Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Додаток

до наказу Департаменту освіти Харківської міської ради

від 04.05.2016 № 174
А Л Г О Р И Т М

роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою
Нормативно-правове забезпечення.

 1. Закон України «Про освіту».

 2. Закон України «Про загальну середню освіту».

 3. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

 4. Закон України «Про охорону дитинства».

 5. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

 6. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.

 7. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (із змінами).

 8. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.

 9. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607.

 10. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184\28314.

 11. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304.

 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (початкова школа).

 13. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.

 14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1 -4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 15. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (зі змінами).

 16. Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369.

 17. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

 18. Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 923/5144 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187) із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 № 115.

 19. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799.

 20. Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 № 569/38, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за № 931/9530 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61).

 21. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2013 № 72/78.

 22. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.06.2012 № 430 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.07.2012 за № 1173/21485.

 23. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 № 1/9-154 «Щодо надання роз’яснення».

 24. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 25. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».

 26. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2012 № 1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладів».

 27. Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами».


Загальні положення
Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності. При цьому, відповідно до ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту» навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах України здійснюється за груповою чи індивідуальною формами навчання і не передбачає їх одночасного поєднання (лист Міністерства освіти і науки України від 11.01.2005 № 1\9-3).

При організації індивідуального навчання слід звертати увагу на наступне:

 1. Індивідуальна форма навчання забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів.

 2. Заява подається на ім’я директора школи від одного з батьків або їх законних представників.

 3. У заяві обов’язково вказуються терміни організації навчання, дата подання заяви (початок занять – не раніше, ніж через 2-3 дні з моменту подачі заяви), кількість годин, підстава для збільшення годин (відмова від збільшення годин).

 4. Для організації навчання за індивідуальною формою учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, до заяви додається довідка тільки за формою первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини інваліда) у домашньому догляді» (далі – Довідка № 080-1/о).

 5. Збільшення кількості годин для організації індивідуального навчання поширюється на учнів:

 • які мають статус дитини-інваліда або інваліда з дитинства (додається копія відповідного посвідчення);

 • які мають особливі освітні потреби та потребують інших додаткових заходів навчально-виховного процесу (додається витяг з протоколу психолого-медико-педагогічної консультації).

 1. Батьки (особи, які їх замінюють) пишуть заяву (за наявністю відповідної медичної довідки) про звільнення їх дитини від уроків з тих предметів, які вказані у довідці лікувальної установи.

 2. Освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, повинен відповідати вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

 3. Учні з особливими освітніми потребами навчаються за відповідними планами і корекційними програмами. Навчання здійснюють педагоги, які пройшли відповідну курсову перепідготовку. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями), щороку розміщуються на офіційному сайті МОН.

Випускникам, які навчалися індивідуально за навчальними планами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, видається документ про освіту встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу, учнями якого вони були. У додатку до документа про відповідну освіту вказуються лише ті предмети, які вивчав учень в процесі навчання.

 1. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне, семестрове, річне.

 2. Учні, які навчаються за індивідуальним навчальним планом до кінця навчального року рішенням педради та відповідним наказом по школі звільнюються від навчальних екскурсій та навчальної практики (за умови їх проведення).

 3. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації здійснюється у встановленому порядку на загальних підставах.

 4. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» на загальних підставах.

 5. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у навчанні можуть нагороджуватися золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» за рішенням управління освіти адміністрації району Харківської міської ради.

 6. Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах.


Організація навчання за індивідуальною формою


 1. Один із батьків або їх законний представник подає заяву директору загальноосвітнього навчального закладу про зарахування на індивідуальну форму навчання їх дитини, яка за станом здоров’я не може відвідувати навчальний заклад (вказуючи терміни). До заяви додаються довідка форми № 080-1/о, висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення «Дитина-інвалід» або «Інвалід з дитинства» (за умови їх наявності) (додаток 1).

 2. Адміністрація загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяви одного з батьків (або їх законного представника), довідки форми № 080-1/о, висновків психолого-медико-педагогічної консультації, копій посвідчень (за умови їх наявності) згідно з вимогами п. 5 р. І та п. 2 р. ІV Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах звертається з поданням до відповідного управління освіти адміністрації району Харківської міської ради (далі – Управління освіти) щодо погодження організації навчання за індивідуальною формою для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад у 201__/201__ навчальному році (або вказується конкретний термін) та затвердження кількості годин для індивідуального навчання цих учнів відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану (додаток 2).

 3. Начальник Управління освіти (за умови відповідного оформлення документів навчальним закладом) на підставі поданих матеріалів видає наказ (додаток 3).

 4. Директор навчального закладу видає наказ «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 201__/201__ навчальному році» (або конкретного учня) (додаток 4). На учнів, стосовно яких подані документи після початку навчального року, наказ видається окремо, із зазначенням конкретних термінів.

 5. Директор навчального закладу подає на затвердження до Управління освіти персональний склад педагогічних працівників, які будуть здійснювати індивідуальне навчання (додаток 5).

 6. Директор навчального закладу видає наказ «Про розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів (конкретного учня) за індивідуальною формою у 201__/201__ навчальному році» (додаток 6).

 7. Навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу за погодженням з Управлінням освіти (додатки 7-8). Індивідуальні навчальні плани складаються за участю одного з батьків (законних представників) на основі робочих навчальних планів, які затверджені в установленому порядку і складені на підставі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану конкретного класу (нозології).

 8. Якщо учень звільнений за станом здоров’я від вивчення окремих предметів (за відповідною довідкою і наказом по навчальному закладу, то в індивідуальному навчальному плані поруч з назвою цього предмета робиться запис: «Звільнений. Наказ від___ №_______». Також робиться примітка про те, що години, які виділені на вивчення цих предметів перерозподілені між іншими предметами індивідуального навчального плану.

 9. Якщо у висновку психолого-медико-педагогічної консультації міститься запис про те, що учень потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку навчання здійснюється за відповідною корекційною програмою за умови, що педагоги мають спеціальну підготовку.

 10. Учителі, які здійснюють індивідуальне навчання, на підставі існуючих програм і з урахуванням годин індивідуального навчального плану, розробляють індивідуальні програми (додаток 9), складають календарні плани і подають на погодження заступнику директора з навчально-виховної роботи. Індивідуальні програми затверджуються директором навчального закладу. При складанні індивідуальних навчальних програм і календарних планів необхідно керуватися інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо вивчення базових дисциплін (оновлюються щорічно). При складанні календарного плану обов’язково враховується виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт.

 11. Розклад навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів (їх законними представниками) і затверджується директором навчального закладу (додаток 10).

 12. Виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються в окремих журналах звичайного зразка, з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів. У класному журналі на лівому полі всіх сторінок робиться відповідний запис (додаток 11).

 13. Адміністрацією навчального закладу здійснюється контроль
  за організацією змістовного дозвілля учнів, які навчаються за індивідуальною формою, для запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності. Також ці учні залучаються до участі у предметних (творчих) олімпіадах, конкурсах тощо.Удальцова Н.О.

Додаток 1

Зразок заяви про зарахування на індивідуальну форму навчання
Директору

_____________________________________________________________________________

(найменування навчального закладу)

_________________________________________________________________

П.І.Б.

________________________________________________________ПІБ, місце проживання заявника (вказується поштова адреса), контактний телефон, адреса електронної пошти

__________________

Заява
Прошу зарахувати ______________________________________________

(П.І.Б.) ____________ року народження, учня (учениці) ______ класу, на індивідуальну форму навчання з по ____ з кількістю ____ годин у зв’язку з _____________________________________________________ .

(вказати причину)

До заяви додаються:

 • довідка форми № 080-1/о;

 • копія посвідчення «Дитина-інвалід» або «Інвалід з дитинства», рекомендація психолого-медико-педагогічної консультації (вибрати потрібне).


(Якщо мають право на збільшення годин, але відмовляються –- прописується про відмову).

дата підпис


З Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, з іншими документами, які визначають перебіг навчально-виховного процесу я і моя дитина ознайомлені.

підпис

Додаток 2
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (із змінами І доповнення­ми)

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого...

Закон України від 23. 05. 1991 №1060-хіі “Про освіту”. Закон України...
Нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності з питань охорони дитинства та соціального захисту дітей

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про освіту»
Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України

Закон України «Про освіту»
Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх

Закон України «Про освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

1. Закон України Про освіту
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон України «Про освіту»
Нормативно-правове забезпечення викладання української мови та літератури у 2016-2017 Н. Р

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон україни «Про освіту»
Стаття Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт