Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення районної атестаційної комісії від 6 квітня 2011 року: підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

Рішення районної атестаційної комісії від 6 квітня 2011 року: підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

Сторінка1/3
  1   2   3
Шевченківська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

імені двічі Героя Радянського Союзу А.Г.Кравченка

Шевченківської районної ради

Харківської області

l:\фото школы\sdc12077.jpg
Досвід роботи

Національно-патріотичне та громадянське виховання учнів

на уроках української мови та літератури

Кунєєва Валентина Михайлівна

вчитель української мови та літератури

Шевченкове 2016


Зміст

  1. Вступ……………………………………….……………… 4

Науково-теоретичне обгрунтування теми………………..…………..4

ІІ. Основна частина………………………………………… 7

1. Українська мова - найважливіший засіб національно - патріотичного виховання.………………………………………………………… 7

2. Впровадження ідей національно - патріотичного виховання

на уроках української літератури 19

ІІІ. Висновок………………………………………………………………… 32

ІV. Результативність діяльності педагога……………………….… 35

V. Список літератури……………………………………………… 37

VІ. Додатки……………...…………………………………………………….38


Дані про вчителя

Рік, дата народження: 03.01.1964
Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, 1985 рік

за спеціальністю українська мова і література

Місце роботи, посада: Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

ім. А. Г. Кравченка, учитель української мови і літератури
Стаж роботи: 30 років
Курси підвищення кваліфікації: 2015 рік

Рішення районної атестаційної комісії від 6 квітня 2011 року: підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

Державні нагороди: Грамота Шевченківської районної державної адміністрації, відділу освіти, молоді та спорту 2013;

Подяка Шевченківської районної державної адміністрації, відділу освіти 2014;

Сьогодні питання виховання справжнього патріота – найактуальніше. Беззаперечно, найважливіша роль у вихованні патріотів належить школі.

Тому мною була обрана методична проблема «Національно-патріотичне та громадянське виховання учнів на уроках української мови та літератури».

Актуальність полягає в тому, що в роботі розглядається питання про систему патріотичного виховання на уроках української мови та літератури, про значення уроків для формування національно свідомих громадян України.

Основна мета автора даної роботи полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами української мови.

Досягнення основної мети забезпечується розв’язанням таких завдань:

навчальне: на уроках формувати мислення учнів, прищеплювати почуття любові до української мови та літератури;

просвітницьке: долучити до історії культури і літератури, скарбів усної народної творчості, звичаїв та обрядів українців, розкрити дивовижні людські долі;

лінгвокомунікативне: збагатити усну та писемну мову;

виховне: розвинути в школярів почуття патріотизму.

Робота охоплює новітні прийоми, методи та технології, які є продуктивними при вивченні тем, що стосуються формування національно-патріотичного виховання на уроках української мови та літератури та відповідають сучасним вимогам, передбаченим новим Державним стандартом базової і повної середньої освіти школи.

Учитель подає рекомендації щодо використання елементів національно-патріотичного та громадянського виховання на різних етапах уроку.

Учитель пропонує дидактичний матеріал, який допоможе вчителям систематизувати роботу з даної теми у разі використання даного досвіду.

Практична значимість досвіду полягає в створенні системи виховання патріота-громадянина засобами шкільної суспільно-гуманітарної освіти у тісному взаємозв’язку із виховною системою.

Тільки систематичне національне виховання може подолати почуття національної меншовартості і сформувати людину - громадянина з національним складом мислення та природним почуттям гордості, що ти - українець.

Тому науково-теоретичним підгрунтям досвіду є засади класиків української педагогіки Г. С. Сковороди, С. Русової, роботи К.Ушинського,

А. Макаренка, В. Сухомлинського тощо.

Проблема виховання патріота висвітлюється в педагогічній спадщині таких видатних педагогів України: Антонович В.Б., Березівська Л.Д., Герасимчук А.Ю., Головчук С.Ю., Кузьма-Качур М.І.,Чепіль М.М. та інш. У їх дослідженнях розглядаються питання актуальності та сучасного розуміння патріотичного виховання молоді, що має національний характер, базується на національних традиціях українського народу та є ідейною силою національної свідомості. Висвітлюються особливості їхнього бачення щодо національно-патріотичного виховання дітей та подолання протиріч і кризових явищ.

Теоретико-методологічні аспекти національно-патріотичного виховання висвітлили у своїх працях Боровик, О. В., Волошина Н.М., Духовна-Кравченко О.С., Єщенко М.М., Журба К.О., Клюй А.І., Шафанов А.Ю. та інш. А також визначено сутність, зміст, складники та функції патріотизму сучасного українського суспільства, з’ясовано суб’єкт та об’єкт патріотизму українського суспільства перехідної доби, досліджено процес розвитку суб’єктно-об’єктних відносин і визначено принципи їх вдосконалення, здійснено комплексний соціально-філософський аналіз патріотизму сучасного українського суспільства, який дозволяє зрозуміти його як динамічне явище, притаманне розвитку соціуму протягом усієї відомої історії, виявити особливості українського патріотизму та визначити чинники його формування.

Практичний досвід національно-патріотичного виховання. У працях Киричук В.А., Колісник В.Г., Лаврик О.С., Мельничук Ю.Л., Міщенко С.В., Руденко Ю.Д. Тарабанової Я. В розкрито зміст понять «національна культура» та «національне виховання», доведено наявність зв'язку між ними. Акцентовано увагу на тому, що ознайомлення зі здобутками українського народу у сфері його матеріальної й духовної культури, повернення до невичерпних джерел народної творчості дозволить впливати на формування національного самоусвідомлення, допоможе подолати байдуже ставлення до української культури та мови, створить умови для посилення почуття національної гордості та гідності, сприятиме інтелектуальному, морально-етичному, естетичному та емоційному розвитку особистості.

Учителі-практики також не залишаються байдужими до цієї проблеми, пропонуючи на сторінках науково-методичних часописів розробки уроків української мови не тільки в різних профілях викладання, але й у школах різних типів.


РОЗДІЛ І.

Українська мова - найважливіший засіб національно - патріотичного виховання

Основна мета навчання української мови полягає в формуванні національно свідомої, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користується засобами мови Робота над формуванням патріотизму проводиться в кожному класі, проте об’єм інший і залежить від вікових особливостей школяра, від загальної підготовки учнів та специфіки програмового матеріалу з української мови.

Глибоке вивчення української мови можливе тільки тоді, коли учень усвідомлює її як найдорожчий скарб, у якому втілені національний самосвідомість, характер, історія народу.

Готуючись до першого уроку, добираю відповідні епіграфи до теми, у яких концентрується ідейний зміст заняття (Додаток А)

Кожен із курсів для певного класу складається з чотирьох змістових ліній (мовленнєвої, мовної, соціокультурної й діяльнісної, або стратегічної).

Для глибшого засвоєння матеріалу мовної змістової лінії з кожного розділу пропоную дітям цікаві, захоплюючі інноваційні форми навчальної діяльності:


Використовую й інші інноваційні форми як моделювання ситуацій, які спонукають до самостійного мислительного дослідження (добір завдань національно-патріотичного спрямування), наприклад:

Ти – редактор. Прочитайте текст. Замініть діалектизми літературними відповідниками. Складіть продовження зредагованого тексту. Цей метод використовую для закріплення матеріалу, контролю знань. Завдання учнів полягає в тому, щоб знайти й пояснити помилку.

Віртуальна мандрівка. Уявіть себе на посаді, про яку мрієте. Запишіть 10 професіоналізмів або складіть невеликий текст із словами чи мовними зворотами, властивими людям вашої галузі виробництва.

Словотвірна розсипанка. Зі сполучень слів і словосполучень утворіть складні слова. Наприклад: русява коса-русокоса (дівчина).

«Словотвірна» Україна. За допомогою суфікса -ин(а) від назв областей утворіть іменники. Поясніть, які зміни приголосних відбулися.

Семичудесний калейдоскоп. Роздаю картки із зображенням пам’яток історії та культури України, а також тематичні тексти із завданнями. Мета: привернути увагу до найпопулярніших пам’яток історії та культури України. Наприклад: 1-ша картка «Національний дендрологічний парк «Софіївка», 2-га- « Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», 3-тя –«Києво-Печерська лавра», 4-«Софіївський собор», 5-«Місто-держава Херсонес Таврійський, 6-«Національний заповідник «Острів Хортиця», 7-«Історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»

Мовні проекти. Наприклад, при вивченні теми «Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення», 8 клас

Об’єднатися в групи по 3-5 учнів. Виконати одне із запропонованих завдань. Підготуватися до презентації результатів своєї роботи.

1.Підготувати та виголосити промову на захист означення, обгрунтувавши його роль у мові.

2.Скласти казку про те, як обставина хотіла дізнатися, кому ж вона ближчий родич: підмету чи присудку.

3.Укладіть словничок фразеологізмів, прислів’їв та приказок, до складу яких входять додатки.

4.Складіть опорну схему-малюнок «Головні і другорядні члени речення»

Під час реалізації мовленнєвої змістової лінії на уроках української мови передбачаю добір, опрацювання й конструювання тематично й стилістично орієнтованих текстів, що передбачають формування національно-патріотичної самосвідомості учнів, цілісні світоглядні уявлення, загальнолюдські ціннісні орієнтири, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу й людства загалом.

Використовую для аудіювання, читання мовчки та вголос тематику текстів, які допомагають відбуватися «національному зростанню» учня, наприклад: «Ярослав Мудрий», «Коли з’явилася гривня?» тощо (Додаток Б)

Для говоріння та письма добираю тексти, спрямовані на формування усвідомлення особистістю себе як часточки українського народу з власною національною гідністю (Додаток В).

Соціокультурна змістова лінія є засобом опанування національних, загальнолюдських культурних і духовних цінностей, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному й морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в соціум.

Тематику тем щодо висловлювань учнів (Додаток Г) пропоную національно-патріотичного спрямування, бо саме вчителю-словеснику випадає найпочесніша, найвідповідальніша місія допомогти школярам вирости справжніми патріотами. У наш час, коли нівелюється приналежність людини до певної нації, виховання справжнього патріота набуває особливо важливого значення.

Наприклад, під час проведення уроку в 10 класі «Антоніми. Пароніми» на етапі мотивації пропоную прочитати поезію. Про що розмірковує авторка? Що їй болить? Дати відповіді на запитання, поставлені в поезії.

Куди ми йдемо? Що завтра буде з нами?

Не луками-лукавими шляхами.

Блукаємо…

Відколи йдем? І по якому колу?

Невже отак ходитимем до скону?

Розгублені…

Уже не пригадаємо-звідкіля ми.

Л.Бенедишин

За допомогою яких лексичних засобів авторка досягає художньої виразності?

Під час вивчення в 8 класі теми «Кома при однорідних членів речення» для мотивації навчальної діяльності пропоную розв’язання проблемного питання на основі матеріалу для спостереження.

Текст. У щедрий вечір готували багатий святковий стіл, який символізував і щастя, і добро, і багатий урожай у новому році. Маланка зображувала недоладну господиню, яка б’є посуд і миє піч водою, лави підмазує глиною, а сміття підмітає до середини хати.

Дальше пошуково-словникова робота.

Недоладна-це…

Синоніми до слова недоладна-це…

Роль діяльнісної (стратегічної) змістової лінії виявляється у формуванні мотивації навчання, здатності організувати свою працю для досягнення результату, що дає змогу вибудувати цілеспрямовану лінію поведінки для успішного виконання певного завдання.

На уроці в 10 класі під час опрацювання теми: «Лексико-стилістичні синоніми і види їх (контекстуальні синоніми, перифрази). Переносне значення слів» під час актуалізації опорних знань пропоную пригадати, які слова називаються синонімами. Відшукати синоніми в поезії К. Кириченка «Муруймо храм добра». Продовжити синонімічний ряд.

Муруймо храм добра, муруймо храм любові.

Муруймо для нащадків-на віки….

Муруймо власний храм на злагоду і віру,

Щоб Україна встала із колін.

Муруймо храм –терпляче, без надриву-

І нашим майбуттям постане він….

Що таке переносне значення слова? Виписати із вірша слова, вжиті в переносному значенні.

Під час вивчення нового матеріалу, а також осмислення нових знань, умінь при розв’язанні учнями системи усних і письмових завдань, розташованих у порядку зростання їхньої складності, удосконалюються загальнонавчальні вміння. Такі завдання цікаві учням, адже вони самостійно застосовують знання у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією), аналізують та коригують помилки.

Наприклад, під час вивчення теми «Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах і на межі значущих частин слова та основ» у 6 класі на етапі засвоєння нових знань пропоную такі завдання:

Орфографічна хвилинка із завданням. Записати слова, підкреслити орфограми в них. Пояснити правопис слів за допомогою правил.

Лелека, корінчик, ведмідь, безхребетний, юннат, глибинний, прилетіти, журавлиний, рибка, велетенський, розрісся, пів’яблука, зсохнути, скосити, прездоровий, прірва, вогнище, прекрасно, прибережний, розсадити.

Згрупувати подані слова у 4 колонки: з орфограмами у префіксах; з орфограмами у суфіксах; з орфограмами в коренях; з орфограмами на межі значущих частин слова.

  • У яких словах є кілька орфограм?

  • Уведіть два будь-які слова у складне речення про рослинний або тваринний світ України.

Творче списування. Поставте замість крапок пропущене слово-назву рослини чи спільнокореневе з ним. Підкресліть у цьому слові орфограму. Виберіть із дужок потрібну літеру або, де треба, апостроф.

Вважають, що від слова … утворилася назва місяця- … . Це час, коли з … тече сік-лікувальний в(е/и)сняний напій.

Гілки … осв…ячують у церкві напередодні (В/в)(е/и)ликодня. Їх зб(е/и)рігають протягом року, щоб захистити оселю від усього лихого..

…- це символ сонця, рідної хати, України. Квітка схожа на в(е/и)л(е/и)тенську ромашку, що (з/с)кладається з маленьких квіточок. … вирощують, щоб отримати насі(н/нн)я, олію.

Довідка. Береза, верба, соняшник.

  • Напишіть власний міні-текст (2-3 речення) про квітку-символ України. Підкресліть орфограми у значущих частинах слова.

Вивчаючи тему в 8 класі «Неповні речення. Тире в неповних реченнях», на етапі закріплення, систематизації та узагальнення знань використовую

  1. Вибірковий диктант. Серед поданих речень виберіть неповні. Запишіть їх, визначте їх тип. Укажіть, які члени речення пропущено. Поясніть розділові знаки.

До весла невільники були приковані по троє: скраю від проходу — Арсен Звенигора, посередині — Спихальський, а Роман Воїнов сидів третім. Проплив ще трохи і зітхнув з полегкістю. Під ногами — галька і зернистий пісок. Перебігши бурхливу Луду-Камчію, вступили в густий буковий ліс. Безлистий, чорний, похмурий, він навівав смуток. Роман, Спихальський і Грива вдавали з себе невільників, а Арсен — яничара, котрий їх супроводжує. На столі стояла велика череп’яна миска, вщерть наповнена паруючою стравою. Біля миски — дві дерев’яні ложки, хліб. У кутку — лежанка з дикого каменю. (За В. Маликом)

2. Творча робота. Напишіть твір-мініатюру на тему «Народні традиції українців», використовуючи неповні речення.

3. Лінгвістична гра.

У наведених прислів’ях і приказках опустіть повторювані слова. Перебудовані речення запишіть. Поставте, де треба, тире на місці пропуску.

Держи хліб на обід, а слово держи на одвіт. Пташка радіє весні, а дитина радіє матері. Повний колос до землі гнеться, а порожній колос догори пнеться. Зима багата снігами, а осінь багата снопами. Не місце красить людину, а людина красить місце. Зимою роблять сани, а взимку роблять віз. Готуй сани влітку, а воза готуй взимку. (Нар. творч.)

4. Пояснювальний диктант.

Запишіть речення. Прочитайте їх, правильно інтонуючи. Поясніть уживання тире в неповних реченнях.

Бережи і шануй честь змолоду, а здоров’я — під старість. (Нар. творч.) Увійшов гетьман. За ним полковник. (Н. Рибак) Вечоріло. По хатах запалювали світло. По вулицях - ліхтарі. (Панас Мирний) У небі - золотий Чумацький Віз. (М. Рильський) А оті поля аж за Дніпром орав колись і я. Першим трактором артільним. (М. Нагнибіда)

5. Робота з картками

КАРТКА № 1

Визначте, які речення є односкладними, а які двоскладними. Випишіть неповні речення і встановіть, які члени речення в них пропущено.

А сніг іде. Він стежку замітає. (С. Пушик) Не місце красить людину, а людина місце. (Нар. творч.) Не маю сили. Згинула. Пропала. (Леся Українка) Квітку метелик цілує, обрії - сонце ясне, вітер — берізку німую. (В. Сосюра) День… Зоря… (М. Побелян) Ранок проснувся першим, а за ним - солов’ї. (М. Сингаївський) Бездонної бочки не наллєш. (Нар. творч.)
Картка № 2

Виразно прочитайте текст. Укажіть повні й неповні речення. Поясніть уживання розділових знаків при діалозі.

Струмок

Запитав мене синок:
— Це ж куди біжить струмок?
— Через поле у ярок.
— І зупиниться в ярку?
— Ні, звідтіль — в Десну-ріку.
— А з Десни-ріки куди?
— До Дніпрової води.
Попливе з Дніпром у море,
В море синє неозоре. (В. Гринько)


Під час вивчення теми «Основні групи фразеологізмів» у 10 класі на етапі закріплення, систематизації та узагальнення знань використовую виконання тестових завдань, наприклад:

  1. Усі словосполучення є фразеологізмами у рядку

А) хотіти їсти, швидко втекти, говорити навмисне, уважно дивитися, дотепний чоловік

Б) покірна людина, балакуча жінка, вродлива дівчина, посивілий дідусь

В) пропустити крізь вуха, писана красуня, кипіти від злості, хапати дрижаки

Г) надокучати товаришеві, дорога річ, повісити пальто, кипить вода

Д) гніти залізо, піймати облизня, дбайливо доглядати, зазнати поразки

2. Фразеологізми вжиті в реченні

А) Ви не знаєте, що я гадаю. Як сиджу я мовчазна, бліда

Б) Два брати жили на світі, був один із них працьовитий, другий-ледачий дуже

В) Нудьгу наче вітром здуло

Г)Занесло, замело, завіяло і дороги мої, і мости

Д) Весна зіткала вчора гобелен у лузі - з трав, із квітів, з верболозів

Розглянемо прийом «Ротаційні трійки». Його мета-осмислення, засвоєння, закріплення та грунтовний аналіз нового матеріалу.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи
«спеціаліст» 28 фахівців, «спеціаліст другої категорії» 13 фахівців, «спеціаліст першої категорії» 8 фахівців, «спеціаліст вищої...

План роботи
«спеціаліст» 18 фахівців, «спеціаліст другої категорії» 12 фахівців, «спеціаліст першої категорії» 10 фахівців, «спеціаліст вищої...

Задачі виховного змісту в шкільному курсі математики Гетьманівка
Рецензент: Стаднік Світлана Олександрівна, вчитель математики Шевченківського ліцею Шевченківської районної ради, спеціаліст вищої...

Законом України від 22 грудня 2011 р. N 4278-vi
Законами України від 23 грудня 2010 р. N 2856-vi від 7 квітня 2011 р. N 3221-vi від 7 квітня 2011 р. N 3205-vi від 21 квітня 2011...

Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії
Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії...

Засідання атестаційної комісії про порядок проведення атестації
Голові атестаційної комісії при Головному управління освіти І науки виконавчого органу Київради (кмда)

Використання ікт у процесі навчання української мови
Климчук Алла Володимирівна працює в Центрі професійно-технічної освіти м. Житомира з 1991 року, загальний педагогічний стаж становить...

Тарас шевченко
Войцехівська Ірина Станіславівна – заступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Методична розробка відкритого заняття
Підготувала Апришко І. В. – спеціаліст вищої категорії, викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2012

Урок позакласного читання. Вчитель української мови та літератури...
Вчитель української мови та літератури Субіна Валентина Василівна, 23 роки педагогічного стажу, спеціаліст вищої категорії. Іршанський...

Нака з
Затвердити склад атестаційної комісії відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради, що додається

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Літо з англійською
...

Відділ освіти виконкому Комсомольської міської ради Міський методичний кабінет
Автори: Кириченко Тетяна Григорівна, учитель математики та інформатики, спеціаліст вищої категорії

Правила оформлення та подання статей
Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15. 01. 2003 р. №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових...

Л. Д. Тарновецька цивільний процес
...

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Томашгородської...
«Про проведення атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської...

Наказ
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року n 446, та Положення...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт