Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Міжнародна економіка» Затверджено вченою радою зну

Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Міжнародна економіка» Затверджено вченою радою зну

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н.С. Венгерська
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Міжнародна економіка»


Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № ___ від __________

Запоріжжя

2015
УДК :

ББК :

В
Венгерська Н.С. Міжнародний бізнес: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Міжнародна економіка» / Н.С. Венгерська. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 166 с.

Конспект лекцій містить тематичні матеріали (програмні запитання, основні терміни і поняття, тематичні тези, питання для самоконтролю, термінологічний словник, перелік рекомендованої літератури) до всіх тем курсу і дає загальне уявлення про зміст дисципліни «Міжнародний бізнес».

Конспект лекцій розроблено для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Міжнародна економіка» з метою сприяння засвоєння теоретичного матеріалу.

Рецензент В.В. Сьомченко

Відповідальний за випуск Д.І. Бабміндра

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………..

4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ..………………………………………


5

Тема 1. Загальна характеристика міжнародного бізнесу…………….

5

Тема 2. Роль культури в міжнародному бізнесі……………………….

16

Тема 3. Етика і соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі

42

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ………

63

Тема 4. Міжнародний стратегічний менеджмент…………………….

63

Тема 5. Аналіз закордонних ринків і стратегії проникнення………...

89

Тема 6. Міжнародний операційний менеджмент……………………..

119

Тема 7. Міжнародне управління людськими ресурсами та трудовими відносинами………………………………………………..


133

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК………………………………….

160

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………...

164


ВСТУП
Дисципліна «Міжнародний бізнес» є складовою підготовки фахівців з міжнародної економіки. Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям знань про специфіку функціонування сучасного міжнародного бізнесу та особливості аналітичних підходів у вивченні зовнішньоекономічного середовища і формуванні стратегії поведінки підприємства на зарубіжних ринках. Предметом вивчення навчальної дисципліни є глобалізаційна специфіка організаційно-економічних відносин, що об’єднують сучасний міжнародний бізнес.

Завдання курсу спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: розуміння особливостей міжнародного бізнесу; ідентифікація можливостей та обмежень малих та середніх підприємств у країнах – членах ЄС у виробництві товарів, наданні послуг, забезпеченні зайнятості та нарощуванні обсягів ВВП; аналіз питань управління якістю на мікрорівні в основних галузях міжнародного бізнесу; характеристика процесу управління соціальною відповідальністю в компаніях, що здійснюють господарські операції на міжнародному рівні; оцінка ефективності функціонування міжнародних підприємств основних галузей бізнесу; визначення перспектив розвитку основних галузей міжнародного бізнесу.

За підсумками вивчення курсу «Міжнародний бізнес» студенти повинні знати: етапи еволюції теорій міжнародного бізнесу, основні проблеми розвитку теоретичних концепцій його розвитку; концептуальні підходи до аналізу навколишнього середовища міжнародного бізнесу; основні проблеми, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням зовнішньоекономічної стратегії України;  фактори та основні напрямки глобалізації міжнародного бізнесу.

Отримані знання внаслідок вивчення курсу «Міжнародний бізнес» потрібні для того, щоб студенти вміли: здійснювати відбір статистичних даних про стан міжнародної бізнесу в конкретній сфері на основі публікацій національних і міжнародних економічних організацій; вибрати найбільш оптимальний спосіб виходу на зарубіжний ринок; використовувати отримані знання про функціонування міжнародного бізнесу стосовно особливостей ведення бізнесу та його державного регулювання в різних країнах; на основі теорій міжнародного бізнесу аналізувати його стан для прийняття відповідних управлінських рішень; виявити макро - і мікрочинники мотивації виходу українських фірм на зарубіжні ринки.

Саме необхідністю комплексного дослідження особливостей розвитку міжнародного бізнесу зумовлено структуру і зміст конспекту лекцій. Конспект лекцій навчальної дисципліни складається з таких розділів: 1. Теоретичні категорії та принципи міжнародного бізнесу. 2. Організація міжнародного бізнесу.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Тема 1. Загальна характеристика міжнародного бізнесу.
Програмні запитання


  1. Сутність міжнародного бізнесу.

  2. Форми міжнародного бізнесу.

  3. Причини глобалізації бізнесу.

  4. Види середовищ в міжнародному бізнесі.


Основні терміни і поняття
Міжнародна компанія, міжнародний бізнес, експорт, прямі закордонні інвестиції, прямі портфельні інвестиції, ліцензування, франчайзинг, франчайзер, франчайзі, управлінський контракт, контракт «під ключ», ключова компетенція, політико - правове середовище, політичні ризики, економічне середовище, технологічне середовище, соціокультурне середовище.
Тематичні тези


 1. Сутність та форми міжнародного бізнесу.


Міжнародний бізнес являє собою процес здійснення ділових операцій партнерами, більш ніж з однією країною. Як приклад можна привести такі операції, як закупівля сировини і матеріалів в одній країні і їх перевезення на територію іншої країни для подальшої обробки або зборки; транспортування готової продукції з однієї країни в іншу з метою продажу в системі роздрібної торгівлі; спорудження заводів в зарубіжних країнах з метою отримання доходів на базі використання більш дешевої робочої сили; отримання кредиту в банку однієї країни для фінансування операцій в іншій країні. Сторони, які беруть участь в таких угодах, можуть бути представлені фізичними особами, окремими компаніями, групами компаній та/або державними організаціями.

Чим міжнародний бізнес відрізняється від комерційної діяльності всередині однієї країни? Якщо говорити коротко, внутрішнє підприємництво зводиться до виконання ділових операцій, які не виходять за межі однієї держави, в той час як міжнародні ділові операції перетинають ці межі. Міжнародний бізнес може відрізнятися від внутрішнього по ряду інших ознак, серед яких можна перерахувати наступні:Вставка 1.1 «Олімпійські ігри найбільш яскраво відображають основні принципи міжнародного бізнесу»

Кожні два роки весь світ з інтересом стежить за Олімпійськими іграми. Міжнародний бізнес і глобалізація економіки відіграють найважливішу роль у житті сучасного світу в усіх її проявах, тому немає нічого дивного в тому, що в сучасних умовах Олімпійські ігри найбільш яскраво відображають основні принципи міжнародного бізнесу. Організацією Олімпійських ігор займається Міжнародний олімпійський комітет (МОК), штаб-квартира якого знаходиться в Швейцарії. Саме МОК приймає рішення про те, де будуть проводитися чергові Олімпійські ігри, а також які види спорту будуть представлені на них. Крім того, МОК здійснює нагляд над процесом підбору суддів і рефері. У кожній країні, яка має намір направити своїх спортсменів на Олімпіаду, також повинен бути організований національний олімпійський комітет, завдання якого полягає в підготовці спортсменів до участі в Олімпійських іграх і проведенні необхідних організаційних заходів. Національні олімпійські комітети підзвітні МОК і здійснюють свою діяльність під його контролем.

Міста, які претендують на роль господарів Олімпійських ігор, повинні подати в Міжнародний олімпійський комітет ретельно розроблений план проведення відповідних заходів. Крім того, вони повинні взяти на себе зобов'язання щодо спорудження необхідних спортивних об'єктів, залучення добровольців, а також з інших питань організаційного забезпечення Олімпійських ігор. Наприклад, у своїй заявці на проведення зимових Олімпійських ігор в 1998 р Японія зобов'язалася побудувати нову швидкісну залізничну лінію між Токіо і Нагано, місцем проведення ігор. Як відомо, в кінцевому підсумку саме місто Нагано було обрано в якості місця проведення цих Олімпійських ігор.

Слід зазначити, що суперництво між країнами, що заперечує право на проведення Олімпійських ігор, іноді може носити негативний характер. В якості ілюстрації можна навести такі приклади. В результаті того, що сенат США ухвалив резолюцію, яка різко зменшила шанси китайської столиці Пекін на проведення Олімпійських ігор в 2000 р, це право отримало місто Сідней, Австралія. Це стало приводом для погроз з боку китайської влади Сполученим Штатам Америки про початок торговельної війни. (Згодом Пекіну було надано право на проведення олімпійських ігор в 2008 р.) Американському місту Солт-Лейк-Сіті не вдалося завоювати право на проведення Олімпійських ігор в 1998 р В результаті місцевий міський організаційний комітет почав масову кампанію, спрямовану на те, щоб за будь-якої ціни отримати право на проведення ігор у 2002 р. На жаль, під час цієї кампанії був зроблений широкомасштабний, який вийшов за рамки моральних норм, підкуп членів МОК у вигляді багатих подарунків і розваг. Коли ці події стали загальновідомими, це поклало початок боротьби за реорганізацію Міжнародного олімпійського комітету, яка розгорнулася в усьому світі.

У чому полягають причини прагнення того чи іншого міста стати місцем проведення Олімпійських ігор? Більшість міст оскаржують це право, оскільки проведення Олімпійських ігор дозволило б їм заявити про себе на міжнародній арені і, отже, прискорити процес економічного розвитку. Крім того, та чи інша країна або місто отримує довгострокові вигоди від проведення Олімпійських ігор з точки зору туристичного бізнесу. Наприклад, спортсмени-лижники, ковзанярі і сноубордисти продовжують охоче користуватися спортивними спорудами, зведеними в місцях проведення попередніх зимових олімпійських ігор, таких як Нагано, Ліллехаммер, Калгарі, Альбервіль і Лейк-Плесіді, щедро вкладаючи гроші в місцеву економіку протягом тривалого періоду після того , як згас олімпійський вогонь. Крім всього іншого Олімпійські ігри у багатьох випадках прискорюють процес поліпшення інфраструктури міста. Наприклад, швидкісна залізнична лінія між Токіо і Нагано дозволила скоротити тривалість подорожі між цими містами в два рази. Переваги цієї лінії зберігають свою значущість як для місцевих жителів, так і для гостей країни.

Високий рівень витрат, яких вимагає проведення Олімпійських ігор, пояснює той факт, що і МОК, і національні олімпійські комітети приділяють особливу увагу пошуку способів генерування доходів. Показ олімпійських змагань по телебаченню являє собою один з найважливіших джерел доходу. Компанія NBC, наприклад, заплатила $ 1,27 млрд. за право трансляції на території США подій, що відбувалися під час літніх Олімпійських ігор у Сіднеї в 2000 р., а також під час зимової Олімпіади в Солт-Лейк-Сіті в 2002 р. Згодом компанія виділила ще $ 2,3 млрд. на збереження за собою права на показ Олімпійських ігор 2004, 2006 і 2008, і $ 2,2 млрд. - на трансляцію ігор 2010 і 2012. р., навіть незважаючи на те, що місця проведення цих олімпіад ще не визначені. Права на трансляцію Олімпійських ігор на території Європи, Австралії, Азії та інших країн Північної та Південної Америки продаються місцевому радіо- і телемовленню за нижчою, але не менш вражаючою ціною. NBC і місцеві мовні компанії, у свою чергу, продають рекламний час компаніям, які прагнуть до того, щоб таким чином привернути шанувальників Олімпійських ігор з усього світу в число споживачів своєї продукції. Наприклад, незважаючи на те що компанії NBC довелося виплатити велику суму грошей за права на телевізійний показ Олімпійських ігор, вона заробила $ 125 млн. на трансляції ігор 2000 і 2002 р. і планує отримати прибуток від цілодобової трансляції ігор 2004 по каналах своїх п'яти телевізійних мереж: Bravo, CNBC, NBC, MSNBC і Telemundo.

Ще одне важливе джерело отримання доходів, використовуваний МОК і національними олімпійськими комітетами, - це укладення контрактів з корпоративними спонсорами, які бажають підвищити престиж своїх торгових марок і отримати вигоди від того, що ці торгові марки будуть асоціюватися у поданні споживачів з Олімпійськими іграми. Найдорожчий контракт, що укладається МОК з партнерами, сфера діяльності яких охоплює всі країни світу, становить $ 55 млн. Такий контракт найбільш привабливий для фірм, що реалізують свою продукцію у всьому світі, зокрема, для таких компаній, як Coca-Cola, Kodak, Panasonic і Samsung. Основна перевага партнерської співпраці міжнародної компанії з МОК полягає в тому, що зацікавлена сторона отримує переважне право на розміщення реклами під час трансляції олімпійських змагань (у випадку, якщо компанією буде прийнято рішення про покупку місця для розміщення реклами або рекламного часу). Наприклад, компанія Coca-Cola заплатила на $ 60 млн. більше свого спонсорського внеску за право розміщення реклами під час телевізійної трансляції ігор 1996 і 2000 р.• в різних країнах, залучених в міжнародний бізнес, можуть використовуватися різні валюти, що в свою чергу призводить до необхідності конвертації валюти щонайменше однієї із сторін;

• існує ймовірність наявності розбіжностей між правовими системами різних країн, яка змушує одну сторону або більше вносити корективи у свої дії, щоб привести їх у відповідність з місцевим законодавством. У деяких випадках законодавчі норми різних країн можуть виявитися несумісними, що є самою важкою проблемою для міжнародних менеджерів;

• між культурами різних країн також існують відмінності, які змушують кожну із сторін формувати стратегію своєї поведінки таким чином, щоб привести її у відповідність з очікуваннями іншої сторони;

• для кожної країни характерний певний склад і обсяг доступних ресурсів. Одна країна може мати у своєму розпорядженні великі запаси природних ресурсів, але не мати кваліфікованої робочої сили, тоді як інша країна володіє продуктивною, висококваліфікованою робочою силою і в той же час відчуває нестачу природних ресурсів. Таким чином, способи виробництва продукції та типи продуктів, що випускаються можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов тієї чи іншої країни.

У більшості випадків базові навички і знання, необхідні для успішної роботи менеджера в сфері міжнародного бізнесу та внутрішніх ділових операцій, не відрізняються за своєю сутністю. Наприклад, менеджери з маркетингу повинні здійснювати аналіз потреб і побажань цільових споживачів незалежно від того, зайняті вони в сфері міжнародного або національного бізнесу. Тим не менш, незважаючи на тотожність загального підходу до ведення бізнесу, не підлягає сумніву той факт, що ступінь складності роботи менеджера, зайнятого в сфері міжнародного бізнесу, набагато вище в порівнянні з аналогічною роботою, виконуваної в рамках однієї країни. Фахівці, що займаються міжнародним бізнесом, повинні бути добре обізнаними в питаннях культурних, законодавчих, політичних і соціальних відмінностей між країнами. У коло обов’язків таких фахівців входить правильний вибір країн, де буде продаватися продукція компанії, і країн, де будуть купуватися необхідні ресурси. Крім того, в обов’язок фахівців, що працюють на міжнародні компанії, входить координація діяльності закордонних дочірніх підприємств компанії відповідно до норм, прийнятих податковими та іншими контролюючими органами відповідної країни, а також інших країн, де вони здійснюють свої ділові операції.


 1. Форми міжнародної підприємницької діяльності.


Експорт - це продаж продукції, виробленої в своїй країні, з метою подальшого використання або перепродажу на території інших країн. Імпорт - це закупівля продукції, виробленої в інших країнах, з метою подальшого використання або перепродажу на території своєї країни. Всі експортно-імпортні операції поділяються на дві групи. Перша група - це торгівля товарами (матеріальними продуктами), такими як предмети одягу, комп’ютери, а також сировини. В офіційних документах уряду США такий тип торгівлі позначається терміном «merchandise exports and imports» («експорт та імпорт товарів»); у Великобританії для позначення цього поняття використовується термін «visible trade» («видима торгівля»). Друга група експортно-імпортних операцій - це торгівля послугами (нематеріальними продуктами), такими як банківські, транспортні та бухгалтерські послуги. У Сполучених Штатах цей тип торгівлі має назву «services exports and imports» («експорт та імпорт послуг»); британці позначають його терміном «invisible trade» («невидима торгівля»).

У багатьох випадках експорт має вирішальне значення для фінансового благополуччя компанії. Наприклад, у компанії Boeing 53% обсягу комерційних продажів літаків припадає на закордонних замовників, що дозволяє створити десятки тисяч робочих місць на підприємствах самої компанії і ще більше - на підприємствах постачальників запасних частин і деталей. У компанії АТ «Мотор Січ» питома вага експорту реалізованої продукції в 2012 році склала 93,3%.

Друга форма міжнародної підприємницької діяльності, що має таке ж значення, як експорт та імпорт, - це закордонні інвестиції, або передача капіталу резидентами однієї країни для подальшого його використання резидентами іншої країни. Такі інвестиції поділяються на дві категорії: прямі іноземні інвестиції та портфельні інвестиції. Прямі закордонні інвестиції (foreign direct investments, FDI) - це вкладення капіталу з метою здійснення придбання і реального контролю над об’єктами власності, активами і цілими компаніями в інших країнах (країна, на території якої знаходиться штаб-квартира материнської компанії, - це країна походження ( home country), а країна, на території якої ця компанія веде бізнес, - це країна, що приймає інвестиції, або країна перебування (host country). Як приклад прямих іноземних інвестицій можна навести придбання компанією Ford Motor Company всіх звичайних акцій шведської компанії Volvo Corporation. Після покупки цих акцій з материнської компанії Ford в компанію Volvo були направлені фахівці, завдання яких полягало у здійсненні контролю над діяльністю компанії, а також в інтегруванні роботи компанії з програмами закупівель і маркетингу, реалізованими корпорацією Ford в масштабах всього світу.

Портфельні інвестиції (portfolio investments) - це придбання зарубіжних фінансових активів (акцій, облігацій і депозитних сертифікатів), що не ставить метою здійснення контролю. Прикладом портфельних інвестицій може служити покупка тисячі звичайних акцій компанії Sony датським пенсійним фондом. За допомогою такого вкладення капіталу пенсійний фонд зробив спробу збільшити норму прибутку від своїх основних засобів, а не отримати контроль над процесом прийняття рішень у компанії Sony. З тієї ж причини багато інвесторів в останні роки придбають акції інвестиційних фондів відкритого типу, які спеціалізуються на іноземних акціях та облігаціях.

Інші форми міжнародних ділових операцій. Крім перерахованих вище міжнародний бізнес може здійснюватися і в інших формах. Найважливіші з них - це ліцензування, франчайзинг та управлінські контракти.

Ліцензування (licensing) передбачає укладення договору, відповідно до якого фірма, що знаходиться в одній країні, видає компанії іншої країни ліцензію на використання своєї інтелектуальної власності (патентів, торгової марки, фірмової назви, авторських прав або секретів виробництва) в обмін на виплату роялті. Наприклад, компанія Walt Disney може видати німецькій компанії з пошиття одягу дозвіл на випуск дитячих піжам із зображенням усміхненого Міккі Мауса на умовах виплати цією компанією відсотка від продажів. Франчайзинг (franchising) - це особлива форма ліцензування, суть якої полягає в тому, що фірма, що знаходиться в одній країні (франчайзер), видає компанії з іншої країни (франчайзі) дозвіл на використання своєї технології виробництва, а також бренду, торгової марки і логотипу в обмін на виплату роялті; в Доповнення до цього фрайчайзер на тривалій основі допомагає партнеру в здійсненні господарських операцій, поставляючи напівфабрикати і комплектуючі вироби, надаючи управлінські послуги і представляючи технології. Наприклад, компанія McDonald’s Corporation продає права на відкриття ресторанів швидкого обслуговування в усьому світі.

Управлінський контракт (management contract) - це угода, відповідно до якого компанія в одній країні дає фірмі, що знаходиться в іншій країні, згоду на управління потужностями цієї фірми або надання інших управлінських послуг за певну винагороду (розмір якого обумовлений в контракті). Керуючі контракти набули широкого поширення серед найбільш великих компаній, що функціонують у сфері готельного бізнесу. Багато компаній, такі як Mariott і Hilton, далеко не завжди володіють дорогими готелями, які носять імена цих брендів і які можна зустріти в усіх країнах світу, - вони тільки управляють цими готелями на умовах, передбачених у відповідних контрактах.

Компанію, яка використовує ділові операції, перераховані вище, можна назвати міжнародною компанією. Більш формальне визначення компаній такого типу можна сформулювати наступним чином. Міжнародна компанія - це будь-яка організація, яка здійснює свою діяльність на підставі укладання комерційних угод з окремими особами, приватними фірмами та/або державними організаціями зарубіжних країн.
3. Причини глобалізації бізнесу.
Існують дві основні причини глобалізації бізнесу: стратегічні потреби компаній, які дають імпульс процесу глобалізації, а також зміна середовища міжнародного бізнесу, що сприяє цьому процесу.

1) Стратегічні імперативи або стратегічні потреби компаній

Існує ряд базових причин, які змушують фірми ставати більш глобальними як в плані загального курсу розвитку, так і в плані повсякденній практичній діяльності. У число таких стратегічних імперативів входить використання ключової компетенції компанії, придбання ресурсів за нижчою ціною, проникнення компанії на нові ринки і необхідність конкурувати у своїй галузі.

Використання ключової компетенції компанії. Одним з найважливіших підстав для глобалізації є можливість більш широкого використання ключової компетенції, яку компанії вдалося розвинути на внутрішньому ринку. Ключова компетенція (core competency) визначає відмінну сильну сторону або перевагу, що має першорядне значення для успішної роботи компанії. Застосовуючи ключову компетенцію на нових ринках, компанія може збільшити свої доходи і прибутки. Наприклад, у компанії Nokia була розроблена новітня технологія виробництва мобільних телефонів, які були охоче прийняті споживачами на внутрішньому ринку Фінляндії. Менеджери Nokia швидко зрозуміли, що компанія могла б збільшити свої доходи і прибутки, розширивши виробництво та продаж в інших країнах.

Придбання ресурсів. Ще однією важливою підставою для ведення бізнесу в міжнародних масштабах є необхідність придбання за кордоном таких ресурсів, як матеріали, робоча сила, капітал або технологія. У деяких випадках компанії відчувають гостру потребу в тому, щоб скористатися зарубіжними джерелами ресурсів, так як на місцевому ринку відповідні продукти або послуги або повністю відсутні, або їх недостатньо для задоволення потреб компанії. Наприклад, північноамериканські компанії, що займаються оптовою торгівлею продовольчими товарами, купують каву і банани в Південній Америці; японські фірми купують лісоматеріали та вироби з деревини в Канаді; компанії всіх країн світу купують нафту в країнах Близького Сходу та Африки. Найбільш популярним місцем для рекламних зйомок стало південноафриканське місто Кейптаун, оскільки в цьому місті оренда устаткування й оплата праці членів знімальної групи обходиться на 40% дешевше, ніж в Лос-Анджелесі. Багато американських режисерів знімають свої фільми на європейських кіностудіях з метою зниження витрат, наприклад Вуді Аллен.

Пошук нових ринків збуту. Необхідність пошуку нових ринків збуту - це також одна з поширених причин виходу компаній на міжнародні ринки. Коли внутрішній ринок, на якому компанія реалізує свою продукцію, стає повністю сформованим, на цьому ринку все важче і важче генерувати високі доходи і забезпечувати зростання прибутку. Наприклад, ринок збуту зубної пасти в Канаді, Сполучених Штатах і країнах Європейського Союзу можна вважати сформованим, оскільки більшість людей в цих країнах розуміє значимість правильного догляду за зубами, а також мають у своєму розпорядженні необхідні фінансові ресурси для того, щоб регулярно купувати зубну пасту. Отже, такі компанії, як Procter & Gamble, Unilever і Colgate-Pаlmolive, не можуть розраховувати на помітне збільшення обсягу продажів своєї зубної пасти на цих ринках. У пошуках можливостей збільшення обсягу продажів ці компанії почали активно освоювати ринки, що формуються таких країн, як Китай, Індія та Індонезія. Процесу освоєння нових ринків супроводжують ще дві переваги. По-перше, у компанії може з’явитися можливість отримати економію від масштабу на базі скорочення середнього об’єму витрат виробництва на одиницю продукції при збільшенні обсягу виробництва. По-друге, освоєння нових ринків дозволяє компанії диверсифікувати шляхи надходження доходів. У такому випадку компанія, обслуговуючи більшу кількість країн, стає менш залежною від продажів своєї продукції в одній окремо взятій країні, що дозволяє компанії захистити себе від можливих уражень, потрясінь в економіці цієї країни.

Необхідність конкурувати більш ефективно. Ще одна з причин виходу компаній на зарубіжні ринки збуту полягає в прагненні підвищити ефективність конкурентної боротьби в галузі, де працює компанія. Наприклад, компанія Coca-Cola надзвичайно активно освоює світовий ринок, тому у компанії Pepsi-Cola не залишається іншого вибору, як робити те ж саме, щоб не відстати від свого головного конкурента. Якщо б Pepsi-Cola дозволила компанії Coca-Cola отримати панування над найважливішими ринками збуту, Coca-Cola могла б використовувати прибуток, отриманий на цих ринках, для того щоб зробити фінансову атаку на свого конкурента та залишилася би на ринках. Така ситуація складається, наприклад, на ринку обладнання для земляних робіт, а також на ринку збуту фотоплівки та надання послуг з фотодруку. Компанії, що займають лідируючі позиції в цих областях, вживають один проти одного постійні атаки і контратаки в кожному регіоні світу, щоб перешкодити своїм конкурентам зайняти панівні позиції в тій чи іншій країні.

2) Зміна умов ведення бізнесу та глобалізація

Розглянуті вище стратегічні імперативи обумовлюють прагнення компаній інтернаціоналізувати свою діяльність. У той же час розширення міжнародних ділових операцій компаній неможливо без суттєвих змін політичних, економічних, культурних, соціальних і технологічних умов ведення бізнесу.
4. Види середовищ в міжнародному бізнесі.
Всі рішення, які доводиться приймати менеджерам в міжнародному бізнесі (рішення з питань комплектування персоналу, організації збуту продукції компанії на ринку країни перебування, вибору технологій і т. д.), залежать від місцевих умов країни, в якій передбачається здійснювати ділові операції.

Середовище міжнародного бізнесу - це сукупність різних відносин і інтересів різних груп і організацій, які складаються у всіх країнах, в яких корпорація здійснює свої ділові операції.

Головною особливістю поняття «середовище» пов’язане з об’єктивною особливістю зазначених відносин та інтересів, які складаються в країнах незалежно від міжнародних корпорацій. До міжнародного середовища корпорація повинна пристосовуватися, витрачаючи на це відповідні ресурси. Врахування вимог місцевого законодавства до організації бізнесу також вимагає певних витрат.

Вставка 1.2 «... Гаррі Поттер зачарував видавничий бізнес»
Гаррі Поттер їде в Китай

Гаррі Поттер, один з найвідоміших героїв нового тисячоліття, - це юний чарівник, персонаж ряду книг, написаних Дж. К. Роулінг (J. К. Rowling). Можна з упевненістю сказати, що Гаррі Поттер зачарував видавничий бізнес. За оцінками фахівців, за п'ять років, що минули після публікації першої книги про Гаррі Поттера, було продано 192 млн. екземплярів перших чотирьох книг про чарівні пригоди цього героя. Керівники компанії BloomsburPublishing, якій належать права на публікацію книг про Гаррі Поттера, переконані в тому, що привабливість юного чарівника зачіпає душі читачів у всьому світі. Саме тому компанія займається активним просуванням книг про Гаррі Поттера на неангломовні ринки. Китай представляє особливий інтерес для компанії в якості цільового ринку, так як в цій країні література для дітей в більшості випадків служить скоріше для виховання моральних принципів або пропаганди останніх тенденцій в політиці уряду, а не для розваги юних читачів. Наприклад, в оповіданні «Today I Will Raise the Flag» («Сьогодні я піднімаю прапор») учитель утихомирює неслухняного учня, пообіцявши, що, якщо він буде себе добре поводитися, йому дозволять відрізати китайський прапор на шкільному флагштоку. Ще одне оповідання для дітей розповідає про Маленького Відні, який хоче засадити лісом місцеву гору. В кінці розповіді, коли герой виконав це завдання, урочисто робиться висновок: «Маленький Вен приніс велику користь своєму народові!»

Для більшості юних читачів така література зовсім нецікава. Саме тому між китайськими видавничими фірмами розгорілася жорстока конкуренція за отримання прав на публікацію серії книг про Гаррі Поттера в країні. Як зазначає Ванг Руйкін (Wang Ruiqin), редактор пекінського видавничого дому People's Literature Publishing House, «в китайських книгах автори переконують дітей у необхідності бути хоробрими, тоді як хоробрість Гаррі Поттера просто очевидна, коли читаєш розповідь про нього». Компанія People's Literature Publishing House випередила 10 вітчизняних конкуруючих фірм, пообіцявши британському видавництву заплатити ліцензійний збір у розмірі 10% від обсягу продажів. У плани видавництва входила продаж перших трьох книг, виданих в комплекті, за ціною $ 10, що за китайськими мірками досить дорого.

Як буває і в кожному романі про Гаррі Поттера, шлях видавця до успіху був усіяний перешкодами. Перекладачі з усіх сил намагалися передати чарівність стилю Джоан Роулінг при перекладі її текстів на китайську мову. У процесі перекладу виникало багато труднощів, у тому числі з передачею звучання імені головного персонажа на китайській мові; зрештою ім'я «Гаррі Поттер» отримало в китайській фонетиці форму, що нагадує англійське «Ha-li Bo-te». Ще більше проблем виникло перед самим виходом книг про Гаррі Поттера на китайський ринок, коли урядом Китаю була розпочата пропагандистська кампанія проти «поклоніння феодалізму». Місіс Ванг була стурбована тим, що дії, вжиті урядом, можуть послабити інтерес батьків до книги про юного чарівника. Незважаючи на всі ці перешкоди, Гаррі Поттер і китайська компанія, що одержала ліцензію на право публікації книг Джоан Роулінг (People's Literature Publishing House), незабаром відчули смак успіху. Компанія швидко продала перший тираж романів про Гаррі Поттера, що склав 600 тис. комплектів. Зовсім не дивно, що коли в китайських кінотеатрах був показаний перший фільм про Гаррі Поттера («Harry Potter and Philosopher's Stone» - «Гаррі Поттер і філософський камінь»), цей фільм мав величезний успіх у глядачів.

Чи має популярність будь-які кордони? Через півроку після дебюту книг про Гаррі Поттера на китайському ринку юні китайські читачі буквально розхапали з полиць магазинів п'ятий роман, «Harry Potter and the Leopard-Walk-up-to-Dragon» («Гаррі Поттер і леопард, який підійшов до дракона»). Була тільки одна проблема: британська письменниця Джоан К. Роулінг ще не закінчила писати свій п'ятий роман про пригоди Гаррі Поттера. Очевидно, що якийсь невідомий китайський автор (простіше кажучи, шахрай) вирішив заробити на популярності Гаррі, написавши свій власний роман про нього. Китайська поліція пригрозила штрафувати книжкові магазини, що продають роман, а тим часом жвава торгівля цією книгою тривала. На щастя, коли в червні 2003 р вийшов справжній п'ятий роман Джоан К. Роулінг - «Harry Potter and the Order of the Phoenix» («Гаррі Поттер і Орден Фенікса»), китайські діти приєдналися до своїх однолітків у всьому світі і почали купувати цей роман, як тільки він з'явився в місцевих книжкових магазинахОсобливість міжнародного середовища пов’язана зі складністю її географічного та галузевого аспектів.

Географічна складність середовища діяльності міжнародних компаній визначається трьома елементами:

1) середовищем країни походження корпорації (материнської країни);

2) середовищем приймаючих країн;

3) нейтральним середовищем (нейтральні води і повітряний простір, території міжнародних організацій та ін.).

Галузевий аспект міжнародного середовища можна представити відомою формулою PEST (політика, економіка, культура, технологія). У процесі розробки стратегії виходу на китайський ринок видавцеві книг про Гаррі Поттера довелося зіткнутися з унікальними культурними, правовими і політичними умовами, характерними саме для Китаю.

Базовим елементом середовища є політико - правове середовище МК.

Політико - правове середовище являє собою систему органів законодавчої, виконавчої та судової влади і законодавчих актів, які регулюють ділові операції МК, в приймаючій країні.

Політична складова політико - правового середовища включає три фактори впливу на діяльність МК:

1. Позиція уряду по відношенню до міжнародних операцій:

- Стимули для організації бізнесу в країні (дотації, субсидії, податкові пільги, низькі процентні ставки за кредит);

- Визначення різних вимог до МК, виходячи зі свого суверенітету (створення робочих місць для місцевого населення, обмеження частки іноземного капіталу в статутному фонді і т.д.).

2. Ефективність державного управління:

- Наявність бюрократичних структур, які заважають діяльності МК;

- Вплив бюрократичних структур на законодавство у власних інтересах;

- Хабарництво.

3. Політична стабільність:

- Експропріація і націоналізація;

- Тероризм;

- Політичні ризики.

Основними даними для політичного аналізу зовнішнього середовища є:

1. Політичний режим в країні перебування і його відносини з країною базування.

2. Міждержавні угоди між країною перебування і країною базування.

3. Участь країни в політичних блоках і міжнародних економічних союзах.

4. Політичні партії, лідери і найвпливовіші громадські організації в країні.

5. Роль і вплив регіональної влади.

6. Загальна політична обстановка в країні і т.д.

З урахуванням історичного досвіду існує чотири національні правові системи: публічне, приватне (цивільне), теократичну (засноване на релігійних заповідях) і соціалістичне право.

Міжнародне право являє собою систему міжнародних правових актів і домовленостей, які регламентують міжнародний рух активів і захист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб. Наприклад, Женевська конвенція з прав людини, ГАТТ, різні двосторонні і багатосторонні угоди.

Економічне середовище являє собою сукупність економічних відносин і ресурсів країн, які визначають можливості відкриття та розвитку відділень МК в цій країні.

Ключовими характеристиками національних економік як елемента середовища міжнародного бізнесу є:

- Стабільність і рівень розвитку;

- Рівень інфляції;

- Стабільність національної валюти.

Для порівняння економічного середовища різних країн використовуються різні інструменти. Найбільш поширеними є:

- Індекс конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму;

- Індикатор структурних реформ ЄБРіР;

- Індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельбах;

- Індекс інституційної якості.

Індекс конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму визначається за такими факторами:

1. Стан внутрішньої економіки.

2. Глобалізація (участь у міжнародній торгівлі та інвестиціях).

3. Якість державної виконавчої політики.

4. Якість фінансових послуг, стан ринку капіталів.

5. Інфраструктура бізнесу.

6. Якість управління.

7. Потенціал та використання НДДКР.

8. Наявність і кваліфікація трудових ресурсів.

Технологічне середовище являє собою сукупність технологічних процесів, які застосовуються в приймаючих країнах конкурентами та партнерами по бізнесу для виробництва товарів або надання послуг.

Технологічне середовище є найбільш динамічним елементом міжнародного середовища, тому в сучасних умовах темпи науково-технічного прогресу різко прискорилися. Технологічний рівень країни, з одного боку, визначає рівень її економічного розвитку, а з іншого, - є важливим мотивом вступу в цю країну транснаціональних корпорацій.

У наступні 10 років основний вплив на міжнародний менеджмент надаватимуть такі елементи технологічного середовища:

1. Швидкий розвиток біотехнологій, що дозволяє будувати точні органічні системи, які означають революцію в медицині, промисловості, агротехніці.

2. Поява молекулярних технологій, що дозволяють змінювати фізичні процеси.

3. Розвиток сучасних інформаційних технологій.

4. Автоматичні телефони з перекладачами.

5. Штучний інтелект.

6. Силіконові чіпи, які вміщають до 100 мільйонів транзисторів.

7. Суперкомп’ютери потужністю один трильйон операцій в секунду.

В умовах глобалізації ключове значення у зміні технологічного середовища набувають такі напрямки:

- Електронні розрахунки, що дозволяють розширити електронну комерцію через систему Інтернет;

- Телекомунікації, що дозволяють залучити до міжнародних операцій все більшу кількість регіонів.
Питання для самоконтролю


 1. Що таке міжнародний бізнес? Чим міжнародний бізнес відрізняється від ділової активності всередині країни?

 2. Перелічіть основні форми міжнародних ділових операцій.

 3. Чим експорт та імпорт товарів відрізняються від експорту та імпорту послуг?

 4. Що таке портфельні інвестиції? Чим відрізняються портфельні інвестиції від прямих?

 5. Назвіть основні причини значного розширення масштабів міжнародного бізнесу в останні роки.

 6. Перелічіть складові зовнішнього середовища міжнародного бізнесу.

 7. Що являє собою правове середовище?

 8. Дайте опис чотирьох типів правових систем, з якими доводиться зіштовхуватись міжнародним компаніям.

 9. Яким чином закони, орієнтовані на внутрішній ринок впливають на можливості, методи та практику ведення бізнесу міжнародної компанії? Наведіть приклади.

 10. Чим обумовлено прийняття законів, безпосередньо регулюють міжнародні ділові операції?

 11. Поясніть відмінність між експропріацією і конфіскацією.

 12. Чому в деяких країнах накладаються обмеження на закордонну власність національних компаній?

 13. Які фактори необхідно враховувати при аналізі політичних аспектів середовища?

 14. Що таке політичний ризик? Назвіть різні типи політичного ризику.

 15. Якими можуть бути джерела інформації про політичні умовах певної країни?

 16. Охарактеризуйте ключові показники економічного середовища міжнародного бізнесу.

 17. Перерахуйте основні напрямки, що визначають зміну технологічного середовища.

 18. Що являє собою соціально-культурне середовище?


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності...
Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» з напряму 0305 «Економіка та...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» та 03050401 «Економіка підприємства»...

Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого...
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Імені юрія кондратюка
...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
...

Методичні рекомендації розраховані на студентів денної форми навчання...
Міжнародна економіка: наскрізна програма практики та методичні рекомендації до її проведення для студентів освітньо-кваліфікаційних...

Програма навчальної дисципліни “проектний аналіз” 22 порядок проведення...
Програму фахових випробувань зі спеціальності «Економіка підприємства» розроблено кафедрою економіки та підприємництва на основі...

Програма навчальної дисципліни “проектний аналіз” 21 порядок проведення...
Програму фахових випробувань зі спеціальності «Економіка підприємства» розроблено кафедрою економіки та підприємництва на основі...

Програма навчальної дисципліни “проектний аналіз” 22 порядок проведення...
Програму фахових випробувань зі спеціальності «Економіка підприємства» розроблено кафедрою економіки та підприємництва на основі...

Робоча програма навчальної дисципліни бухгалтерський облік за спеціальністю...
Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців...

До уваги користувачів каталогу каталог
Мду пропонують для освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями мду на першому та другому рівнях...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності”...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...

Конспект лекцій з курсу «фізична І колоїдна хімія»
Конспект лекцій з курсу «Фізична І колоїдна хімія» (частина Колоїдна хімія) розроблено відповідно до навчального плану для студентів...

Конспект лекцій з дисципліни «Екологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» для спеціальностей 03050401 «Економіка підприємств»; 03050901 «Бухгалтерській облік»; 03050201...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт