Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ
Кафедра «Облік і аудит»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу»

для студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

усіх форм навчання

Київ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ
Кафедра «Облік і аудит»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ»

для студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

усіх форм навчання

Київ 2013
Стасишен М. С., Ярмоліцька О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу» для студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання – К.: ДЕТУТ, 2012. - 21 с.
Призначені для студентів спеціальності «Облік і аудит» та відповідають анотації дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу» ОПП 2010 року

Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Облік і аудит» (протокол № від 2012 р.) та на засіданні методичної ради Факультету економіки та менеджменту (протокол № від 2012 р)

Рецензенти:

© Стасишен М. С., Ярмоліцька О.В., 2013

© ДЕТУТ, 2013

Зміст

Вступ

1. Загальні методичні рекомендації ………………………..…………………....6

2. Структура курсової роботи ………………………………………………….8

3. Зміст розділів курсової роботи …………………………………………… ..8

4. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи………..………………..10

5. Порядок захисту курсової роботи…………………………….…………….11

6. Критерії оцінювання курсових робіт за кредитно-модульною системою..11

7. Рекомендований перелік інформаційних джерел…….…………………….12

Додаток А

Перелік пропонованих тем курсових робіт із дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу»……………………15

Додаток Б

Зразок Реферату до курсової……………………………………………………17

Додаток В Зразок завдання на курсову роботу………………………………..19

Додаток Г

Зразок Титульного аркуша курсової роботи…………………………………..20

Вступ

Ринкова економічна система вимагає підготовки економічних кадрів, які досконало розуміють закономірності ринкових відносин, швидко й досконало в них орієнтуються, вміють підготувати обґрунтовані рекомендації щодо прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Бухгалтерський облік – це одне з головних джерел інформації про виробничу й фінансово-господарську діяльність підприємств і організацій, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна якість бухгалтерської інформації може призвести до неправильних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, тому є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.

На будь-якому підприємстві облік та звітність займають центральну позицію, оскільки дані свідчать про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. Знати бухгалтерський облік необхідно не лише бухгалтерам, але й менеджерам всіх рівнів, оскільки він допомагає краще зрозуміти ці цифри, працювати з ними більш ефективно.

Науково поставлений на підприємстві облік, і в тому числі фінансовий, є основою для реалізації функції контролю й аналізу господарської діяльності. Облік повинен забезпечити повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх збереженням, а також на базі аналізу сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.

Наказом Державного комітету статистики України від 25 грудня 2005 р. № 375 було затверджено класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД), яка побудована у відповідності з базовою міжнародною статистичною класифікацією видів діяльності. Під час державної реєстрації підприємству присвоюють КВЕД. Протягом 2005-2013 років КВЕД зазнавав змін, остання редакція відбулася у 2013 році.

Види економічної діяльності юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців на вищих рівнях класифікації групують у галузі. Галузь – діяльність сукупності виробничих (статистичних) одиниць, що беруть участь у переважно однакових або подібних видах економічної діяльності.

Сьогодні зростають вимоги до підготовки фахівців економічних професій, в тому числі й спеціалістів з бухгалтерського обліку в галузях національного економічного комплексу.

Набуття цих якостей проходить шляхом проведення студентом самостійних наукових досліджень. Дуже важливим видом самостійної роботи студентів є курсова робота.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» / укладач А. В. Марченко. – Суми :...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи)
Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи) з дисципліни “Внутрішні хвороби тварин” напрям підготовки...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

І. В. Христофорова завдання та методичні вказівки
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного
Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів та курсових робіт з дисципліни “Економіка І...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів...
Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи: спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 18010012...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерелаБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт