Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о

Додаток 11

до наказу ДФС

від 10.08.2017№1932-о
УМОВИ
проведення конкурсу на посаду заступника директора Департаменту – начальника управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України


Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Організація та контроль за своєчасністю сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, екологічного податку, рентної плати та неподаткових платежів платниками податків - юридичними особами;

2. Організація та контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ платниками податку – юридичними особами

3. Організація та контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету акцизного податку платниками податку – юридичними особами

4. Організація функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального

5. Організація та контроль за повнотою нарахування та своєчасністю сплати місцевих податків і зборів з юридичних осіб

6. Організація роботи з прийняття декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальнення відомостей, зазначених у таких деклараціях, для здійснення контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку

7. Організація проведення камеральних перевірок юридичних осіб

8. Застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та за результатами проведення перевірок платників податків у межах компетенції

9. Організація та контроль за дотриманням чинного законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності платниками податку – юридичними особами

10. Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням:

11. Розробка та погодження пропозицій до проектів міжнародних договорів України та забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до компетенції ДФС

12. Організація та контроль за наданням адміністративних послуг

13. Формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації

14. Організація функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість платниками податку – юридичними особами

15. Перегляд рішень територіальних органів ДФС під час проведення процедури адміністративного оскарження.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 8250 грн. надбавка за вислугу років, надбавка за спеціальне звання (Закон України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу», постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №757 «Деякі питання оплати праці працівників Державної фіскальної служби та її територіальних органів»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду


На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається шляхом заповнення на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції - www.nazk.gov.ua).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
Документи надсилати поштою на адресу м. Київ, пл. Львівська, 8 із позначкою на конверті «Документи для участі у конкурсі на посаду заступника директора Департаменту – начальника управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України»

Кінцевий термін прийому документів: до 18 год. 00 хв.30серпня 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

з 05 по 07 вересня 2017 року о 10:00, м. Київ, пл. Львівська, 8

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


Терещук Сергій Вікторович, (044) 247-36-81,

Перегуда Анастасія Іванівна, (044) 247-34-81, a.perehuda@sfs.gov.ua


Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за освітнім ступенем магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища за освітнім ступенем магістра (за спрямуванням)

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Податковий кодекс України;

інші нормативно-правові акти в межах компетенції

3

Професійні чи технічні знання

-знати податкове та митне законодавство України;

-знати законодавчо визначені повноваження ДФС щодо застосування норм права;

Знати сукупність норм (правил), методів, форм засобів і дій, встановлених законом, за допомогою яких здійснюється адміністрування місцевих податків і зборів, встановленому законом, та забезпечується контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету

-володіти основами аналізу ризиків

-знати та розуміти механізми подання платниками податків передбаченої законом звітності, нарахування та сплати ними податків і зборів;

-знати законодавство щодо трансфертного ціноутворення;

-знати основні управлінські принципи здійснення контролю;

-знати особливості трансфертного ціноутворення та його методи;

-знати законодавчу базу з питань ліцензування діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

Вміти співпрацювати із відповідними посадовими особами визначених законом суміжних контролюючих органів;

-володіти навичками використання узагальненої інформації за результатами опрацювання декларацій для організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку;

-знати та вміти застосовувати норми законодавства, що регулює бюджетне відшкодування податку на додану вартість;

-вміти здійснювати аналіз та тлумачення законодавства у сфері діяльності ДФС України;

-володіти здатністю здійснювати контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом;

-знати основні положення нормативно-правових актів із податків і зборів, обов’язкових платежів;

-вміти керувати персоналом та організовувати роботу структурного підрозділу, визначати пріоритети у роботі, планувати, контролювати та звітувати;

Вміти розробляти організаційні заходи за напрямами діяльності ДФС та координувати таку роботу;

-володіти знаннями та навичками правотворчої діяльності і процедур;

-здійснювати взаємодію між підвідомчими підрозділами ;

-уміти організовувати, готувати та проводити комунікативні заходи.
Лідерство

-вміння обґрунтовувати власну позицію;

-вміння досягати кінцевих результатів
Прийняття ефективних рішень

-вміння вирішувати комплексні завдання;

-вміння працювати з великими масивами інформації;

-вміння працювати при багатозадачності;

-вміння встановити цілі, пріоритети та орієнтири
Комунікації та взаємодія

-співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

-відкритість
Впровадження змін

-здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

-здатність оцінити ефективність здійснення змін
Управління організацією роботи та персоналом

-організація і контроль роботи; вміння працювати в команді та керувати командою;

-мотивування;

-вміння розв’язання конфліктів
Особистісні компетенції

-аналітичні здібності; дисципліна і системність;

-інноваційність та креативність;

-самоорганізація та орієнтація на розвиток;

-дипломатичність та гнучкість;

-незалежність та ініціативність;

-вміння працювати в стресових ситуаціях.Директор Департаменту кадрової

політики та роботи з персоналом Т.П. Пажитнова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о
Дфс, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о
Пдв управління методологічного супроподження адміністрування податків Департаментуподатків І зборів з юридичних осіб Державної фіскальної...

До наказу дфс від 06. 06. 2017 №1328-о
Дфс та на керівні посади в територіальних органах дфс, підвідомчих установах організаціях роботи з підготовки та підвищення кваліфікації...

Про набуття чинності наказу Мінфіну від 28. 04. 2017 №467
Головним управлінням дфс в областях та м. Києві, Офісу великих платників податків дфс

Д До наказу Міжрегіональної митниці дфс в від 31. 05. 2017 №43
Дфс контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законом порядку переміщення товарів,...

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

Перелік змін та доповнень (версія 25. 19. 0) (станом на 31. 07. 2017)
Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року...

«Зміни у податковому законодавстві з 1 січня 2017»
Криворізька південна одпі гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє (13/01/2017)

Шановні громадяни! Деклараційна кампанія 2017 року триває!
Криворізька південна одпі гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє (14. 04. 2017)

Шановні громадяни! Деклараційна кампанія 2017 року триває!
Криворізька південна одпі гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє (23. 03. 2017)

Дфс спрямовано понад 8 млрд грн на реконструкцію доріг
Протягом січня-липня 2017 року у рамках експерименту щодо перерахування на реконструкцію доріг 50% від перевиконання надходжень митних...

17. 11. 2017 з січня по жовтень 2017 року 78 дніпропетровських підприємців
Про це повідомила перший заступник начальника гу дфс у Дніпропетровській області Вікторія Каліногорська

До листа Міністерства освіти І науки України від 19. 09. 2017 №1/9-508
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року...

Умови
Додаток 3 до наказу Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення дфс

Довідник №83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01. 07. 2017 р
Криворізька північна одпі повідомляє, що на офіційному веб-сайті дфс україни відкоригували довідник типів об’єктів оподаткування,...

Територіальними органами дфс дніпропетровської області надано понад...
Протягом семи місяців 2017 року Центрами обслуговування платників органів дфс дніпровського регіону було надано 172,8 тисяч адміністративних...

Головні управління дфс в областях, м. Києві, Офіс великих платників податків дфс
Міністерстві юстиції України 28. 02. 2017 за №269/30137 (далі – наказ №276), яким, зокрема, внесено зміни до форми податкової накладної...

Криворізька південна одпі гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє (17. 02. 2017)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт