Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2 терміни та визначення понять

2 терміни та визначення понять

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності

та безпеки будівельних об'єктів

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ДБН В.1.2-7-2008
Київ

Мінрегіонбуд України

2008

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів

ДБН В .1.2-7-2008

Основні вимоги до будівель і споруд.

Пожежна безпека

Вводяться вперше


Чинні з 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ1.1 Ці норми установлюють основні положення основної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо забезпечення пожежної безпеки, визначеної у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд" (далі - Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.

1.2 Положення цих норм використовуються при створенні технічних завдань на розробку будівельних норм та регламентних технічних умов.

1.3 Ці норми є основою для оцінювання будівельних виробів у випадках:

- коли виробник не застосовує чинних нормативних документів, або застосовує їх лише частково;

- за відсутності керівних документів, які можуть бути застосовані для розроблення технічного свідоцтва.

1.4 Згідно з Технічним регламентом ці норми розроблені з урахуванням положень тлумачних документів основних вимог до будівель і споруд Директиви Ради 89/106 від 21 грудня 1988 р. щодо зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів.

1.5 Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведені в додатку А.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬУ цих нормах застосовані терміни та визначення згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-81, ДСТУ 2272, ДСТУ 2273, ДСТУ 3855, ДСТУ Б В.1.1-4, ДБН В.1.1-7.

3 РІВНІ ТА КЛАСИ ВИМОГ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ


3.1 Основна вимога "пожежна безпека будівельних виробів та будівельних об'єктів" (далі - основна вимога), яка визначена у Технічному регламенті, містить таке: "Будівельні вироби повинні проектуватись і зводитись так, щоб у разі виникнення пожежі:

- несуча здатність будівельних конструкцій зберігалась протягом певного проміжку часу;

- поява і поширення вогню та диму всередині будівельного об'єкта були обмеженими;

- було обмежене поширення пожежі на сусідні будівельні об'єкти;

- люди могли залишити об'єкт або могли бути врятовані іншим способом;

- враховувалась безпека пожежно-рятувальних підрозділів".

3.2 Для забезпечення вільного обігу і використання будівельних виробів по всій території України з урахуванням відмінностей в умовах та способах життя, що можуть переважати на місцевому рівні, повинні встановлюватись рівні або класи для основної вимоги та експлуатаційних характеристик будівельних виробів.

3.3 Рівні експлуатаційних характеристик - це кількісне представлення характеру роботи будівельного виробу на вплив прикладеної дії або викликаної передбаченими умовами експлуатації.

3.4 Рівні експлуатаційних характеристик можуть бути пов'язані з виробом взагалі або з його конкретними характеристиками чи їх комбінаціями і використовуватися з метою визначення будівельного виробу для конкретно передбаченого застосування та для встановлення мінімального рівня технічних характеристик, нижче яких виріб за жодних обставин не може вважатись придатним для використання або слугувати основою для встановлення класів технічних характеристик.

3.5 Класи експлуатаційних характеристик, виражені діапазоном рівнів характеристик виробу відповідно до основної вимоги, дають кількісне представлення поведінки виробу на вплив прикладеної дії або викликаної передбаченими умовами експлуатації.

3.6 Класи можуть стосуватись будівельного виробу в цілому або його конкретних характеристик чи їх комбінацій.

3.7 У випадках, коли класифікація експлуатаційних характеристик будівельного виробу визначається як засіб формування рівнів вимог до будівельних об'єктів, центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, може доручити суб'єктам стандартизації визначити відповідні вимоги до будівельних об'єктів.

3.8 Неідентифіковані класи (рівні) експлуатаційних характеристик будівельних виробів можуть визначатись під час розроблення нормативних документів як засіб для уточнення їх (виробів) експлуатаційних властивостей і передбаченого використання.

3.9 Під час визначення класів об'єктів та виробів необхідно встановлювати клас "характеристики не нормуються" у випадку, якщо немає затверджених вимог.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законукра ї н и
Основні терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: види робіт із землеустрою...

Угода про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія Протокол...
Виробництво означає будь-який вид обробки чи переробки, включаючи збирання або конкретні операції

Терміни та визначення, що використовуються в даному Договорі

Терміни та визначення, що використовуються в даному Договорі

Словник літературознавчих понять І термінів
Посібник містить адаптовані до шкільного курсу світової літератури літературознавчі терміни та поняття за чинними програмами профільної...

3 Розділ 2 : Загальні терміни та визначення 3
Iv. Порядок здійснення контролю за дотриманням учасниками біржових торгів Правил Біржі

Теорія поколінь. Покоління у та z
«Человек все в состоянии понять и как трепещет эфир, и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться чем...

Законами n 3073-iii 3073-14
Визначення основних термінів у цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: відходи будь-які речовини,...

Визначення термінів та понять реклама (Рекламні матеріали)
Статуту, з однієї сторони та cуб’єкт підприємницької діяльності фізична особа Бекбулатов Тимур Вікторович (надалі "Виконавець"),...

Терміни, предмет договору, перелік надаваних послуг та визначення...

Державні будівельні норми україни захист від пожежі. Пожежна безпека...
Вимоги пожежної безпеки, викладені в інших нд, не повинні знижувати вимог цих Норм. Перелік нд І нормативно-правових актів, на які...

Адекватність дидактичного матеріалу
Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають...

Адекватність дидактичного матеріалу
Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають...

Департамент агропромислового розвитку
Визначення стану озимих рослин на час припинення вегетації та методи визначення їх життєздатності в зимовий період

Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні власти...
Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивости будівельних матеріалів

Тема уроку
Генералізація теоретичних положень з теми (актуалізація мовленнєвознавчих понять)

Договір про визначення часток в праві спільної власності подружжя
У ч. 1 ст. 368 Цивільного кодексу України (далі — ЦК україни) наведено визначення спільної сумісної власності: «Спільною сумісною...

Мета: з'ясувати сутність понять «здоров'я» та «здоровий спосіб життя»;...
Мета: з'ясувати сутність понять «здоров'я» та «здоровий спосіб життя»; поглибити знання, уміння І навички здорового способу життя...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт