Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уроку Дайте відповіді на запитання

Уроку Дайте відповіді на запитання

Українська мова, 9 клас

Тема: Узагальнення та систематизація з теми «Безсполучникове складне речення»

Мета уроку: повторити та узагальнити знання про безсполучникове складне речення, закріпити навики постановки розділових знаків.

Хід уроку

Дайте відповіді на запитання.

1. Чому складносурядні та складнопідрядні речення належать до сполучникових?

2. У чому проявляється нерівноправність за змістом частин складнопідрядного речення?

3. У чому різниця між сполучниками та сполучними словами?

4. На які види поділяються складнопідрядні речення за синтаксичними відношеннями частин?

5. Назвіть види складнопідрядних речень з підрядним обставинним.

6. Як практично найзручніше визначати вид підрядної частини?

Виконайте тестові завдання.

І. Яке з поданих речень не є складнопідрядним?

А Був би я щасливим все життя, коли б ти в мою голодну душу кинула копійку співчуття (В. Симоненко).

Б Він мав свою землю — десятин з шістдесят, коли не більше, он там за Россю, по праву руку од гори (Іван Нечуй-Левицький).

В Кобзарю наш, почуй благання і жить навчи нас так, як ти (Олена Пчілка).

Г Не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше... (Леся Українка).

Ґ Тільки те дерево може жити, розвиватись, зеленіти й давати плоди, яке глибоко пустило своє коріння в землю і в той же час зметнуло буйну крону в небеса (І. Цюпа).

ІІ. Знайдіть складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним.

А Я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива ніжна наречена (Д. Павличко).

Б Чи справді необхідно, щоб жінка була мужня? (Л. Костенко).

В Хуртеча за вікном розгулялася така, що усе гуло-стугоніло (О. Гончар).

Г За козацьких часів на Україні були поширені шовкові пояси, що їх тоді привозили з Персії та інших країн Далекого і Близького Сходу (О. Воропай).

Ґ Що буде через якусь тисячу років з мистецтвом, ми не знаємо (Микола Хвильовий).

ІІІ. Яке з поданих речень є складнопідрядним з підрядним обставинним порівняльним?

А Життя — як той потік, а час — мов океан (Б. Лепкий).

Б Не спалося, а ніч — як море (Т. Шевченко).

В Як любо весною, як любо (В. Сосюра).

Г Сиві, рожеві, блакитні дими кучеряві пливуть з високих, мов башти, стрімких димарів (М. Рильський).

Ґ Моєму серцю снився ти, як морю сняться урагани (Л. Костенко).

ІV. Знайдіть складнопідрядне з підрядним обставинним способу дії.

А Так солодко в передчуванні бою, не знаючи вагання і квилінь, покірну землю чути під ногою і пити зором синю далечінь (Олег Ольжич).

Б Мовчи, так подумають, що ти розумний (Народна творчість).

В А мати хоче научати, так соловейко не дає (Т. Шевченко).

Г Голова не на те, щоб кашкет носити (Народна творчість).

Ґ Слова знайдуться на мою печаль так, як знайшлися на веселу пісню (Д. Павличко).

V. Установіть відповідність.

Вид підрядного речення Приклади

1 Обставинне наслідкове

А Город до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому (О. Довженко).

2 Означальне

Б Коли розгорнути такий листок, усередині в ньому тремтить кришталева росинка (О. Донченко).

3 Обставинне мети

В Ми сиділи у великій світлій кімнаті, у якій я вже був не раз

4 Обставинне умови

Г Він стояв під деревом у тіні, так що його ніхто не міг помітити

5 Обставинне міри й ступеня

Ґ Людство може і має зробити все, щоб зберегти природу

VI. Знайдіть складнопідрядні речення з кількома підрядними з послідовною підрядністю.

А Ви [квіти] принесли мені стільки радощів, що я б ладна іще раз усе пережити, щоб тільки малювати вас...(К. Білокур).

Б Малим я думав, що гарбузи — рослини тільки українські, і лише згодом дізнався, що ростуть вони, дикі, у багатьох країнах (В. Чемерис).

В Віриться, що невдовзі все створене і зібране художником, мистецтвознавцем, етнографом Іваном Макаровичем Гончаром знайде своє місце в музеї його імені, який відкрито неподалік меморіального будинку майстра (За М. Кагарлицьким).

Г А що робити, коли місце проживання виду різко погіршується і коли це може призвести до його зникнення (За А. Давидовим).

Ґ Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли

Узагальнення до теми «Безсполучникове складне речення»

Схема синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

1. Записати речення для розбору.

2. Визначити вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

3. Визначити вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

4. Довести, що речення складне (знайти і підкреслити граматичні основи — дві та більше).

5. Визначити різновид безсполучникового речення (речення з однотипними частинами, речення з різнотипними частинами).

6. Визначити змістові відношення між частинами складного речення (послідовності, зіставні, протиставні, пояснювальні, часові, умовні, причиново-наслідкові).

7. Обґрунтувати вживання розділових знаків.

8. Кожну частину безсполучникового речення розібрати як просте речення (двоскладне/односкладне, поширене/непоширене, повне/неповне, ускладнене/неускладнене); підкреслити другорядні члени.

9. Накреслити схему речення.

Зразок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

Хай ростуть колосочки із моєї руки, хай землі моїй сниться пшениця (П. Перебийніс).

Спонук., неокл., складн., безсполучн., відношення зіставності, кома відокремлює одну частину речення від другої.

I част. — двоскл., пошир., повне, неускл.

II част. — двоскл., пошир., повне, неускл.

[ ], [ ].

Дайте відповіді на запитання.

1. Яке складне речення називається безсполучниковим?

2. Як поєднуються частини безсполучникового складного речення?

3. Який розділовий знак ставиться між частинами безсполучникового складного речення, що виражають одночасність, послідовність, наслідковість дій і тісно пов'язані за змістом? Наведіть приклади.

4. У яких випадках між частинами безсполучникового складного речення вживається крапка з комою?

5. Коли між частинами безсполучникового речення ставиться двокрапка? Наведіть приклади.

Виконайте тестові завдання.

1. Які з поданих речень не є безсполучниковими складними?

А Але він не зрадів: йому більше вже хотілося хмар і дощу, ніж сонця (М. Коцюбинський).

Б По однім боці хвилювалося жито, по другім — жовтіла глиняна круча, з чубком червоних маків (М. Коцюбинський).

В Тепер поле все ширше розкривало свої рамена, все далі розстеляло свою одежу (М. Коцюбинський).

Г Жовті палички цвіту тихо гойдались на волосинках вздовж колосків, і непомітний пилок золотився на сонці (М. Коцюбинський).

Ґ Великі каміння холоділи під слизьким мохом, голі корені смерек заплітали стежки, вкриті верствою сухої глиці (М. Коцюбинський).

2. У яких реченнях двокрапка і тире вжиті між частинами безсполучникового складного?

А Від Романових яблук на стовпцях польова доріжка змінюється на наших очах: сіра, буденна, у пилюці, вона стає зовсім інакшою — лежить між стернями уже весела, святкова, до самої Тернівщини вся просто засвітилася від тих яблук! (О. Гончар).

Б Усе: і небо, і перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно, і тривожний крик птиці, і невисока росиста отава — сповіщало, що літо здає ключі сумовитій осені (М. Дашкієв).

В Старий Горицвіт мав багато щасливішу вдачу: думав про землю — розмовляв із землею, бачив зорі — говорив з ними, ходив біля вуликів — знаходилось слово і для бджіл (М. Стельмах).

Г М. Рильський писав: «Ми пишаємося нашою прекрасною мовою, ми любимо її — і ми повинні дбати про неї, бо вона — знаряддя людської мислі, бо вона — крила нашої пісні».

Ґ Без жертв, без зусиль і злигоднів не можна жити на землі: життя — не сад, у якому ростуть лише квіти (П. Тичина).

3. Яке з безсполучникових складних речень складається із шести частин-речень?

А За все, за все призначена ціна: за радість треба платити мукою, за зустрічі ми платимо розлукою, нікого ця розплата не мине (С. Крижанівський).

Б Позавчора роз'їдала байдужість, учора — зневіра, сьогодні — бажання солодко жити за рахунок чужої праці (І. Кирпель).

В Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю (Народна творчість).

Г А згори лине жайворонкова пісня: доноситься голос, як срібний дзвіночок, — тремтить, переливається, застигає в повітрі (Панас Мирний).

Ґ Надокучливо співає шпак. Він імітує солов'я і сам здивовано запитує когось: чи добре (В. Винниченко).

4. Яке з поданих речень є безсполучниковим складним з однотипними частинами, що виражають послідовність дій?

А Люблю хати древлянського Полісся, де кущ туману, як бузок, розрісся (Л. Костенко).

Б І небо, і земля — усе одпочива; все ніч під чорною запаскою хова (С. Гулак-Артемовський).

В Хмарки біжать — милуюся (П. Тичина).

Г 3 ледачим скрізь біда: хоч верть-круть, хоч круть-верть (С. Гулак-Артемовський).

Ґ Спаде на землю журавлиний клекіт, в гаю почую знов я солов'я (П. Ярмоленко).

5. У яких випадках тире вжите між частинами безсполучникового складного речення?

А Бідність і багатство — єсть то божа воля; з милим їх ділити — ось щаслива доля (І. Котляревський).

Б Хоче щось сказати — і слова не промовить (Григорій Квітка - Основ 'яненко).

В Я ж землі під собою не чую — я мов у раю (Григорій Квітка - Основ 'яненко).

Г Буду, — каже, — тебе, моя зозуленька, як око, берегти (Григорій Квітка-Основ'яненко).

Ґ Троянці покотом лежали і на дозвіллі добре спали - Еней і сам уклався спать (І. Котляревський).

6.До якого з поданих речень можна дібрати синонімічне безсполучникове складне з однотипними частинами?

А Здавалось, чути було, як стогне земля (О. Довженко).

Б Я щасливий, що не став злим (О. Довженко).

В У нього зовсім не кучеряве волосся, але у нього кучерява душа, думка, фантазія (В. Сосюра).

Г Як згадає він рідну країну, затремтить його серце сумне (Леся Українка).

Ґ Як захоче їсти, так на гору вивезе (Народна творчість).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відповіді 2013 Закарпатський інститут післядипломної педагогічної...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

12 балів ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
Який художній засіб наявний в наведеному уривку з поеми,,Слово про похід Ігорів”

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти Завдання...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

2014 Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти Завдання...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

12 балів ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
...

«Відповіді на ваші запитання: пдфо, військовий збір, єсв»
Сьогодні я І моя колега Наталія Бойко озвучимо відповіді на ваші запитання щодо справляння податку на доходи фізичних осіб, військового...

12 балів ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
Про боротьбу з турецько-татарськими нападниками; про визвольну боротьбу українського народу під проводом Б. Хмельницького; про стихійні...

Податки, витрати, єсв: відповіді на запитання за матеріалами семінарів...
Запитання Чи повинен бути сплачeний єсв за коштами, отриманими у зв’язку з вагітністю та пологами?

Додаток №1 до Договору добровільного страхування майна
З метою об’єктивної оцінки ризику дайте, будь-ласка, відповіді на питання, що вказані нижче

С-: а …чинити; б …калічити; в …міряти; г …чесати. 11. На місці крапок у слові ро…шити
Час кожному перевірити рівень своєї готовності до тематичної контрольної роботи. Дайте відповідь на тестові запитання та заповніть...

Відповіді на запитання про подання оновленої звітності акцизного податку та з новацій – 2017

Відповіді на запитання учасників вебінару 21. 04. 2016
Чи має І розділ дорівнювати ІІ розділу, якщо у І відображаються розрахунки з приватними підприємцями?

Відповіді на запитання щодо справляння земельного податку та єдиного...

Відповіді на запитання про подання оновленої декларації про майновий стан І доходи 23. 12. 2016

Відповіді на запитання учасників вебінару 18. 09. 2015
Порядок сплати єсв для новоствореного суб’єкту господарювання – приватного підприємця на загальній та спрощеній системі

Відповіді на запитання підприємців І роботодавців 20. 01. 2017
...

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії
Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що...

Зат «Інюрполіс», м. Харків як продати частку?
Надано відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають при переході частки (її частини) учасника в статутному фонді товариства...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт