Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Частину 2 ст. 2 доповнити новим абзацом, згідно якого

Частину 2 ст. 2 доповнити новим абзацом, згідно якого

Перелік питань, що виносяться на обговорення

та позиція заявників і ДРС1.


Заявник, що надав пропозиції
Суть пропозиції

Позиція ДРС
НКРЕКП
Пункт 4 ст. 1 та частини 2 та 9 ст. 9 доповнити словами:

ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України або уповноваженого законом державного колегіального органу, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.
ОБГРУНТУВАННЯ:

Згідно з законами України «Про електроенергетику» та «Про ринок природного газу» НКРЕКП є державним колегіальним органом, уповноваженим на прийняття ліцензійних умов у сфері енергетики та на ринку природного газу.Не підтримується.
ДРС пропонує у ст. 1 проекту Закону передбачити затвердження ліцензійних умов виключно актом КМУ та встановити, що затвердження ліцензійних умов рішенням органу ліцензування - не може бути визначено на рівні спеціального закону, як особливості ліцензування.
2.


Заявник, що надав пропозиції
Суть пропозиції

Позиція ДРС
Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку


Частину 2 ст. 2 доповнити новим абзацом, згідно якого:


Дія цього Закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення, призупинення (зупинення) та відновлення дій, анулювання ліцензій у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, яка здійснюється відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів.
ОБГРУНТУВАННЯ:
Узгодити Закон про ліцензування із проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», з метою приведення повноважень і незалежності регулятора фондового ринку у відповідність з міжнародною практикою.
Не підтримується3.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції

Позиція ДРСНКРЕКП1) ч. 3 ст. 2 викласти у наступній редакції:
Суб'єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії, які вносяться на наступний робочий день після отримання органом ліцензування копії документа про здійснення у встановлений строк плати за видачу ліцензії.
2) Виключити п. 9 ч. 2 ст. 16 щодо підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії:
несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14 цього Закону;
ОБГРУНТУВАННЯ:

Зазначені зміни дадуть можливість скоротити перелік підстав анулювання ліцензії і, як наслідок, уникнути зайвих адміністративних процедур (організація та проведення перевірок, складення результатів перевірок (актів), прийняття відповідних рішень та інше), що відповідатиме принципам державної політики у сфері ліцензування.Не підтримується
4.


Заявник, що надав пропозиції
Суть пропозиції

Позиція ДРС


Департамент охорони державної

таємниці та ліцензування Служби безпеки України, Держпраці
1) Виключити із п. 2 ч. 2 ст. 5 щодо повноважень ЕАР при ДРС:
розгляд звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 1, 2, 5 частини дев'ятої статті 19 цього Закону.
ОБГРУНТУВАННЯ:

Надання погодження на проведення органом ліцензування позапланових перевірок є недоцільним у зв’язку із тим, що необхідність проведення позапланових перевірок, як правило, має терміновий характер (необхідність припинення порушень ліцензійних умов), а запропонована процедура погодження буде сприяти триванню таких порушень, що в свою чергу може призвести до завдання шкоди правам, законним інтересам громадян та державній безпеці, як приклад, протягом останніх 6 місяців у 28 випадках з 45, терміни розгляду звернень органів ліцензування, щодо проведення позапланових перевірок переносилися ЕАР щонайменше на місяць.2) Запропоновані у абзаці 3 частини дев’ятої статті 5 законопроекту норми щодо можливості відкладення розгляду скарги (апеляції) на підставі клопотання члена Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, на нашу думку створюють передумови до вчинення корупційних дій. У зв’язку з цим, зазначену норму пропонується виключити.1) пропозиція – обговорення.

2) Доопрацювати редакцію.

Доповнити абзац 3 частини дев’ятої статті 5 нормою

«виключно з обґрунтуванням причин такого відкладення розгляду скарги»5.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції


Позиція ДРСАсоціація

"Український морський союз"

Залишити чинну редакцію ч. 8 ст. 5, згідно якої:

скарги (апеляції) розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.


ДРС пропонує збільшити граничний строк розгляду ЕАР скарги до 15 робочих днів.


6.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції

Позиція ДРС


Асоціація міжнародних автомобільних

перевізників України
1) Доповнити ч. 4 ст. 6 новою нормою:
на територіальні підрозділи органу ліцензування можуть покладатись обов’язки щодо надання консультацій та перевірок, за бажанням ліцензіата, правильності документів, що подаються для отримання ліцензій.

2) Доповнити ст. 11 новою нормою:
Органи ліцензування на веб-ресурсах розміщують зразки заповнення заяв, повідомлень про поновлення даних та документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії.
Не доцільно.

Статтею 6 Закону до повноважень органу ліцензування віднесено здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування, отже надання консультацій щодо правильності заповнення ліцензіатом документів може бути здійснено в рамках існуючих повноважень органу ліцензування.7.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції


Позиція ДРСАптечна професійна асоціація

України
Виключити із ч. 4 ст. 6 положення щодо:

надання права органу ліцензування покладати на його територіальні підрозділи обов'язки щодо прийому заяв та документів для отримання ліцензії, оскільки така норма несе корупційні ризики, а також передбачає додаткові бюджетні витрати.Не підтримується.
Вказана норма спрощує і пришвидшує подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування.

Крім того, норми статті 6 доповнено, що за рішенням органу ліцензування його територіальні підрозділи можуть видавати розпоряджень про усунення порушень вимог ліцензійних умов.
8.


Заявник, що надав пропозиції
Суть пропозиції


Позиція ДРС


НКРЕКП

1) У пункті 27 ст. 7 доповнити словами:

діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок природного газу».
ОБГРУНТУВАННЯ:

Положення щодо ліцензування на ринку газу не узгоджуються із вимогами Закону України «Про ринок природного газу», яким встановлено особливості ліцензування.

2) У пунктах 28 та 29 ст. 7 виключити слова: «крім за нерегульованим тарифом».
ОБГРУНТУВАННЯ:

Законодавством у сфері теплопостачання та водопостачання не передбачено терміну «нерегульований тариф».Підтримується.

9.


Заявник, що надав пропозиції

Суть пропозиції

Позиція ДРС


Спільний представницький орган

сторони роботодавців на національному рівні.1) У п. 12 ст. 7 виключити слова: за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
ОБГРУНТУВАННЯ:
Не можливо визначити одноразово повний перелік вибухових матеріалів, оскільки це постійний процес – розробляються нові та змінюються існуючі матеріали. За таких умов, діяльність з виготовлення вибухових речовин не буде підлягати ліцензуванню, або їх виробництво буде гальмуватись тривалою процедурою внесення змін до постанови КМУ.
2) У п. 14 ст. 7 виключити слова:
виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами.
ОБГРУНТУВАННЯ:

Враховуючи досвід країн ЄС, пропонуємо на заміну ліцензованого виду діяльності розглянути питання ліцензування гостротоксичних хімічних речовин-отруйних речовин швидкої дії з метою визначення заходів для обмеження несанкціонованого доступу до них під час виробництва та зберігання, а також обмеження їх реалізації тільки авторизованим споживачам, які мають дозволи на їх використання. Наприклад, для виробництва лікарських засобів або для здійснення санітарних заходів, при цьому критерії для складання Переліку гостротоксичних хімічних речовин будуть зрозумілими, Перелік може визначатися та затверджуватися МОЗ України.обговорення

10.


Заявник, що надав пропозиції

Суть пропозиції
Позиція ДРС


МОЗ УкраїниДоповнити ст. 7 перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню: 31) переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
Підтримується.
Прикінцевими положеннями Закону № 222 було внесено зміни до Закону України "Про донорство крові та її компонентів" щодо ліцензування донорської крові та її компонентів, то ст. 7 Закону потребує доповнення відповідною нормою щодо ліцензування вказаного виду діяльності.11.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції

Позиція ДРС


Уповноважений Президента України

з прав людей з інвалідністю

1) У частині 9 ст. 9 доповнити новою нормою щодо:


Вимоги ліцензійних умов до суб'єкта господарювання включають відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (у формі звіту про проведення технічного обстеження).


2) Пункт 5 частини 2 ст. 19 Закону України "Про банки і банківську діяльність" доповнити новим абзацом:

"доступність приміщення (приміщень) для маломобільних груп населення (на підставі звіту про проведення технічного обстеження)".

3) Частину 3 ст. 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" доповнити абзацом сьомим:

"відомості про доступність місця провадження діяльності субєктом господарювання для маломобільних груп населення (у формі звіту про проведення технічного обстеження)".Не враховано
Відповідні вимоги можуть бути передбачені в спеціальних законах, які регулюють відповідні сфери діяльності, та Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», а тому не потребують дублювання у Законі про ліцензування.12.


Заявник, що надав пропозиції

Суть пропозиції

Позиція ДРС


Державна служба спеціального зв’язку

та захисту інформації України
Ч. 12 ст. 9 доповнити новим абзацом:
12. У ліцензійних умовах визначаються вичерпні переліки типів місць та засобів провадження господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, щодо яких встановлюються вимоги, передбачені абзацами п'ятим та шостим пункту 3 частини дев'ятої цієї статті, та випадки, у яких ліцензіату необхідно подавати до органу ліцензування копії документів, які підтверджують зміни даних у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Вимоги цієї частини не поширюються на види господарської діяльності, провадження яких пов'язано із забезпеченням національної безпеки.Обговорення

13.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції
Позиція ДРС


Асоціація міжнародних автомобільних

перевізників УкраїниУ частині 8 статті 10 визначити процедуру подання документів уповноваженою особою за дорученням ліцензіата.


Законом № 222 не встановлено порядок подання до органу ліцензування документів уповноваженою особою за дорученням здобувача ліцензії (ліцензіата) та не передбачено нотаріальне посвідчення довіреності.

Разом з тим, загальні положення представництва за довіреністю, а також їх нотаріального посвідчення врегульовано Цивільним кодексом України та Законом України "Про нотаріат".

Крім того, ДРС звернулось листом до Міністерства юстиції з проханням надати роз’яснення чи підлягає нотаріальному посвідченню довіреність, яка видана фізичною особою – підприємцем (здобувачем ліцензії) іншій фізичній особі, на право представляти її інтереси в органі ліцензування.

14.


Заявник, що надав пропозиції

Суть пропозиції

Позиція ДРС


Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Київської міської державної адміністрації
НКРЕКП
У ч. 8 ст. 13, ст. 15 збільшити строки прийняття рішення органом ліцензування:

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі становить п'ятнадцять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.двадцять робочих днів, якщо заява подається для отримання ліцензії у сферах природної монополії.

протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про звуження провадження виду господарської діяльності.


ОБГРУНТУВАННЯ:

Визначені Законом строки унеможливлюють підготовку органом ліцензування проектів рішень у встановлений термін.Не підтримується.

особливості ліцензування (у тому числі щодо строків прийняття рішення органом ліцензування) можуть бути встановлені на рівні спеціальних законів.

15.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції
Позиція ДРСАсоціація "Український морський союз"
До п. 13 – 19 ст. 15 щодо визначення порядку отримання права на провадження ліцензованої діяльності за новою адресою:

Оскільки запропонована процедура отримання права на провадження ліцензованої діяльності за новим місцем значно ускладнена, пропонуємо до порядку утворення нового підрозділу застосовувати вимоги пункту 2 ст. 15, згідно якого ліцензіат повинен лише повідомити орган ліцензування про провадження діяльності за новою адресою.
Не підтримується.
Оскільки чинною редакцією Закону не визначено чіткого механізму отримання права на провадження ліцензованої діяльності за новою адресою, ДРС підготувало відповідні зміни щодо доповнення ст. 15 новими п. 13 – 19.
16.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції


Позиція ДРС


НКРЕКП
У п. 8 частини 2 статті 16, згідно з яким підставою для анулювання ліцензії є акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування, передбачити:

відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважаються дії ліцензіата, що перешкоджають законним діям уповноважених посадових осіб органу ліцензування у здійсненні перевірки.


ОБГРУНТУВАННЯ:

Чинним законодавством застосовується таке поняття як «перешкоджання законним діям представників органів влади», тобто перешкоджання незаконним діям не заборонено.
Потребує обговорення.
17.Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції


Позиція ДРС
НКРЕКП

Частину 2 ст. 16 щодо підстав для анулювання ліцензії доповнити новою частиною:


«неможливість ліцензіата згідно з поданими до органу ліцензування документами про зміну даних забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності, на який видана ліцензія.»

Потребує обговорення.

18.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції

Позиція ДРС
Асоціація Український морський союзУ ст. 16 виключити підставу для анулювання ліцензії:
10) акт про неподання у строк, встановлений ліцензійними умовами, документів, необхідність подання яких передбачена змінами до переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензіїПотребує обговорення.
Відповідно до ст.15 Закону у разі зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат:
у разі доповнення переліку новими документами - повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.
Відповідно до ст.9 закону ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її отримання - відповідати ліцензійним умовам.
Отже, відсутня відповідальність за неподання документів.
19.


Заявник, що надав пропозиції

Суть пропозиції

Позиція ДРСДержавна інспекція ядерного

регулювання України
До ст.16:
Передбачити, що подання апеляції чи скарги до ЕАР не зупиняє дію оскаржуваного рішення, але спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування може бути прийняте рішення про зупинення на час розгляду апеляції чи скарги дії рішення органу ліцензування чи його окремих положень, що оскаржуються.
ОБГРУНТУВАННЯ:

Вказана позиція аргументується питаннями безпеки функціонування ядерних об’єктів, а тому рішення Держатомрегулювання мають прийматися та вступати в дію негайно. Також, згідно ч. 3 ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства подання адміністративного позову не зупиняє дію оскаржуваного рішення.

Не підтримується.
Втрачається механізм дієвого захисту прав ліцензіата щодо оскарження рішення органу ліцензування.

Крім того, відповідно до частини третьої ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання.

Таким чином, законодавством встановлено механізм зупинення дії рішення суб'єкта владних повноважень, яке оскаржується.
20.


Заявник, що надав пропозиції

Суть пропозиції

Позиція ДРС
Департамент охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки УкраїниДоповнити ч. 9 ст. 16 новим абзацом:

«У разі подання органом ліцензування протягом 10 днів адміністративного позову на рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування за результатами розгляду скарги (апеляції) Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування, дія такого рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування зупиняється до прийняття рішення судом.»


ОБГРУНТУВАННЯ:

Передбачити зупинення дії рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування до прийняття рішення судом, з метою уникнення випадків коли виконання органом ліцензування рішення ЕАР сприятиме подальшому порушенню ліцензіатами вимог ліцензійних умов


Не підтримується.
Відповідно до частини третьої ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання.

Таким чином, законодавством встановлено механізм зупинення дії рішення суб'єкта владних повноважень, яке оскаржується.21.


Заявник, що надав пропозиції
Суть пропозиції

Заявник, що надав пропозиції

Суть пропозиції

Позиція ДРСДепартамент охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України
Аптечна професійна асоціація України

Вважають за недоцільне запровадження процедури призупинення (зупинення) та відновлення дії ліцензії, оскільки підстави для таких дій органу ліцензування, окрім пункту 1 частини дванадцятої статті 16 законопроекту, створюють додаткові передумови до вчинення корупційних дій по відношенню до суб’єкта господарювання.


Натомість пропонується визначити у законопроекті повноваження органів ліцензування щодо призупинення (зупинення) та відновлення окремих видів робіт, які призвели до порушень ліцензійних умов, з чітким відображенням таких порушень у актах перевірок.(СБУ) .

Асоціація Український морський союз

Підтримує ідею впровадження призупинення ліцензії, проте пропонує:

запровадити можливість призупинення дії ліцензії лише за однією підставою - за заявою ліцензіата;

встановити, що протягом часу зупинення (призупинення) дії ліцензії не здійснюються перевірки ліцензіатів щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.Потребує обговорення.
Призупинення або зупинення дії ліцензії передбачено нормами спеціальних законів, відповідно до яких здійснюється ліцензування з урахуванням особливостей (професійна діяльність на ринку цінних паперів, будівництво об’єктів архітектури).

Також в директиви ЄС існує такий інститут, як зупинення дії ліцензії (наприклад, перевезення автомобільним, залізничним транспортом).

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1071/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС.22.


Заявник, що надав пропозиції


Суть пропозиції
Позиція ДРСДепартамент охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України

У ч. 2 ст. 17 законопроекту не врегульованим залишається питання долучення до ліцензійних справ (які ведуться в електронному вигляду) матеріалів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Дії щодо сканування, копіювання зазначених матеріалів та зберігання їх електронних копій мають обмеження, а документи особливий порядок поводження.Потребує обговорення.
Згідно роз’яснення Міністерства інформаційної політики, згідно з яким підлягає обмеженню інформація, а не документ. Отже, створення електронних копій документів , які вносяться до Реєстру можуть містити вилучену шляхом ретушування інформацію з обмеженим доступом.
23.


Заявник, що надав пропозиції
Суть пропозиції


Позиція ДРС та МінекономрозвиткуСпільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівніДоповнити ст. 2 новою частиною, якою передбачити:

суб’єкту не потрібно отримувати ліцензію, у разі здійснення діяльності власними силами (для власних потреб), якщо такі роботи і послуги не надаються третім особам (споживачам) або іншим суб’єктам господарювання, та не мають цінової визначеності.
Зазначене питання було винесено на засідання 22.10.2015 Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при ДРС, за результатом розгляду якого ДРС направило запит до Мінеокономрозвитку щодо отримання офіційної позиції як органу, який формує державну політику у сфері ліцензування.

Мінекономрозвитку листом від 28.12.2015 повідомило ДРС про те, що звернулось листом до органів ліцензування з проханням надати власну позицію за відповідним видом господарської діяльності, який регулюється зазначеним органом влади.

ДРС вважає, що вказане питання може бути вирішено в рамках спеціальних законів, які регулюють відповідні сфери діяльності.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Назвіть потенційну проблему пацієнта, у якого розвинулась нерухомість...
При організації харчування в санаторії «Роща» дієтичною сестрою було встановлено, що відпочиваючі забезпечені 4-х разовим харчуванням....

Договір ренти за новим Цивільним кодексом України1
Закріплений нормами Глави 56 Цивільного кодексу України (ст ст. 731-743) інститут ренти є новим для українського цивільного законодавства,...

Затверджено
Підпункт 3 пункту 2 після слів „боргових зобов’язань держави та” доповнити словами „в окремих випадках”

До Правил перевезення небезпечних вантажів
У підпункті 4 пункту 6 після цифри „274” доповнити словом та цифрами „або 381”

Затверджено загальними зборами акціонерів пат “кам’янець-подільськавтоагрегат”...
Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням...

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Закон україни
З 20 липня 2017 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені абзацом восьмим підпункту 1 пункту 34 розділу I закону України...

Закон україни від 20. 05. 2010 №2275-vi
Статтю 15 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 1993 р., N 11, ст. 83; 2003...

Проблемні питання правового захисту діяльності приватного нотаріуса...
Набрав чинності Закон України «Про засади запобігання І протидію корупції» від 07. 04. 2011 №3206-vі, згідно з підпунктом «б» п....

Далі «позичальник», разом Сторони, розуміючи значення своїх дій,...
«позичальник», разом — Сторони, розуміючи значення своїх дій, без будь­якого примусу, насильства або якихось погроз, виходячи зі...

Закон україни
З 3 червня 2009 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені абзацами восьмим — тридцять третім пункту 16, пунктом 17,...

Будова слова
Сприяти усвідомленню учнями про спільну частину споріднених слів – корінь, досліджувати словотворчу роль суфікса та префікса

Договір № про надання робіт/послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів
ТЗ, від імені якого діє представник, повноваження якого визначені законом, установчими документами або належним чином оформленим...

Про «сатану в бочці», або про графоманів, спекулянтів та інших «просвітян»
В той же час в них поставлено багато актуальних питань. Отже, сподіваємось, що наші памфлети будуть першим абетковим абзацом до теорії...

Методична розробка
Урок — це центр, навколо якого обертаються І до якого повертаються всі думки І дії викладача. Педагогіка рекомендує використовувати...

Звіти всіма установами складаються на ту частину працівників, які...
Щодо порядку проведення державного статистичного спостереження за формою №9-дс за 2014 рік

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні І художні школи” після слів “завідуючі навчальною...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт