Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Форма №

Форма №


Код форми

за ЗКУД

Код закладу

за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Найменування закладу

ФОРМА №


0

3

7

/

о


Затверджена наказом МОЗ України
1

5.

0

5.

0

1

р.1

8

1ЛИСТОК


щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)

______”________________ ____рік ______________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові лікаря)

№ п/п

Години прийому

Прізвище І.П.

Кількість повних років

Порядковий №

відвідування

(первинний, повторний)

№ медичної карти

стомат. хворого

Житель міста (м), села (с)

Група населення

Діагноз

Комплекс виконаного лікування чи його етап, включаючи суміжні спеціальності

Вид знеболювання

Сановано (всього )

в т.ч. в плановому

порядку

Відпрацьовано умовних одиниць праці (УОП)


Для друкарні !

При виготовленні документа

використати формат А4стор. 2 ф. № 037/о

Підпис лікаря _______________________________

Фактично відпрацьовано за графіком


___________________год. _____________________________хв.


Типова інструкціящодо заповнення листка щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога

(зубного лікаря) стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету

(форма № 037/0 – 1999 р.) та щоденника обліку роботи лікаря-стоматолога

(зубного лікаря) стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету

(форма №039– 2/0-1999 р.)
Інструкція обов’язкова для усіх форм власності лікувально-профілактичних закладів, які надають стоматологічну допомогу дорослому та дитячому населенню: стоматологічних поліклінік, стоматологічних відділень і кабінетів амбулаторій, поліклінік, лікарень, диспансерів, НДІ та ВУЗів, шпиталів для інвалідів Вітчизняної війни, жіночих консультацій, лікарняних здравпунктів незалежно від підпорядкованості і форм власності.

Термін дії - з моменту затвердження.

Типова інструкція щодо заповнення “Листка щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога” (ф. № 037/0) і “Щоденника обліку роботи лікаря-стоматолога” (ф. № 039-2/0) затверджена 25.01.88, № 50 втратила силу.
Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (обл. ф. № 037/0)

(стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)
“Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (зубного лікаря) стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету” щоденно заповнюється лікарями-стоматологами та зубними лікарями, які здійснюють амбулаторний терапевтичний, хірургічний і змішаний прийом у лікувально-профілактичних закладах усіх типів, що надають стоматологічну допомогу дорослим та дітям.

“Листок” призначений для обліку роботи, яка проводиться лікарями-стоматологами та зубними лікарями за один день.

В графі 1ставлять порядковий номер хворого, який звернувся за стоматологічною допомогою в цей день або здорового пацієнта (з приводу консультації, профогляду). Дані цієї графи використовуються для обліку загального числа прийнятих пацієнтів за робочий день.

В графі 2 вказуються час (години і хвилини), на який пацієнт призначається лікарем, або час прийому хворого, направленого з регістратури чи оглядового кабінету. Ці графи використовуються для планування часу роботи лікаря, для розподілу навантаження з обліком обсягу здійснюваних лікувально-профілактичних заходів.

В графі 3 записують прізвище, ім’я та по батькові.

В графі 4 записують кількість повних років.

В графі 5 вказують порядковий номер відвідування даного хворого.

Первинний хворий (первинне звертання) позначається цифрою 1, усі наступні відвідування – відповідною цифрою. Первинним вважається перше звертання за стоматологічною допомогою у звітному році, незалежно від характеру звертання.

В графу 6 заноситься № медичної картки даного хворого.

В графі 7 реєструється місце проживання хворого (житель міста чи села).

В графі 8 вказуються групи населення і позначаються вони символами:

“ДГ”- декретована група (діти та підлітки, інваліди, пенсіонери, учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, потерпілі від аварії на ЧАЕС); “Ш”- школяр; “С”- студенти; “В”- вагітні; “Р” – робітники промислових підприємств; допризовний контингент – “ДПК”.

Якщо даний хворий знаходиться на диспансерному обліку, доповнюється символ “Д”.

В графі 9 фіксується діагноз, з приводу якого робиться це відвідування. Допускається запис зі скороченнями, з застосуванням умовних позначень і формули зуба (дивись медичну карту стоматологічного хворого). При наявності різних діагнозів, усі вони вписуються у цю графу умовними позначеннями через кому.

В графі 10 записується проведене лікування: закінчене або етап лікування.

В даній графі лікар методом скорочення, але розбірливо вписує фактично виконаний об’єм роботи. Скорочення запису проводиться з урахуванням найменувань граф форми № 039-2\0: запломбовано з приводу карієсу (тимчасових, постійних); запломбовано зубів з приводу ускладненого карієсу і т. і. В даній графі лікар зазначає всі лікувально-профілактичні заходи, які проведені ним в період зняття зубних нашарувань, ремінералізуюча терапія в т. ч., а також робить відмітки “раніше санований”, “зуби інтактні”, “потребує санації”. У випадку неявки хворого на запланований час лікар в графі 10 робить відмітку “не з’явився”.

В 11 графі записується вид знеболювання: місцеве (провідникове, інфільтраційне і аплікаційне) чи загальне.

В 12 графі сановано в порядку планової роботи та за зверненням в чисельнику сановано, в знаменнику - УОП

В графі 13 сановано при плановій санації в чисельнику, сановано в знаменнику УОП.

Графа 14 - всього відпрацьовано УОП (згідно з класифікатором процедур).

При невідповідності часу роботи лікаря за графіком фактично відпрацьованій кількості годин, адміністрація в “Листку” вказує причину втрати часу (хвороба, відсутність електроенергії, води і ін.).

На підставі даних “Листка” заповнюється “Щоденник обліку лікаря–стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)” – ф.№ 030-2\0.

Контроль за правильністю заповнення “Листка” і переведенням його даних в “Щоденник” виконує керівник, якому безпосередньо підлеглий лікар.

При проведенні контролю за правильністю ведення “Листка”, керівник повинен порівняти записи “Щоденника” з “Медичною картою стоматологічного хворого” (ф. № 043/0).

“Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)” має термін зберігання 1 місяць після звітного періоду.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Плата за навчання
Дошкільна освіта – 95 осіб (денна форма), 110 осіб (заочна форма), 25 осіб (магістратура)

Затверджено
Зразкова форма – зразкова форма ф'ючерсного контракту на Індекс українських акцій (Індекс ux)

Інститут представництва за законодавством Німеччини (Відповіді на запитання)
Якими законодавчими актами регулюється «представництво» (довіреність), форма довіреності (письмова чи та, що потребує нотаріального...

Урок №15 підсумковий урок за темою: «ОБ’ємно-просторова форма. Архітектура І місто»
Мета уроку: Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Об’ємно – просторова форма. Архітектура І місто»

Звіту про товарооборот. Форма n 1-торг-місячна за червень 2014 року 3 липня, четвер
Звіту про обсяг оптового товарообороту. Форма n 1-опт, місячна за червень 2014 року

Акт перевірки встановлення обладнання на фундамент
Київ Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі» Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі»

Щодо можливості вчинення нотаріусом виконавчого напису за договором про сплату аліментів
Так, стаття 189 ск україни встановлює, щобатьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір...

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма №3ДФ)...
Форма додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації...

Інструкція щодо заповнення Спеціалізованої товарної накладної на...
Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма №1-тн (МС))

Форма № |0|2|5|–|6|–|1|/|о|

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №001/о

Типова форма № п-2База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт