Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Книга обліку розрахункових операцій

Книга обліку розрахункових операційДодаток 3

до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ )
Форма № 1-КОРО


Дата реєстрації в органі доходів і зборів _________

Номер реєстрації в органі доходів і зборів ________
ЗАЯВА

про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

Необхідне позначити знаком "" або ""
Юридична особа 
Книга обліку розрахункових операцій
Фізична особа – підприємець
Розрахункова книжка
Відокремлений підрозділ
Реєстрація


Перереєстрація у зв'язку із


______________________________


1

(зазначити)

Найменування органу доходів і зборів, у якому здійснюється реєстрація (перереєстрація) книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки


2

Дані щодо суб’єкта господарювання:

найменування або прізвище, ім'я та по батькові


податковий номер / серія та номер паспорта*

3
Дані щодо РРО
фіскальний номер

м


одель (модифікація)

заводський номер

версія програмного забезпечення


модель зовнішнього модема**
заводський номер зовнішнього модема**


4
Книгу обліку розрахункових операцій / розрахункову книжку призначено для

використання в господарській одиниці

н


азва господарської одиниці
а


дреса господарської одиниці
найменування органу доходів і зборів за адресою господарської одиниці


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

Аркуш 1, сторінка 1
2

Продовження додатка 3


5
Документ на право власності або документ, що дає право на розміщення об’єкта, де буде використовуватись книга обліку розрахункових операцій
__________ Дата / / Строк дії з / / до / /
податковий номер / серія та номер паспорта* орендодавцянайменування або прізвище, ім'я та по батькові орендодавця


6

Дані щодо книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки
номер книги обліку розрахункових операцій,

яка реєструється (перереєструється)

серія та номер засобу контролю книги

обліку розрахункових операцій
кількість аркушів ___________________

номер розрахункової книжки,

яка реєструється (перереєструється)

серія та номер засобу контролю

розрахункової книжки
кількість аркушів ____________________


7


До заяви додається: _______________________________________________

Інформація, наведена в заяві та додатках до неї, є достовірною
8


_________________________ ________________ "____" ______ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)

М. П.

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Аркуш 1, сторінка 2


3

Продовження додатка 3

9
Дані про розгляд заяви та реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки (заповнюються службовими особами органу доходів і зборів)Результати обробки заяви


Прийнято рішення про реєстрацію Відмовлено в реєстрації

Причина відмови в реєстрації ___________________________________________

Посадова особа органу доходів і зборів

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)

Дані про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій

Фіскальний номер

Дата реєстрації "____" ____________ 20___ року

Дані про реєстрацію розрахункової книжки

Номер
Дата реєстрації "____" ____________ 20__ року

Посадова особа органу доходів і зборів, відповідальна за внесення даних до інформаційної системи Міндоходів України

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)Аркуш 2, сторінка 1

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Книга обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Книга обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Книга облікових форм книга встановленої форми (додаток 1)
Порядок поширюється на книги обліку розрахункових операцій І розрахункові книжки, що використовуються

Наказ
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Закону України
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій...
...

Заява
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Міністерство доходів І зборів україни
Міністерство доходів І зборів України з метою забезпечення належного обліку реєстраторів розрахункових операцій (далі рро) та книг...

Заповнення заяви
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського...

Книга обліку депозитних операцій
Порядок заповнення Книги обліку депозитних операцій та Книги обліку особових рахунків депонентів у разі прийняття в депозит грошових...

Пункт 1 глави 5 розділу ІІ форма журналу використання реєстратора...
Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського...

Заповнення заяви
Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за...

Інструкція з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах
Застосування реєстраторів розрахункових операцій здійснюється відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових...

До Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових...
Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт