Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон україни

Закон україни

Сторінка1/50
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


Повідомлення

про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
Відповідно до вимог статей 9 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство юстиції України повідомляє про оприлюднення на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – проект Закону) з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Основною метою проекту Закону є:

реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з метою її приведення у відповідність до таких принципів надання адміністративних послуг як відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, доступності та зручності для суб’єктів звернень;

оптимізація витрат державних коштів, які спрямовуються на забезпечення функціонування реєстрів;

передача органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, нотаріусам та банкам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати на адресу: 01001 м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції України, Департамент державної реєстрації. Адреса електронної пошти: m.hnidash@drsu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній регуляторній службі України (м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту Закону від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Міністерством юстиції України протягом місяця з дня оприлюднення.

Директор департаменту

державної реєстрації С.В. Бенедисюк

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 1. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формуваньЦей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи, фізичних осіб – підприємців, статутів територіальних громад та символіки.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Визначення термінів


1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


 1. адреса електронної пошти юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування без статусу юридичної особи, та фізичної особи – підприємця (далі – адреса електронної пошти) – запис, який ідентифікує поштову скриньку, яка використовується для зв’язку в електронній формі з юридичною особою, її відокремленим підрозділом, громадським формуванням, яке не має статусу юридичної особи, та фізичною особою – підприємцем;
 1. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – виписка) – документ в електронній формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій, та містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу – підприємця (у тому числі про взяття на облік в органів державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, яке не має статусу юридичної особи;
 1. громадські формування – політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки та їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій;
 1. державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (далі – державна реєстрація) – офіційне визнання і підтвердження державою фактів створення або припинення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання та символіки громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, професійної спілки, об’єднання профспілок із статусом юридичної особи, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців (далі – символіка), засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом;
 1. держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – держатель Єдиного державного реєстру) – Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру;
 1. державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державний реєстратор) – посадова (службова) особа суб’єкта державної реєстрації, нотаріус які від імені держави проводить державну реєстрацію;
 1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб – підприємців України;
 1. заявник:


засновник (засновники) або уповноважена ними особа – у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи;
керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування або уповноважена ним особа – у разі подання документів для державної реєстрації створення органу державної влади, органу місцевого самоврядування;
голова комісії з припинення або уповноважена ним особа – у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;
уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, – у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи;
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – у разі подання документів для державної реєстрації рішення щодо припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
Міністерство юстиції України та його територіальні органи – у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку із прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії;
Міністерство юстиції України – у разі подання документів для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа – у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
фізична особа – підприємець або уповноважена нею особа – у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо фізичної особи – підприємця;
орган державної влади, родичі та спадкоємці фізичної особи – підприємця – у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у зв’язку із її смертю, визнанням її безвісно відсутньою та оголошенням її померлою;
сільський, селищний, міський голова – у разі подання документів для державної реєстрації статуту (нової редакції статуту) територіальної громади;


 1. заява про державну реєстрацію – документ встановленого Міністерством юстиції України зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру та їх обробки;
 1. витяг з Єдиного державного реєстру (далі – витяг) – документ в паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру за вказаним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначену у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;
 1. код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (далі – код доступу) – це унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, яка генерується в автоматичному режимі та використовується для доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Портал електронних сервісів);
 1. модельний статут – типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб;
 1. персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи – підприємця (далі – Персональний кабінет) – особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи – підприємця та громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, на Порталі електронних сервісів, яка призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безкоштовного доступу юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань без статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, які містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату;
 1. Портал електронних сервісів – веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 1. принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі – принцип мовчазної згоди) – принцип згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від органів державної влади в порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні органи державної влади у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості;
 1. реєстраційна справа – сукупність документів в паперовій або електронній формі, що подаються для проведення реєстраційних дій;
 1. суб’єкт державної реєстрації:


Міністерство юстиції України – у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та символіки;
територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі – у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, статутів територіальних громад міст Києва та Севастополя;
районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції – у разі державної реєстрації громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань без статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, банки – у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;


 1. технічна помилка – описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка, допущена державним реєстратором при проведенні ним реєстраційних дій;
 1. технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі – технічний адміністратор) – суб'єкт господарювання державного сектора економіки, віднесений до сфери управління Міністерства юстиції України або щодо якого функції з управління корпоративними правами держави здійснюється Міністерством юстиції України та визначений держателем Єдиного державного реєстру, який здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, Порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботі з цим реєстром;
 1. установчий документ юридичної особи – установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо.


Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України та інших законах.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни
Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в частині працевлаштування випускників вищих навчальних...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...

Закон україни
Цей Закон визначає засади організації та експлуатації автомобільного транспорту

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон україни
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників

Закон україни
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Кпап — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х

Проект Вноситься Президентом України Закон УкраЇни
Цей Закон визначає правові засади організації І діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні

Закон україни
Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою І громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку...

Нове у законодавстві щодо кримінальної відповідальності нотаріуса
Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт