Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1Затверджено рішенням

Наглядової ради (Ради директорів)

Протокол №01/17 від 01.02.2017 р.
Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів № 1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"

Місцезнаходження: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2.

Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2;
Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера ____________

Кількість акцій, які належать акціонеру ____________ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________


№ питання порядку денного

Питання порядку денного, винесене на голосування

1

Затвердження кількісного та персонального складу лічильної комісії.


Проект рішення:


За

Проти

Утримався

Обрати Лічильну комісію у складі 3 (Три) особи: Ю.Б. Таран, Н.Б. Келеберда, В.В. Тур. Термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням.
До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.


Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Кількість голосів, що йому належать.


Затверджено рішенням

Наглядової ради (Ради директорів)

Протокол №01/17 від 01.02.2017 р.
Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів № 2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"
Місцезнаходження: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2.

Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2;
Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера ____________

Кількість акцій, які належать акціонеру ____________ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________


№ питання порядку денного

Питання порядку денного, винесене на голосування

2

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів

Проект рішення:


За

Проти

Утримався

голова Загальних зборів - Добрусєва С.О.

секретар Загальних зборів - Тур В.В.

До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.


Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Кількість голосів, що йому належать.

Затверджено рішенням

Наглядової ради (Ради директорів)

Протокол №01/17 від 01.02.2017 р.
Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів № 3
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"
Місцезнаходження: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2.

Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2;
Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера ____________

Кількість акцій, які належать акціонеру ____________ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________


№ питання порядку денного

Питання порядку денного, винесене на голосування

3

Звіт виконавчого органу про результати (показники) фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період 2016 р. Основні напрямки діяльності в 2017 р. Затвердження річного звіту та балансу за звітний період 2016 р.

Проект рішення:


За

Проти

Утримався

Роботу Виконавчого органу за 2016 рік визнати задовільною. Дивіденди за підсумками роботи за рік не нараховувати. Затвердити річний звіт та баланс за звітний період 2016 р. Основними напрямками діяльності в 2017 р. є переробка молока та вироблення готової продукції.
До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.


Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Кількість голосів, що йому належать.

Затверджено рішенням

Наглядової ради (Ради директорів)

Протокол №01/17 від 01.02.2017 р.
Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів № 4
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"

Місцезнаходження: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2.

Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2;
Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера ____________

Кількість акцій, які належать акціонеру ____________ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________


№ питання порядку денного

Питання порядку денного, винесене на голосування

4

Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та Наглядової Ради (Ради директорів) за звітний період 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Проект рішення:


За

Проти

Утримався

Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та Наглядової Ради (Ради директорів) за звітний період 2016 р.
До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.


Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Кількість голосів, що йому належать.

Затверджено рішенням

Наглядової ради (Ради директорів)

Протокол №01/17 від 01.02.2017 р.
Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів № 5
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"
Місцезнаходження: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2.

Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2;
Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера ____________

Кількість акцій, які належать акціонеру ____________ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________


№ питання порядку денного

Питання порядку денного, винесене на голосування

5

Затвердження розподілу збитків Товариства за звітний період 2016 р. та планового розподілу прибутків 2017 р.


Проект рішення:


За

Проти

Утримався

Розподіл збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати у 2017р. Розподіл прибутку не здійснювати у зв’язку із збитковістю Товариства.

До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.


Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Кількість голосів, що йому належать.

Затверджено рішенням

Наглядової ради (Ради директорів)

Протокол №01/17 від 01.02.2017 р.
Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів № 6
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"
Місцезнаходження: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2.

Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2;
Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера ____________

Кількість акцій, які належать акціонеру ____________ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________


№ питання порядку денного

Питання порядку денного, винесене на голосування

6

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства на підставі закінчення строку обрання.


Проект рішення:


За

Проти

Утримався

З 07 квітня 2017 року припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.


Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Кількість голосів, що йому належать.

Затверджено рішенням

Наглядової ради (Ради директорів)

Протокол №01/17 від 01.02.2017 р.
Бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів № 7
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"
Місцезнаходження: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2.

Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2;
Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера ____________

Кількість акцій, які належать акціонеру ____________ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________

№ питання порядку денного

Питання порядку денного, винесене на голосування
7

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на новий строк

п/п

П.І.Б. кандидата

Варіанти голосування акціонераЗА


ПРОТИ

усіх кандидатів

УТРИМАВСЯ

щодо усіх кандидатів
Акопян Т.А.

1.1.1. Рік народження – 09.09.1962.

1.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Добрусєва С.О.

1.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - 42.

1.1.4. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, 14.10.1989 р, спеціальність (кваліфікація) – організатор сільськогосподарського виробництва.

1.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Публічне АТ «Великобурлуцький сироробний завод» - головний бухгалтер.

1.1.6. Загальний стаж роботи – 33 р.

1.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – Публічне АТ «Великобурлуцький сироробний завод», головний бухгалтер.

1.1.8. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

1.1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

1.1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.

1.1.11. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.

1.1.12. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті - так.
1.1.2. Філь Ірина Миколаївна

1.1.2. Рік народження – 04.12.1983.

1.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Добрусєва С.О.

1.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - 0.

1.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Національна академія внутрішніх справ України, 31.05.2006 р, спеціальність (кваліфікація) – юрист.

1.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), Публічне АТ «Великобурлуцький сироробний завод» (включаючи за сумісництвом) –юрисконсульт (з 2009 р.).

1.1.7. Загальний стаж роботи – 8 р.

1.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – ВАТ «Київспецмонтажбуд» (начальник юридичного відділу) 2007-2012, ТОВ «ЕЙ.БІ.Ком’юнікейшенз» – юрист, Публічне АТ «Великобурлуцький сироробний завод» -юрисконсульт.

1.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

1.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

1.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.

1.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.

1.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті - так.До уваги акціонера.

Ви маєте право віддати голоси, вказані в графі «Кількість голосів, що належать акціонеру», повністю за одного кандидата або розподілити їх між двома чи більше кандидатами, або вказати усі належні Вам голоси в графі «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Не використовуйте олівець для заповнення цього бюлетеня. Непотрібні варіанти голосування перекресліть.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, тому сторінки бюлетня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера)

Підстави для визнання недійним цього бюлетеню:

1) бюлетень не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою (Радою директорів) Товариства;

2) бюлетень не підписано особою, яка безпосередньо брала участь у голосуванні (акціонером або його повноважним представником);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) від імені одного й того ж акціонера (представника) подано два або більше бюлетенів;

4) кількість голосів, проставлена навпроти прізвища окремого кандидата, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);

5) загальна кількість голосів, проставлена навпроти прізвищ декількох кандидатів, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);

6) у бюлетені одночасно заповнено (зазначено кількість голосів) графи "Утримався" та «Проти», або графу "Утримався" чи «Проти» одночасно з заповненням графи «ЗА» навпроти прізвища конкретного кандидата (кандидатів);

7) у бюлетені не поставлено жодної позначки;

8) бюлетень заповнено олівцем;

9) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).

10) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

11) якщо акціонер зазначив більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

ЗРАЗОК запоВненНя БЮЛЕТЕНЮ № 7


п/п

П.І.Б. кандидата

Варіанти голосування акціонера

ЗА

ПРОТИ

усіх кандидатів

УТРИМАВСЯ

щодо усіх кандидатів

1

Акопян Т.А.


1

Філь І.М.Затверджено рішенням

Наглядової ради (Ради директорів)

Протокол №01/17 від 01.02.2017 р.
Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів № 8
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"
Місцезнаходження: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2.

Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2;
Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера ____________

Кількість акцій, які належать акціонеру ____________ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________


№ питання порядку денного

Питання порядку денного, винесене на голосування

8

Затвердження умов цивільно-правового договору, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії Товариства.


Проект рішення:


За

Проти

Утримався

Затвердити цивільно-правовий договір із винагородою 3200,00 грн., що буде укладений строком на 3 (три) роки з членом Ревізійної комісії. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правовий договір із членами Ревізійної комісії.


До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.


Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Кількість голосів, що йому належать.

Затверджено рішенням

Наглядової ради (Ради директорів)

Протокол №01/17 від 01.02.2017 р.
Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів № 9
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"
Місцезнаходження: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2.

Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2;
Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера ____________

Кількість акцій, які належать акціонеру ____________ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________


№ питання порядку денного

Питання порядку денного, винесене на голосування

9

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції, а також здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін до Статуту.


Проект рішення:

За

Проти

Утримався

Затвердити зміни до Статуту Товариства щодо приведення його у відповідність до чинного законодавства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів підписати Статут Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства з правом передоручення здійснити усі необхідні дії щодо проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції.  
До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.


Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Кількість голосів, що йому належать.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Проект регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів пат «дтек дніпрообленерго»
У річних Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством...

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися...
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень

До Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів
Для отримання переліку акціонерів, яки мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів пат «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,...
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Додаток №2 до Положення про кумулятивне голосування в пат «детз»...
Якщо це дозволяють технічні умови, безпосередньо до тексту бюлетеню для кумулятивного голосування (на оборотній стороні) можуть вноситись...

Бюлетень таємного голосування членів атестаційної комісії відділу...

Що варто знати виборцю, який прийде на свою виборчу дільницю в день голосування?
Голосування проводиться на виборчій дільниці, до якої Ви відноситеся за місцем своєї реєстрації, або ж на яку Ви тимчасово змінили...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Додаток №1 до Положення про кумулятивне голосування в пат «детз»...
Формулювання питання порядку денного № "Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

Засідання реєстраційної
Головує на загальних зборах акціонерів пат «львівський жиркомбінат» пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням...

Далі – пат "львівський жиркомбінат" або "Товариство"
Головує на загальних зборах акціонерів пат "львівський жиркомбінат" пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням...

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт