Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень

Бюлетень

Сторінка1/24
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Національна академія наук України
Міністерство освіти та науки України

БЮЛЕТЕНЬ
Західного наукового центру


2006

Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2007. – 152 с.
Редакційна колегія:

Долішній М.І. академік НАН України, доктор економічних наук, професор (відповідальний редактор)

Дуцяк І.С. кандидат фізико-математичних наук (заступник відповідального редактора)

Матвєєв Є.Е. кандидат економічних наук

Котерлин Г.М.

Романюк Р.Р.


Затверджено до друку бюро Західного наукового центру НАН України і МОН України, протокол № 4 від 12 липня 2006 р.


Адреса редакції: 79000, Львів, вул. Матейка, 4,
Західний науковий центр НАН України і МОН України;
тел./факс: +38 (032) 297-07-74;
E-mail: zncnan@mail.lviv.ua;
сайт: http://znc.com.ua/

© Західний науковий центр НАН України і МОН України, 2006.

У Західному науковому центрі
Бюро Західного наукового центру НАН України і МОН України

вітає з обранням:
дійсними членами (академіками) НАН України
НАЗАРЧУКА Зіновія Теодоровича

ТУНИЦЮ Юрія Юрійовича

ШПЕНИКА Отто Бартоломійовича

та членами-кореспондентами НАН України
МРИГЛОДА Ігоря Мироновича

ОСТАФІЙЧУКА Богдана Костянтиновича

ПАВЛЮКА Мирослава Івановича

СТОЙКУ Ростислава Стефановича

Бажаємо Вам і надалі плідної праці на ниві науки, нових творчих злетів, міцного здоров’я, щастя, добра і благополуччя.


Доповідь голови Західного наукового центру
НАН України та МОН України
академіка НАН України Долішнього М.І.
на засіданні Президії Національної академії наук України
12 жовтня 2005 р.Західний науковий центр НАН України і МОН України вже більше 30 років є основною організуючою і координуючою ланкою регіональної системи науково-технічної та інноваційної діяльності в західних областях України, де зосереджений значний науковий потенціал. В західному регіоні функціонує 23 установи Національної академії наук України, 33 вищих навчальних заклади та 137 галузевих науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ, де працює понад 14 000 науковців, з поміж них 6 академіків та 22 члени-кореспонденти НАН України. Стратегію діяльності наукового Центру визначають його Рада і бюро, які очолює голова наукового центру. У різний час головами наукового Центру були академіки Доленко Г.В., Підстригач Я.С., Юхновський І.Р., які своєю невтомною працею сприяли його становленню та розвитку.

Організаційна структура Західного наукового центру


За ініціативою Західного наукового центру було створено нові організаційні передумови для ефективного використання наукового потенціалу західного регіону України для вирішення його науково-технічних і соціально-економічних проблем. На сьогодні науково-координаційну роботу у науковому Центрі здійснюють 6 відділень наук, в складі яких функціонують 22 наукові секції (рис. 1). Працюють відділення фізико-математичних наук (керівник – член-кореспондент АПН України, д.ф.-м.н., проф. Рудавський Ю.К.), відділення технічних і хімічних наук (керівник – член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф. Похмурський В.І.), відділення біологічних, медичних та аграрних наук (керівник – академік УААН, д.б.н., проф. Снітинський В.В.), відділення економіки і права (керівник – академік НАН України, д.е.н., проф. Долішній М.І.), відділення історії, філософії і філології (керівник – академік НАН України, д.і.н., проф. Ісаєвич Я.Д.), відділення народознавства (керівник – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Павлюк С.П.). Всі керівники відділень наук є заступниками голови наукового Центру. Наукові секції Західного наукового центру очолюють відомі вчені у відповідних галузях наук. Для підвищення ефективності науково-організаційної роботи в областях регіону створено науково-координаційні ради.

Рис.

1. Організаційна структура Західного наукового центру НАН України та МОН України

Вся діяльність Західного наукового центру була спрямована на організацію наукового забезпечення вирішення актуальних проблем соціально-економічного, науково-технологічного, екологічного і духовного розвитку регіону, таких як: формування ефективної регіональної політики, системи управління соціально-економічним розвитком регіону, прикордонного співробітництва; розробка і впровадження інформаційних технологій і систем інформатизації регіону; створення і освоєння ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій для потреб енергетики, приладо- та машинобудування, агропромислового комплексу, енергозабезпечення та енергозбереження; розробка і впровадження технологій зміцнення конструкційних матеріалів, розробка методів і засобів антикорозійного захисту трубопроводів та металевих конструкцій, підвищення нафто- та газовіддачі пластів на родовищах Прикарпаття, видобування метану з вугільних товщ; економічна реформа на селі, розробка нових ефективних технологій в сільськогосподарському виробництві і переробці сільськогосподарської продукції; синтез і пошук нових лікарських речовин, технології виробництва нових лікарських форм; раціональне використання та охорона природних ресурсів Карпат і прилеглих територій, екологічний аналіз і природоохоронна оцінка басейну рік Дністер, Західний Буг, Тиса; збереження і відтворення народних промислів і ремесел, дослідження народно-традиційної і сакральної культури, мистецьких пам’яток регіону тощо.

Активізація будь-якого сектору економіки сьогодні неможлива без висококваліфікованого постійного наукового забезпечення. В організаційному плані Західний науковий центр веде цю роботу у декількох напрямках, використовуючи комплексно-цільовий програмний підхід до вирішення конкретних проблем регіону. Зокрема, із залученням учених академічної, галузевої і вузівської науки розроблено проект програми розвитку паливного комплексу західного регіону України під назвою "Регіональна програма: напрямки розвитку паливного комплексу західного регіону України". На розширених засіданнях бюро Західного наукового центру розглядалися питання, пов’язані з проблемами аграрного сектору економіки (розроблено Концептуальні засади розвитку аграрного сектору західного регіону України), проблемами гірничо-хімічної галузі (ведеться робота щодо розробки Державної програми виробництва калійних добрив) та екологічними проблемами регіону.

Значну увагу Західний науковий центр приділяє стратегічним питанням розвитку регіону із залученням до цієї роботи науково-координаційних рад в областях та органів влади. За його ініціативою та участю розроблено стратегії розвитку Тернопільської та Закарпатської областей, напрацьовується стратегія соціального та економічного розвитку Львівщини. Спільно з Волинською обласною державною адміністрацією бюро Центру в м. Луцьку розглядало питання щодо розробки програми розвитку природно-ресурсного потенціалу Волинської області.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Бюлетень 1-2
Змагання у заданому напрямку на класичних (параметри як для довгої, ку) дистанціях

Бюлетень таємного голосування членів атестаційної комісії відділу...

Бюлетень
У львівській області основними пріоритетними галузями визначено машинобудування, приладобудування, хімічна промисловість

030509 «Облік І аудит» Бюлетень включає
Статті з періодичних видань за 2014-2015 роки на допомогу студентам за спеціальністю

Бюлетень
...

Методичний бюлетень
«На допомогу вчителям загальноосвітніх навчальних закладів «Шляхи ефективної підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього...

Інформаційний бюлетень про діяльність Клубу пакувальників
У першому півріччі 2014 р. Клуб пакувальників організував та провів такі інформаційні заходи

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни, почесний генеральний директор нбув

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни, почесний генеральний директор нбув

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт