Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії корупції у 2013 році Відповідно до статті 19 Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії корупції у 2013 році Відповідно до статті 19 Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2013 році

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

квітень 2014 рік

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2013 році

Відповідно до статті 19 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964, щороку готує та оприлюднює звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

У зв’язку з цим Міністерством юстиції України на підставі інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, підготовлено Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у якому відображені такі відомості:

1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;

4) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції;

5) інформація про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії.

1. Статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

Відповідно до статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, якщо інше не передбачено законом (Законом України від 14 травня 2013 року
№ 224–VIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» (набрав чинності 09 червня 2013 року) з переліку спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції виключено спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та підрозділи внутрішньої безпеки митних органів).

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень.

Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

За результатами діяльності у 2013 році спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції до суду направлено 2168 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення.В цілому органами внутрішніх справ складено протоколи про адміністративні корупційні правопорушення щодо 634 осіб, органами Служби безпеки України– щодо 603 осіб, органами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – щодо 23 осіб.
За результатами направлених до суду протоколів про адміністративні корупційні правопорушення до відповідальності притягнуто 1696 осіб, на яких накладено штрафи на загальну суму 1 100 514 грн.
Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення за категоріями:


Суб’єкти відповідальності

Кількість осіб

Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим

___

Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад

Примітка.

До відповідальності притягувалися депутати лише міських, селищних чи сільських рад.

637

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

Примітка.

З них державних службовців – 163 (136 (83,4%) службовці 5-7 категорій), посадових осіб місцевого самоврядування – 216 (135 (62,5 %) посадовці 4 категорії).

379

Військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань

54

Судді та інші службові особи судової гілки влади

Примітка.

З них 1 суддя

5

Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

107

Посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, доходів і зборів

33

Члени Центральної виборчої комісії

_____

Посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим

148

Посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону

200

Особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках)

44

Посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового

_____

Посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів

_____

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону

66

Посадові особи та працівники юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від них неправомірної вигоди

23
Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення за сферами діяльності:

Сфера діяльності

Кількість осіб

фінансово-кредитна система

4

банківська система

2

паливно-енергетичний комплекс

17

агропромисловий комплекс

61

освіта

96

охорона здоров'я

98

транспорт

32

підприємства оборонно-промислового комплексу

3

бюджетна

173

земельні відносини

43

приватизаційна

3

охорона довкілля

39

Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності

за корупційні правопорушення за статтями КУпАП:


Статті КУпАП

Кількість осіб

порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2)

491

пропозиція або надання неправомірної вигоди (ст. 172-3)

19

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4)

197

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5)

22

порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6)

749

порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7)

182

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8)

15

невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9)

21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції» від 7 квітня 2011 року №3206-vi

Закону України «Про запобігання корупції»
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №3 роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про...

До засідання колегії відділу освіти
Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в І півріччі 2013 року

Рішення від 24. 02. 2016 №41
Про стан дотримання у виконавчих органах Святогірської міської ради Законів України "Про засади запобігання І протидії корупції",...

Інформація про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції...
України від 21 жовтня 2011 року №1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», від 5 жовтня 2011 року №964/2011...

Проблемні питання правового захисту діяльності приватного нотаріуса...
Набрав чинності Закон України «Про засади запобігання І протидію корупції» від 07. 04. 2011 №3206-vі, згідно з підпунктом «б» п....

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Методичні рекомендації на тему
Декларування доходів, витрат І зобов’язань фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання І протидії...

Закону України «Про запобігання корупції»
Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо удосконалення...

Рішення від 2 лютого 2018 року n 118
Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції...

Коммунальное учреждение «дошкольное учебное учреждение (ясли-сад)...
«Про затвердження плану заходів щодо запобігання та профілактики корупційних правопорушень на 2015 рік», з метою реалізації державної...

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Прес-служба конституційного суду україни
Рішення у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)...

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Затверджую голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт