Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

30.12.1998 N 12

Державні санітарні правила і норми

безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

Державні санітарні правила і норми

ДСанПіН 5.5.6.012-98

1. Галузь застосування

ДСанПіН поширюються на асортимент іграшок та ігор для дітей і

підлітків і встановлюють вимоги та норми безпеки для здоров'я, а

також порядок проведення державної санітарно-гігієнічної

експертизи на етапах розробки, виробництва, зберігання, реалізації

і методів досліджень.

1. Державні санітарні правила і норми підготовлені з

урахуванням нових наукових досліджень безпеки матеріалів, що

використовуються при виробництві іграшок, ігор, їх використанні за

призначенням, виробництвам, що їх виготовляють і реалізують.

Державні санітарні правила і норми рекомендовані Українським

науковим гігієнічним центром МОЗ України.

2. Введено на зміну "Санітарно-гігієнічних правил і норм

виробництва і реалізації ігор та іграшок", затверджених Мінохорони

здоров'я СРСР N 42-125-148-86.

3. Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи

обов'язкові для виконання нормативні документи, що визначають

критерії безпеки та нешкідливості для здоров'я дітей і вимоги щодо

відповідності віковим морфофункціональним і психофізіологічним

особливостям дітей, сприяють їх гармонійному розвитку і

забезпеченню оптимальних умов життєдіяльності.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

------------------------------------------------------------------

| N | Позначення | Назва | Ким і коли |

|п/п |нормативного акту| | затверджений, |

| | | | реєстраційні |

| | | | відомості |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 1. |N 4004-XII |Закон України про |Постановою Верховної |

| |( 4004-12 ) |забезпечення |Ради України |

| |24.02.1994 р. |санітарного та |N 4005-XII |

| | |епідемічного |( 4005-12 ) |

| | |благополуччя |24.02.1994 р. |

| | |населення | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 2. |Постанова N 244 |Про заходи щодо |Кабінету Міністрів |

| |( 244-97-п ) |поетапного |України N 244 |

| | |впровадження в |( 244-97-п ) |

| | |Україні вимог |від 19.03.1997 р. |

| | |директив | |

| | |Європейського | |

| | |Союзу, санітарних, | |

| | |екологічних, | |

| | |ветеринарних, | |

| | |фітосанітарних норм| |

| | |та міжнародних і | |

| | |європейських | |

| | |стандартів | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 3. |Наказ N 190 |Про проведення |МОЗ України |

| |( z0002-96 ) |державної |20.10.1995 р. |

| |від 20.10.95 р. |санітарно- |( z0002-96 ) |

| | |гігієнічної |Міністерство юстиції |

| | |експертизи щодо |N 2/1027 від |

| | |розробки, |03.01.1996 р. |

| | |виробництва і | |

| | |застосування | |

| | |продукції, яка може| |

| | |негативно впливати | |

| | |на здоров'я людини | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 4. |Наказ N 45 |Положення про |МОЗ України |

| |( z0136-94 ) |медичний огляд |31.03.94 р. |

| |від 31.03.94 р. |працівників певних |( z0136-94 ) |

| | |категорій | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 5. |СанПіН |Допустимые |МОЗ СРСР |

| |N 42-123-4240-86 |количества миграции|31.12.1986 р. |

| | |(ДКМ) химических | |

| | |веществ, | |

| | |выделяющихся из | |

| | |полимерных и других| |

| | |материалов, | |

| | |контактирующих с | |

| | |пищевыми продуктами| |

| | |и методы их | |

| | |определения | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 6. |СП 1042-73 |Санітарні правила | |

| | |організації | |

| | |технологічних | |

| | |процесів та | |

| | |гігієнічні вимоги | |

| | |до виробничого | |

| | |обладнання | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 7. |СН 3077-84 |Санитарные нормы |МОЗ СРСР 03.08.84 р. |

| | |допустимого шума в | |

| | |жилых помещениях и | |

| | |общественных | |

| | |зданиях | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 8. |СН 42-128-87 |Санитарные нормы | |

| | |допустимой | |

| | |громкости | |

| | |звуковоспроизво- | |

| | |дящих и | |

| | |звукоусиливающих | |

| | |устройств | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 9. |МУ 3077-84-87 |Методические | |

| |4283-84-87 |указания для | |

| | |органов и | |

| | |учреждений | |

| | |санэпидслужбы по | |

| | |контролю за | |

| | |выполнением | |

| | |"Санитарных норм | |

| | |допустимого шума в | |

| | |жилых помещениях и | |

| | |общественных | |

| | |зданиях" | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 10.|СП 50802-88 |Санітарні | |

| | |правила. Додаток 1 | |

| | |до Переліку | |

| | |123-6/2/6577 | |

| | |чистячих засобів, | |

| | |які допущені для | |

| | |обробки столового | |

| | |посуду | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 11.|МУ |Методические |МОЗ СРСР, 1987 р. |

| | |указания к | |

| | |токсиколого- | |

| | |гигиеническим | |

| | |исследованиям | |

| | |полимерных | |

| | |материалов и | |

| | |изделий на их | |

| | |основе медицинского| |

| | |назначения | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 12.|МУ N 2102-79 |Оценка воздействия |МОЗ СРСР |

| | |вредных химических | |

| | |соединений на | |

| | |кожные покровы и | |

| | |обоснование | |

| | |предельно | |

| | |допустимых уровней | |

| | |загрязнения кожи | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 13.|N 4412-87 |Унифицированная |МОЗ СРСР N 4412-87 |

| | |методика |від 20.07.87 р. |

| | |гигиенического | |

| | |изучения | |

| | |организации | |

| | |условий и режима | |

| | |учебных занятий | |

| | |с исползованием | |

| | |компьютеров | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 14.|МР МОЗ України |Стандартизовані |МОЗ України Методичні|

| | |показники основних |рекомендації |

| | |психофізіологічних |від 30.09.1992 р. |

| | |функцій школярів | |

| | |12-15 років | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 15.|Инструкция |Инструкция по |МОЗ СРСР 02.02.71 р. |

| |N 880-71 |санитарно- | |

| | |химическому | |

| | |исследованию | |

| | |изделий, | |

| | |изготовленных из | |

| | |полимерных и | |

| | |других | |

| | |синтетических | |

| | |материалов, | |

| | |предназначенных | |

| | |для контакта с | |

| | |пищевыми продуктами| |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 16.|МР N 2070-84 |Методические |МОЗ СРСР |

| | |рекомендации по |27.02.1984 р. |

| | |испытанию | |

| | |устойчивости | |

| | |поверхностного | |

| | |окрашивания игрушек| |

| | |к воздействию | |

| | |слюны и пота | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 17.|МВ N 28/8/6-80 |Методичні |МОЗ СРСР 03.12.80 р. |

| | |вказівки по | |

| | |знешкодженню | |

| | |виробів із хімічних| |

| | |волокон і | |

| | |різноманітних | |

| | |сполучень з | |

| | |натуральними | |

| | |волокнами | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

|18. |ОСТ 42-21-2-85 |Стерилизация и |МОЗ СРСР, |

| | |дезинфекция изделий|Наказ N 770 |

| | |медицинского |від 10.07.1985 р. |

| | |иазначения. | |

| | |Методы, средства | |

| | |и режимы | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 19.|ГОСТ 2874-82 |Вода питьевая. | |

| | |Гигиенические | |

| | |требования и | |

| | |контроль за | |

| | |качеством | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 20.|ГОСТ 12.1.045-84 |Электрические поля.|Госстандарт СССР |

| | |Допустимые уровни |29.11.84 г. |

| | |на рабочих местах | |

| | |и требования к | |

| | |проведению контроля| |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 21.|ГОСТ 12.1.006-84 |Электромагнитные |Госстандарт СССР |

| | |поля радиочастот. |29.11.84 г. |

| | |Допустимые уровни | |

| | |на рабочих местах | |

| | |и требования к | |

| | |проведению контроля| |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 22.|ГОСТ 25779-90 |Игрушки. Общие |Госстандарт СССР |

| | |требования | |

| | |безопасности и | |

| | |методы контроля | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 23.|ДСТУ 2028-92 |Іграшки. Ляльки, | |

| | |фігурки людей і | |

| | |тварин. Загальні | |

| | |технічні умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 24.|ДСТУ 2029-92 |Іграшки. Предмети | |

| | |ігрового вжитку. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 25.|ДСТУ 2030-92 |Іграшки спортивні. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 26.|ДСТУ 2031-92 |Іграшки | |

| | |транспортні, | |

| | |техніка, споруди. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 27.|ДСТУ 2032-92 |Іграшки. Предмети | |

| | |для дитячої | |

| | |творчості. Загальні| |

| | |технічні умови | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 28.|ДСТУ 2169-93 |Іграшки. Ігри | |

| | |настільні. Загальні| |

| | |технічні умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 29.|ДСТУ 2170-93 |Іграшки оптичні. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 30.|ДСТУ 1724-92 |Іграшки. Прикраси | |

| | |ялинкові і ялинки | |

| | |штучні. Загальні | |

| | |технічні умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 31.|ДСТУ 2171-93 |Іграшки музичні. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 32.|ДСТУ 2011-91 |Іграшки. Складальні| |

| | |одиниці та деталі. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 33.|ДСТУ 2014-91 |Іграшки. | |

| | |Експлуатаційні | |

| | |документи. | |

| | |Загальні вимоги | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 34.|ДСТУ 2165-93 |Іграшки. Терміни та| |

| | |визначення | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 35.|ДСТУ 2166-93 |Іграшки. | |

| |(ГОСТ 24972-93) |Маркування, | |

| | |пакування, | |

| | |транспортування | |

| | |та зберігання | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 36.|ДСТУ 2167-93 |Іграшки. Види | |

| | |та порядок | |

| | |проведення | |

| | |випробувань. | |

| | |Правила приймання | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 37.|ДСТУ 2168-93 |Іграшки. Методи | |

| | |випробувань | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 38.|ДСТУ 3216-95 |Іграшки. | |

| | |Номенклатура | |

| | |показників якості | |

------------------------------------------------------------------

1. Загальні положення

1.1. Державні санітарно-гігієнічні правила і норми,

гігієнічні нормативи розповсюджуються на іграшки та ігри для дітей

вікових груп: дітей раннього віку (від 0 до 1 року), ясельного

віку (від 1 до 3-х років), дітей дошкільного віку (від 3 до

6 років), молодшого ( від 7 (6) до 10 років) і середнього (від 11

до 14 років) шкільного віку.

1.2. Державні санітарно-гігієнічні правила та норми безпеки

для здоров'я дітей та підлітків (далі по тексту - Правила) іграшок

та ігор, в тому числі шаржованих іграшок і сувенірів, предметів

дитячої творчості, ігрового ужитку встановлюють гігієнічні вимоги

до:

- вітчизняних та імпортованих матеріалів, які

використовуються в виробництві іграшок (ігор);

- складу та змісту нормативної документації, умов та якості

виготовлення вітчизняних іграшок (ігор);

- безпечності для здоров'я дітей та підлітків іграшок (ігор)

вітчизняного виробництва та імпортованих;

- пакування, транспортування, зберігання вітчизняних та

імпортованих іграшок (ігор);

- умов реалізації вітчизняних та імпортованих іграшок (ігор).

1.3. Вимоги, нормативи і регламенти Правил повинні

обов'язково враховуватися при розробці та корегуванні державних і

галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють

технічні та педагогічні вимоги до виробництва та реалізації

іграшок (ігор).

1.4. Виробництву і реалізації підлягають іграшки і ігри,

зразки і нормативна документація яких погоджені органами

Державного санепіднагляду.

1.5. Розробникам іграшок (ігор) вітчизняного виробництва

необхідно дотримуватися діючих в Україні державних, галузевих

стандартів, інших керівних документів (ДСТУ, технічних умов,
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт