Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція №14/6 з безпеки під час навчально-виховного процесу з безпеки для дітей під час проведення занять із зображувальної діяльності в кз «нвк «днз-зош №218»

Інструкція №14/6 з безпеки під час навчально-виховного процесу з безпеки для дітей під час проведення занять із зображувальної діяльності в кз «нвк «днз-зош №218»


ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії з охорони праці та безпеки життєдіяльності КЗ «НВК « ДНЗ-ЗОШ № 218»

_____________ О.Єгорова

протокол № ____ від _____________


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор КЗ «НВК « ДНЗ-ЗОШ № 218»

____________ А. Слабоуз

Наказ № 35 від 05.03.2013р
ІНСТРУКЦІЯ № 14/6

З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
з безпеки для дітей під час проведення занять із зображувальної діяльності

в КЗ «НВК « ДНЗ-ЗОШ № 218»

Інструкція розроблена службою з охорони праці КЗ «НВК « ДНЗ-ЗОШ № 218»

Березень 2013 року


 1. Загальні положення

  1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для ви­конання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України.

  2. Вихователь відповідає за охорону життя і здоров'я вихован­ців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, на­вчання і розвиток.

  3. Вихователь ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подаль­шою перевіркою знань.

  4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із ви­хователем первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці проводиться один раз на 6 місяців.

  5. Вихователь повинен знати правила пожежної безпеки й умі­ти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

  6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші доку­менти, вихователь повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

  7. Вихователь повинен мати навички в наданні першої (долі­карської) допомоги, у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.

  8. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні ви­падки, які трапились у ДНЗ, вихователь повинен повідомити завідувача ДНЗ.

 1. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

  1. Оглянути кімнату з метою усунення виявлених небезпечних для дітей чинників.

  2. Заздалегідь підготувати необхідний матеріал для проведення занять із зображувальної діяльності.

  3. Зробити провітрювання.

  4. До кожного заняття вихователь повинен підготувати папір, враховуючи формат, колір.

  5. Напередодні необхідно перевірити та підточити олівці (у вихователя має бути 5-6 олівців із найбільш використову­ваних кольорів).

  6. Залучити чергових до підготовки акварельних фарб.

  7. Для аплікації готуються набори кольорових аркушів різних форматів.

  8. Підготувати напередодні глину.

  9. Пластилін перед заняттям треба нагріти.

  10. Підготувати конспект заняття, написати календарний план.

 2. Вимоги безпеки праці під час роботи

  1. Заняття необхідно проводити згідно з розкладом та планом роботи. _

  2. Під час проведення занять стежити за правильною поставою вихованців: вони повинні рівно тримати корпус, сидіти гли­боко на стільці, ступні ніг спираються на підлогу, відстань від очей до поверхні столу - 30-40 см.

  3. Стежити за тим, щоб світло падало на стіл зліва, бажано, щоб ззаду дітей, для того щоб краще було освітлене місце, вихователя, те, що він показує.

  4. Дітей, які є малі на зріст або мають знижений зір, треба са­дити за перші парти.

  5. 1-2 рази на рік дітей бажано міняти місцями.

  6. Зразок необхідно розташувати на рівні очей дітей, на відста­ні 2-3 м від першого столу.

  7. Стежити за тим, щоб діти правильно тримали олівець чи пензлик: трьома пальцями (між великим та середнім, притримувати зверху вказівним), рука при цьому до ліктя лежить на столі або може бути піднятою, спираючись на олі­вець, що малює.

  8. На заняттях із малювання треба користуватися фарбами, які не містять шкідливих речовин.

  9. На заняттях з аплікації привчати дітей з 3-4 років користува­тися ножицями.

  10. Ножиці мають бути з тупими кінчиками (закріплені шарнірами, бажано, щоб були чохли для ножиць ).

  11. Стежити за тим, щоб діти не працювали ножицями в недозволених місцях, привчати дітей передавати ножиці тільки в закритому стані, колечками вперед.

  12. Необхідно використовувати на заняттях з аплікації тільки заварний клей. Клей має бути зварений за 1-1,5 години до заняття і добре охолоджений.

  13. Під час підготовки глини до роботи використовувати різ­номанітні набори дрібного будівельного матеріалу, які реко­мендовані програмою.

  14. На заняттях із конструювання необхідно використовувати різноманітні набори дрібного будівельного матеріалу, які рекомендовано програмою.

  15. Матеріал під час занять необхідно мати більш за потрібну кількість.

  16. Будівельний матеріал необхідно зберігати в спеціальних шафах з окремими відділеннями для кожного виду. Стежити, щоб матеріал діти складали за формою.

  17. При користуванні різними видами конструкторів набори ви­даються поступово.

  18. На заняттях, де використовується природний матеріал, сте­жити за тим, щоб не було матеріалу з колючим, гострим листям, плодами, гострими небезпечними кінцями.

  19. На заняттях із ручної праці для роботи необхідне спеціальне обладнання. Усі роботи необхідно виконувати за столами, на робочій дошці розміром 20х20 см.

  20. Під час виконання складної роботи або при знайомстві з но­вим прийомом роботи дітей необхідно ділити на підгрупи.

  21. Для з'єднання іграшок там, де необхідне шило, усю роботу із шилом виконує вихователь.

  22. На початковому стані навчання роботи із шилом використовуються м'які плоди шипшини. 1. Вимоги безпеки після закінчення роботи

  1. Привчати дітей обов'язково впорядковувати робоче місце, обов'язково мити руки.

 2. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  1. У разі будь-якої аварійної ситуації вихователь повинен не­гайно повідомити завідувача ДНЗ.

  2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

  3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу "Водоканалу" й сповістити завідувача ДНЗ.

  4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

 • вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відпо­відно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по до­помогу до інших працівників;

 • негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

 • сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

 • негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

  1. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернути­ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необ­хідності викликати швидку допомогу.


З інструкцією ознайомлений:

___________________________________________________ Дата: «_______»

(ПІБ) (Підпис)

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

____________________________________________________Дата:«_______» ___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»

___________________________________________________ Дата: «_______»


Інструкцію видав

П.І.П.

Дата

Підпис

Інструкцію отримав

П.І.П.

Дата

Підписподілитися в соціальних мережахСхожі:

З охорони праці під час занять
Правила безпеки під час занять із фізичної культури та спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації...

Інструкції з безпеки життєдіяльності учнів в початкових класах Вчитель...
Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення уроку

З учасниками навчально-виховного процесу
Безпека життєдіяльності під час навчально – виховного процесу передбачає створення безпечних умов при проведенні всіх видів діяльності,...

Довідка про стан охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним...

Тема. Властивості кислот: дія на індикатори. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Мета
Мета: ознайомити з властивостями кислот, з правилами техніки безпеки при роботі з кислотами. Дати поняття про індикатори. Розвивати...

Кінезіологічні фізкультхвилинки
У роботі розкрито значення проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз під час навчально-виховного процесу у початкових класах. Посібник...

Наказ
Балаклійського району у зв'язку зі складною ситуацією на території області та з метою створення безпечних умов навчально-виховного...

Інструкція з підготовки пропозицій процедури закупівлі
«Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (Забезпечення безпеки інкасації грошових знаків І цінних паперів упггк...

№ «організація та методика спеціальної фізичної підготовки. Заходи...
Тема № «організація та методика спеціальної фізичної підготовки. Заходи безпеки під час занять, запобігання травматизму»

Інструкція учасникам торгів загальна частина Керуючись чинним законодавством...
Семиполківського нвк «зош і-іііст. Днз» Броварського району учні 1-4-х класів, учні пришкільного табору, дітей з малозабезпечених...

Навчальних занять у кабінеті біології
Під час роботи в кабінеті біології будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки....

Харьковская общеобразовательная школа
Харківської області, адміністрація школи перевірила дотримання техніки безпеки під час виконання практичних та лабораторних робіт...

Нака з
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти та Положення...

Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в шкільних майстернях

Розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу
Проблема травматизму дітей — одна з найгостріших. До прикута увага представників органів освіти, охорони здоров'я, а також інших...

Відхилення у психофізичному розвитку дітей І врахування їх під час...
...

Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг...
Галузь застосування

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт