспільства» (5-11 класи), «Кожна дитина має право» (5-11 класи), «Моя рідна Україна» (1-4 класи), «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!» (1-4 класи), «Про самоактуалізацію та само визначеність особистості» (5-11 класи), «Я громадянин України і пишаюсь цим» (1-4 класи), «В ім'я твого і мого життя» (5-11 класи), «Гуманістична мораль у громадянському суспільстві», «Школа прав дитини», «Україна — полікультурна держава» (1-4 класи), «Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'язую долю свою» (5-11 класи), «Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини» (1-4 класи), «Я – син своєї землі» (5-8 класи), «3 чого починається Вітчизна?», ”Закон-основа життєдіяльності держави” (9-11 класи), «Україна — наша Батьківщина» (1-4 класи), «Та земля мила, де мати народила» (5-8 класи), «Історія моєї родини — в історії мого краю» (9-11 класи), «Школа — наш дім, ми господарі в нім» (1-2 класи), «Державні символи України» (3-4 класи), «Конституційні основи держави» (5-8 класи), «Ми — громадяни України» (9-11 класи); Літературно – музична композиція до Дня української писемності «Чарівна наша українська мово»; уроки мужності, присвячених Дню збройних сил України за участю ветеранів Збройних сил України «Серед братських могил в краю степовім…» у шкільному краєзнавчому музеї; заходи, присвячені відзначенню Дня прав людини, заходи, присвячені 69-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, заходи, присвячені вшануванню пам’яті загиблих в часи голодомору 1932-1933 років в Україні», проведення учнівської конференції «Голодомор 1932-1933 років в Україні»; виставка дитячих малюнків на тему ”Я – громадянин України”, «Україна: від козацьких часів до сьогодення», конкурс  дитячого малюнка до   Міжнародного  дня миру  на  тему  «Ми за мир  на  планеті  Земля», виставка стіннівок «Країна, в якій я живу»; проведення  тематичних  екскурсій   у  музей  школи на тему  «Хай  вічно  горить  вогонь  пам’яті», присвячений річниці Партизанської слави,

Важливе місце в діяльності школи посіла краєзнавча робота. Учні нашої школи беруть активну участь у пошуку та збирання джерел, історичних фактів,матеріалів за дослідницькими темами, що сприяє вихованню у молоді патріотизму, національної свідомості, високої моральності. Краєзнавці школи постійно співпрацюють з представниками авіаційного заводу. Проводяться щорічно екскурсії, під час якої учні розвивають свій інтелект; 25 серпня 2014 року на честь визволення міста Харкова від фашистських загарбників у школі пройшов День відкритих дверей шкільного музею «Літопис першої основ’янської школи». Відвідувачі мали змогу ознайомитися з цінними архівними документами та експонатами музею. Зустріч відбулася в музеї, де колишні учні поділилися спогадами про воєнний Харків та відновлення руїн нашого району, 22 вересня 2014 року відбулися тематичні екскурсії у музей школи на тему «Хай вічно горить вогонь пам’яті», присвячені річниці Партизанської слави.

06 жовтня відбулося засідання круглого столу "Ні - насильству у сім'ї", "Основні положення Закону України "Про попередження насильства у сім'ї". В обговоренні проблеми взяли участь представник правоохоронних органів, оперуповноважений СКМСД Червонозаводського району лейт. міл. Колесниченко М.С. Під час проведення заходу учні переглянули фрагменти фільмів про види насильства. Учасники заходу обговорювати порушені проблеми та ставили запитання. Учні отримали корисну інформацію про порядок дій у разі виявлення насильства та номери телефонів довіри.

Згідно плану спільних заходів були організовані та проведені зустрічі з лікарем-наркологом наркологічного кабінету Червонозаводського району Мінухіною Т.В. з учнями 5-11 класів на теми: «Міфи та дійсність», «Обережно – алкоголь!», перегляд відеофільмів про шкідливість наркотичних речовин, та зустріч з вчителями проведено лекцію на тему «Ознайомлення медпрацівників з нормативно-правовою документацією щодо профілактики алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії». Також була організована зустріч учнів школи з о/у СКМСД оперуповноважений СКМСД Червонозаводського району лейт. міл. Колесниченко М.С «Відповідальність неповнолітніх за скоєння адміністративних правопорушень», «Протидія торгівлі людьми» (в наявності записи в контрольно-візитаційній книзі н/н 01-34).

В рамках проведення місячника правових знань (жовтень) та Всеукраїнський тиждень була організована тематична виставка в бібліотеці «Новинки правової літератури»; виставки малюнків, плакатів, стінних газет «Україна: від козацьких часів до сьогодення» (5-11), «Я – громадянин України» (1-4). Організовані зустрічі з представниками правоохоронних органів, які брали участь у засіданні штабу профілактики правопорушень, провели бесіди з учнями «Мої права та обов’язки».

Ціннісне ставлення до людей. Класними керівниками були проведені години спілкування на морально-етичні теми: «Людей я буду любити, добро й милосердя чинити» (5-7 класи), «Що означає бути підлітком?» (8-10 класи), «Любов до ближнього — джерело величі людини» (11 клас), «Знову дивимося в дзеркало», Тренінги: створення власного іміджу Я + інші», «Я вчуся спілкуватися» (5-6 класи), Вікторина «Хочеш мати друга – навчись другом бути» (1-4 класи), «Вчимося бути добрими людьми», «Відкрийте чарівні двері добра і довіри» (1-4 класи), «Інформаційне суспільство України» (5-9 класи), «Мобільна телефонія — цивілізоване спілкування» (10-11 класи), «Ти живеш серед людей», «Любов'ю дорожити вмійте», «Моральна мотивація», «Гляди, не забудь — людиною будь!» (1-4 класи), бесіди до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом і толерантності з ВІЛ-позитивними людьми ; круглий стіл «Обов'язок. Відповідальність. Совість» (11 клас); акція «Моя іграшка — тобі», акція «Милосердя», «Допоможи ближньому» до Міжнародного дня інвалідів; операція «Турбота» до Міжнародного дня людей похилого віку; диспут «Моральний ідеал і його місце в житті людини» (9-11 класи); виставка доробок «Захоплення моїх батьків»; презентація проектів «Еталон поведінки мого однолітка» (6-8 класи)

Органами учнівського самоврядування проведено бесіду щодо Міжнародного дня миру учням початкової школи. Протягом вересня волонтери школи здійснюють операцію «Турботу» напередодні Міжнародного дня людей похилого віку. Активну участь беруть найменші школярі у підготовці та проведенні святкового концерту для людей похилого віку.

У вересні відбулося свято до Дня людей похилого віку. Зібралося чимало батьків, бабусь та дідусів, ветеранів війни та праці. На святі були присутні почесні гості: голова первинної ветеранської організації, голова волонтерського Центру Червонозаводського району - Юрченко Раїса Іванівна, ветеран праці, член міської ради ветеранів з питань «Збереження пам’яті історії - Юхименко Анатолій Григорович, ветерани війни та праці - Горбик Борис Петрович та Горбик Прасков’я Омелянівна.
Ціннісне ставлення до природи. З учнями 1-11 класів проведені заходи: виховні заходи «Подорож лісовою стежкою» (1-6 класи), «Як людина намагалася берегти природу у давні часи» (7-11 класи), «Природоохоронні технології в Україні» (7-11 класи); вікторини «Лікарські рослини» (1-4 класи), «Себе я бачу в дзеркалі природи» (5-8 класи), «Як допомагати тваринам, не ризикуючи здоров’ям» (1-5 класи), «Технологія вирощування лікарських рослин» (2- 6 класи); виставка фотографій «Віч-на-віч з природою», виставка доробок «Золота осінь» (1-4 класи); конкурс на кращу оригінальну годівничку для зимуючих пташок, конкурс на кращу екологічну газету , конкурс «Посади дерево допоможи природі» (5-11 класи), конкурс шкільних творів на тему « Природа мого краю», Виставка – конкурс новорічних композицій «Замість ялинки – зимовий букет»; акції «Збережемо ліс» (збір макулатури), «Допоможи птахам взимку», добродійна акція «Допоможи безпритульній тварині», екологічна акція «Затишок» - благоустрій та озеленення класних кімнат і коридорів школи; проведення свята «Міс Золота Осінь»; екскурсія до Основ’янського лугопарку «Дерева нашого краю», екскурсія до «Ботанічного саду»; круглий стіл «Як зберегти природу» (8-11 класи
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Протягом І семестру були проведені: виховні години: «Музичний фольклор рідного краю», «Музика, яку ми слухаємо, музика, яку ми любимо», «Україна поетична», «Музика поруч з нами»; «Книга – найкращий друг», «У світі кіномистецтва», «Чи розуміємо ми оперу?»; конкурс малюнків «І живе калина на папері», виставка стіннівок «Я малюю світ», «Література очима дітей», конкурс пісні «Наші таланти тобі, рідно школо!»; виставка дитячої книги «На хвилинку зупинись – на новинку подивись»; виставка поробок « Осінній вернісаж», ораторський турнір «Чарівне слово поезії», вікторини «У царині мистецтва», «Краса природи в пісні і слові»; заходи з нагоди відзначення 90-річчя від дня народження видатного українського письменника Олександра Сизоненка (за окремим планом); урок-гра «Музичні фантазії», урок-гра «Краса природи у творах образотворчого мистецтва»; групова робота «Виготовлення експозицій з природного матеріалу»; дискусія «Арттерапія: і психологічних негараздів». 08 жовтня 2014 відбулася зустріч учнів 1-4 класів з Харківською поетесою Елеонорою Булгаковою. Автор познайомила малюків зі своїми віршами

Ціннісне ставлення до праці. Класними керівниками 1-11 класів проведено: Проведення годин спілкування :«Професія моїх батьків» (1-4 класи); «За що ми любимо свою професію» (5-6 класи); «Трудові традиції української родини» (7-8 класи), «Важливість праці для людей» (5-7 класи), «Сфера послуг» (5-11 класи), «Право громадян України на працю в документах» (8-11 класи) «Що таке інтелектуальна та технічна праця», «Є така професія - Батьківщину захищати» присвячені Дню збройних сил України; лекції «Особливості прийому на роботу неповнолітніх» 7-11 класи, «Перший та другий розподіл праці» (5-11 класи); тренінги «Немає поганої професії» (9-11 класи); проведення анкетування стосовно вибору професії (9, 11 класи; батьківський лекторій «Що таке праця в розумінні дитини?»; вікторина «Бджілка мала й та працює» (1-4 класи); конкурс стіннівок «Абетка професій», конкурс малюнків «Мама, тато на роботі» (1-4 кл); екскурсія до ХАЗу, гра-вікторина «Знайомимось із професією»; конкурс творів « Праця очима дітей»; зустріч «Обираємо свій шлях» для учнів та батьків за участю викладачів навчальних закладів, представників різних професій, фахівців Центру зайнятості.

Ціннісне ставлення до себе. Класними керівниками проведені: бесіди «Наша мова — солов'їна» (1-2 класи), «Найцінніше в моєму житті» (5-6 класи), «Бережи себе»(1-4 класи), «Мої обов'язки в сім'ї», Мій родовід», «Все починається з родини», «Здоров'я — головне багатство» 6 клас, «Мій день: хороше та погане», «Знайди свій шлях», «Хто такі Добродії» (1-4 класи), «3 чого починається пізнання» 7 клас, «Шлях до себе» (5-6 класи), «Профілактика інфекційних захворювань» , «Якщо хочеш бути здоровим, загартовуйся», «Мої доручення», «У чистій воді риби багато, у доброзичливої людини друзів багато», «Пташка красна своїм пір'ям, а людина — своїм знанням», «Яка людина заслуговує на повагу інших» (8-9 класи), «Мій ідеал» 8 клас, «Сходинки до сімейного життя» (10-11 класи), «Вміння знаходити себе в суспільстві» (5 клас) «Стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе» 9 клас, «Людина народжується для вічності» 10 – 11 класи; вікторини «Віра у себе» (7-8 класи), «Пізнай себе» (9-11), «Розкажи мені про себе», «Дружба — це...»; проведення рейду «Зовнішній вигляд»; акція «Книга — мій друг» (3-4 класи); написання профілактичних диктантів «Інфекційним захворюванням - Ні!»; проведення лекцій про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я дитини; проведення тижня «За здоровий спосіб життя»; виховний захід «Фізичне загартування школярів – запорука гарного здоров’я» , присвячений Дню Збройних сил України; диспут «Для чого живе людина?» (8-11 класи), єдина виховна година «На кого я хочу бути схожим у житті» (1-4 класи).

За результатами аналізу навчально-виховної роботи за І семестр 2014/2015 навчальний рік, слід визначити головні завдання школи на ІІ семестр 2014/2015 навчального року: забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до інтересів та суспільних вимог; підвищення соціального статусу виховання у системі освіти школи, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу; забезпечення взаємодії школи з усіма соціальними інститутами, які причетні до виховання дітей; формування учнівського колективу, розвиток дитячого самоврядування; оптимізація змісту і форм виховного процесу; збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості; попередження та локалізація негативних впливів чинників соціального середовища на особистість; формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації у повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

В.о.директора школи Є.В.Гонський

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Наказ
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

Департамент освіти Вінницької міської ради Міський методичний кабінет...
Рекомендовано методичною радою закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради». Протокол №3 від 25. 12....

Стату т комунального закладу «харківський спеціальний навчально-виховний...
Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №7» харківської обласної ради на підставі рішення Харківської обласної ради від 20....

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт