Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

К а р т к а ад м

К а р т к а ад м

Додаток 4 до наказу ДМС

від 08.02.2016 № 23
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (зразка 1993 року)

ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА 16-РІЧНОГО ВІКУ З ОДНОЧАСНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ


з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання

етапів (днів)

1.

Прийом від заявника або його опікуна/піклувальника заяв про видачу паспорта та реєстрації місця проживання, документів необхідних для його оформлення


адміністратор центру надання адміністративних послуг


центр надання адміністративних послуг

У день звернення

2.

Перевірка повноти поданих заявником документів або його опікуном/піклувальником, правильність заповнення заяв, їх відповідності наданим документам та наявність необхідних документів, про що вчиняється відповідний запис у зазначених заявах.

У разі потреби надається допомога заявнику в заповненні бланків заяв (у заяві про реєстрацію місця проживання графа «Паспортний документ» не заповнюється).

У разі коли заявник припустився неточностей або помилки під час заповнення бланків заяв, повідомляється про відповідні недоліки та надається необхідну допомогу в їх усуненні.
Перевірка відповідності копій оригіналам наданих заявником/ опікуном/піклувальником документів, належним чином завірення копій з проставленням іменної печатки (штампу) із зазначенням прізвища, імені, по батькові адміністратора та найменування центру надання адміністративних послуг (у разі подачі документів до центру надання адміністративних послуг).

Оригінали документів повертаються заявнику/опікуну/піклувальнику (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України та документу про сплату державного мита)

адміністратор центру надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг

У день подання необхідних документів

4.

Заповнення двох примірників відомостей про реєстрацію місця проживання особи (додаток 15 до наказу МВС України від 22.11.2012 № 1077)

Пункт 12 Відомостей (тип, серія і номер паспортного документа, дата і орган, що його видав) не заповнюється.

адміністратор центру надання адміністративних послуг

центр

надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

5.

Заповнює повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування призовників та військовозобов’язаних, якщо особа є призовником або військово зобов’язаною, встановленого додатком 10 до наказу МВС України від 22.11.2012 № 1077)

адміністратор центру надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

6.

Передача за описом вхідного пакету документів працівнику територіального підрозділу ДМС (у разі подачі документів до центру надання адміністративних послуг)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг

У день звернення, але не пізніше наступного робочого дня

7.

Реєстрація заяви про реєстрацію місця проживання в журналі обліку заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

працівник

Новопсковського районного відділу УДМС України у Луганській області


Новопсковський районний відділ УДМС України у Луганській області


У день подання заявником необхідних документів

8.

Здійснення перевірок, передбачених наказом МВС № 320

працівник

Новопсковського районного відділу УДМС України у Луганській області


Новопсковський районний відділ УДМС України у Луганській області


Протягом 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів

9.

Прийняття рішення щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України

працівник

Новопсковського районного відділу УДМС України у Луганській області


Новопсковський районний відділ УДМС України у Луганській області


Протягом 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів


10.

Оформлення паспорта громадянина України

працівник

Новопсковського районного відділу УДМС України у Луганській області


Новопсковський районний відділ УДМС України у Луганській області


Не пізніше 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів

11.

Прийняття рішення щодо реєстрації місця проживання на підставі поданих документів та внесення реквізитів оформленого паспорта громадянина України у заяву про реєстрацію місця проживання та відомості про реєстрацію місця проживання особи

працівник

Новопсковського районного відділу УДМС України у Луганській області


Новопсковський районний відділ УДМС України у Луганській області


У день оформлення паспорта

12.

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспортного документа шляхом проставляння штампа

працівник

Новопсковського районного відділу УДМС України у Луганській області


Новопсковський районний відділ УДМС України у Луганській області


У день оформлення паспорта

13.

Передача за описом вихідного пакету документів у приміщенні територіального підрозділу ДМС паспорта громадянина України та інших оригіналів документів (у разі їх надання заявником) до центру надання адміністративних послуг (у разі його оформлення через центр надання адміністративних послуг).

У випадках неналежного оформлення документів або неналежної якості копій територіальний підрозділ ДМС повертає центру пакет наданих документів для усунення недоліків із зазначенням підстав повернення.

У разі відсутності одного з документів, необхідних для отримання адміністративної послуги – повертається пакет документів разом з письмовою відповіддю заявнику із зазначенням підстав відмови.

працівник

Новопсковського районного відділу УДМС України у Луганській області


Новопсковський районний відділ УДМС України у Луганській області


Не пізніше 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів

14.

Видача паспорта громадянина України із внесеними відомостями про зареєстроване місце проживання.

У разі відмови у наданні адміністративної послуги надається письмова відповідь територіального підрозділу ДМС.

адміністратор центру надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг

Не пізніше 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів

15.

Оскарження

У встановленому

порядку

* Статтею 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом МВС України від 22.11.2012 № 1077, передбачено, що для здійснення реєстрації місця проживання особа, яка підлягає взяттю на військовий облік або перебуває на військовому обліку, подає, у т.ч. військовий квиток або посвідчення про приписку.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» до призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.
Керівники житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, які здійснюють експлуатацію будинків, органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, а також керівники інших підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щороку в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов'язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату в строк, зазначений у повістці.
Для проведення приписки громадян України до призовних дільниць у районних (міських) військових комісаріатах утворюються комісії з питань приписки.

За результатами медичного огляду громадянина України комісією приймається відповідне рішення та видається посвідчення про приписку або військовий квиток (у разі непридатності до військової служби).
** У заяві про реєстрацію місця проживання графа «Паспортний документ» не заповнюється.
Начальник Новопсковського

районного відділу УДМС України

у Луганській області С.О.Мордовцев

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт