Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 
 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 серпня 2015 року N 719


  

N
з/п

показник

величина10

1

2

3

4

податкове зобов'язання з рентної плати за звітний період всього

 

 

у тому числі за:

 

4.1

користування надрами для видобування корисних копалин

(сума рядків 13 додатків 1 та 2)

 

4.1.1

різниця

(сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 1
та сума різниці між рядками 16.1 та 16.2 додатків 2)

 

4.1.2

сума штрафу

(сума рядків 16 додатків 1 та рядків 20 додатків 2)

 

4.1.3

сума пені

(сума рядків 17 додатків 1 та рядків 21 додатків 2)

 

4.2

користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

(сума рядків 8 додатків 3)

 

4.2.1

різниця

(сума різниці між рядками 9.1 та 9.2 додатків 3)

 

4.2.2

сума штрафу

(сума рядків 11 додатків 3)

 

4.2.3

сума пені

(сума рядків 12 додатків 3)

 

4.3

користування радіочастотним ресурсом України

(сума рядків 5 додатків 4)

 

4.3.1

різниця

(сума різниці між рядками 8.1 та 8.2 додатків 4)

 

4.3.2

сума штрафу

(сума рядків 12 додатків 4)

 

4.3.3

сума пені

(сума рядків 13 додатків 4)

 

4.4

спеціальне використання води

(сума рядків 13 додатків 5, рядків 9 додатків 6
та рядків 10 додатків 7)

 

4.4.1

різниця

(сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 5, різниці
між рядками 10.1 та 10.2 додатків 6 та різниці
між рядками 11.1 та 11.2 додатків 7)

 

4.4.2

сума штрафу

(сума рядків 16 додатків 5, рядків 12 додатків 6
та рядків 13 додатків 7)

 

4.4.3

сума пені

(сума рядків 17 додатків 5, рядків 13 додатків 6
та рядків 14 додатків 7)

 

4.5

за спеціальне використання лісових ресурсів

(сума рядків 5 додатків 8 та 9)

 

4.5.1

різниця

(сума різниці між рядками 6.1 та 6.2 додатків 8 та 9)

 

4.5.2

сума штрафу

(сума рядків 8 додатків 8 та 9)

 

4.5.3

сума пені

(сума рядків 9 додатків 8 та 9)

 

4.6

за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

(сума рядків 9 додатків 10 та 11)

 

4.6.1

різниця

(сума різниці між рядками 12.1 та 12.2 додатків 10 та 11)

 

4.6.2

сума штрафу

(сума рядків 16 додатків 10 та 11)

 

4.6.3

сума пені

(сума рядків 17 додатків 10 та 11)

 


  

Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках та доповненнях, є достовірною.


Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                      

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

  

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)6

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

  

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)6

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами
контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності                                                                          "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посадова особа контролюючого органу (підпис, прізвище, ініціали))

                                                    За результатами камеральної перевірки декларації
                                                                                                 (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від "___" ____________ 20__ року                                   N ______________

"___" ____________ 20__ року                                     ________________________________________
                                                                                                                                      (посадова особа контролюючого органу
                                                                                                                                                    (підпис, прізвище, ініціали))


____________
1 Невід'ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання, для такого об'єкта оподаткування до Податкової декларації не додається.

2 У графі "порядковий N" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 257.6 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) поряд з полем "копія" проставляється позначка.

4 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Кодексу, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку з самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється.

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

6 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація. За кожним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначеним у рядку 2, має подаватись окрема Податкова декларація. Відповідно зазначений код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ проставляється у рядках 3 додатків, що додаються до цієї Податкової декларації.

8 Заповнюється за бажанням платника податків.

9 Відповідно до пункту 257.3 статті 257 розділу IX Кодексу платник рентної плати подає податкові декларації до контролюючих органів за основним та/або за неосновним місцем обліку залежно від наявних об'єктів оподаткування.

10 Вартісні показники Податкової декларації (її додатків) зазначаються в гривнях з копійками.


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


  

 
 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)Додаток 1
до Податкової декларації з рентної плати
Порядковий N Податкової декларації1

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт