Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»

Сторінка1/40
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


ББК 74.58

Г 65

УДК 378.1 (075)
Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М.Ф.Гончаренко, С.А.Свіжевська. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2011. – 289 с.
Автори:

Михайло Федорович Гончаренко, директор Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Світлана Андріївна Свіжевська, начальник відділу ліцензування та акредитації, старший викладач кафедри іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».
Фаховий редактор – Салов Володимир Олександрович, доктор технічних наук, професор, директор науково-методичного центру Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
Затверджено до видання Вченою радою НГУ (протокол № 6 від 21.05.2011)
Метою даного навчально-методичного посібника є надання новітніх матеріалів спеціалістам з акредитації та ліцензування, аспірантам, магістрам, науково-педагогічним працівникам ВНЗ щодо здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу та впровадження нової інформаційної технології для менеджменту та оцінки ресурсів в галузі освіти та науки України.

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» при опанування розділів програми підготовки, в яких розглянуто зміст процедур ліцензування та акредитації.

Розділи [1 – 9] – це настільний підручник для академічного персоналу, що формує акредитаційний звіт напряму (спеціальності), навчально-методичний посібник для майбутніх магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи», що містить у собі детальну інформацію щодо кожного розділу самозвіту з наданням прикладів.

Розділи [10 – 10.8] пропонують теоретичні відомості про ключові питання оцінки якості вищої освіти як в Україні, так і в країнах європейського та світового освітнього простору. Надано аналіз існуючих акредитаційних показників, протиріччя практики їх використання та можливі шляхи подолання вказаних протиріч, зокрема, впровадження незалежної суспільно-професійної акредитації.

Авторами розроблено докладний глосарій термінів, які відносяться до питання модернізації вищої освіти, стану реформування акредитаційних процесів та якісних показників в контексті приєднання країни до Болонської угоди.

Додатки містять необхідні нормативні та інструктивні матеріали.
Відповідальний за випуск - перший проректор Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», доктор технічних наук, професор П.І.Пілов.

ЗМІСТ


Передмова

2

1

Загальна характеристика процедур ліцензування та акредитації напрямів, спеціальностей

4

2

Нормативна база щодо процедур ліцензування та акредитації

6

3

Нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів

11

4


Вимоги до змісту складових акредитаційної справи

16

5


Заява на проведення акредитації спеціальності

20

6

Статут вищого навчального закладу

22

7

Ліцензія на надання освітніх послуг із спеціальності, що акредитується

30

8

Довідка про включення вищого навчального закладу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

34

9


Звіт про діяльність за заявленою до акредитації спеціальністю

38

9.1


Загальна характеристика напряму підготовки (спеціальності)

39

9.2


Формування контингенту студентів

43

9.3

Зміст підготовки фахівців

46

9.4


Організація навчально-виховного процесу

91

9.5


Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу

106

9.6


Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

116

9.7


Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

124

9.8


Якість підготовки і використання випускників

128

9.9


Характеристика наукової діяльності та роботи докторантури й аспірантури

131

9.10


Міжнародні зв’язки з навчальними закладами та організаціями

136

9.11


Заходи з усунення зауважень контролюючих державних органів

138

9.12


Відповідність досягнутого рівня вимогам акредитації

139

10


Акредитація – основний важіль для прийняття управлінських рішень

145

10.1


Вимога сьогодення - трансформування національної системи вищої освіти з урахуванням основних принципів Болонського процесу.

145

10.2


Сучасний стан та процедури забезпечення якості освіти в Україні.

147

10.3


Сутність акредитації.

151

10.4


Порядок проведення акредитації.

152

10.5


Проведення самоаналізу вищого навчального закладу та спеціальності

152

10.6


Необхідність реформування галузі вищої освіти.

153

10.7


Протиріччя процедури акредитації та механізми їх подолання.

162

10.8


Суспільно-професійна незалежна акредитація.

166Глосарій

169Термінологічний покажчик

226Перелік посилань

232Додатки

238

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...

Створення навчальної літератури для вищої школи
...

Курсова робота з методики професійного навчання Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»

Навчально-методичний посібник навчальне видання з методики викла
«Про видавничу справу», «Про авторське право І суміжні права», Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України “Щодо...

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б....
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Методичний посібник складено відповідно до програми з організації...
Р-32 Регулювання обігу І контроль якості лікарських засобів. Змістовий модуль Методичний посібник для викладачів / Н. І. Сінча, О....

Івано-франківський технікум ресторанного сервісу І туризму
Бухгалтерський словник-довідник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Комерційна діяльність», у фінансовому...

Навчально-методичний посібник 2014» номінація «Навчально-методичний посібник»
Автор Олійник Ю. М., вчитель початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна...
Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»68 стор

Навчально-методичний посібник: Використання інформаційних та комп’ютерних...
Розглянуто цикловою методичною комісією педагогічних працівників з професій економічного напрямку та операторів комп'ютерного набору...

Навчально-методичний посібник
Рекомендовано Центральною методичною Радою Запорізького державного медичного університету в якості навчально-методичного посібника...

Навчально-методичний посібник до курсу за вибором «актуальні питання кардіології»
Рекомендовано Центральною методичною Радою Запорізького державного медичного університету в якості навчально-методичного посібника...

Методичні рекомендації до написання курсових І дипломних робіт
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за напрямом підготовки 030402 «Правознавство»,спеціальністю...

Навчально-методичний посібник Біла Церква 2015 ббк 63. 3(0)63. 3(4Укр)...
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...

Методичні рекомендації розраховані на студентів денної форми навчання...
Міжнародна економіка: наскрізна програма практики та методичні рекомендації до її проведення для студентів освітньо-кваліфікаційних...

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...

Гончарук С. М. Долбнєва Д. В. Практикум з навчальної дисципліни „...
Гончарук С. М. Аудит. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб доп.]....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт