Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тема: Музична культура рідного краю

Тема: Музична культура рідного краю

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
І СЕМЕСТР

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В НАШОМУ ЖИТТІ

Тема: Музична культура рідного краю.

Мета: Ознайомити з особливостями музичної культури рідного краю, поняттями «музична культура рідного краю», «музичний образ»; ознайомити з іменами композиторів, виконавців, назвами музичних колективів та закладів рідного краю, розглянути творчість композитора Л.Ревуцького на прикладі його симфонії №2.

Розвивати вміння учнів уважно слухати музику, аналізувати музичну культуру рідного краю та знаходити про неї необхідну інформацію, розвивати вміння надавати характеристику засобам музичної виразності симфонії.

Виховувати ціннісне ставлення до музичної культури рідного краю, любов до вокальної культури рідного краю та повагу до творчості видатних композиторів та виконавців – вокалістів рідного краю.

Тип уроку: комбінований, урок введення в тему.

Обладнання: музичний інструмент, програвач, портрети композиторів Л.Ревуцького, О.Злотника

Основні поняття для засвоєння: поняття «музична культура рідного краю», «музичний образ»

Твори, що вивчаються на уроці:

 • Л.Ревуцький Симфонія №2 (фінал)

 • «Музика рідного дому» (сл. О.Вратарьова, муз. О.Злотника)

Хід уроку

Вхід під пісню О.Злотника «Музика рідного дому». Організаційний момент. Мотивація до навчання.

Запрошую вас у світ традицій і новаторства в музичному мистецтві. Сьогодні ми вестимемо бесіду про музичну культуру рідного краю.

Вступне слово вчителя.

Рідний край – місце, де ти народився і живеш серед людей, у яких є багато спільного.

Усе, що вас оточує упродовж життя та пов’язане з мистецтвом, і є культурою вашого краю. У кожного регіоні нашої Батьківщини – своя історія і власні традиції, та все ж ми єдині у своєму прагненні до прекрасного.

Музичний словничок

Музична культура рідного краю – це система досягнень у сфері музичної творчості, виконавства та освіти, а також рівень освіченості людей краю в галузі музичного краєзнавства.

Виконання творчого завдання

Спробуйте створити скарбничку музичної культури свого рідного краю за зразком.

Назвіть ті імена композиторів та виконавців, назви колективів і закладів, які є у вашому рідному краю.

Робота з таблицею:

Музична краєзнавча скарбничка

Композитори рідного краю

(регіональні відділення спілки композиторів)

Виконавці

вокалісти, інструменталісти, музичні гурти, фольклорні ансамблі, оркестри

Музичні твори

Вокальні, інструментальні, хорові, оркестрові, композиторські обробки народних творів, аранжування

Майстри музичних інструментів

Музичні традиції

Свята, обряди, фестивалі, конкурси

Музичні заклади

Філармонії, музичні театри (опери і балету, оперети), клуби, навчальні заклади (музичні школи, музичні гуртки та колективи позашкілля та шкіл, училища, консерваторії, академії), музеї, музичні бібліотеки

Знайомство з творчістю композитора Л.Ревуцького

Композитори завжди цікавилися музичною культурою свого народу. Так, в епоху романтизму інтерес до народної творчості став поштовхом до виникнення нових композиторських шкіл. У середині XIX століття утворилися національні школи: польської музики (Ф.Шопен, С.Монюшко), чеської (Б.Сметана, А.Дворжак), угорської (Ф.Ліст), а пізніше, до кінця XIX століття, у дусі романтизму були створенні національні школи в Норвегії (Е.Гріг), Іспанії (І.Альбеніс), Фінляндії (Я.Сібеліус), України (М.Лисенко).

Музична культура рідного краю мала великий вплив на творчість українського композитора Л.Ревуцького.

Лев (Левко) Миколайович Ревуцький – український композитор, педагог, автор симфоній, концертів для фортепіано, сонат, прелюдій, творів для скрипки й віолончелі з фортепіано, хорової кантати «Хустина», вокальних збірників «Галицькі пісні», «Сонечко», «Козацькі та історичні пісні» тощо. У творчому доробку Л.Ревуцького є близько 120 оригінальних обробок народних пісень. Творчість композитора увійшла до золотого фонду української класики.

З його іменем пов’язана ціла епоха розвитку української академічної музики, Л.Ревуцький є також основоположником української музичної школи. У творчості композитора нерозривно поєднанні музичний фольклор рідного краю, традиції професійної української музики та індивідуальне композиторське бачення. Його творам притаманні життєрадісність, ліризм, широта і багатство емоцій. Спадщина композитора утворює своєрідний світ національної музики, для якого характерна краса гармонії та мелодії народних ліричних пісень і дум.

У симфонії №2 Л.Ревуцький постає в єдності зі своїм народом і природою рідного краю. Головна тема нагадує політ, порив вітру, своєрідне втілення мрії. Композитор наче співає величний гімн своєму народові.

Мелодія твору пов’язана з народними піснями, які в музиці Л.Ревуцького передані з новими барвами.

Знайомство із поняттям «Музичний образ»

Інструментальна музика без слів і коментарів створює свій образ за допомогою звуків та засобів виразності.

 • Що таке музичний образ?

 • Чи можна його побачити?

Музичний словничок

Музичний образ – це віддзеркалення в музиці явищ життя і духовного світу людини. У великих композиціях музичний образ діє як складна система, що розкриває зміст твору.

Слухання Л.Ревуцький Симфонія №2 (фінал)

Аналіз музичного твору:

 • Що ви уявляєте, слухаючи музику?

 • Як ви гадаєте, чи передав композитор за допомогою музики свою любов до рідного краю?

 • Які музичні образи були відчутні у творі?

 • Охарактеризуйте засоби музичної виразності та мелодію симфонії

 • Розкажіть про своє враження від прослуханої композиції.

Виконання творчого завдання

Приготуйте акварельні фарби та пензлик. Відобразіть на папері свої враження від музики Л.Ревуцького.

Фізкультхвилинка «Відпочиваємо з музикю»

Повторення правил співу. Розспівування. Поспівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя)

Розучування пісні «Музика рідного дому» сл.. О.Вратарьова, муз. О.Злотника.

Знайомство з піснею та її змістом. Розучування мелодії першого куплету та приспіву. Виконання пісні під акомпанемент інструмента.

Виконання творчого завдання з музикування

Розгляньте малюнки у підручнику (с.11), на яких зображено різні куточки України. Підберіть ілюстрації до пісень «Гуцулка Ксеня», «Пісня про Дніпро» та «Києве мій».

Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

 • Розкажіть про музичну краєзнавчу скарбничку рідного краю

 • Назвіть імена відомих музикантів свого краю

 • Який твір допоміг вам мандрувати стежками України?

 • Порівняйте музичну культуру свого краю з європейською музичною культурою. Що між ними спільне, а що відмінне?

 • Що таке музичний образ?

 • Охарактеризуйте музичний образ пісні О.Злотника

Домашнє завдання

Послухайте музичний альбом. Чи будуть серед прослуханих творів зразки музичної культури вашого рідного краю?

Приєднайтеся до проекту та створіть музичну скарбничку свого краю.

Вихід з класу під музику пісні О.Злотника

Для допитливих – виконання музичного проекту.

ПРОЕКТ

«Музична культура мого краю»

Мета: навчитися знаходити музичні записи творів про рідний край та упорядкувати диск із ними у форматі мп3

Очікуваний результат: диск із музичними творами про рідний край.

Типологія проекту: індивідуальний, середньої тривалості, творчий і практико – орієнтовний, музично – інформаційний.

ПЛАН СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ

 1. Відшукати музичні твори про рідний край, які найбільше тобі подобаються , та збережи їх у форматі мп3 в окрему папку на комп’ютері.

 2. Розподіли окремо вокальні й інструментальні твори.

 3. Склади список фонограм, розподіливши їх на дві рубрики: «Вокальна музика мого краю», «Інструментальні твори про рідний край».

 4. Виготов із картону обкладинку диска. На титульній сторінці напиши назву диска, а зі зворотного боку – його зміст: прізвище та ім’я виконавця (або повну назву колективу, прізвище та ім’я керівника чи диригента), назву твору.

Урок 2

Тема: Пісні рідного дому

Мета: Ознайомити з поняттями «вокальна музична культура рідного краю», «вокальні шедеври рідного краю», надати знання про творчість видатних композиторів та виконавців різних областей України.

Розвивати вміння учнів уважно слухати музику та аналізувати вокальні твори композиторів минулого і сучасності, розвивати вміння надавати характеристику засобам музичної виразності пісень.

Виховувати любов до вокальної культури рідного краю та повагу до творчості видатних композиторів та виконавців.

Тип уроку: комбінований, урок поглиблення в тему

Обладнання: музичний інструмент, програвач, портрети композиторів О.Білаш, П.Майбороди, А.Пашкевича, В.Івасюка, О.Злотника, портрети сучасних виконавців і композиторів пісень для сприймання.

Основні поняття для засвоєння: поняття «вокальна музична культура рідного краю», «вокальні шедеври рідного краю», творчість видатних виконавців і композиторів минулого і сучасності різних областей України.

Твори, що вивчаються на уроці:

 • Українська народна пісня «Через сад-виноград» у виконанні С.Крушельницької

 • Фрагменти творів (за вибором учителя): муз. Г.Татарченка, сл.. А. Демиденка. «Україночка» у виконанні О.Білозір; муз. М.Збарацького, сл.. Н.Галковської. «Я козачка твоя» у виконанні Р.Кириченко; муз. і сл. Л.Якима. «Смерека» у виконанні М.Гнатюка; муз. І.Білик, сл.. А.Матвійчука. «Країна» у виконанні І. Білик; муз. і сл.. О. Пономарьова. «З ранку до ночі» у вик. О. Пономарьова; муз. Р. Лижичко, сл..О. Ксенофонтова. «Знаю я» у вик. Руслани

 • «Музика рідного дому» (сл.. О.Вратарьова, муз. О.Злотника).

Хід уроку:

Вхід під пісню О.Злотника «»Музика рідного дому. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

Сьогодні ми з вами відправимося у світ пісень рідного краю. Чи пам’ятаєте ви, які співаки і композитори живуть у вашому краю? Назвіть їх імена. А тепер у подорож, до нових зустрічей із піснею!

Актуалізація опорних знань. Фронтальне опитування.

 • Пригадайте назву музичного твору, який ми слухали на попередньому уроці. Хто його автор?

 • Розкажіть про особливості музичної культури рідного краю

 • Назвіть видатних композиторів і виконавців краю та перерахуйте музичні заклади, які функціонують у вашому краю.

 • Що ми називаємо музичною культурою рідного краю?

 • Що таке музичний образ?

 • Який образ створений у фіналі симфонії №2 Л.Ревуцького?

 • Яка народна пісня лежить в основі головної мелодії фіналу симфонії?

 • Розкажіть про творчість композитора Л.Ревуцького

Новий матеріал для засвоєння. Знайомство з творчістю С.Крушельницької

Пісенна культура рідного краю тісно пов’язана із загальною музичною культурою народу. Кожен український край прославляє у піснях своїх історичних героїв, різні краєвиди, побут, народні звичаї та обряди. Співаючі такі пісні, виконавець намагається передати усю глибину народної душі. Пісенної культури рідного краю не можна розглядати, не називаючи імен виконавців, які стали для багатьох українців справжніми кумирами.

Свого часу Соломія Крушельницька була визнана найвидатнішою співачкою світу. Народилась вона на Тернопільщині. Серед численних нагород співачки – звання «Вагнерівська примадонна» XX ст..

Співати з нею вважали за честь Е.Карузо, Т. Руффо, Ф.Шаляпін, та інші. У другій половині 1890 – х років відбулись її тріумфальні виступи на сценах провідних театрів світу, де співачка виконувала головні партії в операх «Аїда», «Трубадур» Д.Верді, «Фауст» Ш.Гуно, «Манон Леско» і «Чіо-Чіо-Сан» Дж.Пуччіні, «Кармен» Ж.Бізе, «Електра» Р.Штрауса, «Євгеній Онегін» і «Пікова дама» П.Чайковського та інших. Успіхи Соломії Крушельницької стали успіхами і визначенням усієї української музичної культури.

Музичне сприймання. Українська народна пісня «Через сад – виноград у виконанні С. Крушельницької».

Аналіз музичного твору

 • У чому унікальність голосу С.Крушельницької?

 • Охарактеризуйте засоби виразності та мелодію твору.

 • Розкажіть про своє враження від української народної пісні «Через сад-винооград».

Знайомство з творчістю композиторів та виконавців минулого та сучасності.

У дитинстві, наспівуючи пісні рідного краю (Чернівецької області), Софія Ротару, мабуть, і не думала, що зовсім скоро її назвуть естрадною зіркою України. Успіх до виконавців прийшов після зйомок у музичному фільмі «Червона рута», названому так за однойменною піснею композитора В.Івасюка, що звучала у картині. Співачка створила свій унікальний стиль, для якого характерне тонке і гармонійне поєднання народного мелосу і сучасних естрадних ритмів.

Виконувати пісні композитора Володимира Івасюка пощастило не лише С.Ротару. Співаючи про кохання, красу рідного краю, щирість українських людей, Василь Зінкевич і Назарій Яремчук стали зірками української естради 70 –х років минулого століття.

Творцями першого покоління української естрадної пісні були П.Майборода, О.Білаш та І.Шамо. Варто також згадати Б.Буєвського, А. Пашкевича, К. М’яскова, А.Кос-анатольського, В.Верменича, А та В.Філіпенків, Ю.Рожавську та інших. Їхні пісні виконувалися, як правило, під оркестр (естрадний, естрадно-симфонічний, народних інструментів, іноді камерний).

Анатолій Пашкевич, наприклад, був питомо народним композитором – його пісні не лише змістом, а й мелодикою схожі на народні. Усе своє життя він працював з хоровими фольклорними колективами (Черкаський, Волинський, Чернігівський народні хори).

«Батьком» української естради справедливо називають Платона Майбороду – автора численних пісень і хорів, обробок народних пісень, а також ліричних композицій («Рушничок», «Якщо ти любиш», «Київський вальс» тощо)

Відомим творцем української пісні був Олександр Білаш. Саме він написав музику до пісні «Два кольори» (на слова Д.Павличка), яку досі із задоволенням слухають по всьому світу.

Великою популярністю у 70-80- роках користувалися вокально-інструментальні ансамблі «Смерічка», «Кобза», «Ватра», «Водограй», «Світязь», «Арніка», «Краяни», «Опришки» та інші. Найвідомішими виконавцями цього періоду були Д.Гнатюк, В. Купріна, А.Мокренко, О. Таранець, Ю.Богатіков, Р. Кириченко, М.Гнатюк, О. Білозір та інші.

Після появи на сцені ансамблю «Червона рута» на українській естраді щороку з’явилися нові імена. Популярні хіти тих років звучали в концертах, у радіо- і телепрограмах, а також на дискотечних вечорах.

Сучасний етап розвитку української естрадної пісні

Кінець XX – початок XXI ст.. ознаменувався появою нових імен на сцені української естраді. Наприклад, співаки Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Руслана та багато інших досить швидко стали відомими. У цей час дуже популярними стають відеоролики до пісень, які приваблюють не лише слухачів, а й глядачів. Так, у кліпі за піснею Руслани «Знаю я» поєднано мальовничі пейзажі Карпат із місцевим колоритним обрядом весілля у народних костюмах.

Музичне сприймання. Музична вікторина «Впізнай мелодію». Уривки з пісень: муз. Г.Татарченка, сл.. А. Демиденка. «Україночка» у виконанні О.Білозір; муз. М.Збарацького, сл.. Н.Галковської. «Я козачка твоя» у виконанні Р.Кириченко; муз. і сл. Л.Якима. «Смерека» у виконанні М.Гнатюка; муз. І.Білик, сл.. А.Матвійчука. «Країна» у виконанні І. Білик; муз. і сл.. О. Пономарьова. «З ранку до ночі» у вик. О. Пономарьова; муз. Р. Лижичко, сл..О. Ксенофонтова. «Знаю я» у вик. Руслани.

Аналіз музичних творів

 • Поділіться своїми враженнями від прослуханої музики

 • Про що йшлося у піснях? Що ви уявляли, слухаючи їх?

 • Охарактеризуйте засоби музичної виразності та мелодії творів.

 • Опишіть тембри голосів виконавців.

Фізкультхвилинка «Подаруємо всім веселий настрій».

Поспівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя)

Виконання пісні «Музика рідного дому» (слова О.Вратарьова, муз. О.Злотника).

Уявіть себе в музичній студії. Увімкніть диктофон і запишіть разом із друзями виконання пісні.

Розучування продовження пісні.

Виконання окремих складних елементів мелодії пісні з ритмічним супроводом.

Виконання пісні під акомпанемент та під фонограмний супровід.

Виконання творчого завдання «Музичний супровід до пісні»

Розгляньте графічне зображення мелодії пісні. Серед звуків є короткі та довгі звуки. Короткі проплескайте руками, а довгі відбивайте ногами.

Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

 • Що нового про пісенну культуру свого краю ви дізналися?

 • Що вам відомо про авторів естрадних пісень різних років?

 • Імена яких виконавців ви можете занести до пісенної краєзнавчої брошури?

 • Які з прослуханих на уроці пісень вам сподобалися найбільше?

 • Розкажіть про свої враження від уроку.

Домашнє завдання

Назвіть імена улюблених виконавців української естрадної пісні на початку XXI століття та їхні популярні композиції. Які пісні популярні серед ваших друзів?

Запишіть улюблені композиції на диктофон у власному виконанні.

Вихід з класу під музику О.Злотника «Музика рідного дому».

Для допитливих – виконання музичного проекту.

МУЗИЧНИЙ ПРОЕКТ

«Естрадні пісні рідного краю»

Мета: навчитися знаходити записи музичних творів авторів рідного краю та відшукувати відомості про їхніх творців і виконавців, записувати зібрану музичну інформацію на диск, відповідно його оформляючи.

Очікуваний результат: диск із піснями рідного краю.

Типологія проекту: індивідуальний, середньої тривалості, творчий і практико-орієнтований, музично-інформаційний.

План створення

У музичній історії рідного краю є багато імен, пов'язаний зі створенням сучасних естрадних пісень та їхнім виконанням. Творчість таких авторів та виконавців належить до художньої культури рідного краю. Спробуй створити диск із записами цих пісень.

 1. Розшукай інформацію про композиторів – творців пісень рідного краю.

 2. Знайди музичні записи з піснями рідного краю, які тобі найбільше сподобалися. Збережи їх у форматі мп3 в окрему папку на комп’ютері.

 3. Склади каталог змісту диска та відповідно оформ обкладинку.

Зробивши кілька копій цього диска, ти зможеш подарувати його своїм друзям та рідним.

Урок 3

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема Музична культура Урок Музична культура
До первісних музичних інструментів належали також скребки, що звучали в результаті тертя палички по зазубреному граю дерев’яної чи...

Уроки літератури рідного краю як важлива складова у формуванні національно-патріотичних...
Анотація: у статті розглядається питання уроків літератури рідного краю як важливої складової у формуванні національно-патріотичних...

Урок-подорож
Батьківщини, до рідного краю І особистої причасності до всього, чим живе народ; прищеплювати бережливе ставлення до природи, до памяток...

Урок № Тема
Обладнання: відеоролик про природу рідного краю, пам'ятка «Твір на публіцистичну тему», зразки творів-роздумів,шкільний Флешмоб до...

Гурток «екологічна скринька» Керівник Вихователь Боровкова О. М. м. КривийРіг
Створювати умови для самостійного спостереження, пізнання законів природи рідного краю, вчити діяти за законами природи І життя,...

Тема. Духовні святині Чернігівщини Мета. Поглибити знання учнів з...
Чернігівщини та історичними постатями, що вплинули на їх розвиток. Навчати учнів шукати інформацію в різних джерелах, а також доносити...

Урок проект. «Я І Україна» Тема: Корисні копалини
Мета: формування в учнів поняття «Корисні копалини»;ознайомити з їх різноманітністю в природі6 розвивати спостережливість. Уміння...

План-конспект практичного заняття з історії України в 5 класі «Які...
Дослідити історичні назви об’єктів рідного села,поповнити знання учнів про його історію. Удосконалювати навички роботи з історичною...

Тема: Правопис префіксів роз-, без
Мета: ознайомити учнів з літературною вимовою та написанням префіксів роз-, без-; закріплювати вміння розрізняти префікси та прийменники,...

Сценарій виховного заходу
Мета: виховувати почуття національної самосвідомості І любові до рідної України, історії рідного краю, свого мальовничого села

Тема. Зв'язок поеми «Слово про похід Ігорів» з усною народною творчістю, переклади
Ліди фольклорні мотиви у творі; розвивати вміння аналізувати ідейний зміст твору, при цьому грамотно висловлювати свої думки, спостереження;...

Знати історію рідного краю —
Будівельників, 2, м. Бурштин, Івано-Франківськоїобласті, 77111 тел. 4-49-36 тел./факс/ 03438 4-62-60

Конспект гуртка 16. 12 Тема: Виготовлення ляльки мотанки в подарунок воїнам ато
Ато; виховувати любов до рідного краю, його традицій, милосердя, любов до ближнього, охайність, вміння доводити почату роботу до...

Тема. Урок зв’язного мовлення. «Оленятко». Опис істоти за малюнком І планом. Мета
Мета: навчати дітей будувати описову розповідь тварини; сприяти розвитку усного мовлення: умінню правильно будувати речення; удосконалювати...

Тема: Рослинний світ рідного краю Мета
Поглибити знання про рослинний світ, розширити уявлення дітей про значення рослин в житті людини. Розвивати мислення, творчу уяву...

Література рідного краю. Народні пісні Дніпропетровщини Мета
Серед народних творів є І пісні, у яких відбилася велика сила колективного розуму, творчих зусиль цілого народу

Зубков М. Г. Мова ділових паперів. Харків: Торсінг, 20101. 384 с....
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

«Ви знаєте, як липа шелестить»
Мета: зацікавити учнів лірикою Павла Тичини;розвивати в них усне мовлення, навички виразного читання поетичних творів;формувати естетичне...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт