Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Сторінка1/3
  1   2   3УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Н А К А З
03.08.2015 № 128

Про упорядкування роботи загальноосвітніх

навчальних закладів району щодо організації

навчання учнів за індивідуальною формою

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, із змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432, наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 26.06.2015 №115 «Про упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова усіх типів і форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою», інших нормативно-правових актів та з метою упорядкування роботи закладів освіти району щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою
НАКАЗУЮ:


 1. Головному спеціалісту управління освіти Дерев’янко Т.Є.:

  1. Взяти до виконання та керівництва у практичній діяльності Алгоритм роботи (зі змінами) щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, затвердженого наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 26.06.2015 № 115 «Про упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова усіх типів і форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою» (додається).

  2. Тримати під контролем діяльність загальноосвітніх навчальних закладів району щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою.

Упродовж 2015/2016 навчального року

  1. Тримати під контролем діяльність підпорядкованих навчальних закладів щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою. Здійснювати аналіз стану охоплення учнів індивідуальною формою навчання.

Упродовж 2015/2016 навчального року

  1. Тримати під контролем обов’язковість організації змістовного дозвілля учнів, які навчаються за індивідуальною формою, для запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності.

Упродовж 2015/2016 навчального року

  1. 1.4. Надавати кожен рік до Департаменту освіти Харківської міської ради разом зі звітами про кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою, інформацію про кількість дітей з інвалідністю та хворих дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району.

До 20.11

До 20.04

1.5. Посилити контроль за відповідністю фахової освіти вчителів, які здійснюють навчання за індивідуальною формою.

Упродовж 2015/2016 навчального року

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

2.1. Взяти до виконання та керівництва у практичній діяльності затверджений Алгоритм роботи щодо організації навчання за індивідуальною формою (зі змінами).

З 01.09.2015

2.2. Продовжити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості для вирішення питання щодо можливості повноцінного навчання дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, в інтернатних установах.

Упродовж 2015/2016 навчального року

2.3. Посилити контроль за організацією змістовного дозвілля учнів, які навчаються за індивідуальною формою, для запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності.

З 01.09.2015

3. Завідувачу ЛКТО управління освіти Фесенко О.В. розмістити цей наказ на сайті управління освіти.

До 10.08.2015

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління освіти Прохоренко О.В.

Начальник управління освіти О.С.Нижник

З наказом ознайомлені:
Дерев’янко Т.Є.
Фесенко О.В.

Дерев’янко Т.Є.

Додаток

до наказу управління освіти

від 03.08.2015 № 128
А Л Г О Р И Т М

роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, затверджений наказом Департаменту освіти Харківської міської ради

від 26.06.2015 №115
Нормативно-правове забезпечення.


 1. Закон України «Про освіту».

 2. Закон України «Про загальну середню освіту».

 3. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.

 4. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, із змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432.

 5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304.

 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (початкова школа).

 7. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.

 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1 -4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 9. Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383\15074.

 10. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

 11. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2013 № 72/78.

 12. Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 923/5144 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187) із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 № 115.

 13. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799.

 14. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 15. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1\9-413 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою».

 16. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.01.2005 № 1\9-3 «Щодо збільшення кількості годин для організації навчання за індивідуальною формою».

 17. Лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 01.02.2007 № 01-10\463 «Про надання щорічної інформації про кількість дітей-інвалідів та хворих дітей, які навчаються в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району (міста)».


Загальні положення.
Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності. При цьому, відповідно до ст. 113 Закону України «Про загальну середню освіту» навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах України здійснюється за груповою чи індивідуальною формами навчання і не передбачає їх одночасного поєднання (лист Міністерства освіти і науки України від 11.01.2005 № 1\9-3).

При організації індивідуального навчання слід звертати увагу на наступне:

 1. Заява подається на ім’я директора школи від обох батьків або осіб, які їх замінюють.

 2. У заяві обов’язково вказуються терміни організації навчання, дата подання заяви (початок занять – не раніше, ніж через 2-3 дні з моменту подачі заяви), кількість годин, підстава для збільшення годин (відмова від збільшення годин).

 3. Для організації навчання за індивідуальною формою учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, до заяви додається довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії (далі ЛКК) та печаткою лікувального закладу.

 4. Збільшення кількості годин для організації індивідуального навчання поширюється на учнів:

 • які мають статус дитини-інваліда або інваліда з дитинства (додається копія посвідчення);

 • які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рекомендацією психолого-медико-педагогічної консультації;

 • які перебувають на диспансерному обліку в дитячих медичних закладах за рекомендацією психолого-медико-педагогічної консультації.

 1. Батьки (особи, які їх замінюють) пишуть заяву (за наявністю відповідної медичної довідки) про звільнення їх дитини від уроків з тих предметів, які вказані у довідці лікувальної установи;

 2. Освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, повинен відповідати вимогам Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

 3. Учні, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, повинні навчатися за відповідними корекційними програмами. Навчання здійснюють педагоги, які пройшли відповідну курсову перепідготовку.

 4. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне, семестрове, річне.

 5. Учні, які навчаються за індивідуальним навчальним планом до кінця навчального року рішенням педради та відповідним наказом по школі звільнюються від навчальних екскурсій та навчальної практики (за умови їх проведення).

 6. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації здійснюється у встановленому порядку на загальних підставах.

 7. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» на загальних підставах.

 8. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у навчанні можуть нагороджуватися золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» за рішенням управління освіти адміністрації району Харківської міської ради.

 9. Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах.

Організація навчання за індивідуальною формою.


 1. Батьки (особи, які їх замінюють) пишуть заяву директору загальноосвітнього навчального закладу з проханням організувати навчання за індивідуальною формою з їх дитиною, яка за станом здоров’я не може відвідувати навчальний заклад (вказуються терміни). До заяви додаються довідка ЛКК та висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення «Дитина-інвалід» або «Інвалід з дитинства» (за умови їх наявності) (додаток 1).

 2. Адміністрація загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють), довідки ЛКК, висновків психолого-медико-педагогічної консультації, копій посвідчень (за умови їх наявності) згідно з вимогами п.п. 1.6, 4.2 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах звертається з поданням до управління освіти адміністрації району Харківської міської ради (далі РУО) щодо погодження організації навчання за індивідуальною формою для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад у 201__/201__ навчальному році (або вказується конкретний термін) та затвердити кількість годин для індивідуального навчання цих учнів відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану (додаток 2).

 3. Начальник управління освіти адміністрації району Харківської міської ради (за умови відповідного оформлення документів навчальним закладом) на підставі поданих матеріалів видає наказ (додаток 3).

 4. Директор навчального закладу видає наказ «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 201__/201__ навчальному році» (або конкретного учня) (додаток 4). На учнів, стосовно яких подані документи після початку навчального року, наказ видається окремо, із зазначенням конкретних термінів.

 5. Директор навчального закладу видає наказ «Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів (конкретного учня) за індивідуальною формою у 201__/201__ навчальному році» (додаток 5).

 6. Навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (додаток 6). Індивідуальні навчальні плани складаються на основі робочих навчальних планів, які затверджені в установленому порядку і складені на підставі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану конкретного класу (до гранично допустимого навантаження. Вивчення у 9 класі спецкурсу «Харківщинознавство» є обов’язковим).

 7. Якщо учень звільнений за станом здоров’я від вивчення окремих предметів (за відповідною довідкою і наказом по навчальному закладу, то в індивідуальному навчальному плані поруч з назвою цього предмета робиться запис: «Звільнений. Наказ від___ №_______». Також робиться примітка про те, що години, які виділені на вивчення цих предметів перерозподілені між іншими предметами індивідуального навчального плану.

 8. Якщо у висновку психолого-медико-педагогічної консультації міститься запис про те, що учень потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку навчання здійснюється за відповідною корекційною програмою при умові, що педагоги мають спеціальну підготовку.

 9. Учителі, які здійснюють індивідуальне навчання, на підставі існуючих програм і з урахуванням годин індивідуального навчального плану, розробляють індивідуальні програми (додаток 7), складають календарні плани і подають на погодження заступнику директора з навчально-виховної роботи. Індивідуальні програми затверджуються директором навчального закладу. При складанні індивідуальних навчальних програм і календарних планів необхідно керуватися інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо вивчення базових дисциплін (оновлюються щорічно). При складанні календарного плану обов’язково враховувати виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт. Календарні плани розглядаються на засіданні методичного об’єднання.

 10. Розклад навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів (особами, які їх замінюють) і затверджується директором навчального закладу.

 11. Виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються в окремих журналах звичайного зразка, з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів. У класному журналі на лівому полі всіх сторінок робиться відповідний запис (додаток 8).

 12. Адміністрації навчального закладу здійснювати контроль
  за організацією змістовного дозвілля учнів, які навчаються за індивідуальною формою, для запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності. Залучати учнів до участі у предметних (творчих) олімпіадах, конкурсах тощо.Дерев’янко Т.Є.

Додаток 1

Зразок заяви батьків
Директору

(назва ЗНЗ)

П.І.Б. заявників,

які мешкають за адресою

__________________

Заява
Просимо організувати для нашого сина (нашої дочки) П.І.Б., учня (учениці) ______ класу, навчання за індивідуальною формою за станом здоров’я з по ____ з кількістю ____ годин.
До заяви додаємо:

 1. довідку ЛКК від ___ №__;

 2. копію посвідчення «Дитина-інвалід» або «Інвалід з дитинства», рекомендацію психолого-медико-педагогічної консультації (вибрати потрібне).


(Якщо мають право на збільшення годин, але відмовляються –- прописати відмову).

дата підпис


З Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 61, від 15.10.2004 797 та від 19.05.2008 № 432, ознайомлені.

підпис

Додаток 2
Зразок написання подання до РУО

Начальнику управління освіти

адміністрації ___________ району

Харківської міської ради
П.І.П.

Щодо погодження організації

індивідуального навчання
Адміністрація (повна назва загальноосвітнього навчального закладу) згідно з вимогами п.п. 1.6, 4.2 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, із змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432, просить погодити організацію навчання за індивідуальною формою учнів (або конкретне прізвище одного учня), які(який) за станом здоров’я не можуть (не може) відвідувати навчальний заклад у 201__/ 201__ навчальному році (або конкретні терміни) та кількість годин для індивідуального навчання цих учнів відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану (відповідного) класу.

Додатки: на (кількість) арк. у 1 прим.:

1. Список учнів, які потребують навчання за індивідуальною формою (якщо один учень, то конкретне прізвище вказується у тексті і список не додається).

2. Копії (копія) заяв (заяви) батьків учнів (осіб, які їх замінюють).

3. Копії довідок ЛКК, висновків психолого-медико-педагогічної консультації, копії посвідчень (за умови їх наявності).
Директор Харківської загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів Харківської міської

ради Харківської області ____________________

Додаток 3
Зразок написання наказу РУО

Н А К А З


00.00.201__

Про організацію навчання учнів

(повна назва навчального закладу)

(або учня (вказати конкретне прізвище))

за індивідуальною формою

у 201__/201__ навчальному році
Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, із змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432, листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1\9-413 та від 11.01.2005 № 1\9-3 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою», з урахуванням наданих довідок лікувальних установ, висновків психолого-медико-педагогічної консультації, статусу дитини-інваліда (за умови їх наявності, вибрати потрібне) та заяв батьків учнів, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів
НАКАЗУЮ:


 1. Погодити організацію навчання учнів (конкретного учня) за індивідуальною формою і кількість годин на тиждень для його здійснення:за/п

П.І.Б. учня

Клас

Кількість годин на тиждень

Юридична підстава 1. Директору (повна назва загальноосвітнього навчального закладу) П.І.Б. (директора):

2.1. Організувати навчання за індивідуальною формою учнів, зазначених у п.1 цього наказу.

З __.__.201__

2.2. Розробити і затвердити індивідуальні навчальні плани відповідно до кількості годин, зазначених у п.1 цього наказу та кількості предметів інваріантної частини навчального плану відповідного класу.

До __.__.201__

2.3. Затвердити персональний склад педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою та розподіл педагогічного навантаження для здійснення індивідуального навчання зазначених учнів.

До __.__.201__

2.4. Вжити заходів щодо виконання у повному обсязі Державного стандарту освіти під час навчання за індивідуальною формою.

До кінця 201_/201__ н.р.

2.5. Розробити, затвердити розклад навчальних занять та погодити його письмово з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

До __.__.201__

3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії П.І.П. забезпечити фінансування індивідуального навчання учнів (повна назва загальноосвітнього навчального закладу) в обсязі, визначеному у п.1 цього наказу.

З __.__.201__

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ....

Начальник управління освіти ПІП
З наказом ознайомлені:

Додаток 4

Зразок написання наказу
Н А К А З


00.00.20__
Про організацію навчання учнів

(або учня (вказати конкретне прізвище))

за індивідуальною формою

у 201_/201_ навчальному році
Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року № 732, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432, листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1\9-413 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою» та від 11.01.2005 № 1\9-3, довідок лікувальних закладів, висновків психолого-медико-педагогічної консультації (за умови їх наявності), наказу управління освіти адміністрації__________ району Харківської міської ради від 00.00.201__ № «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 201_/201_ навчальному році» та заяв батьків учнів, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів

НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи П.І.Б. (заступника директора)

1.1. Організувати навчання за індивідуальною формою для учнів (учня)за/п

П.І.Б. учня

клас

Кількість годин на тиждень

Юридична підстава
З __.__.201__

1.2. Розробити на основі робочого навчального плану відповідного класу (якщо 1 учень, то конкретно вказати клас) індивідуальні навчальні плани згідно з встановленою кількістю годин та кількістю предметів інваріантної складової робочого навчального плану і надати їх на затвердження .

До __.__.201__

1.3. Надати пропозиції щодо персонального складу педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою, які будуть здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою.

До __.__.201__

1.4. Вжити заходів щодо виконання у повному обсязі Державного стандарту освіти під час навчання учнів за індивідуальною формою.

До кінця 201_/201_ н.р.

1.5. Розробити, погодити письмово з батьками (особами, які їх замінюють) та представити на затвердження розклад навчальних занять для учнів, які будуть навчатися за індивідуальною формою.

До __.__.201__

1.6. Перевірити та надати на затвердження індивідуальні програми з навчальних предметів, розроблені вчителями на основі чинних програм, і погодити календарні плани.

До __.__.201__

1.7. Забезпечити контроль за:

1.7.1. Здійсненням навчання учнів за індивідуальною формою.

1.7.2. Виконанням навчальних програм.

1.7.3. Дотриманням порядку оцінювання навчальних досягнень школярів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329 (або наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» і листа Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

1.7.4. Веденням відповідної шкільної документації.

1.7.5. Організацією змістовного дозвілля учнів, які навчаються за індивідуальною формою, для запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності.

Упродовж навчального року

2. Вчителям, які здійснюють індивідуальне навчання зазначених учнів (конкретного учня):

2.1. Надати на затвердження індивідуальні програми з навчальних предметів, які розробити на основі чинних програм.

До __.__.201__

2.2. Розробити відповідно до індивідуальних програм календарні плани і надати їх на погодження.

До __.__.201__

2.3. Неухильно дотримуватись порядку оцінювання навчальних досягнень школярів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329 (або наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» і листа Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Постійно

2.4. Відповідну шкільну документацію вести згідно з нормативними вимогами.

Постійно
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Харківської загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів Харківської міської

ради Харківської області ____________________

З наказом ознайомлені:

Додаток 5

Зразок написання наказу


00.00.201_


Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів (або конкретного учня) за індивідуальною формою у 201_/201_ навчальному році


Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року № 732, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, із змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432, листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1\9-413 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою» та від 11.01.2005 № 1\9-3, наказу управління освіти адміністрації __________ району Харківської міської ради від __.__.201_ №_ «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 201_/201_ навчальному році», встановленої кількості годин
НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити персональний склад та розподілити навчальне навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів (або конкретного учня) за індивідуальною формою у 201_/201_ навчальному році

  П.І.Б. учня

  Клас

  Перелік навчальних предметів

  П.І.Б. учителя

  Фахова освіта

  Кількість годин 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи (П.І.Б.)


Директор Харківської загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів Харківської міської

ради Харківської області ____________________

З наказом ознайомлені:

Додаток 6

Зразок індивідуального навчального плану

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 00 Харківської міської ради Харківської області

_________ О.О. Ооооооооо

«__» ___________ 201_

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 00 Харківської міської ради Харківської області

_________ О.О. Ооооооооо
«__» ___________ 201_

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учня 5-Б класу Іванова Петра Сергійовича

(з російською мовою навчання)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-Б

Іванов П.

Мови і літератури

Українська мова

3

1

Українська література

2

0,75

Російська мова

3

1

Іноземна мова (англійська)

3

1

Література

2

1

Суспільствознавство

Історія України

1

0,25

Етика

1

0,25

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

0,25

Образотворче мистецтво

1

0,25

Математика

Математика

4

1,25

Природознавство

Природознавство

1

0,25

Технології

Трудове навчання

1

0,25

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2,5

Звільнений. Наказ від __ №____

Основи здоров’я

1

0,25

Разом

26,5

7,75

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

0,5
Шукачі скарбів. ІІ рівень (курс за вибором)

0,5

0,25

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

27

8

Всього (без урахування поділу класу на групи)

27

8


Примітка: години, які виділені на вивчення фізичної культури перерозподілені між іншими предметами індивідуального навчального плану.


Додаток 7

Зразок індивідуальної програми


ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 00 Харківської міської ради Харківської області

_________ О.О. Ооооооооо

«__» ___________ 201_


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 00 Харківської міської ради Харківської області

_________ О.О. Ооооооооо
«__» ___________ 201_
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА

З МАТЕМАТИКИ

для учня 5-Б класу

Іванова Петра Сергійовича

Для 5-Б класу

Для Іванова П.

Усього

140 год.

4 години на тиждень

43,75 год.

1,25 години на тиждень


І семестр

64 години

20 годин

ІІ семестр

76 годин

23,75 години
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт