Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній двк негайно

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній двк негайно

1.Підготовка до голосування у день виборів-проведення підготовчого засідання ДВК перед початком голосування
17 січня 2010 року ДВК не раніше як за 45 хвилин до початку голосування - не раніше 7-ї години 15 хвил. - проводить підготовче засідання.
На засіданні ДВК мають право бути присутніми кандидати на пост ПУ, довірені особи кандидатів на пост ПУ, офіційні спостерігачі, представники ЗМІ.
Етапи підготовчого засідання:


 1. Усі присутні на засіданні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені.

 2. Відкриття сейфу (металевої шафи) з виборчими бюлетенями.


У разі виявлення пошкодження стрічки , якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній ДВК негайно:

  • повідомляє про це органи внутрішніх справ та ОВК;

  • відкриває сейф, виймає виборчі бюлетені;

  • члени ДВК перераховують виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми на цьому засіданні ДВК та скраплюється печаткою комісії.
 1. Голова ДВК на підставі витягу з протоколу ОВК про передачу виборчих бюлетенів ДВК або акта про невідповідність встановленої кількості виборчих бюлетенів, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих ДВК. ( інформація про кількість фіксується секретарем у протоколі ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці).

 2. Голова ДВК надає для огляду членам ДВК та іншим особам, присутнім на засіданні, по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки, оголошуючи номер кожної.

 3. Після огляду кожної скриньки вона пломбується або опечатується печаткою ДВК.

 4. Після пломбування до скриньки опускається контрольний лист, у якому зазначаються:

  • номер територіального округу;

  • номер виборчої дільниці;

  • час вкидання контрольного листа у виборчу скриньку;

  • підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів ДВК, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні на засіданні.

7. Контрольний лист підписується вищезазначеними особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії.

8. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру.

9. Після виконання всіх дій кожна стаціонарна (велика) скринька встановлюється на відведені для них місця, переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів низ у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування.
2.Організація і порядок голосування
Порядок видачі виборцю виборчого бюлетеня членом ДВК:

 1. виборчий бюлетень видається виключно виборцю, внесеному до списку виборців.

 2. виборчий бюлетень видається виборцю за умови пред’явлення ним документа, що посвідчує особу виборця та його громадянство.

Такими документами, що посвідчують особу і громадянство, є:

  • паспорт громадянина України;

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

  • дипломатичний паспорт;

  • службовий паспорт;

  • посвідчення особи моряка;

  • посвідчення члена екіпажу;

  • військовий квиток для військовослужбовців строкової служби;

  • тимчасове посвідчення громадянина України;

  • картка (довідка) установи виконання покарань і слідчого ізолятора.

 1. Виборцю видається тільки один виборчий бюлетень.

 2. Виборець повинен розписатися за отримання виборчого бюлетеня :

  • на контрольному талоні виборчого бюлетеня;

  • у списку виборців.

 3. Член ДВК, який видає виборчий бюлетень, вписує свої прізвище та ініціали і розписується у виборчому бюлетені та контрольному талоні.


Процедура заповнення виборчого бюлетеня:

  • Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.

  • Виборчий бюлетень заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування.

  • Під час заповнення забороняється присутність інших осіб.

  • Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена ДВК скористатися допомогою іншого виборця.

  • Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам.

  • У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку «+» («плюс») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост ПУ, за якого він голосує.

  • Виборець може проголосувати лише за одного кандидати на пост ПУ або не підтримати жодного.

  • Виборець самостійно опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку.

Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена ДВК доручити це зробити іншій особі у своїй присутності.
Особливі ситуації, що можуть виникнути під час голосування:

 1. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних кандидатів на пост ПУ, у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів.

 2. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт.


Закінчення голосування:

О 20 годині голова ДВК оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які перебувають у приміщенні для голосування.

Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким надано право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.

На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, ДВК може оголосити голосування закінченим раніше часу, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців.

Підрахунок голосів на таких дільницях проводиться одразу після оголошення про закінчення голосування.

3.Послідовність підрахунку голосів ДВК:

 1. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем ДВК і скріплюється печаткою комісії.

 2. ДВК на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 3. ДВК підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, що були заповнені з помилками запаковуються. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

 4. ДВК підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців. Ця кількість оголошується.

 5. ДВК підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується.

 6. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині восьмій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені". 

 7. У разі невідповідності кількості контрольних талонів кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням ДВК причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 8. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, заяви, на підставі яких складався витяг із списку, відкріпні посвідчення, рішення суду про включення виборця до списку виборців у день голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.

 9. Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються. На пакеті робиться напис "Контрольні талони", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.

 10. ДВК перевіряє, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих ДВК. У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт із зазначенням встановленої рішенням ДВК причини такого розходження, який підписується присутніми членами ДВК. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

 11. ДВК перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.

 12. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами ДВК. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

 13. Виборчі скриньки відкриваються ДВК почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.

 14. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени ДВК, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (для переносної виборчої скриньки - контрольних листів).

 15. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. ДВК при цьому підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.

 16. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа ДВК складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

 17. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій скриньці, ДВК складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про таку невідповідність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

 18. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається ДВК шляхом голосування.

 19. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.

 20. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів, за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, ДВК вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. До предметів відносять і контрольні листи. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії. Встановлена у підсумку підрахунку кількість є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 21. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів, написи "недійсні", "проти всіх". При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.

 22. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується ДВК шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.

 23. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.

 24. ДВК підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост ПУ, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост ПУ. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

 25. ДВК зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кожного кандидата, та кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата. У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт із зазначенням встановленої рішенням ДВК причини такого розходження, який підписується присутніми членами ДВК. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

 26. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост ПУ, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата на пост ПУ, запаковуються окремо. На пакетах зазначаються відповідно прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата", номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Загальний порядок реєстрації реєстрація
У разі втрати або пошкодження Сертифіката необхідно оформити його дублікат у хрцояо після 1 квітня 2013 року

Перелік документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Паспорт або інші документи, що посвідчують осіб, які зазначені в картці зразків підписів І відбитка печатки та особи, що відкриває...

Картка із зразками підписів І відбитка печатки

Картка із зразками підписів І відбитка печатки

Картка із зразками підписів І відбитка печатки

Картка зразків підписів та відбитку печатки юридичної особи

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає...
Заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів...

Пам’ятка члену дільничної виборчої комісії на місцевих виборах 25...
На засіданні двк, крім членів двк, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення лише такі особи (ч. 9 ст. 27 Закону)

Додаток 63 картка із зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента
Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № е – від р

Додаток 2 Зразок анкети кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури,...
Якщо так, укажіть дату та статтю, згідно з якою Вас було притягнуто до кримінальної відповідальності, а також відомості про зняття...

Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування автоматизованих...
Ці Правила визначають вимоги до порядку улаштування, експлуатації та технічного обслуговування автоматизованих систем раннього виявлення...

Картка із зразками підписів
Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за...

Форма подання відомостей про зразки підписів, відбитків печаток та/або штампів

Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної...
Црл) в 19-21 І 30 тижнів вагітності. У разі виникнення акушерських ускладнень, патології плода, загострення ескстрагенітальної патології...

Конкурс І. «Представлення команд»
«Або люди зроблять так, щоб на Землі було менше диму, або дим зробить так, щоб на Землі було менше людей.»

Аналіз невідповідності системи електронного декларування вимогам чинного законодавства

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
У розділі VII порядку зазначено, що саме необхідно зробити страхувальнику у разі виявлення ним помилки у звіті за формою Ф4-фсс з...

Картка із зразками підписів розпорядників
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт