Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заповнення заяви

Заповнення заяви

ЗРАЗОК

ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ

ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ ІК-18-БП-14
Додаток 17

до Порядку обліку платників податків і зборів

"05" лютого 2013 року № _________

Форма № 8-ОПП 

З А Я В А

про припинення платника податків

до ДПІ у Калінінському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області

(найменування органу державної податкової служби, до якого подається заява)

Цим повідомляється, що стосовно платника податків

2

9

9

1

9

9

8

7

7

7

Податковий номер або серія та номер паспорта* (потрібне підкреслити)

Іванов Іван Іванович

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
бул. Шевченка 33/6 м. Донецьк, 83017

(місцезнаходження або місце проживання)

розпочаті / проведені процедури припинення (ліквідації / реорганізації).

(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)

Причина (підстава) для припинення діяльності:

У зв’язку з _____________________________________________________________

Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)
Назва документа (постанова, ухвала, рішення, наказ тощо), його номер та дата


від "____"_____________20__ року № _____________________

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців унесено запис

про


"____"_____________20__ року за № _____________________

У зв’язку з цим прошу провести заходи, визначені цим Порядком, та видати (необхідне відмітити):


+

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП
довідку про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП згідно з

__________________________________________________________________________________.

(вказати пункт, статтю нормативно-правового акта)

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатор, платник податків (фізична особа), інша особа, яку за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків:
СПД ___________ Іванов І.І.

(посада) (підпис) (прізвище, імя, по батькові) 

бул. Шевченка 33/6 м. Донецьк, 83017 тел. 0506251212

(поштова адреса, телефон)


М.П. (для фізичних осіб – за наявності)
_______________

* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Погоджую : затверджую
Перевірка правильності заповнення заяви, її відповідності наданим документам та внесення відповідної відмітки до графи 9 заяви про...

Додаток 15 до наказу удмс 06. 02. 2014 №12 технологічнна картка адміністративної послуги
Перевірка правильності заповнення заяви, її відповідності наданим документам та внесення відповідної відмітки до графи 9 заяви про...

Інструкція про порядок заповнення бланку
Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати...

Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових...
Ці правила містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів І заяви на відкриття акредитива

Заповнення заяви

Заповнення заяви

Заповнення заяви
Найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника

Заповнення заяви
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)

Зразок заповнення заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт для юридичних осіб

Зразок заповнення заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт для фізичних осіб

Заповнення заяви
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Інструкція про порядок заповнення Заяви про призначення житлової субсидії
Субсидія не призначається якщо

Примірний зразок заповнення заяви
Стз (реєстраційний номер стз s/128/Z/00), з причини зміни місцезнаходження юридичної особи, якій надано цей дозвіл). У зв'язку з...

Зразок заповнення бланків заяви та декларації
Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Зразок заповнення бланку заяви юридичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви юридичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви юридичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви фізичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт