Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)

Платники податку на прибуток – час для подання звітності
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня 2015 року, зокрема:

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за півріччя 2015 року (пп. 49.18.2 та п. 57.1 Податкового кодексу України );

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за півріччя 2015 року (пп. 49.18.2 Податкового кодексу України, п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138);

- фінансової звітності за півріччя 2015 року до фіскальних органів платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м) (пп. 46.2 Податкового кодексу України).
Виписуємо податкову накладну
Законом України від 16.07.2015 року №643 змінилися вимоги щодо обов»язкових реквізитів податкової накладної, як «Місцезнаходження (податкова адреса продавця)» та «Вид цивільно-правового договору». Щодо інших реквізитів, то вони залишилися в категорії обов»язкових. Оскільки відсутня форма форма податкової накладної, яка відповідала б вимогам Закону №643, платникам слід користуватися формою податкової накладної затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014р. №957, але із врахуванням законодавчих змін.

Тож з моменту набрання чинності Закону № 643 платники податку при складанні податкової накладної (РК) можуть не заповнювати в їх заголовній частині поля реквізитів, які визначені п.201.1 ст.201 р.V Кодексу як не обов»язкові, а саме: місцезнаходження (податкова адреса продавця); місцезнаходження (податкова адреса покупця), номер телефону (продавця та покупця); вид цивільно-правового договору, його № та дата; форма проведення розрахунків. Якщо платник все ж таки заповнив зазначенні реквізити, то така податкова накладна вважається дійсною і дає право контрагенту на податковий кредит.
Дохід та розрахунки „спрощенця” третьої групи
Відповідно до п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ.

Нагадаємо, що платники єдиного податку третьої групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Нагадаємо, що бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

Отже, юридичні особи - платники - єдиного податку третьої групи не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом, ніж грошовим.
Як отримати ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем
Для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами суб»єкти господарювання мають подати наступні документи:

 • заява на одержання ліцензії встановленого зразка;

 • платіжне доручення з відміткою банка про сплату;

 • документ, що надає право представляти інтереси суб»єкта господарювання.

Слід зазначити, що ліцензія видається на одне місце торгівлі.

Важливим єте, що у заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються перелік електронних контрольно-касових апаратів(книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі. Також суб»єкт господарювання повинен зазначити в заяві на нову ліцензію наступну інформацію:

 • назву юридичної чи фізичної особи;

 • код ЄДРПОУ;

 • юридичну адресу;

 • адресу місця торгівлі;

 • місце торгівлі (тип об»акта торгівлі за назвою; магазин, ресторан, бар, кафе, кіоск, павільйон);

 • інформація стосовно документа, що підтверджує право користування торговельними приміщеннями;

 • орган ДПІ за місцем торгівлі;

 • орган ДПІ за місцем реєстрації суб»єкта;

 • термін дії ліцензії;

 • суму проплати згідно з кількістю касових апаратів;

 • підпис уповноваженої особи;

 • печатка (в разі наявності).

Необхідно звернути увагу, що ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання документів.

Нова річна форма звіту про виробництво та реалізацію промислової продукції
Кременецька ОДПІ повідомляє, що Державна служба статистики України затвердила наказом№16209.07.15 форму звіту №1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції». Нова форма звіту буде використовуватися, починаючи зі звітування за 2015 рік.

За такою формою звітуватимуть юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які займаються промисловими видами діяльності або мають електростанції потужністю менше 500 кВт. Подати звіт за 2015 рік потрібно буде не пізніше 26 лютого 2016 року.


Податкові зобов»язання з ПДВ при анулюванні реєстрації платника враховуються в суму зменшення бюджетного відшкодування
Якщо платник податку ПДВ, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов»язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а при його відсутності платник зобов»язаний погасити суму податкових зобов»язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи ні – звертають увагу фахівці Кременецької ОДПІ.

Сума податкового зобов»язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку.

За підсумками звітного (податкового) періоду відповідно до задекларованих у податковій декларації з податку результатів діяльності платником податку проводиться розрахунок з бюджетом. Суми податку, зазначені в податкових деклараціях з податку, перераховуються Казначейством до бюджету з електронного рахунка платника податку не пізніше останього дня строку, встановленого для самостійної сплати податкових зобов»язань.

Важливо зауважити, що при анулюванні реєстрації платника податку:

 1. податкові зобов»язання визначаються на підставі податкової декларації з податку за підсумками останнього звітного (податкового) періоду, визначеного п.184.6 ст.184 ПКУ. Після анулювання такої реєстрації залишок коштів на електронному рахунку платника податку після розрахунків з бюджетом за результатами останнього звітного (податкового) періоду перераховується до бюджету;

 2. якщо залишок коштів на електронному рахунку не достатній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов»язань з податку на підставі поданих контролюючому органу податкових декларацій з податку, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного розрахунку на електронний рахунок;

 3. якщо залишок коштів на електронному рахунку після перерахування до бюджету перевищує суми узгоджених податкових зобов»язань з податку за підсумками останнього звітного (податкового) періоду, такі суми повертаються з бюджету в порядку передбаченому ст.43 ПКУ, за заявою платника податку.

Крім того зазначимо, що відповідно до п.184.6 ст.184 ПКУ при анулюванні реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

Тимчасово митна декларація: право на податковий кредит
Відповідно до пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані при здійсненні операцій з:

- придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

- придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України.

При ввезенні товарів на митну територію України датою виникнення податкових зобов’язань є дата подання митної декларації для митного оформлення (п. 187.8 ст. 187 ПКУ).

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 ПКУ.

Згідно з п. 1 ст. 248 Митного кодексу України (далі - МКУ) митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона може подати органу доходів і зборів тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов’язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації.

Відповідно до п. 201.12 ст. 201 ПКУ при ввезенні товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Враховуючи зазначене, при здійсненні операцій із ввезення на митну територію України товарів до податкового кредиту відносяться суми з податку на додану вартість на підставі митної декларації (в тому числі тимчасової), оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Майже дві з половиною тисячі трудових нелегалів виявили на Тернопіллі


З початку року працівники Головного управління ДФС області в результаті проведення індивідуальних співбесід виявили 2495 не облікованих найманих працівників, сума виплачених зарплат «у конвертах» яким становила майже 4 млн гривень. Тільки за минулий тиждень було виявлено 395 нелегальних працівників.

До бюджету сплачено 438,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

За словами в.о. начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Станіслава Денисюка, у результаті проведених заходів по області з 2438 громадянами роботодавці оформили трудові договори, що становить 97,7% від кількості виявлених не облікованих найманих працівників.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

Вступ
Сутність І значення фінансової звітності та вимоги до складання звіту про фінансові результати

Звіту про товарооборот. Форма n 1-торг-місячна за червень 2014 року 3 липня, четвер
Звіту про обсяг оптового товарообороту. Форма n 1-опт, місячна за червень 2014 року

Звіту про рух грошових коштів за прямим методом
Таблиця 01. Заповнення Звіту про рух грошових коштів за прямим методом (форма №3) за рядками (знаком “*” позначені додаткові вписуванні...

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту...
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові...

Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції”
У формі Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 лютого 2016 року за №8 (далі...

Правила заповнення нового авансового звіту
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом дпа україни n 996 від...

До уваги бухгалтерів: внесено зміни до порядку подання звіту щодо нарахування єсв!
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне...

Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень (форма №1-рс)
Звр-1, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки...

Довідник дксєв довідник категорій страхувальників, які сплачують...
Звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання Звіту до органів доходів І зборів

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

У сферах енергетики та комунальних послуг постанова
Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних...

Звіт про рух грошових коштів надає
Зміст І форма звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються пбо 4 “Звіт про рух грошових...

Робоча програма з виробничої практики студентів денної та заочної...
Результати роботи студенти оформлюють у вигляді звіту з практики. Оцінюють результати роботи студентів спочатку керівники практики...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт