Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заповнення заяви

Заповнення заявиЗРАЗОК

ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ

ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ

ІК-18-БП-57

Додаток 1

до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (пункт 3.5)

Н
8

8

0
омер реєстрації заяви в контролюючому органі
Дата реєстрації заяви в контролюючому органі


/ 4 /

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку

на додану вартість

Форма № 1-ПДВ+

Юридична особа

+

РЕЄСТРАЦІЯ
Фізична особа


Представництво нерезидента
РЕЄСТРАЦІЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПЕРЕТВОРЕННЯМ
Інвестор та/або інвестор (оператор) угоди про розподіл продукції
Учасник договору про спільну діяльність
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку із ______________________
Управитель майна
(зазначити)

(необхідне позначити знаком “” або “”)

1
Найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника

ДПІ у Калінінському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області2

Індивідуальний податковий номер / податковий номер /номер та серія паспорта* (необхідне підкреслити)


3

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВ «Зірка»

4

Місцезнаходження (місце проживання) платника

П
8

3

0

1

7

Україна

оштовий індекс Країна

О
Донецька


Калінінський


Донецьк


бул. Шевченка

бласть

Район

Місто

Вулиця

Б
45


удинок / Корпус Офіс / квартира

К


онтактний телефон Факс
П
5
ричини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу**


Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Пункт 181.1 статті 181 розділу V Кодексу

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку6
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість / дата відмови від спрощеної системи оподаткування “___”_______________ 20___ року.

(вказати дату або зазначити “протягом 5 робочих днів”)

Реєстрація платником податку на додану вартість здійснюється вперше ТАК

(так/ні)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється згідно з додатком до реєстраційної заяви. Аркуш 1

З
7

агальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг)
, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно становить 5 000,00 гривень.

Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, “15”листопада 2013 року.

Дата початку здійснення операцій, визначених у підпунктах 3 – 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу, “___”_______________ 20___ року.8
Кількість працівників

29
Дата припинення договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, “___”___________ 20___ року.

10
Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють)
КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*


Іванов Іван Іванович
Телефони:

службові факс додаткові факс

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:

п
7
різвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*


Петров Михайло СергійовичТелефони:

службові факс додаткові факсОСОБА, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ (ПРЕДСТАВНИК ПЛАТНИКА):

прізвище, ім'я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта*

Телефони:

11


До заяви додаються:

1.

Копія виписки з ЄДР

2.


Копія виписки з банку

3.4.Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.
Іванов І.І. ______________________ “12”грудня 2013 року.

(П. І. Б.) (підпис) (дата)

М. П.*
* Печатку можуть не проставляти юридичні особи, які подають реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку державному реєстратору, та фізичні особи – підприємці.

Аркуш 2, сторінка 1


12

ДАНІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

(заповнюються посадовими особами контролюючого органу)
Результати обробки реєстраційної заяви
Прийнято рішення про реєстрацію
Відмовлено в реєстрації
Запропоновано подати нову заявуПричини неприйняття рішення про реєстрацію


Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, відповідальної за прийняття рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) платника податку на додану вартість
Підпис Дата

Дані про реєстрацію

Індивідуальний податковий номерДата реєстрації платником ПДВ Дата перереєстрації платником ПДВ

“___”_______________ _____ року “___”_______________ 20___ року
Дата закінчення строку дії реєстрації платником ПДВ

“___”_______________ 20___ рокуПрізвище, ім'я та по батькові посадової особи, відповідальної за внесення даних до електронної бази


Підпис Дата

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Аркуш 2, сторінка 2


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Погоджую : затверджую
Перевірка правильності заповнення заяви, її відповідності наданим документам та внесення відповідної відмітки до графи 9 заяви про...

Додаток 15 до наказу удмс 06. 02. 2014 №12 технологічнна картка адміністративної послуги
Перевірка правильності заповнення заяви, її відповідності наданим документам та внесення відповідної відмітки до графи 9 заяви про...

Інструкція про порядок заповнення бланку
Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати...

Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових...
Ці правила містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів І заяви на відкриття акредитива

Заповнення заяви

Заповнення заяви

Заповнення заяви
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)

Заповнення заяви
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)

Зразок заповнення заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт для юридичних осіб

Зразок заповнення заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт для фізичних осіб

Заповнення заяви
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Інструкція про порядок заповнення Заяви про призначення житлової субсидії
Субсидія не призначається якщо

Примірний зразок заповнення заяви
Стз (реєстраційний номер стз s/128/Z/00), з причини зміни місцезнаходження юридичної особи, якій надано цей дозвіл). У зв'язку з...

Зразок заповнення бланків заяви та декларації
Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Зразок заповнення бланку заяви юридичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви юридичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви юридичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви фізичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт