Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Податки, витрати, єсв: відповіді на запитання за матеріалами семінарів київ – львів – харків листопад – грудень 2014 року

Податки, витрати, єсв: відповіді на запитання за матеріалами семінарів київ – львів – харків листопад – грудень 2014 року


Пенсійний фонд

Олена САМОЩЕНКО,

приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу

ПОДАТКИ, ВИТРАТИ, ЄСВ:
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕМІНАРІВ
КИЇВ – ЛЬВІВ – ХАРКІВ
ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 2014 РОКУ


Запитання 1. Чи повинен бути сплачeний ЄСВ за коштами, отриманими у зв’язку з вагітністю та пологами?

Відповідь. Так. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 № 231-VII було внесено зміни до статей 4,7,8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Внаслідок унесених змін особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, віднесені до застрахованих осіб. Сума допомоги по вагітності та пологах виплачуватиметься за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. На підставі заяви-розрахунку, оформленої страхувальником, робочий орган Фонду перераховуватиме на окремий рахунок суму нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що включає суму ЄСВ в частині утримань. Утриманий ЄСВ повинен бути сплачений не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування допомоги.

Нагадуємо, що відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі — ПК України) допомога по вагітності та пологах не обкладається податком на доходи фізичних осіб.

Запитання 2. Чи необхідно подавати «пусту»1ДФ, якщо немає найманих працівників і за звітний квартал не було виплат (витрат) щодо ФОП?

Відповідь. Ні. Форму 1ДФ та порядок її подання затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку».

Форма 1ДФ подається у разі, тільки якщо Ви виплатили або нарахували дохід платнику податку (п. 2.2 наказу).

Запитання 3. Чи подавати 1ДФ за витратами (придбання канцтоварів та техніки у ФОП)?

Відповідь. Однозначної відповіді на це запитання немає. Звісно, що контролюючі органи наполягають на поданні податкового розрахунку за формою 1ДФ у разі виплати фізичній особі — підприємцю доходу.

Але є і протилежна думка та її обґрунтування.

Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — самозайнята особа, яка зобов’язана нараховувати, утримувати та сплачувати податок. Відсутність однієї з ознак щодо податкового агента робить неможливим виконання ним своїх повноважень.

Підпунктом 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПК України передбачено, що податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — підприємців — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Відповідно до п.п. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 ПК України остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником податку самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації. Звісно, це стосується підприємців, які обрали загальну систему оподаткування. Згідно з п.п. 47.1.2 ст. 47 ПК України фізичні особи — платники податків несуть відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у поданих документах.

Відповідно до п. 292.9 ст. 292 ПК України доходи фізичної особи — платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно із главою 1 «СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ» розділу XIV «СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ» ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу ХІV ПК України і відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій несуть платники єдиного податку (ст. 300 ПК України ).

Отже, при нарахуванні (виплаті) фізичній особі — підприємцю доходу (незалежно від системи оподаткування) приватні нотаріуси не зобов’язані подавати форму 1ДФ.

Запитання 4. Чи зобов’язаний нотаріус при отриманні листа податкової інспекції про надання документів або копій їх надавати та відповідати на такий лист?

Відповідь. Відповідь на запит контролюючого органу необхідно надавати, бажано в десятиденний термін, навіть коли запит складено з порушенням вимог, тобто немає:

посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації;

не вказані підстави для надіслання запиту;

відсутній опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують, а тому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом» платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь.

У разі отримання запиту необхідно:

уважно вивчити отриманий запит;

пересвідчитися, що у запиті проставлені його номер та дата;

звернути увагу на наявність підпису і печатки на документі, на наявність або відсутність проставлених від руки прийменника «за» або косої риски перед найменуванням посади особи, що підписала документ.

Також необхідно звернути увагу на:

перелік нормативно-правових актів, наведених як юридичне обґрунтування вимог запиту;

наведені підстави для надіслання запиту;

опис інформації, що запитується;

перелік документів, що підтверджують цю інформацію (у разі потреби). 

Крім того, слід:

відкрити в першоджерелі кожну із указаних у запиті норм і перевірити, чи стосується вона суті запиту;

зробити правовий аналіз кожної вказаної в запиті норми й указати на помилковість або некоректність її наведення у конкретному випадку витребування оригіналів або копій документів;

написати і надіслати відповідь з урахуванням усіх перелічених вище пунктів;

обов’язково вказати номер та дату запиту, на який надається відповідь;

у заключній частині виразити готовність до співпраці, якщо вимоги запиту будуть відповідати чинному в Україні законодавству.

Запитання 5. Чи можливо включити у витрати нотаріуса будівельні матеріали, котрі використано на ремонт контори, якщо договору про виконання будівельних робіт із будь-якою фізичною чи юридичною особою нотаріус не має.

Відповідь. Відповідно до п. 3 ст. 178 ПК України оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Нормами діючого ПК України не передбачено конкретного переліку видатків приватних нотаріусів. Умовами зарахування витрат є, по-перше, облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайнятої особи та отримання відповідної довідки про взяття на облік; по-друге, їхня приналежність і необхідність для здійснення незалежної професійної діяльності.

Наказами Міністерства доходів та зборів України від 24.12.2012 № 1185 та від 30.12.2013 № 884 було затверджено узагальнюючі податкові консультації щодо витрат приватного нотаріуса, якими було встановлено можливі витрати приватного нотаріуса як самозайнятої особи.

До витрат приватного нотаріуса може бути віднесена, зокрема, оренда робочого місця нотаріуса, у тому числі його поточний ремонт, обладнання пандусу для під’їзду інвалідів.

Але як довести, що придбані матеріали використовувались саме на ремонт нотаріальної контори? Для юридичних осіб передбачено Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма № ОЗ-2) (наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995 № 352 ). На жаль, для самозайнятих осіб жодного нормативного документа немає. Можна щось скласти на кшталт цього або укласти акт з орендодавцем, але гарантувати, що контролючі органи приймуть такий документ не можна. Тому слід або не включати такі витрати, або бути  готовими відстоювати свої права у суді.

Запитання 6. Чи вважається витратами нотаріуса придбання комп’ютерної техніки (системного блоку або монітора)?

Відповідь. Як уже зазначалося вище, перелік витрат нотаріусів встановлено в узагальнюючих податкових консультаціях щодо витрат приватного нотаріуса. На жаль, в них придбання оргтехніки прямо не зазначено, можливо, тільки обслуговування технічного обладнання (комп’ютери, у тому числі їх програмне забезпечення, принтери, сканер, ксерокс, факс, телефон тощо).

Не завжди вдається переконати перевіряючих, що для того, щоб щось обслуговувати, його треба спочатку придбати.

Тому, якщо це оформлено як ремонт техніки або технічне обслуговування, тоді це можна відносити до витрат.

Також потрібно пам’ятати, що Узагальнення не має права звужувати норми ПК України, а ПК України єдиним обмеженням щодо визначення витрат нотаріуса визначає їх використання для вчинення нотаріальних дій.

І до речі, ПК України не надає повноважень податковій обмежувати перелік витрат нотаріуса.

Запитання 7. Яким чином заповнити пенсійний звіт, якщо маємо оподатковуваний рік, а у звіті передбачено графи звітності помісячно?

Відповідь. Відповідно до роз’яснення Пенсійного фонду України «Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011, зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012» особи, які забезпечують себе роботою самостійно, тобто займаються незалежною професійною діяльністю, формують та подають звіт згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У графі 2 таблиці 3 додатка 5 «Сума доходу, заявлена в податковій декларації» відображаються в розрізі місяців суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності та задекларованого до органу податкової служби за результатами звітного року. При цьому слід зазначити, що у графі 3 таблиці 3 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року. Сума доходу, з якої розраховується єдиний внесок в графі «усього» таблиці 3 додатка 5 до наказу Міністерства доходів та зборів від 09.09.2013 № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» має відповідати чистому доходу, заявленому в податковій декларації (див. статтю В. Марченка «Єдиний внесок з нотаріальної діяльності за підсумками 2014 року» (Мала енциклопедія нотаріуса, 2015, № 1, с. 70).

Запитання 8. Яка відповідальність передбачена за заниження податкового зобов’язання (розміри штрафу, пені)?

Відповідь. За порушення законів із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Фінансова відповідальність за порушення законів із питань оподаткування встановлюється та застосовується згідно з ПК України та іншими законами у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

У разі коли дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання (зазначається в податковому повідомленні-рішенні), що тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання.

Повторне, протягом 1095 днів, визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього ж податку тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання.

Пеня нараховується:

після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання — на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті;

у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків, у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) — із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження.

Нарахування пені розпочинається:

а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання;

б) при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні.

Запитання 9. Яка відповідальність передбачена за недоплату ЄСВ (розміри штрафу, пені)?

Відповідь. Контролюючий орган у разі визначення недоїмки надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату. Платник єдиного внеску зобов’язаний протягом десяти календарних днів із дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 (у разі нарахування штрафу за період до 2015 ро­ку — 10) відсотків своєчасно не сплачених сум.

За донарахування контролюючим органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 (у разі нарахування штрафу за період до 2015 року — 5) відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більше як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску.

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Запитання 10. Яка відповідальність передбачена за відсутність або неналежне ведення Книги обліку доходів і витрат?

Відповідь. Форма та порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджена наказом Міністерства доходів та зборів України від 16.09.2013 № 481 (далі — Книга).

Відповідно до цього наказу Книга повинна бути прошнурована, пронумерована та зареєстрована в контролюючому органі та заповнюватися за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Відсутність Книги контролюючий орган визначає як незабезпечення зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення та сплати податків і зборів та тягне за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

У разі якщо Книга є, але ведеться з порушенням норм указаного наказу, то до платника податку можуть бути застосовані:

– попередження;

– накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 гривень).

Таки ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 гривень).

Запитання 11. У які строки необхідно оскаржувати податкове повідомлення-­рішення та вимогу про недоїмку по ЄСВ?

Відповідь. Податкове повідомлення-­рішення приймається контролюючим органом протягом десяти робочих днів із дня, наступного за днем вручення платникові податків акта перевірки. Податкове повідомлення-рішення може бути прийняте й раніше 10 днів, але не раніше граничного строку на подання заперечення до акту перевірки, тобто 5 робочих днів. Платник податків зобов’язаний сплатити суму донарахованого податку та штрафних санкцій, визначених у податковому повідомленні-рішенні, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання такого податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. Отже, оскаржити рішення податкової необхідно протягом 10 календарних днів із дня отримання рішення. Цей строк застосовується як при адміністративному, так і при судовому оскарженні податкового повідомлення-рішення.

Щодо оскарження вимоги про сплату боргу (недоїмки), то слід зауважити, що така вимога вручається платнику одночасно з актом про результати проведеної перевірки. Строк сплати за такою вимогою становить 10 робочих днів. Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом. У разі якщо платник єдиного внеску не сплатив зазначені в рішенні суми протягом десяти робочих днів, а також не повідомив у цей строк орган доходів і зборів про оскарження рішення, таке рішення передається державній виконавчій службі в порядку, встановленому законом.

Таким чином, строк для оскарження вимоги про сплату боргу (недоїмки) як в судовому, так і в адміністративному порядку складає 10 робочих днів.

MEH № 1 2015 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Податкова звітність, витрати нотаріуса, єсв — аналіз судової практики...
Самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий...

«Відповіді на ваші запитання: пдфо, військовий збір, єсв»
Сьогодні я І моя колега Наталія Бойко озвучимо відповіді на ваші запитання щодо справляння податку на доходи фізичних осіб, військового...

Граничний термін сплати акцизного податку за грудень – 30 січня 2014 року
Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період. Саме тому акцизний податок за грудень 2013 року...

Відповіді на запитання щодо справляння єдиного внеску 27. 10. 2016
За виробничу практику їм нараховується зарплата, на яку нараховується єсв І відображається в звіті єсв в таблиці Чи необхідно зазначати...

Відповіді на запитання учасників вебінару 18. 09. 2015
Порядок сплати єсв для новоствореного суб’єкту господарювання – приватного підприємця на загальній та спрощеній системі

Зат «Інюрполіс», м. Харків як продати частку?
Надано відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають при переході частки (її частини) учасника в статутному фонді товариства...

1. Реєстрація права власності на нерухоме майно на набувача за договором...
Відповіді на запитання щодо державної реєстрації прав за результатами заходу, проведеного 13 грудня 2014 року

Відповіді 2013 Закарпатський інститут післядипломної педагогічної...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

2014 Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти Завдання...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

Галичина
Редакційна рада: Микола Кугутяк, Олег жерноклеєв, Леонід Зашкільняк (м. Львів), Петро Круль, Василь Марчук, Борис Савчук, Михайло...

Галичина
Редакційна рада: Микола Кугутяк, Олег жерноклеєв, Леонід Зашкільняк (м. Львів), Петро Круль, Василь Марчук, Борис Савчук, Михайло...

План проведення семінарів та практикумів (тренінгів) із платниками на квітень 2014 року
Порядок заповнення платниками декларацій про майновий стан та доходи за 2013 рік

Інструкція подачі документів в консульство Польщі
На польську візу подача документів туристів відбувається в одному з візових центрів Польщі в містах: Львів, Івано-Франківськ, Ужгород,...

Відповіді на запитання про подання оновленої звітності акцизного податку та з новацій – 2017

Відповіді на запитання учасників вебінару 21. 04. 2016
Чи має І розділ дорівнювати ІІ розділу, якщо у І відображаються розрахунки з приватними підприємцями?

Вих. №20/01-14/49-oг/мю від 20. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
Львів, код єдпроу 38478053, місцезнаходження: 79013, м. Львів, вул Карпінського, буд. 19, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Відповіді на запитання щодо справляння земельного податку та єдиного...

Відповіді на запитання про подання оновленої декларації про майновий стан І доходи 23. 12. 2016База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт