Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харьковская общеобразовательная школа

Харьковская общеобразовательная школа


ХАРКІВСЬКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ №120

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №120

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ
15.05.2015 № 58
Про стан роботи щодо дотримання

санітарного законодавства, покращення

медичного обслуговування учнів,

здійснення медико-педагогічного контролю

за фізичним вихованням учнів, профілактики

різних видів захворювань

у 2014/2015 навчальному році
На виконання законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про питну воду», «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 № 1/12-1459, плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік у школі постійно проводиться робота щодо реалізації вищезазначених документів, які регламентують безпечні для здоров’я дітей умови навчання та виховання.

Вивчення санітарно-гігієнічного стану школи, постійний контроль з боку адміністрації за дотриманням відповідальними працівниками санітарних правил і норм дає підставу констатувати про належний рівень діяльності, здійсненої в цьому напрямі.

У будівлі школи передбачено такі функціональні групи приміщень: навчальні кабінети, спортивний зал, ігрова, приміщення харчоблоку, медичний кабінет, актовий зал, бібліотека, адміністративні та допоміжні приміщення (рекреації, роздягальні, санітарні вузли). Кількість навчальних приміщень розрахована відповідно до кількості занять в одну зміну.

Стіни та підлога навчальних кабінетів, рекреацій підлягають вологому прибиранню.

Навчальні кабінети для учнів 1-4-х класів розміщено на першому поверсі. Вони ізольовані від приміщень, які є джерелами шуму і запахів, та непрохідні.

Спортивний зал розташовано на четвертому поверсі. Його розміри розраховано на виконання програм з фізичної культури і організацію позаурочних спортивних занять.

Виробничі приміщення харчоблоку забезпечені технологічним обладнанням. Максимальна наповнюваність обіднього залу становить 120 місць. Столи мають гігієнічне покриття, легко миються, стійкі до дії гарячої води та дезінфікуючих засобів. Висота столів і стільців для дітей початкових класів відповідає їхньому зросту. Із виробничих приміщень харчоблоку передбачено окремий вхід на подвір’я.

Харчування дітей у школі організовується відповідно до нормативних вимог. Вживання їжі проводиться в один і той же час відповідно до затвердженого графіку. Перед вживання їжі діти обов’язково миють руки з милом. На харчоблоці є списки дітей, які перебувають на диспансерному обліку і потребують дієтичного харчування. Організовано питний режим учнів: охолоджена кип’ячена вода на харчоблоці та негазована вода «Рогань» в пляшках в шкільному буфеті.

Медичні працівники школи Швечкова О.Г., Маслова А.А., здійснюють щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів і технології приготування страв, санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню.

Медичний кабінет розміщено на першому поверсі та відповідає санітарним правилам і нормам ДСанПіН5.5.2.008-01. У школі працюють лікар-педіатр КЗОЗ «ХМДКЛ № 24» Швечкова О.Г. та медична сестра.

Всі працівники школи проходять медичний огляд відповідно до чинного законодавства та мають особисті медичні книжки єдиного зразку. Персонал шкільної їдальні забезпечений санітарним і спеціальним одягом, створені необхідні умови для дотримання правил особистої гігієни. Особисті медичні книжки зберігаються у медичних працівників.

Роздягальні з обладнаними секціями для кожного класу також розташовані на першому поверсі, обслуговують учнів 1-4-х, 5-11-х класів.

Усі навчальні приміщення школи мають природне освітлення, світло падає на робочі місця зліва. В осінньо-зимовий період навчальні приміщення освітлюються за допомогою штучного освітлення, яке відповідає встановленим нормам.

Чистота повітря в приміщеннях забезпечується регулярним вологим прибиранням із використанням дезінфікуючих і миючих засобів, використанням усіх видів провітрювання. Навчальні кабінети провітрюються на перервах, рекреації – під час уроків.

Будівля школи обладнана системою водопостачання, каналізацією. Підведення холодної води забезпечене до умивальників туалетів, медичного блоку. В туалетах унітази вбудовані відповідно до санітарних норм. На кожному поверсі передбачено туалет для учнів, на другом поверсі – для працівників.

Обладнання шкільних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, сприяє здійсненню навчально-виховного процесу та проведенню позакласної роботи. Навчальні кабінети обладнані меблями згідно з чинними нормативними документами. Меблі відповідають зросту дітей. Кабінети хімії, фізики, біології обладнані спеціальними лабораторними столами. Маркування шкільних меблів у наявності. В усіх навчальних кабінетах є ростоміри.

Режим роботи школи визначено відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та погоджено з районною санітарно-епідеміологічною службою. Навчально-виховний процес здійснюється за п’ятиденним робочим тижнем із дотриманням відповідного гранично допустимого навантаження.

Тривалість уроків становить:

  • у 1-х класах – 35 хвилин;

  • у 2-4-х класах – 40 хвилин;

  • у 5-11-х класах – 45 хвилин.

Тривалість перерв – 10 хвилин, а велика перерва - 20 хвилин. Під час

перерв організовуються перебування учнів на відкритому повітрі та їх харчування.

Розклад уроків забезпечує оптимальне співвідношення навчального

навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музичного та образотворчого мистецтва, фізичної культури. Розвантажувальний день – четвер. Для попередження стомлюваності в початкових класах проводяться фізкультхвилинки, зарядка для очей. У 1-А класі домашні завдання не задаються. Для повноцінного навчання і відпочинку першокласників функціонує ігрова кімната. Режимом роботи ГПД передбачений денний відпочинок (сон), який сприяє відновленню і здоров’ю дітей.

Щорічно до початку нового навчального року, на виконання вимог ДСанПіН5.5.2.008-01(р.11 «Організація медичного обслуговування», п.11.3), учні та вчителі проходять медичні огляди. Дане питання перебуває під контролем адміністрації школи: аналізується, заслуховується на нарадах при директорі.

Щороку упродовж жовтня-грудня проводяться поглиблені медичні огляди школярів декретованих вікових категорій (5,9-11 класи) спеціалістами КЗОЗ «ХМДКЛ № 24».

Спеціалістами баклабораторії поліклініки проводяться обстеження учнів на гельмінтози, медичними працівниками школи Швечковою О.Г., Масловою А.А., – на педикульоз (після канікул), на паразитарні захворювання тощо.

За результатами медичних оглядів учні з вперше виявленою патологією направляються на дообстеження до лікарів-спеціалістів, висновки заносяться до медичних карток та листків здоров’я. Здійснюється аналіз стану здоров’я школярів. Дане питання заслуховується на нарадах при директорі, на педрадах, батьківських зборах, також учні розподіляються на групи відповідно до стану здоров’я для занять фізичною культурою.

Педагогічним колективом спільно з працівниками КЗОЗ «ХМДКЛ № 24»,проводиться робота щодо профілактики захворювання на туберкульоз. Проводиться профілактичне флюорографічне обстеження учнів, створено всі необхідні умови для своєчасного та якісного проведення профілактичних медичних оглядів учнів на виявлення носіїв інфекційних хвороб. До профілактичної роботи залучаються органи учнівського самоврядування, батьківська громадськість. За станом медичного обслуговування учнів здійснюється громадський контроль.

Медичні огляди та щеплення учнів упродовж навчального року проводяться у відповідності до схеми медичних оглядів (додаток 10 до ДСанПіН5.5.2.008-01).

Протягом 2012/2013 навчального року проводилась різноманітна позакласна спортивно-оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в школі організовано роботу секцій ЗФП, з волейболу та футболу (керівники – Попій С.В., Алексєєва Н.В., вчителі фізичної культури).

За фізичним вихованням учнів здійснювався медико-педагогічний контроль адміністрацією школи (мета – адміністративне, методичне інспектування, оздоровчо-виховна робота), класними керівниками (мета – відвідування учнями уроків, дисциплінованість, успішність учнів), медичним персоналом школи (мета – медико-педагогічний контроль за змістом і методами проведення уроків фізичної культури, за відповідністю фізичного навантаження функціональним можливостям учнів).

Одним з основних аспектів формування здорової особистості дитини є гігієнічне навчання та виховання. Система гігієнічного виховання учнів школи включає такі елементи:

  • ознайомлення з основними гігієнічними вимогами та формування гігієнічних навичок під час позакласної роботи;

  • гігієнічне вихованні в сім’ї;

  • формування в учнів усвідомлення необхідності здійснення посильних для них заходів щодо збереження власного здоров’я;

  • контроль гігієнічних знань, умінь і навичок.

Гігієнічне виховання учнів здійснюють учителі, медичний персонал,

батьки.

Самообслуговування в школі організовується відповідно до віку, статі фізичних особливостей і стану здоров’я дітей, базується на гігієнічних нормах щодо охорони їх здоров’я. Робота з самообслуговування проводиться за участю вчителів-предметників, класних керівників та медичних працівників (прибирання кабінетів, території школи, догляд за квітами тощо). Для збирання сміття в навчальних кабінетах і технічних приміщеннях встановлено спеціальні корзини. Туалетні приміщення прибираються техперсоналом після кожної перерви з використанням дезінфікуючих речовин. Дезінфікуючі засоби зберігаються без доступу світла в недоступних для дітей місцях.

Техперсонал забезпечений спецодягом для прибирання. Технічний інвентар для прибирання промаркований, закріплений за кожним навчальним і допоміжним приміщенням, зберігається окремо в спеціально виділених місцях.

Під час літніх канікул здійснюється поточний ремонт приміщень та обладнання.

Таким чином, в навчальному закладі створені оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів. Робота щодо медичного обслуговування, дотримання санітарно-гігієнічних норм ведеться на належному рівні.

Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Одокієнко І.Є., завідуючій господарством:

1.1. Посилити контроль за миттям технічними працівниками світильників

(1 раз / 3 місяці) у приміщеннях школи та вікон (1 раз / 6 місяців).

Постійно

1.2. Щопонеділка в осінньо-зимовий період перевіряти відносну вологість повітря в приміщенні (норма 40-60%) і температурний режим та фіксувати дані в окремому журналі, про що доповідати на нараді при директорі.

Листопад 2015 року – березень 2016року
1.3. Забезпечити контроль за виконанням запланованих робіт для поточного ремонту приміщень на літніх канікулах.

Червень-серпень 2015року

2. Дядик А.С., Савченко С.А., заступникам директора з навчально-виховної роботи:

2.1. Взяти під особистий контроль виконання вимог санітарно-гігієнічного режиму.

Постійно

2.2. Здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів відповідно до плану роботу школи на 2013/2014 навчальний рік.

2.3. Забезпечити оновлення інформаційно-профілактичного стенду щодо пропаганди здорового способу життя.

До 02.09.2015

2.4. Запровадити моніторинг вивчення стану здоров’я школярів за результатами проведених поглиблених медичних оглядів.

З 02.09.2015

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи І.А. Колісник
З наказом ознайомлені:

СавченкоС.А.

Одокієнко І.Є.

Дядик А.С.

Савченко С.А.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Уроків на 24 квітня 2015 року
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа
Про підсумки підготовки школи з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2013 році та завдання на 2014 рік

Харьковская общеобразовательная школа
Згідно із Законом України «Про енергозбереження» вiд 01. 07. 1994 №74/94-вр, на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України...

Харьковская общеобразовательная школа
Була проведена експертиза нормативності ведення алфавітної книги, особових справ учнів, класних журналів, журналу групи продовженого...

Харьковская общеобразовательная школа
Була проведена експертиза нормативності ведення алфавітної книги, особових справ учнів, класних журналів, журналу групи продовженого...

Харьковская общеобразовательная школа
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Харьковская общеобразовательная школа
Міністерства освіти І науки України 18. 04. 2006 №304 та з метою реалізації системи безперервного навчання з питань охорони праці...

Харьковская общеобразовательная школа
Харківської області, адміністрація школи перевірила дотримання техніки безпеки під час виконання практичних та лабораторних робіт...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт