Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План роботи методиста Стеценко Т. В. на 2012- 2013

План роботи методиста Стеценко Т. В. на 2012- 2013

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Методичний кабінет

відділу освіти Магдалинівської райдержадміністрації

Затверджено

на засіданні ради методичного кабінету

протокол № ___ від _____2012 року


План роботи

методиста

Стеценко Т.В.

на 2012– 2013

навчальний рік

Звіт про роботу методиста за 2011 – 2012 н.р.

МО вчителів початкових класів працювало у 2011 – 2012 н.р. над проблемою «Педагогічні технології як фактор формування творчої особистості». Девізом роботи вчителів початкових класів стали слова «Дитина – це всесвіт. де завжди є місце для нових відкриттів».

Фундаментальність початкової освіти не лише в міцності знань, а й у формуванні ключових компетентностей: інформаційно – комунікативних, загальнокультурних, громадянських, здоровєзберігаючих, уміння вчитися.

Пріоритетними завданнями на 2011-2012 навчальний рік були:

 • підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації мети освітніх галузей Державного стандарту

 • формування ключової компетентності – вміння вчитися;

 • створення позитивної мотивації до засвоєння знань;

 • розвиток творчої літературної діяльності школярів;

 • інтересу до вивчення математики, творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань;

 • виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища, здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;

 • розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;

 • оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які відповідають загальноприйнятим нормам моралі та права;

 • формування здоров‘язбережувальної компетентності;

 • розвиток пізнавальної художньої і технічної обдарованості, технічного мислення, вміння працювати з комп‘ютером;

 • формування і розвиток між предметних і предметних компетентностей.


Виконання цих завдань сприяло впровадженню інноваційних рефлексивно-ігрових технологій в освітнє середовище навчальних закладів, створенню ситуації партнерства вчителя, школи з батьками, утвердженні гуманізму в міжособистісних стосунках, позитивних змінах у ставленні учнів до духовних цінностей, навколишнього середовища, власного здоров‘я, створенню розвивального середовища для вільного саморозвитку, входження в соціум та активну життєву позицію соціально-ціннісного спрямування.
Для формування у молодших школярів цих ключових компетентностей вчителі використовують різні методи, форми, інноваційні технології навчання. Щоб ця робота була результативна відділом освіти, керівниками районних та шкільних МО, творчою групою вчителів початкових класів проведено науково – методичну роботу:


 1. Семінари-практикуми:

(для вчителів початкових класів , іноземної мови,

зарубіжної л-ри)


п/п

Тема семінару – практикуму

Місце проведення

Дата проведення

Категорія

учасників

1.

Шляхи удосконалення читацьких навичок молодших школярів.


Новопетрівська ЗОШ

25.11.2011р.Учителі початкових класів

2.

Формування творчих та пізнавальних здібностей з використання новітніх технологій у роботі молодшими школярами.

Бузівська ЗОШ

13.12.2011р.

Учителі початкових класів

3.

Розвиток творчого потенціалу учня через впровадження інноваційної технології -портфоліо

Марївська ЗОШ

22.02.2012р.

Учителі початкових класів

4.

Аспекти само оцінювання.Український варіант Європейського мовного портфоліо

Радянська ЗОШ

25.10.2011р.

Учителі іноземних мов

.5

Впровадження критичного мислення на уроках іноземної мови

Приютська ЗОШ

Березень,2012р.

Учителі іноземних мов

6.

Формування творчої особистості засобами мови та літератури

Заплавська ЗОШ

17.11.2011р.

Учителі світової літератури

7.

Розвиток творчої активності і самостійності учнів на уроках зарубіжної літера тури з використанням інтерактивних технологій навчання

Шевська ЗОШ

Березень ,2012р.

Учителі світової літератури 1. Питання, розглянуті на засіданні методичних рад 1.Особливості впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.(жовтень)
 1. Засідання методичних обєднань

Початкові класи:

1.Підвищення ефективності якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження креативної освіти та моніторингових досліджень.(серпень)

2.Творчий потенціал молодшого школяра. Робота з обдарованими дітьми.(січень)

3.Організація та проведення державної підсумкової атестації у 4-класах ЗОШ району(квітень)

Іноземна мова

1.Основні напрямки організації навчання в умовах модернізації освіти(серпень)

2.Актуальні проблеми виховних та розвиваючих технологій навчання іноземній мові(січень)

3.Створення інноваційного освітнього середовища для профільного навчання(березень)

Світова література

1.Проблемне навчання як складова сучасних освітніх технологій у освітніх закладах. (січень)

2.Шляхи підвищення читацької активності учнів на уроках світової літератури.


 1. Засідання творчих груп (початкових класів, іноземних мов, світової літератури)

Початкові класи

1Психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів та її аналіз (жовтень)

2 Творчі уроки-фактор навчання творчості(березень)

. Іноземна мова

1.Формування компетентнісного підходу до вивчення іноземних мов.(листопад)

2.Інновації у викладанні іноземної мови.(лютий)

Світова літератури

1.Формування творчої індивідуальності учнів.(грудень)

2.Формування життєвих компетенцій учнів в процесі вивчення зарубіжної л-ри. (квітень)
Результати олімпіад для учнів 4-х класів.

В період з 27 листопада по 18 грудня 2011 року проведені районні олімпіади з математики, української мови, природознавства , в яких взяло участь 82 учасники. Переможцями стали :

 • З української мови : І місце – Степаненко Емілія , Магдалинівська ЗОШ , вчитель Черниш Л.М.; ІІ місце – Поломаренко Владислав , Магдалинівська ЗОШ, вчитель Манойло Л.Г., ІІІ місце – Голуб Дмитро, Пролетарська ЗОШ, вчитель Кріпак П.І.; Лукомська Аліна, Дмухайлівська ЗОШ, вчитель Таранова С.С.; Олексієнко Вікторія, Магдалинівська ЗОШ, вчитель Манойло Л.Г; Лисиця Вікторія , Хомич Павло, Поливанівська ЗОШ, вчитель Жмур З.Л.

 • З математики: І місце – Горобець Нікіта , Магдалинівська ЗОШ, вчитель Черниш Л.М., Худенко Дмитро , Топчинська ЗОШ, вчитель Донець С.В., ІІ місце – Бондар Віталій , Ковпаківська ЗОШ, вчитель Мамедова В.С., Омельяненко Юля, Личківська ЗОШ, вчитель Загинайко О.С., Лукомська Аліна, Дмухайлівська ЗОШ, вчитель Таранова С.С.; ІІІ місце – Кацай Юлія , Кім Аліна…, Новопетрівська ЗОШ, вчитель Сонник З.М.

 • З природознавства: І місце – Смаглюк Віталій, Магдалинівська ЗОШ, вчитель Черниш Л.В., ІІ місце – Лукомська Аліна, Дмухайлівська ЗОШ, вчитель Таранова С.С., ІІІ місце – Хомич Павло , Поливанівська ЗОШ, вчитель Жмур З.Л., Голуб Дмитро , Пролетарська ЗОШ, вчитель Кріпак П.І.

 • З російської мови та світової літератури призерами обласних олімпіад є учні Магдалинівської ЗОШ : Яценко Олександра – ІІІ місце( вчитель Гондар Т.Є.), Губко Марина – ІІІ місце ( вчитель Полякова А.С.)

Аналіз результатів моніторингового дослідження в 4 –х класах ( читання)


№ п/п

ЗОШ

Ксть учнів

Низький

Середній

Достатній

Високий

%

Середній бал

1.

Топчинська

6

-

1

1

4

83

9,2

2.

Поливанівська

7

-

3

2

2

57

7,8

3.

Шевченківська

12

-

4

6

2

67

7,2

4.

Ковпаківська

11

-

2

6

3

82

8,7

Всього:

36

-

10

15

11

72

8,2


Опорні школи :

 • Магдалинівська ЗОШ

 • Бузівська ЗОШ

 • Радянська ЗОШ


Проведено конкурс « Учитель року» в номінації « Англійська мова», переможцем якого стала вчителька Магдалинівської ЗОШ Дворник Т.М.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 27.01.2012р №1\9 -61. «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011-2012 навчальному році» у 4-класах державна підсумкова атестація проводилась з 11 по 20 травня – 11.05 українська,15.05 читання , 17.05 математика.

На 01.05.2012 року в 29 навчальних закладах Магдалинівського району налічується 300 учнів . Державну підсумкову атестацію з української мови склали 290 учнів, з математики – 288 учнів, з читання – 290 учнів.

Державна підсумкова атестація у початковій школі проводилася з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів до навчання в основній школі.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувався відповідно до вимог Програми для середньої загальноосвітньої школи (1 – 4 класи), видавництво „Початкова школа”, 2006 рік.

Для проведення підсумкових контрольних робіт були використані збірники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснено відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (листа Міністерства освіти і науки України від 08.09.2009 р. №1\11-7407 « Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів початкової школи»).

Аналіз

підсумкової контрольної роботи з української мови

робота № 3


В районі

учнів

Писало

роботу

Написали на:

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

300

290

2

87

107

941 %

30 %

37%

32 %Найкращі результати навчальних досягнень з української мови показали учні шкіл :

 • Бузівська ( Сушко Л.О.)

 • Марївська ( Сініченко О.І.)

 • Шевченківська ( Музика О.К.)

 • Першотравенська ЗОШ (Кандела Т.В.)

Аналіз

підсумкової контрольної роботи з математики

робота № 11

В районі

учнів

Писало

роботу

Написали на:

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

300

288

6

86

93

1032 %

30 %

32%

36 %


Найкращі результати навчальних досягнень з математики показали учні шкіл :

 • Магдалинівська (Черниш Л.М., Манойло Л.Г.)

 • Гупалівська ( Старокінь Л.А.)

 • Дмухайлівська ( Таранова Т.С.)

 • Личківська (Загинайко О.С.)

 • Оленівська ( Луковнікова А.М.)

 • Очеретуватівська (

 • Пролетарська ( Кріпак П.І.)

 • Топчинська ( Донець С.В.)

Аналіз

підсумкової контрольної роботи з читання

роботи №3

В районі

учнів

Писало

роботу

Написали на:

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

300

290

3

45

117

1251 %

16 %

40%

43 %Найкращі результати навчальних досягнень з читання показали учні шкіл :


 • Бузівська (Сушко Л.О.)

 • Дмухайлівська ( Таранова С.С.)

 • Казначеївська ( Стройко Н.М.)

 • Котівська ( Дишук І.В.)

 • Марївська ( Сініченко О.І.)

 • Почино – Софіївська ( Талах О.О.)

 • Крамарська (Сидоренко С.С)

 • Личківська ( Загинайко О.С.)


Оновлення мети, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителями 4-річної початкової школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів на засадах гуманної педагогіки, бо з 1 вересня 2012 року розпочнеться поетапне впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
Вивчення , узагальнення та впровадження ППД:

 • Кіндратко Л.М. – вчитель початкових класів Новопетрівської ЗОШ;

 • Теліпко С.О. – вчитель початкових класів Дмухайлівської ЗОШ;

 • Лонська С.І. – вчитель російської мови і світової літератури Заплавської ЗОШ;

 • Дворник Т.М. – вчитель іноземної мови Магдалинівської ЗОШ;


Аналіз

роботи районного МО вчителів російської мови та світової літератури Магдалинівського району за 2011 -2012 нр та завдання на 2012-2013 нр


Методичне об'єднання вчителів російської мови та світової літератури

Науково-методична проблема:
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи методиста Саламахи Валентини Сергіївни на 2012 2013 навчальний...
В поточному році працювала над науково-методичною проблемою «Методичний супровід створення гнучкої системи організації навчально-виховного...

План роботи методиста рмк салабай А. В. на 2012- 2013 навчальний рік смт Магдалинівка
Реформування української системи освіти відбувається у відповідності до світових тенденцій, які встановлюють пріоритет творчого розвитку,...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

План роботи комісії «Господар» ради шкільного містечка «Дивосвіт» у 2012- 2013 навчальному році

Навчально-тематичний план Школи молодого спеціаліста «Школа становлення»...
Анкетування молодих учителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя гімназії

План роботи кабінету фізики зош I iii ступенів с. Перепельників Зборівського...
Ознайомитись з новими методичними рекомендаціями монмс що до вивчення фізики в 2012-2013 н р

План засідань школи молодого вчителя на 2012 2013 н р. №
Анкетування молодих учителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя школи

План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2012 році та завдання на 2013 рік

План проведення занять Школи педагогічної майстерності молодого викладача...
План проведення занять Школи педагогічної майстерності молодого викладача на 2012-2013 навчальний рік

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Затверджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік

План роботи на 2013/2014 н р. Структура плану
Теоретичні основи виховної роботи з класом. Аналіз виховної роботи за минулий рік

План виховної роботи на 2013-2014 н р. Долгішевої В. В. «Узгоджено» «Затверджено»
Робота з батьками та її результативність. Організація роботи батьківського комітету

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Немирівська районна державна адміністрація
«Про проведення атестації педагогічних працівників у 2012/2013 навчальному році», від 22 жовтня 2012 р. №395 «Про атестацію педагогічних...

Річний план роботи єнакієвської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №3 на 2012-2013 н р
Все це дає можливість створити умови для творчого саморозвитку. Мета, що стоїть перед школою досягається оптимальними шляхами з мінімальними...

План роботи комунального закладу
Аналіз роботи школи-інтернату за минулий рік та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік

Індивідуальний план самоосвітньої роботи на 201 3
Опанасенко Вікторії Михайлівни на 2013-2014 навчальний рік ( ІІІ рік роботи над проблемною темою)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт