Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «економічна діагностика» Для студентів спеціальності

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «економічна діагностика» Для студентів спеціальності

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний університет України

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА»

Для студентів СПЕЦіАЛЬНОСТі

8.03050401 «Економіка підприємства»

(денної та заочної форм навчання)Київ 2015

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. – К., 2015. – 28 с.

Навчальне видання

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання

Укладач: Мартиненко В.П., проф., д.е.н.
Рецензент:
Відповідальний редактор: Круш П.В., проф., к.е.н.

Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ»

Протокол № 3 від 26.10.2015р.

Зміст


міністерство освіти і науки України 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний університет України 1

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 1

Для студентів СПЕЦіАЛЬНОСТі 1

8.03050401 «Економіка підприємства» 1

(денної та заочної форм навчання) 1

Зміст 3

ВсТуп 4

Основні етапи ВИКОНАННЯ
курсової роботи 5

Структура курсової роботи 8

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 10

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 13

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16

ДОДАТКИ 18

Додаток а 19

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи 19

Додаток Б 20

Зразок оформлення змісту курсової роботи 21

ЗМІСТ 21

Зразок оформлення сторінки 22

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 22

Зразок оформлення рисунка 23

Рис. 1.3. Основні типи дивідендної політики 23

Зразок оформлення таблиці 24

Зразок оформлення формули 25

Додаток И 26

Зразок оформлення додатка 26

Додаток К 26

Зразок оформлення списку використаної літератури 26

ВсТуп


Важливою формою навчального процесу є виконання курсових робіт з базових дисциплін. Курсова робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, творчого характеру, що сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни, подальшій систематизації, розширенню і закріпленню отриманих знань. Таку форму навчання можна розглядати як своєрідний тренінг, за допомогою якого студент проходить стажування в напрямку:

- ведення наукового дослідження;

- грамотного і логічного викладення матеріалу;

- аргументованого і зрозумілого висвітлення власної думки;

- застосування теоретичних знань для практичного вирішення конкретних фінансово-економічних завдань тощо.

Зміст такої форми навчання, як курсова робота обумовлює її функції, базисом яких є надання студентам навичок:

- підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію в межах об’єкта та предмета дослідження;

- виявляти базові та похідні причини виникнення певних фінансово-економічних явищ, з’ясовувати їх вплив на об’єкт і предмет дослідження;

- вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;

- розробляти пропозиції щодо вирішення існуючих проблем з урахуванням зарубіжного досвіду та обґрунтуванням можливостей його застосування в умовах національних особливостей і традицій.

Виконання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни, що дозволяє виявити загальний рівень отриманих теоретичних знань і практичних навичок, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних фінансово-економічних завдань.

Беручись до виконання курсової роботи, необхідно насамперед засвоїти мову науки, яка є специфічною. Від ступеня оволодіння категоріальним науковим апаратом залежить, наскільки точно, грамотно і логічно студент висловить свою думку, пояснить той чи інший факт, обґрунтує висновки та пропозиції.

Мета роботи – узагальнення, поглиблення і закріплення спеціальних знань студентів у економічній сфері, розвиток навичок здійснення аналітичної роботи, самостійного дослідження теоретичних і прикладних аспектів з певної теми, творчого використання літературних джерел і узагальнення практичного матеріалу та логічного викладення інформації.

Курсова робота відображає результати самостійно проведеного студентом наукового дослідження. У ній студент повинен показати вміння грамотно і належним чином висвітлювати власні думки, аргументувати запропоновані рекомендації, правильно і вільно користуватися як загальноприйнятою економічною, так і спеціальною фінансовою термінологією.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»...

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів...

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів усіх форм навчання
Відповідно до зазначених для виконання курсової роботи залучаються матеріали власних досліджень, спеціальна економічна література...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни «Хірургічні...
Тема №12: “Синдром гострого живота. Діагностика, диференційна діагностика І лікувальна тактика. Диференційна діагностика гострих...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Програма курсу
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи з дисципліни «Основи статистики» для студентів інституту заочного та дистанційного...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201/1 “Менеджмент...

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів...
Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи: спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 18010012...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт