Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б "Звіт про фінансові результати"

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б "Звіт про фінансові результати"

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-Б "Звіт про фінансові результати"

Затверджено наказом Державного комітету статистики України
від 20.07.2009 р. №271

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04.08.2009 р. за №731/16747 

(в редакції станом на 14.01.2010 р.)

I. Загальні положення


1.1. Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та чинної статистичної методології.

1.2. При заповненні форми використовуються первинні документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку, план рахунків і положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

1.3. Показники форми заповнюються в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

1.4. У разі суттєвих змін обсягів показників I та II розділів порівняно з попереднім періодом звітного року слід надавати відповідно до Закону України "Про державну статистику" письмові пояснення причин таких змін із зазначенням рядка та графи показника.

II. Розділ I "Фінансові результати"


2.1. Цей розділ заповнюється усіма респондентами за перший і другий місяці кожного кварталу та за рік наростаючим підсумком з початку року. Виняток становлять:

банки, які заповнюють цей розділ щомісяця;

сільськогосподарські підприємства (коди за КВЕД 01.1, 01.2 та 01.3), які наводять дані тільки за рік.

2.2. У рядку 001 або 002 відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування, який визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). Зазначена інформація у бухгалтерському обліку узагальнюється на рахунках класів 7 "Доходи і результати діяльності", 8 "Витрати за елементами", 9 "Витрати діяльності".

Довідка: підприємства, які складають форму № 2 "Звіт про фінансові результати", прибуток або збиток наводять з урахуванням методології заповнення аналогічних показників цієї форми, що відображається в рядку 170 або 175. Підприємства, які складають скорочену за показниками фінансову звітність, для розрахунку прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування можуть використовувати приклад, побудований на підставі форми № 2-м "Звіт про фінансові результати": рядок 070 - рядок 060 - рядок 180 + рядок 160 + рядок 170 зазначеної форми.

2.3. Контрольний рядок 003 дорівнює різниці рядків 001 та 002 і заповнюється органами державної статистики.

III. Розділ II "Розрахунки з нерезидентами"


3.1. Цей розділ заповнюється щокварталу станом на кінець останнього дня звітного періоду (на 31 березня, на 30 червня, на 30 вересня, на 31 грудня).

3.2. У цьому розділі за усіма графами відображається заборгованість за зовнішньоторговельними операціями щодо контрагента-нерезидента, яка включає заборгованість за товари, роботи, послуги (у тому числі забезпечену векселями) та видані (одержані) аванси у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт, послуг (із рядків 160, 530 форми № 1 або № 1-м фінансової звітності "Баланс"), а також частково - виключно в частині заборгованості (авансів) за товари, роботи, послуги (із рядків 050, 150, 180, 200, 470, 520, 540, 600 форми № 1 або із рядків 070, 210, 480, 610 форми № 1-м фінансової звітності "Баланс").

3.3. До звіту не включається заборгованість за фінансовими зобов'язаннями, наприклад за кредитами, залученими як від банків, так і від будь-яких інших кредиторів (у тому числі від прямого інвестора), отримана фінансова допомога тощо.

3.4. У графах 1 і 4 наводяться обсяги довгострокової заборгованості, у графах 2 і 5 - обсяги поточної заборгованості, у графах 3 і 6 - обсяги простроченої поточної заборгованості.

3.5. Дані граф 3 і 6 повинні бути меншими або дорівнювати даним граф 2 і 5 відповідно.

3.6. Обсяги простроченої заборгованості визначаються згідно зі статтею 530 Цивільного кодексу України.

 

Директор департаменту
міжгалузевої статистики підприємств 

 
І. М. Жук поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) "Звіт про...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році"

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...

В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
«паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за...

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/23
...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...

Рекомендації щодо складання державного статистичного спостереження...
Для надання допомоги підприємствам та організаціям у складанні державного статистичного спостереження за формою №1 відходи (річна)...

Н. С. Власенко 07 жовтня 2014 року
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) “Звіт про...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт