Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від «17»

Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від «17»

Затверджено

рішення виконавчого комітету

Бердянської міської ради

від «17» квітня 2012 р.

№ 158

Керуючий справами виконкому

______________ В.І.Чанишев

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі жилих приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Бердянськ, у власність громадян

1. Положення про порядок передачі жилих приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Бердянськ, у власність громадян (далі – Положення) розроблене у відповідності до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, та визначає порядок передачі жилих приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, у власність громадян.

2. Приватизація жилих приміщень у гуртожитках територіальної громади міста здійснюється управлінням житлового господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (далі – орган приватизації).

3. Передача у власність громадян жилих приміщень у гуртожитках, які на момент набрання чинності Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» перебували у комунальній власності, здійснюється на підставі розпорядження органу приватизації.

Передача у власність громадян жилих приміщень у гуртожитках, які на момент набрання чинності Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» перебували у державній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради, після передачі/прийняття гуртожитку у власність територіальної громади міста Бердянська.

4. Право приватизації жилих приміщень у гуртожитках розповсюджується на тих громадян України, які на законних підставах тривалий час (не менше п'яти років) зареєстровані та фактично проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей.

Вимога щодо проживання у гуртожитку не менше п’яти років не поширюється на членів сім’ї громадянина, якого визначено основним наймачем жилого приміщення в гуртожитку.

Право громадянина на приватизацію займаних жилих приміщень у гуртожитку зберігається у разі перереєстрації місця проживання у цьому ж гуртожитку, а також у разі якщо було здійснено переселення громадянина з одного гуртожитку до іншого.

5. Правом на приватизацію не користуються громадяни, які:

- проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку із навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою за контрактом);

- мешкають у гуртожитку без законних підстав (без законної реєстрації місця проживання);

- проживають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов, або житлова площа яких тимчасово заселена, або повернути колишнє жиле приміщення яких немає можливості;

- мають житло на праві приватної власності, у разі набуття права власності шляхом купівлі за власні кошти, за рахунок банківського кредиту, за Програмою молодіжного будівництва, за правочинами дарування, спадщини, інших форм відчуження;

- повністю або частково використали право на приватизацію житла відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»;

- є військовослужбовцями, працівниками Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України, які проживають у гуртожитках;

- потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз – особи, які хворі на активні форми туберкульозу всіх органів та систем з виділенням туберкульозної палички;

- зареєстровані та фактично проживають не більше п’яти років;

- не є членами однієї родини (займають ліжко-місце).

Якщо заявники проживають у переобладнаних під житлові приміщеннях, рішення про приватизацію (передачу) приймається лише після надання цим приміщенням визначеного законом статусу „житлового приміщення”.

6. Передача займаних жилих приміщень у гуртожитках здійснюється в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність громадян, які постійно мешкають на законно займаній житловій площі у гуртожитку, у тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, за письмовою заявою всіх повнолітніх членів сім’ї з визначенням уповноваженого власника жилого приміщення.

7. Визначення загальної площі об'єктів приватизації, що передаються у власність громадян:

- у жилому блоці (секції) у гуртожитку, де мешкають два і більше наймачі, загальна площа, що передається у власність громадян, визначається як сума площ, займаних наймачами жилих кімнат (з урахуванням відповідних коефіцієнтів площі розташованих у них веранд, засклених балконів, лоджій, холодних комор, відкритих балконів, лоджій та терас) та площі підсобних приміщень, яка розподіляється між всіма наймачами пропорційно площі займаних ними жилих кімнат;

- при приватизації жилих приміщень у гуртожитку коридорного типу у власність мешканцям передаються тільки кімнати (з урахуванням відповідних коефіцієнтів площі розташованих в них веранд, засклених балконів, лоджій, холодних комор, відкритих балконів та терас).

8. Визначення об’єкта приватизації:

- об’єктами приватизації у гуртожитках коридорного типу є кімната (з урахуванням відповідних коефіцієнтів площ розташованих в них веранд, засклених балконів, лоджій, холодних комор, відкритих балконів та терас), яким надаються відповідні номери;

- об’єктами приватизації у гуртожитках блочного, секційного типу є житлові приміщення, які мають відповідну нумерацію. Належність приміщень до жилого блоку (секції) визначається відповідно до проектної документації та (або) технічного паспорта на гуртожиток.

Допоміжні приміщення передаються у спільну сумісну власність громадян одночасно з приватизацією ними жилих приміщень у гуртожитках безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

У разі невідповідності нумерації жилих приміщень у гуртожитку та їх площі фактичному стану підприємство (організація) з обслуговування житла уточнює дані для приватизації (у тому числі нумерацію кімнат у гуртожитку) через комунальне підприємство з технічної інвентаризації.

9. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно, виходячи з розрахунку санітарної норми (21,0 кв.м загальної площі на наймача і кожного члена сім'ї та додатково 10,0 кв.м на сім'ю).

10. Незалежно від розміру загальної площі (без доплати за її надлишки) передаються у власність громадян займані ними: жилі приміщення в гуртожитку, що складають одну кімнату, житлові приміщення, де проживають громадяни, які користуються пільгами відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, житлові приміщення, в яких проживають громадяни, які мають звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди першої та другої груп, інваліди дитинства, ветерани праці, ветерани Збройних Сил та репресовані особи, які реабілітовані відповідно до Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, житлові приміщення, в яких проживають сім’ї загиблих при виконанні державних та суспільних обов’язків та на виробництві, житлові приміщення, в яких проживають багатодітні сім’ї.

11. Передача жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян здійснюється на підставі розпорядження органу приватизації після прийняття Бердянською міською радою рішення щодо залишення цілісного майнового комплексу (будівлі, будинку) у статусі "гуртожиток" та дозволу на приватизацію його жилих та нежилих приміщень.

12. Підготовка та оформлення документів щодо передачі жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян здійснюється комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради.

13. Вартість послуг за підготовку, оформлення документів щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитках та видачу свідоцтва про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитках сплачується громадянами у розмірі 168, 34 грн.

14. Передача жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян оформлюється свідоцтвом про право власності на житло, яке реєструється в комунальному підприємстві з технічної інвентаризації Бердянської міської ради і не потребує нотаріального посвідчення.

15. Громадянин, який виявив бажання приватизувати жиле приміщення в гуртожитку, звертається до комунального підприємства з технічної інвентаризації, де отримує бланк заяви на приватизацію (додаток 1) та надає довідку про склад сім’ї та займані приміщення.

Зразок довідки про склад сім'ї наймача жилого блоку (секції) в гуртожитку, де мешкають двоє і більше наймачів та займані ними приміщення, наведено у додатку 2.

Зразок довідки про склад сім'ї громадянина, що мешкає у жилому приміщенні у гуртожитку та займані ними приміщення, наведено у додатку 3.

16. Довідка про займані житлові приміщення та про осіб, які в них зареєстровані, оформлюється підприємством з обслуговування гуртожитку, затверджується підписом керівника цього підприємства. У довідці зазначаються всі повнолітні особи, які зареєстровані за адресою цього жилого приміщення та зберігають право на житло, а також діти та неповнолітні особи, які проживають на даній житловій площі.

17. Відомості про приміщення, які займає заявник та члени його сім’ї, відображаються підприємством з обслуговування гуртожитку відповідно до інвентаризаційних матеріалів, що має підприємство, у вигляді довідки та на підставі фактичного технічного стану приміщень, що бажає приватизувати заявник та члени його сім’ї. Довідка затверджується директором (начальником) цього підприємства.

18. До заяви на приватизацію (передачу у власність) жилих приміщень у гуртожитку громадянами надаються:

- довідка про склад сім’ї та займані приміщення;

- копія ордера про надання жилої площі (копія договору найму жилої площі у гуртожитках на ім’я громадянина, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім’ї на умовах найму жиле приміщення в гуртожитку);

- документ, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

- копію документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації;

- заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію жилих приміщень у гуртожитку;

- заява-згода батьків (усиновлювачів), піклувальників (у тому числі і нотаріально засвідченої, якщо дитина віком від 14 до 18 років) на участь у приватизації дітей;

- довідка з місця роботи (стаття 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»);

- довідка з КУ «Бердянський протитуберкульозний диспансер» Запорізької обласної ради про перебування заявника на обліку осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз, якщо так - якої форми захворювання (стаття 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»);

- копія паспорта, копія свідоцтва про народження дітей та копія ідентифікаційного коду.

19. Підписи заявника, повнолітніх членів сім'ї заявника та/або їх представників за законом, підписи представників дітей, неповнолітніх осіб, недієздатних осіб на заявах про приватизацію (передачу) засвідчуються працівником комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради, який прийняв замовлення.

За неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Повнолітні громадяни – члени сім'ї заявника, які віднесені до категорій, перелічених у п. 5 Положення, надають письмову згоду, про те, що вони згодні з приватизацією іншими членами сім'ї  даного житлового приміщення.

20. У випадках, коли заявники зареєстровані за адресою, що приватизується, після 19.06.1992, ними надаються документи про місце проживання з 01.01.1993 до дати реєстрації проживання за адресою житла, що приватизується, та довідки відповідних органів приватизації за адресами попереднього проживання щодо участі в приватизації житла і органів БТІ про наявність власного житла за адресами попереднього місця проживання.

21. Оформлена заява та документи на приватизацію жилого приміщення в гуртожитку надаються особисто заявниками або їх законними представниками до комунального підприємства з технічної інвентаризації. Прийняті документи реєструються в журналі реєстрації заяв та прийнятих документів.

Після розгляду поданих документів комунальним підприємством з технічної інвентаризації готуються технічний паспорт, розрахунки вартості надлишкової загальної площі жилого приміщення у гуртожитку (додаток 4) та передаються до управління житлового господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради для підготовки розпорядження.

22. Після затвердження розпорядження начальником управління житлового господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради комунальне підприємство з технічної інвентаризації здійснює підготовку та реєстрацію свідоцтва про право власності на жиле приміщення в гуртожитку.

Свідоцтво про право власності на житло реєструється у спеціальній реєстраційній книзі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.

23. Оформлене свідоцтво про право власності на житло, технічний паспорт видаються органом приватизації житла власнику, співвласнику при його особистому зверненні або його представнику за законом.

24. У разі наявності надлишків загальної житлової площі, яка приватизується (передається), до заяви додається документ про оплату вартості надлишків житлової площі при приватизації на рахунок міського бюджету або копія документа, що підтверджує наявність пільги.

25. Термін розгляду заяви громадян на приватизацію жилого приміщення в гуртожитку не повинен перевищувати одного місяця з дня надходження заяви громадян на приватизацію з усіма передбаченими законодавством та даним Положенням документами. Термін оформлення свідоцтва про право власності на житло не повинен перевищувати 10 днів з дня затвердження розпорядження про приватизацію даного житлового об’єкта.

26. У відповідності до Житлового кодексу України переобладнання і перепланування жилого приміщення допускаються за згодою наймача, членів сім’ї, які проживають разом з ним, та й наймодавця і з дозволу виконавчого комітету Бердянської міської ради.

27. Приватизація реконструйованих приміщень у гуртожитку комунальної власності можлива лише після прийняття об’єкта інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в експлуатацію.

28. Спірні питання, що виникають при приватизації (передачі) житлових приміщень у гуртожитках, можуть попередньо розглядатися міською комісією із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, у разі необхідності – обласною комісією із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

 

Додаток 1 до Положення
ЗРАЗОК

Начальнику УЖГ

______________________________(прізвище, ініціали керівника)

ПІБ уповноваженого квартиронаймача, що проживає за адресою:

____________________________________________________________

телефон_______________________
ЗАЯВА

Прошу оформити передачу в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність квартири, жилого приміщення в гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (необхідне підкреслити), що займаю я _______________________________ разом із членами сім'ї на умовах найму.

Згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" моя сім'я має право на безоплатну приватизацію житла.

При оформленні квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (необхідне підкреслити) у спільну часткову власність прошу передати у приватну власність членам сім'ї у рівних частках:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Уповноваженим власником житла визначено _____________________________________________________________________________

До заяви додаю:

1. ______________________________________________;
2. ______________________________________________;
3.______________________________________________;
4._______________________________________________;

5._______________________________________________;

6._______________________________________________;

7._______________________________________________;
„_____”__________20___ р. ______________________

(підпис наймача)

Підписи гр. __________________________________________________________

( ПІБ)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Підписи засвідчую: ______________________________________________

(підпис приймального замовлення)

Додаток 2 до Положення
ЗРАЗОК
ДОВІДКА

про склад сім'ї наймача жилого блоку (секції) в гуртожитку,

де мешкають _______ наймачів, та займані ними приміщенняКвартира (будинок), жилий блок (секція) (необхідне підкреслити) N _______ за адресою _________________________________________________________________________

є жилим приміщенням спільного заселення сім'ями-наймачами, які займають такі приміщення:

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові наймача жилого блоку (секції) в гуртожитку

Кількість займаних жилих кімнат та їх площа

Кількість інших закріплених приміщень та їх площа

Наявність лоджій, балкона та тераси, їх площа

1.

2.


Квартира (будинок), жилий блок (секція) (необхідне підкреслити) має такі підсобні приміщення спільного користування:

кухня площею ______ кв. м, ванна площею ______ кв. м, вбиральня площею ______ кв. м, коридор площею _________ кв. м, __________________________________

(інші приміщення та їх площа)

Площа підсобних приміщень квартири (будинку), жилого блоку (секції) спільного користування становить _____ кв. м.
Члени сім'ї наймача, що мають право на житло

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні гуртожитку членів сім’ї

Родинні відносини

Рік народження

Дата реєстрації у кімнаті (кімнатах) осіб

1.

2.


За наймачем __________________ закріплені: комора площею ________ кв. м, що знаходиться у підвалі, сарай площею _________ кв. м, _________________________________________________________________.
(інші будівлі та споруди)

Реконструкція будинку планом не передбачена.

Керівник підприємства
з обслуговування житла ___________________

М.П. (підпис)Додаток 3 до Положення
ЗРАЗОКДОВІДКА
про склад сім'ї громадянина, що мешкає у жилому приміщенні (кімнаті, кімнатах)


у гуртожитку, та займані ними приміщення


У кімнаті (кімнатах) гуртожитку за адресою ___________________________ постійно мешкають і мають право на приватизацію житла на момент набрання чинності Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»


№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові зареєстрованих у жилому приміщенні гуртожитку членів сім’ї

Родинні відносини

Рік народження

Дата реєстрації у кімнаті (кімнатах) осіб

1.

2.


Кімната (кімнати) № _____ жилою площею _____ кв.м, обладнана балконом, лоджією, терасою площею _____ кв.м (наявне підкреслити).

Загальна площа кімнати (кімнат) _____ кв.м.


Керівник підприємства
з обслуговування житла ___________________

М.П. (підпис)

Додаток 4 до Положення

ЗРАЗОК
Затверджено

Розпорядженням УЖГ

від «___» _______ 20 р.

№ _____


Розрахунок вартості

надлишкової загальної площі житлового приміщення в гуртожитку,

що приватизується
1. Загальна площа жилого приміщення в гуртожитку (П)______________ кв.м

2. Кількість зареєстрованих у жилому приміщенні (М)______________

3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям жилого приміщення в гуртожитку:

Пб = М х 21,0 + 10 = _________________________________________ кв.м

4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:

Пн = (П – Пб) = _____________________________________________ кв.м

5. Вартість надлишкової загальної площі жилого приміщення у гуртожитку, що приватизується (розмір доплати за надлишкову площу)

Д = Пн х 0,175 = _____________________________________________ грн.

6. Сума житлових чеків, яка підлягає видачі мешканцям

С = (Пб - П) х 0,175 = _______________________________________ грн.

7. Наявність пільги на безоплатне одержання жилого приміщення в гуртожитку ______________________________________________________

Підпис керівника _________________________________________________
Підпис наймача, що приватизує

жиле приміщення в гуртожитку _____________________________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

Рішення від «25»
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Відділ освіти виконавчого комітету
Первомайський на 2015-2017 роки, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26. 01....

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від...

Розпорядження міського голови 1
Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, рішення сесії Новокаховської міської ради від 18 червня 2013 року №1117 „Про затвердження...

Найменування рішення
Про звіт виконавчого комітету Зеленодольської міської ради за період роботи з листопада 2012 р по жовтень 2013р. Доп. Качан В. А

Найменування рішення
Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Зеленодольської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів...

Звіт оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо...
Києві», розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30. 09. 10. №787...

До рішення виконавчого комітету
З метою забезпечення належної роботи адміністративних комісій Баглійського, Дніпровського та Заводського районів при виконавчому...

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013...
М- тест рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013 року №650 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт