Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Оріхівський сільськогосподарський технікум


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ»

з використанням кейс-метода

для спеціальності 5.03060101 „ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”

Номінація: інноватика в організації самостійної роботи студентів

2010

Укладач: Рись Юлія Сергіївна, викладач економічних дисциплін,

спеціаліст другої категорії

Рецензент: Рябіченко Наталія Михайлівна, викладач економічних

дисциплін, спеціаліст другої категорії

Розглянуто цикловою соціальних,

економічних та облікових дисциплін

протокол № ___ від_________2013 р.

Голова комісії ____________ Ставська Л.О.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять тематику із запропонованими планами і виробничими ситуаціями для аналізу та прийняття управлінського рішення.

Можуть бути використані студентами спеціальності «Організація виробництва» аграрних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації денної і заочної форми навчання.
З М І С Т
ВСТУП ___________________________________________________________4
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ НАПИСАННІ КУРСОВОЇ

РОБОТИ __________________________________________________________5
1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.1. Курсова РОБОТА, ЇЇ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ____________________7

1.2. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ КуРСОВА РОБОТИ _______________ 7

1.3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ _______________9

1.4. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ____________________ 11

1.5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ Курсової РОБОТИ _________________ 12

1.6. ОРІЄНТОВНІ Теми курсових робіт ________________________14

1.7. ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ курсових РОБІТ ______________________ 15

2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ______________________ 43

3. Додатки____________________________________________ _________44ВСТУП


Програма дисципліни «Менеджмент» спрямована на підготовку спеціалістів для підприємств, організацій і установ України. Сучасний організатор виробництва повинен володіти комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати добру практичну підготовку для виконання функціональних обов'язків на виробництві, в науково-дослідних установах, міністерствах, відомствах. Мета навчального процесу з поглибленою практичною підготовкою полягає в тому, щоб дати студентам глибокі теоретичні знання та навички практичної діяльності в галузі управлінсько-аналітичних робіт, необхідних при виконанні контрольних, організаторських функцій на підприємствах, в організаціях та установах.

Завдання навчального процесу — створити майбутнім молодшим спеціалістам належні умови для досягнення мети шляхом удосконалення їхньої самостійної роботи, оптимального визначення баз практики та закріплення студентів на посадах, робочих місцях.

Курсова робота – це самостійна дослідницька робота, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової частини програми, є формою контролю, набутих студентом у процесі навчання знань, умінь, навичок необхідних для виконання професійних функцій.

Курсова робота демонструє рівень підготовленості студента:

• ступінь оволодіння теорією менеджменту;

• вміння узагальнювати та аналізувати наукові джерела та фактичні, зокрема, статистичні матеріали;

• здатність працювати з нормативно-правовими актами;

• здатність використовувати сучасні методи дослідження ;

• уміння знаходити аналоги розв'язання проблеми у вітчизняній і зарубіжній практиці та адаптувати їх до конкретного предмета (об'єкта) дослідження.

Завдання, які вирішуються у курсовій роботі з використанням кейс-метода, передбачають виконання контрольно-аналітичних, інформаційно-комунікативних, прогнозно-планових, організаційно-управлінських функцій, формування навичок аналітичної, прогностичної організаційно-розпорядчої діяльності, а також умінь вести роботу з підготовки управлінських рішень, розробляти пропозиції методично-консультативного характеру.

Виконання та захист курсової роботи включає:

 • опис стану рівня дослідженості проблеми в спеціальній літературі, визначення проблем, що виникають в конкретній області діяльності;

 • інтерпретацію фактів, виявлених у процесі дослідження; порівняння характеру управлінських підходів до розв'язання проблеми в конкретній ситуації (кейсі) з вітчизняними або світовими аналогами;

 • розробку шляхів вирішення проблеми, доведення економічного і соціального ефекту запропонованих змін;

 • оцінку фактів, аналіз інформаційної бази, стану справ, викладення обґрунтованої точки зору на діючі управлінські рішення;

 • опис варіантів вирішення проблеми та розробку концепції її розв'язання, надання рекомендацій підприємствам та організаціям.

У випадку використання у курсовій роботі ідей або розробок запозиченого матеріалу (тексту, таблиць, розрахунків, графіків тощо) здійснюється посилання на автора та джерело інформації, що гарантує недопущення плагіату.

Запропоновані та винесені на захист нові рішення, рекомендації підприємствам та організаціям потребують належної аргументації, критичної оцінки й обґрунтування економічного і соціального ефекту.

Кожна курсова робота направляється на рецензію у встановлені планом терміни. В рецензії зазначається: значення теми для практики, глибина висвітлення реального стану справ у відповідній ділянці обліку, позитивні сторони роботи та її недоліки, а також формулюється висновок про допуск курсової роботи до захисту та пропозиції щодо її оцінки.

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ НАПИСАННІ КУРСОВОЇ РОБОТИ
З метою уникнення надмірної теоретизації курсової роботи та поглиблення і розвитку професійного управлінського мислення доречно використовувати активний метод навчання – кейс-метод.

Кейс - реальні проблемні ситуації, описані задля того, щоб студенти могли самостійно оцінити події, прийняти рішення щодо подальшого розвитку подій або виправлення недоліків, виробити стратегії та рекомендації щодо виходу з проблемної ситуації.

Перевага використання кейс-методу при написанні курсової роботи з дисципліни „Менеджмент” – не просто опис тематики, а її засвоєння шляхом аналізу, вибору альтернатив, генерування ідей тощо.

Дані методичні вказівки містять кейс-ситуації, розроблені відповідно до запропонованої тематики курсових робіт. Для полегшення їх вирішення і координації знань студентів приведені основні питання, відповіді на які будують вирішення кейсу.

Курсова робота передбачає індивідуальне виконання завдань, тому для ефективного вирішення кейсу студенту необхідно:

 • оцінити ситуацію, уважно прочитавши кейс;

 • виявити проблемні питання;

 • узагальнити і проаналізувати інформацію;

 • сформулювати альтернативні рішення;

 • вибрати правильне управлінське рішення;

 • обґрунтувати власні думки.


Обсяг описової роботи за наслідками аналізу ситуації становить близько трьох-чотирьох сторінок, обов’язкове обґрунтування і доведення власних думок, підсилених теоретичною інформацією (додаток Е).

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201/1 “Менеджмент...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201 “Менеджмент...

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «криміналістика»
Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Криміналістика» та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів, що навчаються...

Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Господарське право»
Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Господарське право» / укладач В. С. Шапіро. – Суми : Сумський державний...

Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Трудове право» / укладач О. І. Кисельова. – Суми : Сумський державний...

Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з фахових дисциплін...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для спеціальності 6106 “Облік І...

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного
Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів та курсових робіт з дисципліни “Економіка І...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових робіт
Методичні вказівки до виконання І захисту курсових робіт обговорені І схвалені на засіданні Вченої ради КиМУ, протокол №1 від 29...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів напряму...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Документознавство» для студентів денної та заочної форм навчання напряму...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”
Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А. О., Сугоняк І.І. Житомир: ждту,...

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт із дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Діловодство» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...

Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) у
Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки до оформлення курсових проектів...

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі» складені на основі робочої навчальної...

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної...

Методичні вказівки до виконання лабораторнихробіт з дисципліни «Світлотехніка та джерела світла»
Методичні вказівки містять теоретичні відомості та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Світлотехніка та джерела...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт галузь знань 0303 Журналістика та інформація
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 45 с

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт