Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Література Антонович Є. А.,Василишин Я. В.,Шпільчак В. А. Креслення: Навч посібник

Література Антонович Є. А.,Василишин Я. В.,Шпільчак В. А. Креслення: Навч посібник

Завдання для самостійного опрацювання з предмету КРЕСЛЕННЯ

для студентів 2 курсу спеціальностей №5.06010109 «Будівництво, експлуатація

і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» і №5.07010102 «Організація

перевезень і управління на автотранспорті»

Викладачі: Семчук О.Л., Казаков М.А., Ковальчук А.В.

Тема. Основні види зображень.

Практична робота. Комплексне креслення моделі.

Література

Антонович Є. А.,Василишин Я. В. ,Шпільчак В. А. Креслення:Навч. посібник/

За ред. Є.А. Антоновича.-Львів:Світ,2006.-с.87-94.

Загальні вказівки до роботи

1. Вивчити за вказаною літературою матеріал заданої теми.

2. Після опрацювання матеріалу відповісти на запитання для самоперевірки

знань,які задано в підручнику.

3. Виконати завдання практичної роботи,попередньо ознайомившись з її

змістом,зразком виконання та вказівками до роботи.

Зміст практичної роботи

1.За двома заданими проекціями моделі побудувати третю,виконати доцільні

розрізи. Побудувати аксонометричну проекцію цієї моделі.

Вказівки до виконання практичної роботи

1.На аркуші формату А3 перекреслити задані дві проекції моделі в М 1:1.

2.Дотримуючись правил проекційного зв’язку побудувати третю проекцію

моделі.

3. На комплексному кресленні моделі виконати доцільні розрізи.

4.Нанести необхідні розміри відповідно до вимог державного стандарту.

5.Побудувати аксонометричну проекцію заданої моделі.

6.Завдання та зразок виконання роботи див. на рисунку.

Варіанти завданьЗразок виконання практичної роботи


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література Антонович Є. А.,Василишин Я. В.,Шпільчак В. А. Креслення: Навч посібник
Завдання для самостійного опрацювання з предметів нгікг І креслення для студентів 2 курсу спеціальностей №5. 07010602 «Обслуговування...

Література Землевпорядне креслення Егорова Т. М.: Навч посібник
Завдання для самостійного опрацювання з предмету топографічне І землевпорядне креслення

Психологія: Навч посібник -к.: Либідь
Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. 400 с. [кПедПсих-Власова-05 z Psycholog] 725000 197 str ukr...

Література романтизму 90-ті роки XVІІІ ст. І
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...

Види мистецтва
За підручником: Масол Л. М. Мистецтво (інтегрований курс): Підручник для 5 кл загапьноосв навч закладів. К.: Вид-во «Світоч», 2013....

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів креслення 8-9 класи
Курс креслення має загальноосвітній характер І сприяє політехнічній освіті учнів, розвиткові у них технічних здібностей та формуванню...

Київський національний економічний університет
В 54 Контроль І ревізія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2000. — 166 с

Юзик Г. Ю. Техніка лабораторних робіт: Навч посібник
Санітарно-гігієнічні вимоги при виготовленні нестерильних лікарських форм. Витяг з наказу

Дипломного проектування
Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч посібник / В. П.Іващенко, А. К. Тараканов,...

Передмов а
Релігієзнавство: Навч. Посібник з хрестоматією. Автори : Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, Н. В.Іщук та ін За ред. Л. Г. Дротянко,...

«Практична робота №1. Працюємо з вікнами та їх об’єктами.»
Література: Морзе Н. В. Інформатика.: підруч. Для 5 класу загальноосвіт навч закладів / Н. В морзе., О. В. Барна, В. П. Вебер, О....

Данюк В. М., Кулаковська Л. П. Кадрове діловодство: Навч посібник
Мета заняття: Закріпити І розширити знання, отримані|одержувати| на лекціях, в процесі самостійної роботи; навчитися оформляти особисту...

Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г. А. Інформаційні...
Створення змісту й предметного покажчика. Розриви, переноси, автозбереження та статистика документа

1020 років хрещення Київської Русі Навчально-методичний посібник
Київської Русі : навч метод посіб. / уклад. А.І. Смирнов; відп за вип. В. М. Жуковський. – Острог : Національний університет «Острозька...

Література до 1 модуля 29
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Анти́чна літерату́ра (від лат antiquus стародавній) це література...
Антична література складається з двох національних літератур: давньогрецької та давньоримської. Історично грецька література передувала...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Періодизація...
У своєму розвитку література пройшла великий шлях становлення, який можна поділити, відповідно до особливостей кожного етапу, на...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Оригінальна світська література
Тема: Оригінальна світська література. Літописи. «Поучення Володимира Мономаха», «Слово про закон І благодать» ІларіонаБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт