Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення Державної комісії з цінних паперів а фондового ринку від 07. 12. 2010 №1869 Рекомендації щодо роботи у системі ескрін «ескрін у питаннях та відповідях»

Рішення Державної комісії з цінних паперів а фондового ринку від 07. 12. 2010 №1869 Рекомендації щодо роботи у системі ескрін «ескрін у питаннях та відповідях»

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Р І Ш Е Н Н Я07.12.2010 м. Київ № 1869


Про схвалення Рекомендацій щодо роботи у системі ЕСКРІН «ЕСКРІН у питаннях і відповідях»


З метою кращого розуміння емітентами цінних паперів порядку розкриття інформації відповідно до вимог рішення Комісії від 22.06.2010 № 981 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2010 за № 707/18002,
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити Рекомендації щодо роботи у системі ЕСКРІН «ЕСКРІН у питаннях і відповідях» (додається).
2. Адміністративно-господарському департаменту (А. Голощук) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Комісії.
3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв’язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М.Бурмаку.

Голова Комісії  Дмитро Тевелєв

Протокол засідання Комісії

від 07.12.2010 № 53


ПРОЕКТ


СХВАЛЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів а фондового ринку

від 07.12.2010 №1869


Рекомендації щодо роботи у системі ЕСКРІН

«ЕСКРІН
У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ»Грудень 2010 рокуЗміст

Р І Ш Е Н Н Я 1

1. Що таке ЕСКРІН? 7

2. Чи є розкриття інформації в ЕСКРІН офіційним оприлюдненням інформації? 7

3. У яких міжнародно-правових документах передбачено міжнародні стандарти розкриття інформації емітентами цінних паперів? 8

4. Якими принципами повинен керуватися емітент при розкритті інформації? 8

5. Які вигоди і для кого від використання в Україні міжнародного досвіду розкриття інформації? 9

6. Що отримає інвестор від впровадження ЕСКРІН? 9

7. Які вимоги до технічного забезпечення емітента для того, щоб він був здатним розкривати інформацію в ЕСКРІН? 10

8. Чи передбачає ЕСКРІН можливість подачі документів у паперовому вигляді? 10

9. Чи потрібно публікувати звітні документи в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку? 10

10. Де розкривається інформація, розміщена в ЕСКРІН? 11

11. Який режим доступу до інформації, розміщеної в ЕСКРІН? 11

ІІ. РЕЄСТРАЦІЯ В ЕСКРІН 11

12. Чи потрібно проходити реєстрацію в ЕСКРІН? 11

13. Яким чином можна зареєструватися в ЕСКРІН? 12

14. Яким чином емітент повинен вносити зміни до реєстраційних даних в ЕСКРІН? 12

15. Чи отримує емітент підтвердження реєстрації (змін в реєстраційних даних) в ЕСКРІН? 12

16. Які дані повинні вказуватися у реєстраційній формі? 12

ІІІ. ВИМОГИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕСКРІН 16

17. Де можна ознайомитися із Положенням про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядком заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі? 16

18. На які категорії емітентів поширюється дія Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі? 16

19. Яку інформацію емітенти повинні розкривати відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі? 17

20. Де можна знайти форми розкриття інформації в ЕСКРІН? 17

21. З якого моменту виникає та коли припиняється обов’язок розкривати річну інформацію відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі? 17

22. З якого моменту виникає та коли припиняється обов’язок розкривати квартальну інформацію відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі? 18

23. З якого моменту виникає та коли припиняється обов’язок розкривати особливу інформацію відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі? 18

24. Хто несе відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕСКРІН? 19

25. У який строк повинна розкриватися річна інформація про емітента? 19

26. У який строк повинна розкриватися квартальна інформація про емітента? 19

27. Чи потрібно подавати інформацію за четвертий квартал? 19

28. У який строк повинна розкриватися особлива інформація про емітента? 19

29. Чи існують вимоги до стилю та формату викладення інформації у формах ЕСКРІН? 19

30. Що означає описова форма розкриття інформації? 19

31. Чи зобов’язаний емітент, з огляду на конкретні умови його фінансово-господарської діяльності, розкривати додаткову інформацію, навіть якщо вона не вимагається відповідними розділами і пунктами? 20

32. Чи зобов’язаний емітент надавати відповідь на питання, яке не стосується емітента? 20

33. Станом на яку дату повинна розкриватися інформація? 20

34. Які вимоги до аудиторського висновку, що подається в ЕСКРІН? 20

35. Чи потрібно емітенту отримувати аудиторський висновок у паперовій формі для цілей розкриття інформації в ЕСКРІН? 21

36. Чи може емітент подати виправлену інформацію у разі, якщо в розкритій інформації було виявлено помилки, неточності тощо? 21

37. Яким чином здійснюється контроль за порядком розкриття інформації в ЕСКРІН? 22

38. Яка відповідальність за порушення порядку розкриття інформації? 22

ІV. ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС 23

39. Що таке електронний цифровий підпис? 23

40. Яка юридична сила документів, засвідчених електронних цифровим підписом? 23

41. Як функціонує електронний цифровий підпис? 23

42. Яким чином відбувається підписання електронного документа за допомогою електронного цифрового підпису? 24

43. Які послуги входять до базових послуг електронного цифрового підпису? 24

44. Де можна отримати ключі електронного цифрового підпису? 25

45.Як можна отримати ключі електронного цифрового підпису? 25

46. Яку кількість ключів електронного цифрового підпису необхідно отримати емітенту? 27

47. Скільки ключів електронного цифрового підпису потрібно придбавати, якщо керівник емітента одночасно виконує функції особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку емітента? 27

48. Чи може емітент розкрити річну чи квартальну інформацію лише з одним накладеним електронним цифровим підписом? 28

49. Чи потрібно емітенту отримувати електронну печатку? 28

50. Який порядок отримання та застосування електронного цифрового підпису аудитором? 28

51. Які дії повинен вчинити емітент із отриманим від аудитора аудиторським висновком? 29

52. Чи можна використовувати ключ електронного цифрового підпису, отриманий для цілей розкриття інформації в ЕСКРІН, при поданні електронної звітності в інші органи державної влади? 29

V. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕСКРІН 29

53. Що входить до складу програмного забезпечення системи ЕСКРІН? 29

54. Які функції виконує клієнтське програмне забезпечення системи ЕСКРІН? 30

55. Які функції виконує серверне програмне забезпечення системи ЕСКРІН? 30

56. Для чого призначений Веб-сайт ЕСКРІН (www.eds.ssmsc.gov.ua)? 30

57. Які системні вимоги для встановлення програми ЕСКРІН? 30

58. Як встановити програму ЕСКРІН на ваш комп’ютер? 31

59. Які дії необхідно виконати в процесі встановлення програми ЕСКРІН на ваш комп’ютер? 31

60. Як запустити програму? 31

61. Як почати роботу з програмою ЕСКРІН? 32

62. Які функції виконує програма ЕСКРІН? 32

63. Як створити новий звіт? 32

64. Як відкрити існуючий звіт? 32

65. Як зберегти звіт? 32

66. Як здійснити експорт звіту? 33

67. Як здійснити імпорт фінансових даних? 33

68. Як здійснюється накладання електронного цифрового підпису (ЕЦП)? 33

69. Як здійснити відправлення звіту? 34

70. Що таке «Адміністратор системи»? 34

І. Про ЕСКРІН
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Постанова кму "Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів" (N 1254 від 13. 12. 2010 р.)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

І частина
Стягнення штрафних санкцій, застосованих Уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Рішення 25. 10. 2012
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери, з метою приведення у відповідність...

Рішення 23. 04. 2013
України", з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних...

Рішення Національної комісії
У тексті Ліцензійних умов слова «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» замінено словами...

Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу )
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 25. 04. 2014 р. №633 та ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної...

Товариство з обмеженою відповідальністю "фондова компанія пілот" ( далі Зберігач )
Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія ав №440406 від 17 листопада 2008 року., в особі Заступника директора...

«нові технології»
України з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів законодавством України...

Комітет з питань фінансової політики І банківської діяльності Верховної...
В україни щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу (реєстр. №6303 від 06. 04. 2017; далі – Законопроект 6303), в...

Зміст положення (норми) чинного Положення про депозитарну діяльність,...
Порівняльна таблиця чинної та нової редакції положення про депозитарну діяльністьБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт