Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення

Сторінка1/3
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 травня 2014 р. № 152

ПОРЯДОК 
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений, за кордоном і дає такій особі право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон. Громадянин України, який через свої релігійні переконання відмовився від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорту для виїзду за кордон, має право на отримання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

3. Паспорт для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.

4. Паспорт для виїзду за кордон без урахування строків доставки видається територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України;

4) у строк до трьох місяців - у разі одночасного подання заяви про оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;

5) у строк до трьох робочих днів - у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, що від’їжджає, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

5. Оформлення, видача паспорта для виїзду за кордон громадянам (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук) здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання громадянина у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та Державним центром персоналізації документів (далі - Центр).

Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС, яка ведеться для обліку даних. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

6. Оформлення, видача паспорта для виїзду за кордон громадянам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук), здійснюється закордонними дипломатичними установами України, за винятком випадків, передбачених пунктом 36 цього Порядку, у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

Внесення інформації до Реєстру здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи МЗС, яка ведеться для обліку даних. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

7. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС з Центром, а також порядок взаємодії закордонних дипломатичних установ України з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

8. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС та керівник закордонної дипломатичної установи України визначають працівників, на яких згідно з їх службовими обов’язками покладаються функції з опрацювання заяв-анкет, оформлення, видачі паспорта для виїзду за кордон (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук).

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

9. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта для виїзду за кордон:

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ім’я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон;

контактний телефон;

дата заповнення заяви-анкети;

відомості про відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук;

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

підпис особи;

відомості про законного представника особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку (прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження);

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, а в разі його відсутності - особи, яка виконує обов’язки керівника, або адміністратора центру надання адміністративних послуг, а в закордонній дипломатичній установі України - підпис консульської посадової особи;

{Абзац сімнадцятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім’я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України, для їх перевірки, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

номер оформленого паспорта для виїзду за кордон;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з оформлення, видачі паспорта для виїзду за кордон (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук), а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

{Абзац двадцятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта для виїзду за кордон.

10. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

11. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від відомчої інформаційної системи, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта для виїзду за кордон та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію бланка паспорта для виїзду за кордон. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм Центр вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc 9303.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

12. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

13. Персоналізовані Центром бланки паспортів для виїзду за кордон надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС чи МЗС в порядку, встановленому законодавством.

{Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

Персоналізовані Центром бланки паспортів для виїзду за кордон доставляються МЗС до закордонної дипломатичної установи України дипломатичною або командирською поштою. Персоналізовані Центром бланки паспортів для виїзду за кордон можуть бути надіслані до закордонної дипломатичної установи України міжнародним експрес-відправленням за письмовою заявою громадянина, на ім’я якого оформляється паспорт, або його законного представника.. Така доставка здійснюється за рахунок заявника або його законного представника.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

14. У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон.

15. У разі виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання у паспорті для виїзду за кордон робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду.

16. За оформлення паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється плата (за кордоном - консульський збір) у порядку та у розмірах, встановлених законодавством.

17. Документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів (консульського збору), додаються до заяви-анкети.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

18. У разі коли в паспорті для виїзду за кордон допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт для виїзду за кордон - обміну. У разі допущення помилки з вини органу, що видав документ, платежі (консульський збір) за обмін паспорта для виїзду за кордон не справляються.

19. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт для виїзду за кордон.

Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон

20. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви-анкети;

{Підпункт 1 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі - на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших представників. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон у закордонній дипломатичній установі України заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

{Підпункт 2 пункту 20 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

21. Підставою для термінового розгляду заяви-анкети є:

1) лист МОЗ, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласного управління, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров’я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

2) надіслане з-за кордону, в тому числі закордонною дипломатичною установою України, повідомлення, що підтверджує факт смерті родича.

Зазначені документи для термінового розгляду заяви-анкети беруться до уваги протягом 15 днів з дати їх видачі (відправлення).

22. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон особа подає:

1)  заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України (для осіб, що досягли шістнадцятирічного віку та постійно проживають в Україні);

3) свідоцтво про народження (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку);

4) відповідні документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів, або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;

5) заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у разі потреби). У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства;

6) у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

23. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 22 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету, або у разі оформлення паспорта у закордонній дипломатичній установі України - іншого документа, що підтверджує таку реєстрацію;

{Підпункт 5 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

24. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 22 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

25. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон в разі виїзду на постійне проживання за кордоном особа додатково подає:

1) свідоцтво про народження (для дітей до шістнадцятирічного віку);

2) довідку про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов’язань;

3) засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників - про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подаються в разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;

4) засвідчену в установленому порядку заяву другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов’язань - у разі виїзду дитини з одним із батьків;

5) оформлену письмово і засвідчену нотаріально згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд з України на постійне проживання.

26. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон громадянин України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, подає до закордонної дипломатичної установи України:

1) заяву-анкету;

2) дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів;

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше особі, що не досягла шістнадцятирічного віку);

5) документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;

{Підпункт 6 пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

7) відповідний документ, що підтверджує здійснення сплати консульського збору, або оригінал і копію документа про звільнення від сплати консульського збору;

{Підпункт 7 пункту 26 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

8) заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у разі потреби). У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

{Підпункт 8 пункту 26 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

27. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта для виїзду за кордон) працівник територіального органу або підрозділу ДМС чи консульська посадова особа друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних фізичної особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта для виїзду за кордон.

{Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

28. Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів.

29. Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон приймається територіальним органом або підрозділом ДМС чи закордонною дипломатичною установою України на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

30. Для обміну паспорта для виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну;

3) паспорт громадянина України (для осіб, що досягли шістнадцятирічного віку та постійно проживають в Україні);

4) документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (у разі обміну паспорта у закордонній дипломатичній установі України);

5) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну (у разі потреби);

6) відповідні документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів (консульського збору), або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів (консульського збору);

{Підпункт 6 пункту 30 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

7) заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у разі потреби). У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

{Підпункт 7 пункту 30 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

31. Обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

1) зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

3) закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;

4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

32. Рішення про обмін паспорта для виїзду за кордон, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта для виїзду за кордон приймає територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - закордонна дипломатична установа України) за результатами ідентифікації особи на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

33. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) паспорт громадянина України (для осіб, що досягли шістнадцятирічного віку та постійно проживають в Україні) або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у разі оформлення паспорта у закордонній дипломатичній установі України). У разі втрати або викрадення під час перебування в Україні паспорта для виїзду за кордон особа, яка постійно проживає за кордоном, подає до територіального органу або підрозділу ДМС документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (у разі потреби);

5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України);

6) документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави, в якій втрачено або викрадено паспорт для виїзду за кордон, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення, чи посвідчення особи на повернення в Україну, оформлене і видане на його ім’я;

7) відповідні документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів (консульського збору), або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів (консульського збору);

8) заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у разі потреби). У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

{Пункт 33 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

34. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України особа зобов’язана негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

35. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон територіальний орган або підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло таке повідомлення, протягом однієї доби інформують Адміністрацію Держприкордонслужби, Українське бюро Інтерполу.

36. У разі втрати або викрадення під час перебування в Україні паспорта для виїзду за кордон особи, яка постійно проживає за кордоном, або виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну, оформлення та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС.

{Пункт 36 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

37. Замість втраченого або викраденого паспорта для виїзду за кордон територіальний орган або підрозділ ДМС чи закордонна дипломатична установа України після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт для виїзду за кордон.

38. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон для списання та знищення найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

39. У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон закордонна дипломатична установа України приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта для виїзду за кордон довідки встановленого МЗС зразка.

40. Рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого паспорта, у тому числі того, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймає територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

41. Під час видачі паспорта для виїзду за кордон проводиться перевірка персональних даних особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон, у тому числі шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія (у разі оформлення паспорта з безконтактним електронним носієм).

{Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила оформлення І видачі паспорта громадянина України для виїзду...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) І проїзний документ дитини (далі — проїзний документ) є документами,...

Хмельницький окружний адміністративний суд
України І в'їзду в Україну громадян України» від 21. 01. 1994 №3857-xii та Постановою кму «Про затвердження Правил оформлення І видачі...

До Порядку оформлення І видачі дипломатичними представництвами та...
На оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (заповнюється заявником)

Ігор наявко
України, а, відповідно, І статус його вилучення повинен знаходитися в однаковому правовому полі з загальною правовою площиною нотаріального...

В харківській області вул. Римарська, 24, м. Харків, 61057, тел. 705-95-73, факс (057) 705-14-96
Україні з 01 січня 2015 року видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта...

Де можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон?
Незалежно від місця проживання (реєстрації) заявника оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюють

Оформлення паспорта для виїзду за кордон оформлюється: особам до...
Перевіряється дійсність паспорта громадянина україни батьків: вклеювання фото за віком, наявність підписів, печаток, відтиску на...

Пам’ятка з питань оформлення паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
Оформлення паспорта громадянам України, які досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі їх особистої заяви

Г. М. Скибінська «09» квітня 2015 р
Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина україни для виїзду за кордон ( утому числі термінове оформлення)

Г. М. Скибінська інформаційна картка адміністративної послуги
Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина україни для виїзду за кордон

Примірні дії щодо описів та актів про вилучення для знищення документів,...
Повненнями від 17. 03. 2015 №381/5, акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду складається...

Закони України
Оформлення та видача паспорта громадянина україни для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого

Хто має право на отримання послуги?
Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон у разі втрати або викрадення

Прізвище ім’я, по батькові – повністю
Прошу Консульство записати мене на подачу документів щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Хто має право на отримання послуги?
Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 16-річного віку

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Заява про надання платної послуги Прошу надати мені послугу(и) у...
Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон взамін втраченогоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт