Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

3878 Методичні вказівки
до виконання курсової роботи
з дисципліни «Організація баз даних та знань»
для студентів напряму підготовки
«Комп’ютерні науки»
денної форми навчанняhttp://qrcoder.ru/code/?http%3a%2f%2flib.sumdu.edu.ua%2flibrary%2fdocs%2frio%2f2015%2fm3878.docx&2&0

Суми

Сумський державний університет

2015


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» / укладач А. В. Марченко. – Суми : Сумський державний університет, 2015.– 34 с.

Секція інформаційних технологій проектування.

Кафедра комп’ютерних наук


ЗМІСТ

С.


Список використаної літератури 15

1 Мета і завдання курсової роботи

1.1 Мета курсової роботи


Метою виконання курсової роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань, оволодіння практичними навичками розроблення інформаційних систем для вирішення конкретних завдань у області обробки даних, а також використання сучасних систем управління базами даних та закріплення навиків самостійної роботи.

1.2 Завдання курсової роботи


Під час виконання курсової роботи необхідно вирішити таку низку завдань:

  • дослідження особливостей предметної області бази даних, що розроблюється;

  • вивчення додаткової літератури з розроблення бази даних у рамках обраної предметної області (далі ПО);

  • розроблення бази даних (далі БД): концептуальне, логічне та фізичне моделювання даних;

  • аналіз отриманих результатів роботи БД.2 Тематика курсової роботиТеми курсових робіт визначені в обсязі, достатньому для самостійного розроблення БД у рамках обраних ПО. Перелік тем із детальним описом ПО наведений у додатку А цих методичних вказівок.

До теми та обсягу курсової роботи можуть бути внесені зміни після узгодження з керівником роботи. Допустимим є вибір теми роботи поза межами встановленого переліку, якщо нова тема пов’язана з виконуваною студентом науково-практичною діяльністю.

Варіанти завдання на курсову роботу обирають студенти відповідно номера за списком групи.

3 Зміст та обсяг пояснювальної записки до курсової роботи

3.1 Структура роботи


Результати курсової роботи повинні бути подані у вигляді пояснювальної записки та додатка (записаного на енергонезалежному носії), роботу якого необхідно продемонструвати на персональному комп’ютері в робочій аудиторії.

Обсяг пояснювальної записки до курсової роботи повинен становити 25–35 аркушів. Пояснювальна записка повинна містити текстових опис роботи та графічні ілюстрації.

Курсова робота повинна містити:

Титульний аркуш

Завдання

Реферат

Вступ.

  1. Аналіз предметної області.

  2. Розроблення бази даних.

  3. Реалізація бази даних.

  4. Тестування додатка.

Висновки.

Список літератури.

Додатки.

Титульний аркуш повинен бути оформлений згідно зі зразком, приведеним у додатку Б цих методичних вказівок.

Аркуш завдання є вхідним документом для розроблення проекту і повинен бути заповнений по затвердженій формі. В завданні наводиться графік виконання етапів роботи, який друкується з зворотнього боку аркушу завдання і не нумерується. Зразок оформлення завдання та реферату наведений у додатках В та Г відповідно цих методичних вказівок.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

І.І. Сугоняк методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Бази даних»
Метою навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям знань про інформаційні моделі та системи управління базами даних, реляційні...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”
Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А. О., Сугоняк І.І. Житомир: ждту,...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів...
Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи: спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 18010012...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи)
Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи) з дисципліни “Внутрішні хвороби тварин” напрям підготовки...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних...

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі» складені на основі робочої навчальної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт