Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат “Діамантбанк” для юридичної особи – резидента

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат “Діамантбанк” для юридичної особи – резидента

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

предложение

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в ПАТ “Діамантбанк” для юридичної особи – резидента

Документ

Формат засвідчення документу

Примітки

1. Заява про відкриття поточного рахунку

Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента


Шаблон надається Банком.

2. Картки із зразками підписів і відбитка печатки (2 шт.)

Засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку

До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.
У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів і відбитка печатки (не завірена нотаріально).

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу


Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

Якщо державна реєстрація (в тому числі реєстрація змін) юридичної особи проведена до 17 грудня 2012 року, то для відкриття поточних рахунків юридичним особам може використовуватися довідка про взяття на облік платника, видана до 17 грудня 2012 року органом статистики, державної податкової служби та Пенсійним фондом України.

4. Копії документів, що підтверджують наявність права першого та другого підписів

Завірені печаткою підприємства та підписом відповідальної особи

Документом, що підтверджує наявність права першого підпису, є протокол особи про призначення на посаду керівника юридичної особи-резидента, або завірена належним чином довіреність, видана на ім’я уповноваженої особи.

Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які користуються правом другого підпису.

Документом, що підтверджує наявність права другого підпису є наказ про призначення особи на посаду головного бухгалтера або наказ про покладення обов’язку ведення бухгалтерського обліку та звітності та надання права другого підпису, або завірена належним чином довіреність про надання права другого підпису, видана на ім’я уповноваженої особи.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

Якщо другий підпис відсутній, то під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.

5. Копія належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення)

Засвідчена нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію

Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.


5.1. При відкритті рахунків товариству з обмеженою відповідальністю, яке створено/діє на підставі модельного статуту, - копія рішення про його створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку (при наявності оригіналу) або нотаріально


В рішенні про створення товариства з обмеженою відповідальністю обов’язково повинні бути зазначені: відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.

Рішення повинно бути підписано усіма засновниками.

Модельний статут при відкритті рахунку представником товариства з обмеженою відповідальністю до банку не надається.

6. Копії паспортів осіб, які мають право першого та другого підписів

Завірені підписами власників паспортів та уповноваженим працівником банку

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику/ам, то додатково надається копія паспортів керівника або відповідно заступника(ів) (згідно п.9).

7. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів*

Завірені підписами власників цих номерів та уповноваженим працівником банку

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику(ам), то додатково копія довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника або відповідно заступника(ів) (згідно п.9)*.

8. Копія документа, що підтверджує повноваження особи підписувати статут (довіреність, рішення, протокол тощо)

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

У разі якщо статут підписаний не учасником(ами), а уповноваженою особою.

9. Опитувальний лист з усіма заповненими необхідними полями

Підписує керівник юридичної особи та головний бухгалтер (за наявності такого) або інші уповноважені на це особи та засвідчується печаткою юридичної особи-резидента

Шаблон надається Банком. У випадку не заповнення або не повного заповнення необхідних полів, - клієнт додатково надає потрібні документи.

Такими документами можуть бути :

  • якщо власники підприємства (які володіють часткою не менше 10%) - юр. особи: копії виписки з Єдиного державного реєстру та статуту підприємства (для нерезидентів юр. осіб - копія реєстраційних свідоцтв) та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб та ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які діють від імені засновників (довірені особи або керівники)*. Якщо статутом передбачена Ревізійна комісія та/або Наглядова рада – Протоколи про призначення Голови та членів комісії/ради.

  • якщо власники підприємства (які володіють часткою не менше 10%) - фізичні особи-резиденти — ксерокопії їх паспортів та ідентифікаційних номерів з підписами їх власників (для власників паспортів іноземних громадян — додатково надається посвідка на постійне проживання на території України)*. Для фізичних осіб-нерезидентів – паспорт іноземного громадянина та посвідка на тимчасове проживання на території України (при наявності).


* Якщо особа через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, Банку надається копія сторінки паспорта, в якій проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера, засвідчену належним чином.

Для оформлення документів використовувати такі реквізити банку:

Публічне акціонерне товариство “ДІАМАНТБАНК”. Адреса банку: 04070 м. Київ, Контрактова площа 10А.
Звертаємо увагу, що даний перелік має рекомендаційний характер. Формування юридичної справи клієнта здійснюється з урахуванням внутрішніх та установчих документів клієнта та чинного законодавства.

Відповідно до Інструкції НБУ №492 п. 2.9. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

Інформаційна довідка про Банк

Діамантбанк зареєстрований Національним Банком України 17.11.1993 р. Банк надає повний спектр послуг персональним та корпоративним клієнтам. Має всі ліцензії та дозволи НБУ для роботи на банківському ринку.

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Регіональна мережа налічує 78 дирекцій та відділень у 18 містах України.
Перше півріччя 2013 року Діамантбанк закінчив з прибутком 650,802 тис. грн. Чисті активи фінустанови станом на 01.07.2013 р. склали 3,50  млрд. грн., регулятивний капітал – 400,31 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель – 2,47  млрд. грн.

Ліцензія НБУ № 125-2 від 20 липня 2012 року.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного рахунку юридичної особи
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної...
...

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...

П ерелік документів, необхідних для відкриття депозитного (вкладного)...
Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного (вкладного) рахунку юридичної особи, яка не має рахунків у банку

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця
Заява підписуєтьсяфізичною особою підприємцем чи її уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Паспорт або інші документи, що посвідчують осіб, які зазначені в картці зразків підписів І відбитка печатки та особи, що відкриває...

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Додаток 6
Заява представництва юридичної особи нерезидента про відкриття поточного рахунку

Перелік документів для Студентів Технікуму та Коледжів. Неповнолітня...
Заява на видачу платіжної картки та відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною карткою фізичній особі-резиденту...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт