Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів, необхідних для представлення дитини на пмпк

Перелік документів, необхідних для представлення дитини на пмпк

Перелік документів,

необхідних для представлення дитини на ПМПК
Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

1. Коли батьки разом з дитиною приходять на ПМПК з метою отримання первинного консультування щодо особливостей розвитку дітей та корекційно-розвиткової допомоги, що здійснюється консультантами відповідної фахової спеціалізації, тоді батькам бажано мати з собою:

- характеристики педагога, психолога дитячого закладу, де перебуває дитина;

- малюнки, аплікації - для дошкільників;

- для учнів - шкільні зошити, в яких представлені роботи, що найбільше характеризують проблеми дитини в навчанні та поведінці;

- паспорт.

2. У випадку, якщо батьки разом з дитиною приходять на ПМПК з метою поглибленого психолого-педагогічного вивчення й подальшого визначення типу програми навчання та виховання для дитини, тоді потрібен такий пакет документів:

- паспорти батьків або опікуна (копія: перша сторінка, прописка), у разі опікунства – опікунське посвідчення;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- картка стану здоров΄я і розвитку дитини (додаток 1);

- історія розвитку дитини (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях);

- якщо дитина з інвалідністю, то повинна бути індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (від 0 до 18 років) – видається у ВКК згідно наказу МОН України від 08.10.2007 № 623;

- зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнки;

- висновки шкільної ПМПК про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);

- документи про додаткове обстеження дитини (якщо такі є);

- письмова заява батьків або осіб, які їх замінюють, щодо проведення психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні ПМПК, та згода на обробку персональних даних, отриманих в процесі вивчення (Додаток 2)

- у випадку відсутності одного з батьків на засіданні ПМПК, надається його письмова заява про згоду на проведення психолого-педагогічного вивчення дитини та обробку персональних даних (Додаток 3).

При відсутності батьків взагалі додаються документи, які підтверджують їх відсутність: рішення суду про позбавлення батьківських прав, розшук, смерть, про тяжку хворобу тощо. Тоді особа, яка представляє дитину на ПМПК (за умови відсутності батьків або осіб, які їх замінюють) обов’язково оформлює доручення на представлення інтересів дитини під час обстеження.

Додаток 1

КАРТКА

стану здоров'я і розвитку дитини* (дані попереднього обстеження)
Назва психолого-медико-педагогічної консультації - __________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________

Телефон ___________________________
Загальні відомості про дитину

1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________

__________________________________________________________________

2. Дата народження ___________________, вік на час обстеження _______ р.

3. Місце проживання _______________________________________________

4. У яких закладах виховувалась і навчалась ___________________________

5. Ким направлена на вивчення _______________________________________

6. Мета вивчення, скарги ____________________________________________

7. Стислі відомості про сім'ю дитини та умови виховання _______________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Основні медичні висновки:

1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з "Історії розвитку дитини" (форма N 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" та стан її здоров'я)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)2. Психіатра (дитячого) _____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)
3. Офтальмолога (дитячого) _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)
4. Отоларинголога (дитячого) ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)
5. Невролога (дитячого) _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)
6. Хірурга (у разі потреби) _____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)
7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби) ______________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)
8. Іншого фахівця __________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)
Дані логопедичного обстеження

(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, 

фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, 

вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо) ________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок про загальний мовленнєвий розвиток, стан фонетико-фонематичного розвитку, наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія) та рекомендації щодо їх корекції

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
М.П. (дата) (підпис фахівця)
Результати психологічного вивчення

(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до взаємодії з дорослим; характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатності зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти істотні ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації; міра самостійності, характер необхідної допомоги, 

особливості навчуваності; здатність установлювати причинно-наслідкові зв'язки, міркувати, робити умовиводи; стан емоційно-вольової сфери, поведінки, особливості формування особистості)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
М.П. (дата) (підпис фахівця)

Педагогічна характеристика

(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощів у навчанні, особливостей поведінки)____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
М.П. (дата) (підпис фахівця)


_______________

* Картка дійсна для заповнення в тих навчальних закладах системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, в яких дитина виховувалась, навчалася, лікувалася, консультувалася.

Додаток 2

Завідуючій ПМПК

П.І.Б. матері ____________________

_______________________________

П.І.Б. батька_____________________

________________________________

Проживаю за адресою:____________

________________________________

________________________________

ЗАЯВА
Прошу провести психолого-педагогічне вивчення дитини
________________________________________________________

з метою визначення типу програми навчання та виховання.

Надаю дозвіл на обробку персональних даних, отриманих у процесі

психолого-педагогічного вивчення, відповідно Положення про

центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим),

обласні, Київську та Севастопольську, міські, районні (міські)

психолого-медико-педагогічні консультації від 07.07.2004 р.

№ 569/38 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді і

спорту України, національної академії педагогічних наук України

від 23.06.2011 р. № 623/61), (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2011 р. № 1407/20145).

«___»__________201__ ________________ (підпис)
________________ (підпис)Додаток 3

Завідуючій ПМПК

П.І.Б. батька або матері (відсутнього на ПМПК)

_________________________­_________

___________________________________

Серія, номер паспорта________________

Проживаю за адресою: _______________

___________________________________

___________________________________
ЗАЯВА
Я надаю згоду на психолого-педагогічне вивчення
дитини ___________________________________________
та на обробку персональних даних.

З висновками консультації згодна (згоден).

«___»__________201__ ______________(підпис)поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік документів, необхідних для представлення дитини на районну пмпк
На районну пмпк дитину представляє педагог навчального закладу: класний керівник чи педагог, відповідальний за представлення дітей...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків фізичним особам – підприємцям

Перелік документів необхідних для легалізації дієтичних добавок (бад)...
Довіреність від виробника на Заявника про надання повноважень для подачі та отримання документів, проведення оплат та здійснення...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків інститутам спільного інвестування (пайовий фонд)

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території...

Перелік документів необхідних для отримання санітарно-епідеміологічного...
Довіреність від виробника на Заявника про надання повноважень для подачі та отримання документів, проведення оплат та здійснення...

Перелік документів необхідних для отримання санітарно-епідеміологічного...
Довіреність від виробника на Заявника про надання повноважень для подачі та отримання документів, проведення оплат та здійснення...

Перелік документів І матеріалів, необхідних для реєстрації виробів...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю...

Звіт про результати державних випробувань препарату
Перелік документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації) пестицидів І агрохімікатів

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік документів, необхідних для отримання свідоцтва про визнання
Дсту 3946-2000 Система розроблення І поставляння продукції на виробництво. Продукція харчова – для українського виробника

Перелік документів, необхідних для проведення
Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 08. 2008 №717 (зі змінами)

Список необхідних документів
У країни шенгенської угоди у супроводі тренера Поливки Андрія Мироновича або Козак Тетяни Валентинівни з 21 липня 2014 р терміном...

Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту для клієнтів юридичних осіб
Копія паспорту (всі сторінки) засновників та осіб, які мають право першого та другого підпису (директор, бухгалтер)

Інструкція (посібник) з експлуатації (застосування), тех паспорт
Перелік документів І матеріалів, необхідних для реєстрації виробів медичного призначення та медичної техніки іноземного виробництва...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт