Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання науково-методичної ради

Засідання науково-методичної ради

Сторінка1/3
  1   2   3
«Затверджено»

засідання науково-методичної ради

протокол № ___ від_________

голова

___________________О.В.Силенко
Комплексні заходи Братської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

по завершенню 2015 - 2016 навчального року

та проведення державної підсумкової атестації

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказів МОН України від 16.09. 2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10. 2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940» та до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України від 16.03.2015 № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03. 2015 № 359/26804,

Оцінювання підсумкових контрольних робіт у 4 класі здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказами МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74).

Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня проводиться у письмовій формі з навчальних предметів, згідно переліку затвердженому наказом МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».


№ п/п

Заходи

Дата

Вид узагальнення

Відповідальний
Хід атестації педагогічних працівників:
Погодження матеріалів педагогів, які претендують на встановлення звання «Учитель –методист» для представлення їх на розгляд атестаційної комісії ІІІ рівня (МОІППО)

До 10.02

Характеристика,

протокол

Директор
Подати до районної атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

До 01.03.

Характеристика

Директор
Провести засідання атестаційної комісії по затвердженню характеристик вчителів, які атестуються

03.03.

Протокол засідання

Директор
Ознайомити педагогічного працівника з характеристикою під підпис

Не пізніше як за 10 днів до проведення атестації
Голова атестаційної комісії
Завершити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі МО, фахових конкурсах тощо

До 15.03.

Матеріали атестації

Атестаційна комісія
Провести засідання атестаційної комісії у такі строки: комісія І рівня ( шкільна)

Забезпечити участь у засіданні комісії ІІ рівня ( районній)


До 01.04.

До 10.04.

Атестаційні листи

Директор

ЗДНВР
Засідання атестаційної комісії оформити протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії

26.03

Протокол

Голова атестаційної комісії
Повідомити рішення атестаційної комісії ІІ рівня педпрацівнику відразу після її засідання під підпис та не пізніше 3-х днів після атестації видати йому атестаційний лист під підписГолова атестаційної комісії
Видати наказ «Про результати атестації педпрацівників» , та у триденний термін довести його до відома педпрацівника під підпис, подати в бухгалтерію для нарахування заробітної плати ( з дня прийняття рішення)

Протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії ІІ рівня

Наказ

Директор
В лютому-квітні навчального року педагогічним колективам слід планомірно і якісно виконати цілий ряд завдань, від розв’язання яких залежить успішне завершення навчального року, підготовка і проведення ДПА:

Підвищити рівень контролю за роботою педагогів школи в завершальний період навчального року. З цією метою приділити увагу вирішенню таких питань:

ЛЮТИЙРеєстрація на ЗНО 2016

01.02 – 04.03

Реєстраційні матеріали

ЗДНВР

Класний керівник 11 класу,

вчитель інформатики
Анкетування випускників щодо вибору ними 2 предмету на ДПА і ЗНО

До 16.02

Заяви

ЗДНВР,

Класний керівник
Письмові заяви від учнів 11-х класів на ім’я директора школи про вибір другого предмету для проходження ДПА і ЗНО

До 17.02

Заяви

ЗДНВР
Нарада при ЗДНВР по опрацюванню нормативних документів, які регламентують здачу ДПА та ЗНО

До 17.02

Протокол

матеріали

ЗДНВР
Проведення засідань ШМО по опрацюванню нормативних документів щодо підготовки та здачі ДПА і ЗНО

До 19.02

Протокол

матеріали

Керівники ШМО
Проведення засідання педагогічної ради « Про вибір предметів на ДПА в 9 та 11 класах»

Не пізніше 19.02

Протокол

Директор
Рішення педагогічної ради про вибір 2 предмету на ДПА учнями 11 класу; вибір навчальним закладом 3 предмету на ДПА в 9 класі.


До 19.02Протокол


Директор

Наказ директора школи про затвердження цього рішення.
Наказ


Директор
Засідання науково - методичної ради « Погодження заходів по завершенню 2015-2016 навчального року та підготовки до ДПА і ЗНО».

До 20.02

Протокол

Наказ

Адміністрація,

Члени ради
Розміщення на сайті школи інформації щодо підготовки та складання ДПА і ЗНО 2016

систематично

Матеріали

ЗДНВР
БЕРЕЗЕНЬ

Нарада при директору з питання затвердження графіка підготовки до державної підсумкової атестації;


До 10.03

Протокол

Директор
Забезпечити опрацювання наказу МОНУ «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»До 10.03

Матеріали

ЗДНВР
Прийняття рішення на засіданні педагогічної ради та видати наказ про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями. Погодити з відділом освіти, молоді та спорту

До 15.03.

Протоколи педагогічної ради

Директор
Проведення засідання Ради школи про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями.
Протоколи Ради школи

Директор
Провести нараду з вчителями – предметниками з питання завершення навчального року та проведення ДПА

До 20.03

Матеріали, рекомендації РМО

ЗДНВР
Провести засідання ШМО з питань завершення навчального року і підготовки до ДПА, ЗНО

До 25.03.

Матеріали,

рекомендації


ЗДНВР

Керівники ШМО
Створити робочу групу для укладання річного плану роботи ЗНЗ на 2016-2017н.р.

До 15.03
До 10.06.

Наказ

Директор
Проведення наради на тему « Педагогічні умови забезпечення якості проведення ДПА»

До 26.03
ЗДНВР,

Практичний психолог
КВІТЕНЬ
Видати Наказ «Про порядок закінчення 2015-2016 навчального року та проведення ДПА у загальноосвітній школі»

До 02.04.

Наказ

ЗДНВР
Складання сценарного плану проведення Свята останнього дзвоника

До 05.04.

Сценарій

ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники 11, 9 4 класів
Організація діяльності педагогів та керівників ШМО зі складання завдань, підготовки матеріалів на ДПА

До 05.04

Погодження на педагогічній раді

ЗДНВР

Керівники ШМО
Ознайомити батьківську громадськість та учнівський колектив з нормативними документами МОНУ щодо складання ДПА та ЗНО

До 10.04

Матеріали,

Протоколи батьківських зборів

ЗДНВР,

Класні керівники
Оформити документи на учнів, які звільнені від ДПА за станом здоров’я;

Оформити документи на учнів, які звільнені від ДПА ( переможці ІІІ (обласного)етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін)

До 10.04.


Наказ


Наказ

ЗДНВР
Ознайомити педагогічний колектив із додатковими нормативними документами щодо проведення ЗНО та ДПА

До 15.04.

Матеріали методичної оперативки

ЗДНВР
Скласти та затвердити графік проведення контрольних зрізів із математики, української мови і літератури ( мови і читання) у 2-3,6-8,10 класах відповідно до календарно-тематичного плану з 20.04 по 24.05.2015року

До 15.04.

Графік, тексти, завдання

ЗДНВР
Розробити на засіданні ШМО завдання ДПА для 4, 9 та 11 класів

До 15.04.

Матеріали

ЗДНВР, керівники ШМО,

вчителі -предметники
Участь випускників у апробаційному ЗНО з іноземних мов

16.04
Відповідальний

Класний керівник 11 класу
Погодити на засіданні педагогічної ради матеріали на ДПА в 4,9,11 класах

Погодити педагогічною радою список учнів, звільнених від проходження ДПА за станом здоров`яДо 25.04

Протокол
Довідки

Заяви від батьків

Директор, ЗДНВР, вчителі-предметники
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

Засідання науково-методичної ради ніез «Переяслав»
Це Положення визначає порядок та умови проведення Мистецького конкурсу «Усі ми діти твої, Тарасе»

Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р
Присутні: 16 членів навчально-методичної ради згідно зі списком (список додається)

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Проект плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти...
Нарада при завідувачі районним методичним кабінетом, засідання науково-методичної ради. Консультації для педагогів знз

Засідання педагогічної ради Голова педагогічної ради Кірдіщева Л....
«Сучасне освітнє середовище – основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури», її п’ятого етапу «Підготовка...

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Засідання навчально-методичної ради від 22. 03. 2016 р
...

Засідання навчально-методичної ради від 21. 04. 2015 р
Про хід та результати підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Луцького нту

Л. С. Виготського Рівне 2011 ббк 74. 3
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри корекційної освіти та науково-методичної ради роіппо

Нотаріус, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія...
«Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних...

Нотаріус, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія...
«Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Друкується за рішенням Науково-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету

Анотація досвіду діяльності міського методичного кабінету відділу...

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області надає наступні пропозиції

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт