Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»Додаток _4_ до наказу

ГУ ДМС України в Харківській області від

08.09.201473

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ

(назва адміністративної послуги)
_ЧУГУЇВСЬКИЙ РВ ГУ ДМС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ_

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги


Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги

ЧУГУЇВСЬКИЙ РВ ГУ ДМС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ м. ЧУГУЇВ

1.

Місцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Харківська область, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 31

ЦНАП м. Чугуїв: Харківська область, м. Чугуїв, вул. К.Лібкнехта, буд. 37, каб. 3

2.

Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Вівторок 9:00-18:00,Середа 10:00-19:00, Четвер 9:00-18:00, П’ятниця 9:00-18:00, Субота 9:00-16:45; Неділя, Понеділок, - вихідний

ЦНАП м. Чугуїв: Прийомні дні: Понеділок - Четвер – 8-00 - 17-15; П’ятниця – 8-00 – 16-00 Перерва: 12-00 – 13-00, Субота, Неділя - вихідний

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

8(05746) 2-28-28, 6355@dmsu.gov.ua.

ЦНАП м. Чугуїв - 8(05746) 2-22-82, cnap_chuguev@mail.ru


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги


4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV.

5.

Акти Кабінету Міністрів України
6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних документів» від 22.11.2012 № 1077.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги


8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява особи або її законного представника.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Письмова заява;

Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

квитанція про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця проживання в межах України). Талон зняття з реєстрації не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:

Документ, що посвідчує особу законного представника;

Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

згода інших законних представників (у разі наявності).

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.


10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення реєстрації місця проживання/перебування звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна.


У разі платності:


11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

П.п. а) п. 6 М ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 № 7-93.

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Державне мито – 0,85 грн. (0,05 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

р/р: 31411538700020

12.

Строк надання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання/перебування здійснюється в день подання особою документів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність одного з документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.


14.

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання/перебування особи.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання.

16.

Примітка

У разі звернення особи для реєстрації місця проживання більше, чим через 10 днів після прибуття до нового місця проживання, до неї за застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція – попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання

етапів (днів)
1

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення реєстрації місця проживання/перебування

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів
2

Перевірка належності паспортного документа особі, правильності заповнення заяви та наявності документів, необхідних для реєстрації місця проживання/перебування

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів
3

Реєстрація заяви про реєстрацію місця перебування в журналі обліку заяв про реєстрацію місця проживання/перебування особи

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів
4

Заповнення облікових документів, необхідних для реєстрації місця проживання/перебування

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів
5

Передача за актом прийому-передачі заяви, документів, необхідних для реєстрації місця проживання/перебування та оформлених облікових документів, до територіального підрозділу (у разі подачі заяви до центру надання адміністративних послуг)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів
6

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування до паспортного документа шляхом проставляння штампа

працівник територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

У день подання заявником необхідних документів
7

Передача за актом прийому-передачі у приміщенні територіального підрозділу ДМС паспортного документа до центру надання адміністративних послуг (у разі подачі заяви до центру надання адміністративних послуг)

Працівник територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

У день подання заявником необхідних документів
8

Повернення особі паспортного документа та інших документів, що подавалися для реєстрації місця проживання/перебування

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів
9.

Оскарження

У встановленому

порядкуДодаток 14

до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів


Зразок


Начальникові ____________________

(найменування

________________________________

територіального підрозділу ДМС України)

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові заявника, дата і місце

________________________________

народження, громадянство/підданство, адреса

_________________________________

реєстрації місця проживання (за наявності))

ЗАЯВА

про реєстрацію місця перебування особи

Прошу зареєструвати моє місце перебування та/або місце перебування

моєї дитини (дітей)/особи, чиї інтереси я представляю (зайве закреслити), ____

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові дитини/дітей, дата і місце народження, громадянство/підданство)

________________________________________________________________________________________________

(заява про реєстрацію дитини оформляється лише в разі її реєстрації окремо від батьків)

за адресою: __________________________________________________________

(адреса житла або адреса місцезнаходження спеціалізованої соціальної установи,
закладу соціального обслуговування, соціального захисту або військової частини)

_________________________________________________________________________________________________

Паспортний документ особи або її законного представника__________________

________________________________________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

Свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України _____________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

_______________________________________________________________________________________________

(подається при реєстрації місця проживання дітей віком до 16-ти років)
Документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, місце перебування якої реєструється __________________________________________

(назва, номер, дата видачі)

_____.________________ 20__ р. ____________________

(підпис)

Мені відомо, що про реєстрацію місця мого перебування повідомлено _______

___________________________________________________військкомат.

(найменування військкомату)

_____.________________ 20__ р. ____________________

(підпис призовника)

Зворотний бік


Підставою для реєстрації місця перебування заявника/його неповнолітньої дитини є:

документи, що підтверджують:

1) право на перебування в житлі (заповнюється при реєстрації за адресою житла)______________________________________________________________

(свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи)
2) згода власника/співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця перебування заявника у разі відсутності документів, зазначених як підстава для реєстрації

_______________________________________________________________________________________________

(згоден/не згоден)
________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи/осіб, що надає/надають згоду)
_____ ___________20___р.
3) перебування на обліку бездомних осіб, проживання у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту на строк до шести місяців на рік (заповнюється при реєстрації за адресою закладу/установи)

____________________________________________________________________

(посвідчення про взяття особи на облік у закладі або установі, довідка про прийняття на обслуговування)
Заяву прийняв, документи перевірив ____________________________________

(підпис, прізвище та ініціали працівника територіального підрозділу
__________________________________________________________________________________________________________

ДМС України)
_____ ___________20___р.
Місце перебування заявника та/або місце перебування його дитини/дітей/особи за зверненням законного представника (зайве закреслити) зареєстровано з _____ _________20___ р. до ____ __________20__ р.

____________________________________________________________________

(найменування територіального підрозділу ДМС України, підпис, прізвище та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)
Службові відмітки:___________________________________________________


Додаток 15

до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документівЗразок
Лицьовий бік

ВІДОМОСТІ
про реєстрацію місця перебування особи


Номер
1. Прізвище __________________________________

2. Ім’я _______________________________________

3. По батькові ________________________________

4. Попереднє прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) ________________

____________________________________________________

5. Дата народження _______ _______ ________ року


6. Місце

народження


7. Стать: чоловіча – 1

жіноча – 2


8. Громадянство

(підданство)

(за наявності)9. Реєстрація місця перебування з (дата) по (дата)

10. Орган, що здійснив реєстрацію

11. Реєстрація місця перебування

« » року

Зворотний бік


12. Тип, серія і номер паспортного документа, дата й орган, що його видав

13. Свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України, дата і орган, що його видав (у разі оформлення окремих відомостей стосовно дітей, що досягли 14-річного віку)


14. Відомості про дітей віком до 14 років, що прибувають разом з особою, на яку оформляється талон (кожна дитина вписується лише один раз у талон одного з батьків):


Прізвище, ім’я, по батькові

Стать

Дата народження

Місце народження

1)

Чоловіча – 1

Жіноча – 22)

Чоловіча – 1

Жіноча – 23)


Чоловіча – 1

Жіноча – 24)

Чоловіча – 1

Жіноча – 2
15. Відомості оформлено ___ ______________ ________ року

_________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи територіального підрозділу ДМС України)
16. Реєстрацію здійснено ____ _________________ _________ року

________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи територіального підрозділу ДМС України)

__________

Примітка. Один примірник оформлених відомостей (без унесення персональних даних до пунктів 1 – 4) передається до органу державної статистики.

Додаток 1

до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документівЗразок


Лицьовий бікКАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБИ
1. Прізвище _______________________________________________________________________
2. Ім’я ____________________________________________________________________________
3. По батькові _____________________________________________________________________
4. Попереднє прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)___________________________________
5. Дата народження _____ ___________ ______ року
6. Громадянство, підданство (за наявності) ____________________________________________


7. Місце народження


_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


8. Коли і звідки прибув

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

____ ___________ 20 __ року


9.Переїхав у межах адміністративно-територіальної одиниці з вул.:________

_______________________________

буд. №____,корп. _____, кв. ______

____ _________________ 20 __ року


10. Паспортний документ (тип)

Серія

Номер

Ким і коли виданий


11. Місце проживання зареєстровано за адресою: вул. ___________________________________,
буд. _____, корп. ____ , кв. ____, _____________________________________________________

(назва населеного пункту)

Зворотний бік


12. Відомості про реєстрацію місця проживання дітей віком до 14-ти років, місце проживання яких зареєстроване разом з батьками (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, дата реєстрації):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

13. Штамп реєстрації місця проживання


14. Штамп зняття з реєстрації місця проживанняДодаток 2
до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів

Зразок
АДРЕСНА КАРТКА

вул. ____________________________________________, буд. № ___,корп. ___, кв. ______

_____________________________________________________________________________
                                                               (назва населеного пункту)

№ з/п

Назва документа, що підтверджує право на проживання в житлі

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Дані видачі паспортного документа

Дата реєстрації

Дата зняття з реєстрації
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Центр надання адміністративних послуг при Маневицькій районній державній адміністрації

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новокаховської міської ради

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Місце знаходження відділу з надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Законів України: у законі України "Про свободу пересування та вільний...
Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні

Згідно з п п. 9 п. 1 глави 2 розділу ІІ порядку вчинення нотаріальних...
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця проживання...

Правила
У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання...

Правила
У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання...

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Україні, суб’єктом видачі довідки є орган реєстрації. Згідно з Положення про Державну міграційну службу, затверджене Указом Президента...

Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання...
Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного...

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Центр надання адміністративних послуг при Маневицькій районній державній адміністрації (найменування суб’єкта надання адміністративної...

Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних...
Україні», «Про загальний військовий обов’язок І військову службу» та визначає процедуру реєстрації місця проживання та місця перебування...

Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних...

О. П. Куделя 04 квітня 2016 року
Реєстрація місця проживання особи/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні

Затверджено
Взаємодіє з органами реєстрації та відділом адресно – довідкової роботи удмс; контролює своєчасність надання інформації про реєстрацію/зняття...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт