Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про недопущення порушення

Про недопущення порушення

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 94»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
від 18.02.2013 р. № 10
м. Дніпропетровськ
ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ПОРУШЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

НОРМ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

ТА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ
Згідно зі ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 37 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, «Про охорону дитинства», п.70, 74, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 788, листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.02.2013 р.

№ 1/9-74, наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської державної адміністрації від 13.02.2013 р. № 113/0/212-13 «Про недопущення порушення педагогічними працівниками норм професійної етики та вчинення насильства над дітьми» педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати особисту гідність учнів, вихованців та їх батьків.

Але останнім часом в Інтернеті, засобах масової інформації, у скаргах батьків все частіше піднімається питання щодо негуманного ставлення до дітей, приниження їхньої гідності, і, що найстрашніше, у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі. Це є неприпустимим ні з точки зору загальнолюдської моралі, ні з точки зору професійної етики.

З метою забезпечення емоційного комфорту учасників навчально-виховного процесу, захисту дітей від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять їх здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства
НАКАЗУЮ:

 1. Посилити персональну відповідальність вчителів за дотриманням професійної етики.

 2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Крамній В.В.:

  1. Вжити невідкладних заходів щодо попередження порушень правил професійної етики та здійснення у відношенні до дітей будь-яких форм фізичного та психологічного насильства працівниками школи.

Терміново

  1. Внести до правил внутрішнього розпорядку вимоги щодо дотримання професійної етики, норм діяльності, моральних принципів, правил педагогічної поведінки та передбачити відповідальність за їх порушення.

До 01.03.2013 р.

  1. Негайно приймати рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які проявляють фізичне або психологічне насильство по відношенню до дітей.

Постійно

  1. Підготувати і провести із залученням психологічної служби засідання педагогічних рад, семінари, круглі столи, конференції, тренінги тощо, на яких розглянути питання етичних норм діяльності педагогічних працівників.

Терміново

  1. Організувати надання психологічної допомоги педагогічним працівникам щодо саморегуляції психічних процесів шляхом аутогенного тренування, індивідуальної та групової психокорекції.

Протягом року

  1. Внести до планів внутрішкільного контролю перевірку питання «Дотримання норм та правил педагогічної поведінки та етики під час навчально-виховного процесу».

2013-2014 н.р.

  1. Питання дотримання педагогічними працівниками правил і норм професійної етики періодично заслуховувати на засіданнях педагогічних комісій, нарадах при директорі.

1 раз на рік

  1. Інформувати органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, про випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства над ними або погрози щодо їх вчинення.

У разі необхідності

  1. Внести до критеріїв оцінки діяльності вчителів, класних керівників визначення рейтингу зниження балів за факти порушення педагогічними працівниками норм професійної етики.
  1. Провести засідання шкільної МР вчителів-предметників, класних керівників з питань недопущення порушення педагогічними працівниками норм професійної етики та вчинення насильства над дітьми.

25-29.03.2013 р.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи Ю.М.Кирпань

поділитися в соціальних мережахСхожі:

З/п Виявлені порушення зазначається сутність правопорушення, а також недоліки системи управління
Відповідно до Закону України "Про охорону праці", з метою створення належних безпечних І здорових умов праці пропоную Вам усунути...

Наказ
Дніпропетровської міської ради від 07. 09. 2015 №532 «Про затвердження Положення про організацію харчування учнів у загальноосвітніх...

Офіційна міжнародна статистика свід­чить про те, що у світі щороку...
Навіть у благополучних держа­вах з розвиненою економікою та високим рівнем матеріального забезпечення до 10 дітей мають затримку...

На уроках української мови та літератури
За останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан здоров'я учнів, а саме: зростання навчального навантаження,...

Телефон-факс: 776-59-97
ДСанПіН 5 008-01 на виконання з метою недопущення порушень чинного законодавства з організації харчування, охорони здоров’я, дітей...

Клопотання в порядку ст. 89 Кпк україни про визнання доказів недопустимими
Згідно частини 7 ст. 223 Кпк україни обшук та огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з обов’язковою участю не менше двох...

Порядок заповнення графи 5 реєстру для реєстрації нотаріальних дій1
При записах змісту вчиненої нотаріальної дії нотаріуси стикаються з проблемою при тлумаченні вимог Порядку щодо повноти записів до...

Про виявлення факту порушення техніки безпеки

Позовна заява про скасування постанов, винесених у справі про порушення митних правил

Дуже важливо чітко визначати дати, від яких залежать строки, що даються...
Як відомо, податкові перевірки дуже рідко закінчуються нічим. Якщо перевіряючим не вдається знайти реальні порушення податкового...

Витяг з Кодекс а України про адміністративні правопорушення стосовно...
Порушення правил входу суден у порт І виходу їх з порту, руху І стоянки суден у портових водах, а також правил, що забезпечують безпеку...

Порадник для офіційних спостерігачів зміст
Зразки актів, скарг та адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства

Звіт про обсяги реалізованих послуг
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Рішення від 24 січня 2017 року №283-22-vii
Попередити депутатів Таращанської міської ради та керівників юридичних осіб публічного права про недопустимість порушення обмежень,...

Звіт про здійснення державних закупівель
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Статтями 21 та 22 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Б. Ю. Береза Заступник голови робочої групи Я. Я
Робоча група з перевірки оприлюднених Держфінінспекцією повідомлень про фінансові порушення, а також інших фактів зловживань в державному...

Обгрунтування
Юридичне обгрунтування відпустки по догляду за дитиною до 6 років без збереження заробітної плати та збереженням робочого місця (посади),...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт