Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення про створення акціонерного товариства

Рішення про створення акціонерного товариства
ПАТ «МІБ»Назва додатку:

Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної особи


Назва __________________________________________________________________________________________

Дата _______________

Відмітки банку

Перелік документів

Копія / Оригінал

Порядок засвідчення


Форми документів надаються Банком
Заява про відкриття поточного рахунку встанов­леного зразка.*

Оригінал

Підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи.
Дві картки із зразками підписів і відбитка печатки. До картки включається зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису.

Оригінал

Засвідчуються уповноваженою особою банку за умови особистої присутності та пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Опитувальник клієнта – юридичної особи.

Оригінал

Підписаний уповноваженою засновниками (учасниками) особою.
Форми документів визначаються відповідними органами
Установчий документ або договір / рішення про створення акціонерного товариства.


Копія

або

оригінал

Засвідчена нотаріально

засвідчений в установленому порядку
Рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності.**

Копія

або

оригінал

Засвідчена нотаріально

засвідчений нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа АБО якщо новостворюване підприємство засноване лише однією особою (юридичною або фізичною)),

в іншому випадку - в установленому порядку

Документи, що містять персональні дані

Мета обробки: забезпечення реалізації надання банківських послуг
Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису.

Оригінал

У присутності особи – власника документу, робляться копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні, а також копії сторінок з вклеєними фотокартками та сторінок з відмітками, коли такі фотокартки були вклеєні, інформацію про громадянство (якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом). Копії засвідчуються підписом власника документів та уповноваженим працівником банку
Документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи – резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису.***

Оригінал

Для виготовлення копії, яка буде засвідчена підписом власника документів та уповноваженим працівником банку

* Якщо засновником (учасником) новостворюваної юридичної особи є одна особа, про це слід зазначити в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття поточного рахунку.

** Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), який є єдиним засновником, то цей документ не вимагається.

*** Цей документ не пред’являється, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. В цьому випадку уповноважений працівник банку робить копію з цієї сторінки паспорту.

Додаткову інформа­цію можна отримати за телефонами:

Начальник відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Гавриленко Олена (044) 351-79-25

Заступник начальника відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Тітова Олена (044) 351-79-24

Головний фахівець відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Стельмах Людмила (044) 351-79-23Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду

Стор. із
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Про створення відкритого акціонерного товариства

«затверджено» Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства
Приватного акціонерного товариства “надія” (надалі іменується – „Товариство”), створеного згідно рішення засновників шляхом об’єднання...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Повне найменування товариства: підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «запорізький залізорудний...

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття...
Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (далі – Товариство) код 00130926

Рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально
В пат “упб” для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду)субєкта господарювання...

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
А «плодовод» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з відкритого акціонерного товариства «плодовод» на приватне...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
Ормвидав» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з акціонерного товариства «харківформвидав» на приватне акціонерне...

Положення про загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Страхова...
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України,...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Публічного акціонерного товариства
...

На рішення Заводського районного суду м. Миколаєва від 18. 05. 2010р
Миколаєва прийнято рішення по справі за позовом Іванової Оксани Федотівни до Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт