Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №41

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №41 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н А К А З

05.01.2015 № 1
Про введення в дію

номенклатури справ

школи на 2015 рік
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 № 183 «Про Порядок складання номенклатур справ у міністерстві», наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», керуючись «Методичними рекомендаціями з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ» Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, Положення про шкільну експертну комісію, затвердженого наказом по школі від 28.12.2012 № 324, згідно акту шкільної експертної комісії від 05.01.2015 № 1 «Про введення в дію номенклатури справ школи на 2015 рік», з метою систематизації та якісного ведення діловодства в школі, посилення персональної відповідальності працівників школи за належну організацію роботи зі зверненнями громадян, службовою кореспонденцією та діловими паперами
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію номенклатуру справ школи на 2015 рік, терміни зберігання обов’язкових документів та відповідальних за ведення й збереження документації. (додаток)

2. Шкільній експертній комісії здійснити підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у 2014 році у ХЗОШ № 41 та підготувати документи 2014 року на збереження ділової документації в архіві школи.

До 30.01.2015

3. Секретарю школи Доморадовій Л.А.:

3.1. Привести документацію у відповідність до затвердженої номенклатури справ згідно з функціональними обов’язками працівників школи.

До 25.01.2015

3.2. Вести справи згідно із функціональними обов’язками відповідно до затвердженої номенклатури.

Протягом 2015 року

3.3. Нести відповідальність за передачу ділової документації 2014 року на збереження до архіву школи.

30.01.2015

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о.директора школи Є.В.Гонський
З наказом ознайомлені:

Фурман Н.В.

Доморадова Л.А.


Додаток

до наказу директора

ХЗОШ № 41

від 05.01.2015 № 1
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41

Харківської міської ради Харківської області на 2015 рік
Документи з організаційно-розпорядчої діяльності – 01


Індекс

справи

Заголовок справи

Кількість

справ, томів, частин

Строк зберігання справи і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5


01-01

Законодавчі та нормативні документи (Закони України, постанови, рішення вищих та місцевих органів виконавчої влади) про освіту. Копії.
Доки не мине потреба


перехідне

Рішення, розпорядження Харківської Обласної адміністрації, Харківської міської ради, адміністрації Червонозаводського району з питань організації діяльності закладу. Копії.

Доки не мине потреба


Накази, розпорядження Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради. Копії.

Доки не мине потреба

01-02

Доручення Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради
10років

Ст.6-а

01-03

Установчі документи (статут, свідоцтва, довідки та інше)
До ліквідації організації Ст. 30

перехідне

01-04

Документи (свідоцтва, акти, висновки та інше) щодо державної атестації закладу
До ліквідації установи Ст.48

перехідне

01-05

Посадові та робочі інструкції працівників закладу

5*років

Ст.43

*після заміни новими

01-06

Правила внутрішнього трудового розпорядку
1*рік

Ст.397

*після заміни новими

01-07

Накази директора школи з основної діяльності
До ліквідації закладу Ст.16-а
01-08

Накази директора школи з кадрових питань (особового складу)
75 років1

Ст.16-б

1накази про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням – 5 років

01-09

Накази директора школи щодо обліку руху учнів
75 років Ст.16-б
01-10

Накази директора школи з адміністративно-господарчих питань
5 років Ст.16-в
01-11

Матеріали нарад при директорові

5 років

Ст.13
01-12

Протоколи засідань педагогічної ради
10 років

Ст.14-а
01-13

Протоколи засідань ради школи

10 років

Ст.14-а
01-14

Протоколи загальних зборів трудового колективу

До ліквідації організації

Ст.12-а
01-15

Перспективний план /концепція розвитку/навчального закладу

До ліквідації організації

Ст.149
01-16

План роботи школи на поточний навчальний рік
5 років

Ст.552-б, 157-а
01-17

Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу навчального закладу
До ліквідації організації

Ст.149
01-18

Річний звіт про кількісний склад працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (Ф.6-ПВ)
10 років

Ст.355, 489
Статистична звітність (форми № ЗНЗ-1, № 83-РВК та інші)
Відповідно до рекомендацій Держстату
Річні статистичні звіти навчального закладу
До ліквідації організації

Ст.302-б
01-19

Оперативні звіти про прийнятих працівників (ф.5-ПН)
10 років

Ст.355,489
01-20

Колективний договір
До ліквідації організації

Ст.395-а
01-21

Штатний розпис

3 роки

Ст.37-б
01-22

Особові справи співробітників

75*років

Ст.493-в

*після звільнення

01-23

Документи комплексних перевірок з основних (профільних) питань діяльності органами вищого рівня
10 років

Ст.76-а
01-24

Документи (оперативна звітність, довідки, відомості, листи, подання, службові записки та інше) з кадрових питань
5 років

Ст.489
01-25

Приймально-здавальні акти загальноосвітнього навчального закладу (при зміні керівництва)
До ліквідації закладу

Ст.45-а
01-26

Підстави до наказів з основної діяльності
До ліквідації закладу Ст.16-а
01-27

Підстави до наказів з кадрових питань (особового складу)
75 років Ст.16-б
01-28

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду

5*

Ст.82-б років

* у разі неодноразового звернення-5років після останнього звернення

01-29

Листування з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаментом освіти Харківської міської ради, управлінням освіти адміністрації Червонозаводського району з основної діяльності закладу, з адміністративних та фінансових питань
5 років

Ст.22, 68, 24,522
01-30

Журнал реєстрації довідок

5 років

Ст.141
01-31

Книга обліку виходу на роботу обслуговуючого персоналу
1 рік

Ст.1037
01-32

Книга обліку виходу на роботу адміністрації
1 рік

Ст.1037
01-33

Книга обліку виходу на роботу учителів в канікулярний час
1 рік

Ст.1037
01-34

Контрольно-візитаційна книга
5 років
01-35

Журнал ознайомлення з колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку
5 років

ст.121-в
01-36

Книга реєстрації наказів директора з основної діяльності

До ліквідації організації

ст.121-а
01-37

Книга реєстрації наказів директора кадрових питань (особового складу)
75 років

ст.121-б
01-38

Книга реєстрації наказів директора щодо обліку руху учнів


До ліквідації організації

Ст.121-а
01-39

Книга реєстрації наказів директора школи з адміністративно-господарських питань
5 років

Ст.121-в
01-40

Трудові книжки працівників, санітарні книжки
До запитання, не затребувані не менше

50 років
01-41

Книга реєстрації протоколів засідань педагогічної ради

До ліквідації організації

Ст.121-а
01-42

Книга реєстрації протоколів засідань ради школи

До ліквідації організації

Ст.121-а
01-43

Книга реєстрації протоколів загальних зборів колективу

До ліквідації організації

Ст.121-а
01-44

Реєстраційний журнал вхідних документів
3 роки

Ст.122
01-45

Реєстраційний журнал вихідних документів
3 роки

Ст.122
01-46

Книга обліку видачі трудових книжок і вкладишів до трудових книжок
50 років

Ст.530-а

перехідна

01-47

Книга особистого прийому громадян

3 роки

Ст.124
01-48

Реєстраційний журнал звернень громадян
5 років

Ст.125
01-49

Журнал реєстрації телефонограм

1 рік

Ст.126
01-50

Зведена номенклатура справ школи
5*років

Ст.112-а

*після заміни новою
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Наказ
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-хБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт